Byla 1S-823-174/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Miliuvienė, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22010-11-19 nutarties, kuria patenkintas D. K.-A. atstovo advokato Vytauto Griškevičiaus skundas dėl prokurorų nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo, ir

Nustatė

32009-06-17 Klaipėdos apskrities VPK 1-ajame PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 31-1-00402/09 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 284 straipsnio 1 dalį gavus D. A. pareiškimą apie tai, kad 2009-06-12, apie 5.00 val., klube „Pramogų bankas“, esančiame Turgaus g. 1, Klaipėdoje, įvykusio tarpusavio konflikto metu su nepažįstamu asmeniu, pastarasis koja jai spyrė į veidą ir prakirto lūpą. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog šis asmuo yra E. M..

42010-09-30 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorė Lina Karbauskienė priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 31-1-00402/09, nes nepadaryta veika, turinti BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymių.

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio 2010-10-26 nutarimu atmestas D. A. atstovo advokato

6V. Griškevičiaus skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės L. Karbauskienės 2010-09-30 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo.

72010-11-04 D. A. atstovas advokatas V. Griškevičius pateikė skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui dėl žemesniojo prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 31-1-00402/09 bei aukštesniojo prokuroro nutarimo atmesti skundą panaikinimo.

8Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-19 nutartimi patenkintas D. K.-A. atstovo advokato Vytauto Griškevičiaus skundas dėl žemesniojo ir aukštesniojo prokurorų nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo.

9Skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Ančiukaitis prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-19 nutartį kaip nepagrįstą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės Linos Karbauskienės 2010-09-30 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio 2010-10-26 nutarimą, kuriuo atmestas D. A. atstovo advokato V. Griškevičiaus skundas dėl prokurorės L. Karbauskienės 2010-09-30 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo.

10Prokuroras skunde nurodo, kad baudžiamoji atsakomybė dėl viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 straipsnis) galima tik tuomet, kai viešoje vietoje asmuo atlieka įžūlius, demonstruojančius nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai veiksmus, kurie sukelia atitinkamas pasekmes, tai yra sutrikdo visuomenės rimtį ir tvarką. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, būtina nustatyti, kad nepagarbos demonstravimas aplinkiniams ir aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį arba tvarką, tai yra kad kaltininko veika turėjo tam tikrų neigiamų padarinių visuomenei. Be to, svarbu nustatyti, kad kaltininkas suvokė savo veiksmus pirmiausia kaip nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimą, kad tai pagrindinis jo veikos aspektas.

11Siekiant objektyviai nustatyti visas įvykio aplinkybes, buvo atliktas išsamus tyrimas, atlikti visi galimi procesiniai veiksmai, todėl, prokuroro teigimu, teismo išsakyta nuomonė, kad neatlikti visi procesiniai veiksmai, yra nepagrįsta, juolab, kad teismas nutartyje nenurodė, kokių papildomų procesinių veiksmų atlikimas padėtų nustatyti objektyvią tiesą byloje. Tyrimo metu buvo apklausta nukentėjusioji D. A., kaip specialusis liudytojas buvo apklaustas E. M., taip pat apklausti liudytojai K. G., I. Ž., I. K., L. K., T. L., V. P., G. N., gautos specialistų išvados, išreikalautas ir apžiūrėtas vaizdo įrašas, darytas 2009-06-13 klube „Relax“, atlikti kiti proceso veiksmai, tačiau nenustatyta, jog tiriamame įvykyje būtų sutrikdyta visuomenės rimtis ir viešoji tvarka.

12Tyrimo metu nukentėjusioji D. A. nurodė, kad pirmą smūgį sudavė E. M., pastarasis nurodė, kad D. A. pirma trenkė jam fotoaparatu per galvą. Iš vaizdo įrašo, daryto 2009-06-13 klube „Relax“, nustatyta, kad šokių aikštelėje, kurioje tuo metu buvo daug žmonių, D. A. pirmoji stumia E. M., po to jie susistumdo (abu pastumia vienas kitą), jokie smūgiai suduoti nebuvo. Vaizdo įraše taip pat užfiksuota, kad nukentėjusioji staiga palinksta į priekį, svirduliuoja, o E. M. kažkas paima už rankos ir patraukia į šalį. E. M. smūgis koja D. A. į veidą neužfiksuotas. Pažymėtina, kad vertinant įvykio aplinkybes itin svarbią reikšmę turėjo vaizdo įrašas, su kuriuo nagrinėdamas skundą turėjo susipažinti ir teismas, nes ne visas aplinkybes, kurios fiksuotos vaizdo įraše, galima objektyviai ir identiškai perteikti apžiūros protokole. Teismo teiginys, kad tiksliai nenustatyta, ar vaizdo įraše smūgio tik nesimato, ar jis neužfiksuotas, ar jo apskritai nebuvo ir negalėjo būti, rodo, kad pats teismas tiesiogiai su vaizdo įrašu nesusipažino. Vaizdo įraše, kuris CD laikmenoje buvo pateiktas ir teismui nagrinėjant skundą, aiškiai matyti, kad šokių aikštelė ir įvykiai joje buvo filmuojami nepertraukiamai. Kontaktas tarp E. M. ir D. A. vyko laikotarpiu nuo 4.10.47 val., kai prie dviejų šokančių merginų, tarp jų ir nukentėjusiosios D. A., prieina E. M., iki 4.11.17 val., kai E. M. nuo D. A. patraukia vaikinas, vilkintis baltais marškinėliais. Šio kontakto metu E. M. jokių smūgių D. A. nesuduoda, priešingai, iš vaizdo įrašo matyti, kaip 4.11.17 val. D. A. keliu smūgiuoja E. M. ir taip išsilaisvina iš jo glėbio. Daugiau vaizdo įraše D. A. nėra. Po to vaizdo įraše užfiksuota, kad E. M. bendrauja su vaikinu, vilkinčiu raudonais marškinėliais, o 4.12.00 val. prieina vaikinas ir matyti, jog užsimoja ranka link E. M., o pastarasis link jo. Vaikinai susistumdo, tačiau abu šie asmenys buvo greitai išskirti. Kaip matyti, toliau klube šokanti minia neišsiskirstė, vakaras tęsėsi. Vaizdo įraše užfiksuotas aplinkybes patvirtina ir tą vakarą klube „Relax“ dirbusių apsaugos darbuotojų – liudytojų T. L. ir V. P. – parodymai. Apklausiami kaip liudytojai jie nurodė, jog tarp vaikino ir merginos įvyko nedidelis konfliktas, kad kuriam nors iš jų būtų suduoti smūgiai rankomis ar kojomis, jie nematė, konfliktas greitai nurimo, tuo metu klubo veikla sutrikdyta nebuvo, klientai nesiskundė, į konfliktą kiti asmenys neįsitraukė, jų poilsis sutrikdytas nebuvo. Prokuroro teigimu, ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, nutrauktas pagrįstai.

13Skundas atmestinas.

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2010-11-19 nutartimi pagrįstai tenkino D. A. atstovo advokato V. Griškevičiaus skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio 2010-10-26 nutarimo, kuriuo atmestas D. A. atstovo advokato V. Griškevičiaus skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės L. Karbauskienės 2010-09-30 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo. Aukštesnysis teismas sutinka su Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuomone, kad ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo nutrauktas nepagrįstai ir pernelyg skubotai, neišsiaiškinus visų esminę reikšmę turinčių bylos aplinkybių.

15BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Šio straipsnio dispozicijoje nurodyti keli viešosios tvarkos pažeidimo būdai. Todėl siekiant asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn turi būti nurodoma, kokie konkretūs veiksmai pripažįstami įžūliais, kokie – grasinimais, kokie – patyčiomis ar vandališkais veiksmais. Kadangi ši nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl turi būti nustatyta, kad asmuo minėtais būdais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi sutrikdyti visuomenės rimtį ar tvarką. Visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, todėl kaltininkas turi suvokti, kad savo veiksmais sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką ir nori taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje pavartojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir pan. Visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali rodyti tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įstaigų ar įmonių veikla ir pan. Tai vertinamieji požymiai, ir jų turinys priklauso nuo daugelio aplinkybių, taip pat nuo nusikalstamos veikos motyvų.

16Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad 2009-06-12, apie 5.00 val., klube „Pramogų bankas“ įvykusio konflikto metu dviem asmenims – D. A. ir E. M. – buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, tai patvirtina byloje esančios specialistų išvados. D. A. ir E. M. nurodė, kad sveikata jiems buvo sutrikdyta viešoje vietoje – klube „Relax“. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog konfliktą, kilusį tarp D. A. ir E. M., matė ir kiti asmenys – K. G., I. Ž., jos parodė mačiusios, kaip vaikinas spyrė koja D. A. į veidą, taip pat I. K., kuri parodė, jog paties smūgio ji nematė, tačiau suprato, kad D. A. buvo spirta į veidą, nes tuo metu, kai Daiva krito, ji matė, kaip vaikinas nuleidžia pakeltą koją. Kaip liudytojai apklausti klubo apsaugos darbuotojai T. L. bei V. P. taip pat patvirtino, jog viešoje vietoje – klube, šokių aikštelėje, – tarp vaikino ir merginos kilo susistumdymas, tai patvirtina ir vaizdo įrašas.

17Prokuroro skunde tvirtinama, jog klubo vaizdo įraše neužfiksuota, kad E. M. suduoda smūgį D. A., klube tarp vaikino ir merginos įvykęs konfliktas greitai baigėsi, tuo metu klubo veikla sutrikdyta nebuvo, klientai nesiskundė, į konfliktą kiti asmenys neįsitraukė, jų poilsis sutrikdytas nebuvo, taigi, prokuroro teigimu, nebuvo padaryta BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika. Tačiau, kaip teisingai pažymėjo žemesnysis teismas, tyrimo metu nebuvo tiksliai nustatyta, ar E. M. suduoto smūgio D. A., kaip teigia pastaroji, vaizdo įraše tik nesimato ir jis neužfiksuotas, ar jo apskritai nebuvo ir negalėjo būti. Prokuroras teigia, kad vaizdo įrašas yra nepertraukiamas, jame E. M. smūgis D. A. neužfiksuotas, tačiau šiame įraše taip pat neužfiksuotas ir D. A. smūgis fotoaparatu E. M., kaip jis teigė apklausos metu. Kaip liudytoja apklausta L. G. parodė, jog E. M. po jo smūgio D. A. puolė mušti kiti klube buvę asmenys. E. M. parodė, jog jis šokių aikštelėje nuo smūgio nugriuvo ir neteko sąmonės. Šios aplinkybės, kaip pagrįstai pažymėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismas, rodo, kad viešoje vietoje buvo pavartotas smurtas, konflikte dalyvavo ne tik D. A. ir E. M., bet ir kiti asmenys. Tačiau šios aplinkybės tyrimo metu nebuvo tiriamos. Šiuo metu be papildomų duomenų surinkimo besąlygiškai tikėti byloje esančiais E. M. parodymais, kad jis D. A. smūgių nesudavė, kurie prieštarauja pastarosios bei anksčiau minėtų liudytojų parodymams, taip pat naktinio klubo apsaugos darbuotojų parodymais, jog jie nematė, kad tarp merginos ir vaikino kilusio konflikto metu būtų suduoti smūgiai, nėra pagrindo. Dėl neišsamiai atlikto tyrimo byloje nėra surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių versiją, jog nebuvo suduoti smūgiai D. A., tai nustatyta specialisto išvadoje. Šiuo atveju nebuvo išsamiai ištirtos nurodytos aplinkybės, nebuvo imtasi visų įstatymų numatytų priemonių esamiems prieštaravimams pašalinti, taigi tyrimo metu nebuvo išnaudotos visos galimybės, siekiant nustatyti objektyvią tiesą byloje.

18Ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma neleidžia kategoriškai teigti, jog nebuvo padaryta veika, turinti BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymių. Taigi išsamiai neišsiaiškinus visų nurodytų aplinkybių, sprendimai nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo negali būti pripažinti pagrįstais ir teisėtais, tai pagrįstai konstatuota skundžiamoje nutartyje.

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-19 nutartis, kuria tenkintas D. A. atstovo advokato V. Griškevičiaus skundas dėl žemesniojo ir aukštesniojo prokurorų nutarimų panaikinimo, yra teisėta ir pagrįsta, ją naikinti prokuroro skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

20Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-19 nutartį.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. 2010-11-19 nutarties, kuria patenkintas D. K.-A. atstovo advokato Vytauto... 3. 2009-06-17 Klaipėdos apskrities VPK 1-ajame PK buvo pradėtas ikiteisminis... 4. 2010-09-30 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus... 5. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 6. V. Griškevičiaus skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros... 7. 2010-11-04 D. A. atstovas advokatas V. Griškevičius pateikė skundą... 8. Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-19 nutartimi... 9. Skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 10. Prokuroras skunde nurodo, kad baudžiamoji atsakomybė dėl viešosios tvarkos... 11. Siekiant objektyviai nustatyti visas įvykio aplinkybes, buvo atliktas išsamus... 12. Tyrimo metu nukentėjusioji D. A. nurodė, kad pirmą smūgį sudavė E. M.,... 13. Skundas atmestinas.... 14. Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2010-11-19... 15. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris... 16. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad 2009-06-12, apie 5.00 val.,... 17. Prokuroro skunde tvirtinama, jog klubo vaizdo įraše neužfiksuota, kad E. M.... 18. Ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma neleidžia kategoriškai... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-19 nutartis, kuria tenkintas D. A.... 20. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1... 21. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 22. Nutartis neskundžiama....