Byla 1A-467-361-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Daliaus Jocio, teisėjų Eduardo Maškevičiaus ir Stasio Valužio, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorui Remigijui Bėtkiui, gynėjai advokatei Tatjanai Borik, nuteistajam T. T.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendžio, kuriuo T. T., a. k. ( - ) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d., 9 d., ši bausmė subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-13 (su Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-06 nuosprendžiu padarytais pakeitimais) nuosprendžiu paskirta ir 2009-09-09 nutartimi to paties teismo su 2009-02-06 nuosprendžiu subendrinta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, iš dalies jas sudedant, ir paskirta galutinė 3 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant nepilnamečių pataisos namuose. Į atliktos bausmės laiką įskaityta bausmė, iš dalies atlikta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-13 (su Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-06 nuosprendžiu padarytais pakeitimais) nuosprendį, atsižvelgiant ir į to paties teismo 2009-09-09 nutartimi atliktą subendrinimą su 2009-02-06 nuosprendžiu paskirta bausme.

3Nuosprendžiu iš T. T., o jam neturtint turto ar pajamų – iš S. Z. nukentėjusiajam A. D. priteista 703,13 Lt turtinės bei 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, Valstybinei ligonių kasai priteista 199, 19 Lt. Nuosprendžiu iš T. T. A. D. taip pat priteista 500 Lt advokato pagalbai apmokėti.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5T. T. nuteistas už tai, kad 2009 m. gegužės 31 d., apie 14.30 val. ( - ) g., prie ( - ) tvenkinio, ( - ) m., veikdamas bendrininkų grupe su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, suduodamas kumščiais ir kojomis nukentėjusiajam A. D. ne mažiau kaip tris kartus į įvairias kūno vietas ir padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą, iš nukentėjusiojo pagrobė 115 Lt vertės sidabrinę grandinėlę, 20 Lt vertės meškerę su rite bei 10 Lt, t. y. pagrobė nukentėjusiajam priklausančio turto už bendrą 145 Lt vertę.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra apeliaciniu skundu prašo nuosprendį pakeisti, taikyti BK 64 str. 1, 3 d. ir prie 2009-05-13 nuosprendžiu skirtos ir 2009-09-09 nutartimi subendrintos 2 metų 6 mėnesių neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pridėti dalį skundžiamu nuosprendžiu paskirtos 2 metų laisvės atėmimo bausmės ir paskirti galutinę subendrintą 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, nuosprendžio dalį dėl atliktos bausmės įskaitymo panaikinti. Nurodoma, kad teismas tinkamai paskyrė bausmę, tačiau padarė klaidą bendrindamas bausmes. T. T. nusikaltimą padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, būdamas teistas 2009-02-06 pagal BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams ir 2009-05-13 pagal BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams. Skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už veiką, padarytą 2009-05-31, t. y. po 2009-02-06 ir 2009-05-13 priimtų nuosprendžių. 2009-08-06 apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu T. T. panaikintas BK 92 str. taikymas ir 2009-09-09 teismo nutartimi bausmės, paskirtos 2009-02-06 ir

72009-05-13 nuosprendžiais, subendrintos BK 64 str. nustatyta tvarka bei paskirta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią šiuo metu T. T. atlieka. Kadangi naują nusikalstamą veiką T. T. padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, teismas, bendrindamas bausmes, turėjo taikyti BK 64 str. Taip pat teismas negalėjo įskaityti į atliktą laisvės atėmimo bausmės laiką bausmę, atliktą pagal 2009-05-13 ir 2009-02-06 teismo nuosprendžius.

8Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo gynėja prašė skundą tenkinti iš dalies, bendrinant bausmes taikyti BK 64 str. reikalavimus, tačiau skirti mažesnę nei prašė prokuroras subendrintą bausmę.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10T. T. nusikaltimą, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, būdamas teistas 2009-02-06 nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams ir 2009-05-13 nuosprendžiu pagal BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams. Skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už veiką, padarytą 2009-05-31, t. y. po 2009-02-06 ir 2009-05-13 priimtų nuosprendžių, 2009-02-06 nuosprendis jau buvo įsiteisėjęs. 2009-08-06 apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu T. T. panaikintas 2009-05-13 nutartimi BK 92 str. taikymas ir 2009-09-09 teismo nutartimi bausmės, paskirtos 2009-02-06 ir 2009-05-13 nuosprendžiais, subendrintos BK 64 str. tvarka bei paskirta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią šiuo metu T. T. atlieka. Kadangi naują nusikalstamą veiką T. T. padarė jau po 2009-02-06 nuosprendžio, teismas, skundžiamu nuosprendžiu bendrindamas bausmes, turėjo taikyti ne BK 63 str., o BK 64 str.

11Apylinkės teismas, bendrindamas bausmes, pasirinko nuteistajam palankesnį dalinio bausmių bendrinimo būdą, kuris gali būti taikomas ir bendrinant bausmes pagal BK 64 str. Šio straipsnio 3 d. numatyta, jog, kai bausmės iš dalies sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Pagal teismų praktiką teismai, remdamiesi BK 64 straipsniu, nustatydami neatliktos bausmės dalį asmeniui, kuris nėra atlikęs paskirtos bausmės, neatliktos bausmės dalies laiką skaičiuoja nuo tos dienos, nuo kurios dėl naujos nusikalstamos veikos priimamas apkaltinamasis nuosprendis (Teismų praktika Nr. 27). Šiuo atveju neatlikta bausmės dalis T. T. skaičiuojama nuo naujo, t. y. skundžiamo, nuosprendžio priėmimo ir yra lygi 1 metams 9 mėnesiams 8 dienoms. Taigi prie nauju nuosprendžiu paskirtos 2 metų laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėtina neatliktos bausmės dalis.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendį pakeisti.

15Panaikinti nuosprendžio dalį dėl bausmių bendrinimo pagal BK 63 str. ir nustatyti, kad, vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d., prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-14 nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d. paskirtos 2 metų laisvės atėmimo bausmės pridėti dalį neatliktos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-09 nutartimi subendrintos bausmės ir T. T. paskirti galutinę subendrintą 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

16Panaikinti nuosprendžio dalį dėl atliktos bausmės įskaitymo.

17Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai