Byla B2-1929-555/2012
Dėl 2012 m. balandžio 18 d. bankrutuojančios UAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančios UAB „PRO 301“ kreditoriaus UAB „Aisuva“ skundą dėl 2012 m. balandžio 18 d. bankrutuojančios UAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo,

Nustatė

2BUAB „PRO 301“ kreditorius UAB „Aisuva“ pateikė teismui skundą dėl 2012 m. balandžio 18 d. BUAB „PRO 301" kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo. Nurodo, kad BUAB „PRO 301“ 2012 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas:

3„Patvirtinti BUAB „PRO 301" priklausančio nekilnojamojo turto, t.y. pastato parduotuvės, unikalus Nr. 1998-2013-5040 ir kitų statinių— kiemo statinių, unikalus Nr. 1998-2013-5051, esančio adresu Savanorių pr. 301, Kaunas, ir valstybinės žymės sklypo, kurio unikalus Nr. 1901-0079-0007, adresas Savanorių pr. 301, Kaunas, nuomos teisę, įkeistus AB SEB bankui, pradinę pardavimo kainą bendrai 2 180 000 Lt plius PVM sumai.

4Nekilnojamąjį turtą bei žemės nuomos teisę pardavinėti komplekse iš varžytynių 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Nustatyti varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti 100,00 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui.

5Turto nepardavus pirmose varžytynėse, antrose varžytynėse pardavinėti 10 % sumažinta kaina.

6Įpareigoti administratorių organizuoti šio turto pardavimo varžytynes."

7Nurodo, kad kreditorių susirinkimas negalėjo svarstyti naujų klausimų tol, kol nėra teisme išnagrinėtas UAB „Aisuva" skundas dėl 2012 m. vasario 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, be to, BUAB „PRO 301" savininkai (akcininkai) V. T. bei R. A. 2012-04-10 administratoriui buvo pateikę pareiškimą dėl taikos sutarties projekto svarstymo BUAB „PRO 301" kreditorių susirinkime bei galimybės svarstyti jame kitus klausimus, kuriuo prašė bankroto administratoriaus Kreditorių susirinkime svarstyti taikos sutarties sudarymo klausimą ir tol, kol nebus konstatuota derybų dėl taikos sutarties sudarymo pabaiga, nesvarstyti bendrovės kreditorių susirinkimuose jokių kitų klausimų. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimti nutarimai dėl tolimesnių bankroto procedūrų, nors bankrutuojančios bendrovės akcininkai buvo pateikę siūlymą sudaryti taikos sutartį bankroto byloje, todėl tokie bankroto administratoriaus veiksmai akivaizdžiai pažeidė bendrovės kreditorių interesus. Teigia, kad sudarius taikos sutartį, kreditoriams atsiranda galimybė gauti bent dalies savo finansinių reikalavimų patenkinimą, tuo tarpu užbaigiant bankroto procesą ne taikiu būdu, bendrovės kreditoriai, nesant bendrovėje pakankamai turto, gali negauti ir nieko.

8Atsakovas BUAB „PRO 301“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2012-05-16 nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Aisuva" skundą dėl 2012-02-29 BUAB „PRO 301" kreditorių susirinkimo nutarimų, kaip nepagrįstą. Teigia, kad kaip ir nurodė pareiškėjas savo skunde, Kauno apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė skundžiamų nutarimų vykdymą, tačiau atsakovo nuomone, bankroto procedūrų vykdymas sustabdytas nebuvo, todėl kreditorių susirinkimo dieną nebuvo jokio teisinio pagrindo kreditorių susirinkimui nesvarstyti naujų klausimų. Taip pat nurodo, jog taikos sutarties sudarymo klausimas kreditorių susirinkime jau buvo išnagrinėtas - BUAB „PRO 301" kreditoriai 2012-02-29 įvykusiame kreditorių susirinkime nusprendė nesudaryti taikos sutarties su BUAB „PRO 301" savininkais, todėl pakartotinis šio klausimo nagrinėjimas, esant aiškiai neigiamai kreditorių pozicijai dėl to, būtų netikslingas, ir tik vilkinęs bankroto procesą. Pažymi, kad BUAB „PRO 301" savininkų (akcininkų) V. T. bei R. A. 2012-04-10 pareiškimas dėl taikos sutarties projekto svarstymo BUAB „PRO 301" bankroto administratoriui buvo pateiktas tik 2012-04-11. Šių aplinkybių pasėkoje bankroto administratorius nebeturėjo realios fizinės galimybės šį klausimą įtraukti į susirinkimo darbotvarkę ir apie jį informuoti visus BUAB „PRO 301" kreditorius.

9Trečiasis asmuo BUAB „DATA NT“ prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad argumentas, jog kreditorių susirinkimas negalėjo svarstyti naujų klausimų tol, kol nebuvo išnagrinėtas UAB „Aisuva" skundas dėl 2012 m. vasario 29 d. BUAB „PRO 301" kreditorių susirinkimo nutarimų yra teisiškai nepagrįstas ir jokiu būdu negali būti laikomas tinkamu pagrindu naikinti nutarimą, nes bankroto procedūrų vykdymas teismo sustabdytas nebuvo. Kadangi taikos sutarties sudarymo klausimas kreditorių susirinkime jau buvo išnagrinėtas - BUAB „PRO 301" kreditoriai 2012-02-29 įvykusiame kreditorių susirinkime nusprendė nesudaryti taikos sutarties su BUAB „PRO 301" savininkais, todėl skundo argumentas, kad kol nebuvo apsvarstytas taikos sudarymo klausimas negalėjo būti priimami jokie nutarimai aptariamoje bankroto byloje yra visiškai nepagrįstas.

10Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo skundą atmesti. Nurodo, kad skundą pateikęs pareiškėjas 2012 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkime nedalyvavo, jis taip pat nepasinaudojo teise balsuoti raštu ir nesiūlė jokiu alternatyviu nutarimu projektu. Apie susirinkimą ir jo metu numatytus svarstyti klausimus pareiškėjas buvo tinkamai informuotas teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjo kreditorinio reikalavimo dydis sudaro 112,53 Lt ir skunde jis neįvardija kokį materialinį jo interesą pažeidžia skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai. Pažymi, kad pareiškėjo elgesys, kai jis aktyviai nesinaudoja kreditoriaus teisėmis teikiant siūlymus dėl nutarimų projektų, nedalyvauja susirinkimuose ir skundžia visus kreditorių susirinkimo nutarimus liudija apie piktnaudžiavimą savo, kaip 0,001 % (iš 10 473 845,38 Lt) balsų turinčio kreditoriaus, procesinėmis teisėmis nepagrįstai ginčijant kreditorių susirinkimo nutarimus ir tokiu būdu vilkinant bankroto procedūrą. Už tokį piktnaudžiavimą jam turėtų būti skiriama bauda. Taip pat nurodo, kad 2012 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkimo metu nebuvo apribota teisė šaukti susirinkimą siūlyti konkrečius nutarimų projektus ir už juos balsuoti. Pareiškėjas turėjo teisę kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių manydamas, kad neišnagrinėjus pareiškėjo skundo dėl 2012 m. vasario 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo kreditorių susirinkimas neturėjo teisės svarstyti naujų klausimų. Pažymi, kad AB SEB bankas nesutinka sudaryti taikos sutarties ir yra balsavęs prieš taikos sutarties sudarymą, o teisėta yra tik visų kreditorių (ar kreditorių atstovų) pasirašyta taikos sutartis, todėl akivaizdu, kad kreditoriui, turinčiam 96,76 proc. balsų nesutinkant sudaryti taikos sutartį, nėra pagrindo stabdyti bankroto procedūrą ar kiekvieną kartą atidėti naujų klausimų svarstymą vien todėl, kad yra pateikiamas pasiūlymas sudaryti taikos sutartį.

11Skundas netenkintinas.

12Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami šio įstatymo nustatyta tvarka. Nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Kito turto, išskyrus įkeistą, pardavimo tvarką nustato kreditoriai (ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte nurodyta, kad iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis įmonės turtas ir įkeistas turtas, kito turto pardavimo tvarką nustato kreditoriai. Tiek Įmonių bankroto įstatymas, tiek minėtu Vyriausybės nutarimu patvirtintas Aprašas kreditoriams suteikia plačias teises dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto valdymo ir disponavimo juo. Minėtų teisės normų paskirtis yra nustatyti ir detalizuoti turto pardavimo tvarką tiek įmonės, turinčios bankrutuojančios įmonės teisinį statusą, tiek ir įmonę paskelbus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

13Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad bankrutuojančios UAB „PRO 301“ 2012 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti BUAB „PRO 301" priklausančio nekilnojamojo turto, t.y. pastato parduotuvės, unikalus Nr. 1998-2013-5040 ir kitų statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. 1998-2013-5051, esančių adresu Savanorių pr. 301, Kaunas, ir valstybinės žymės sklypo, kurio unikalus Nr. 1901-0079-0007, adresas Savanorių pr. 301, Kaunas, nuomos teisę, įkeistus AB SEB bankui, pradinę pardavimo kainą bendrai 2 180 000 Lt plius PVM sumai, nekilnojamąjį turtą bei žemės nuomos teisę pardavinėti komplekse iš varžytynių 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka, nustatyti varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą, nustatyti 100,00 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui. Turto nepardavus pirmose varžytynėse, antrose varžytynėse pardavinėti 10 % sumažinta kaina. Pareiškėjo teigimu, kreditorių susirinkime negalėjo būti svarstomas klausimas dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo, kadangi kreditorius UAB „Aisuva“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikęs skundą dėl kreditorių 2012-02-29 susirinkime priimto nutarimo nesudaryti taikos sutarties nutarimo pripažinimo negaliojančiu, skundą priėmus ir teismui taikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo sustabdytas skundžiamo nutarimo vykdymas, be to, įmonės savininkai taip pat pateikė pareiškimą dėl taikos sutarties projekto svarstymo, šio klausimo neįtraukus į susirinkimo darbotvarkę bei jo neapsvarsčius, pareiškėjo vertinimu, negalimas procedūrų, susijusiu su turto pardavimo tvarkos nustatymu, svarstymas.

14Spręstina, kad ginčas byloje kilo dėl to, ar galima svarstyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką, esant situacijai, kada yra pateiktas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo atsisakyta sudaryti bankroto byloje taikos sutartį bei ar galima svarstyti minėtą turto pardavimo procedūrą neapsvarsčius bankrutuojančios įmonės akcininkų pareiškimo dėl taikos sutarties sudarymo.

15Kaip jau minėta teisė nustatyti parduodamo turto būdus suteikta tik įmonės kreditoriams. Bankroto proceso metu siekiama sudaryti sąlygas visiems kreditoriams, nepriklausomai nuo to, ar jų reikalavimai užtikrinti įkeitimu (hipoteka), maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Iš byloje pateikto skundžiamo kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditoriai svarstė ginčo turto pardavimo būdus, sprendimas parduoti turtą priimtas balsų dauguma (b.l. 9-13). Galimybė sudaryti taikos sutartį numatyta ĮBĮ 28 straipsnyje. Šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje taikos sutartis apibrėžiama kaip kreditorių ir įmonės susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutarties sudarymas bankroto procese susijęs su tam tikromis kreditorių daromomis nuolaidomis bankrutuojančiai įmonei, vadovaujantis ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalimi, taikos sutartį pasirašo visi įmonės kreditoriai, kurių reikalavimai iki taikos sutarties pasirašymo dienos liko nepatenkinti. Taikos sutarties šalis nėra kreditorių susirinkimas, kuris yra bankroto proceso subjektas, per kurį kreditoriai įgyvendina savo subjektines teises. Kreditorių susirinkimas nėra civilinių teisinių santykių subjektas, nes toks yra patys bankrutuojančios įmonės kreditoriai. Taigi vienas iš kreditorių, kaip civilinių teisinių santykių subjektų, teisių įgyvendinimo būdų yra sprendimų priėmimas kreditorių susirinkime, vadovaujantis balsų daugumos principu, kuris atspindi kolektyvinę bankroto procedūrų prigimtį. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad nesudaryti taikos sutarties 2012-02-29 susirinkime nusprendė kreditoriai, kurių reikalavimų suma nuo visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimo sumos sudaro 96,76 %. Kreditorių susirinkimo nutarimas sudaryti taikos sutartį išreiškia kreditorių iniciatyvą arba pritarimą anksčiau išreikštai iniciatyvai dėl taikos sutarties sudarymo. Taigi darytina išvada, kad kreditoriai svarstė ir priėmė nutarimą nesudaryti taikos sutarties. Kadangi dauguma kreditorių neišreiškė iniciatyvos dėl taikos sutarties sudarymo, taip pat nagrinėjamos bylos atveju nebuvo pasiektas susitarimas tarp kreditorių ir įmonės tęsti įmonės veiklą, todėl nebuvo apribojimų įmonės kreditoriams spręsti klausimų, susijusių su bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymu, net ir esant teisme skundui dėl kreditorių sprendimo nesudaryti taikos sutarties ar esant pateiktam ir neapsvarstytam pakartotiniam pasiūlymui sudaryti taikos sutartį. Pažymėtina, kad ir nustačius parduodamo turto būdus, sutinkamai su ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalies nuostatomis galimas taikos sutarties sudarymas.

16Nepagrįstas ir pareiškėjo argumentas dėl teismo taikytų apribojimų įtakos svarstant turto pardavimo klausimus. Nagrinėjant 2012-02-29 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo klausimą, teismas 2012-03-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1704-555/2012 taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė 2012-02-29 susirinkime priimtų nutarimų vykdymą, tačiau neapribojo bankroto byloje vykdomų procedūrų, tame tarpe ir susijusių su turto pardavimo tvarkos nustatymu.

17Teismas, priėmęs kreditoriaus UAB „Aisuva“ skundą dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir panaikinimo, 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė 2012 m. balandžio 18 d. BUAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimo skundžiamų nutarimų vykdymą iki Kauno apygardos teismo nutarties dėl pareiškėjo UAB „Aisuva" skundo dėl 2012 m. balandžio 18 d. BUAB „PRO 301" kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo įsiteisėjimo.

18Įsiteisėjus šiai nutarčiai, t.y. pranykus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui (CPK 144 straipsnis), naikintinos Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

19Vadovaudamasis LR CPK 290-291 straipsniais, 150 straipsniu, ĮBĮ 24 straipsniu, teismas

Nutarė

20pareiškėjo skundą atmesti.

21Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi, kuria sustabdytas 2012 m. balandžio 18 d. BUAB „PRO 301" kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymas iki Kauno apygardos teismo nutarties dėl pareiškėjo UAB „Aisuva" skundo dėl 2012 m. balandžio 18 d. BUAB „PRO 301" kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo įsiteisėjimo.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso... 2. BUAB „PRO 301“ kreditorius UAB „Aisuva“ pateikė teismui skundą dėl... 3. „Patvirtinti BUAB „PRO 301" priklausančio nekilnojamojo turto, t.y.... 4. Nekilnojamąjį turtą bei žemės nuomos teisę pardavinėti komplekse iš... 5. Turto nepardavus pirmose varžytynėse, antrose varžytynėse pardavinėti 10 %... 6. Įpareigoti administratorių organizuoti šio turto pardavimo varžytynes."... 7. Nurodo, kad kreditorių susirinkimas negalėjo svarstyti naujų klausimų tol,... 8. Atsakovas BUAB „PRO 301“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo,... 9. Trečiasis asmuo BUAB „DATA NT“ prašo pareiškėjo skundą atmesti.... 10. Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo skundą atmesti. Nurodo, kad skundą... 11. Skundas netenkintinas.... 12. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 13. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad bankrutuojančios UAB „PRO 301“ 2012... 14. Spręstina, kad ginčas byloje kilo dėl to, ar galima svarstyti... 15. Kaip jau minėta teisė nustatyti parduodamo turto būdus suteikta tik įmonės... 16. Nepagrįstas ir pareiškėjo argumentas dėl teismo taikytų apribojimų... 17. Teismas, priėmęs kreditoriaus UAB „Aisuva“ skundą dėl ginčijamo... 18. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, t.y. pranykus laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Vadovaudamasis LR CPK 290-291 straipsniais, 150 straipsniu, ĮBĮ 24... 20. pareiškėjo skundą atmesti.... 21. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...