Byla 2-149-834/2011

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Vaida Dirgėlienė, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Astai Palaimienei, atsakovui A. K., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Ingai Lackuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. K., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams, institucijai, teikiančiai išvadą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo ir,-

Nustatė

2Ieškovo atstovė paaiškino, jog su ieškiniu kreipėsi ir prašo neterminuotai apriboti prašo neterminuotai apriboti A. K. valdžią jo sūnaus E. K., gim. ( - ), atžvilgiu. Anykščių rajono apylinkės teismas 2009-10-28 sprendimu atskyrė E. K. nuo jo motinos G. K., taip pat laikinai –vieneriems metams apribojo A. K. valdžią sūnaus E. K. atžvilgiu. E. K. nustatyta nuolatinė globa, jo nuolatiniu globėju paskirti Aulelių vaikų globos namai. Berniukas iki šiol gyvena Aulelių globos namuose. Vaikas gerai mokosi, lanko muzikos mokyklą. A. K. savo sūnumi nesidomi, neteikia jam išlaikymo. A. K. per tą laikotarpį nė keik nesistengė, kad jam būtų sugražinta tėvo valdžia, nesistengia auginti vaiko, prisidėti prie jo išlaikymo. Nenori kontaktuoti su Kupiškio vaikų teisių apsaugos darbuotojomis, socialinėmis darbuotojomis. A. K. niekur nedirba. A. K. savo gyvenimo būdo nekeitė, nesidomėjo sūnumi nesistengė jo susigrąžinti ir išlaikyti, todėl prašo neterminuotai apriboti A. K. valdžią jo sūnaus atžvilgiu.

3Atsakovas A. K. paaiškino, jog rūpinasi vaiku, buvo kelis kartus nuvažiavęs, buvo pasiėmęs pas save. Sūnus būna patenkintas. Sūnui paskambina. Paskutiniu metu dirba pas žmones, todėl namo negrįžta. Susitaikė su žmona, pagal savo galimybes su žmona gali rūpintis sūnumi. Paskutinį kartą sūnų buvo pasiėmęs lapkričio mėnesį. Vaiko paklausia kaip jam sekasi mokslai. Prašo lesti pasiimti sūnų priežiūrai ir įrodyti, kad sugeba vaiku pasirūpinti.

4Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė Inga Lackuvienė paaiškino, jog ieškinys pagrįsta ir tenkintinas. Nuo 209 metų berniukas yra vaikų globos namuose. Tėvo bendravimas su vaiku yra labai ribotas. Vaikas pas tėvą yra buvęs keturis kartus. Paskutinius kartus vaikas grįžęs sakydavo, jog tėvas geria. Tėvas nesidomi kaip vaikui sekasi mokslai. Pagal dabartinę situaciją nemato, jog tėvas galėtų auginti vaiką, išlaikymo neteikia.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu Nr. N2-30-266/2009 A. K. laikinai vieneriems metams buvo apribota tėvo valdžia jo sūnaus E.K. atžvilgiu. E.K. nustatyta nuolatinė globa, jo nuolatiniu globėju paskirti Aulelių vaikų globos namai ( b.l.19-21). A. K. nurodė, jog vaiku domėjosi pagal galimybes.

7Institucijai, teikianti išvadą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kur nurodo, jog A. K. šeimoje padėtis nekinta. Jis nerodo noro ir pastangų rūpintis savo sūnumi E. K.. A. K. nedirba, nuolat nerandamas namuose, nenori bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju. Nėra jokio pagrindo manyti, kad ateityje atsakovo elgesyje bus pokyčių. Todėl mano, jog būtų tikslinga neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K. jo sūnaus E. K. atžvilgiu.

8Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovas vengė atlikti savo pareigą auklėti sūnų ir rūpintis juo. Todėl teismas konstatuoja, jog atsakovas Antanas kairys yra kaltas.

9LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia, sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia ar žiauriai elgiasi su vaikais. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovas vengia atlikti savo pareigas ir vaikais nesirūpina. Teismas konstatuoja, jog atsakovas per laikotarpį, kaip buvo laikinai apribota tėvo valdžia neįrodė, jog gali rūpintis ir auginti pats savo sūnų, neteikė jam išlaikymo. Nors pats atsakovas teigia, kad sūnų pasiimdavo , rūpindavosi juo, nupirkdavo dovanų, tačiau tokius žodžius paneigia, Aulelių vaikų globos namų atstovė, kuri paaiškino, jog tėvo ir vaiko bendravimas buvo ribotas. Atsakovas nesidomėjo vaiko auklėjimu, mokymusi. Vaikas yra gabus. Teismas nenustatė duomenų, jog atsakovo A. K. padėti pasikeitė ir artimiausiu metu gali pasikeisti Todėl neterminuotai apribotina atsakovo A. K. valdžia jų sūnaus E. K. atžvilgiu.

10Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą, bei turėtos teismo pašto išlaidos.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K., a.k. ( - ), jo sūnaus E. K., a.k. ( - ) atžvilgiu.

14Priteisti iš A. K. a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 132 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus) žyminio mokesčio ir 32,75 Lt ( trisdešimt du litus, 75 centus) teismo turėtų pašto išlaidų (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

15Išaiškinti atsakovui A. K., kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvas pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

16Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai