Byla 2S-334-278/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Valiulienės (pranešėja),

2kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lutonė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2009 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2301-452/2009 pagal ieškovo R. B. individualios įmonės (toliau IĮ) „Rakema“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Lutonė“ dėl skolos priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

5ieškovas R. B. ĮĮ „Rakema“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Lutonė“ 3419,13 Lt skolą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo 2009-01-15 iki sprendimo įvykdymo dienos. Atsiliepimu į ieškinį UAB „Lutonė“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovas pateikė nekokybiškas prekes ir prašė ieškinį atmesti. Atsakovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009m. balandžio 28 d. priėmė sprendimą už akių ir ieškinį tenkino.

6Atsakovas UAB „Lutonė“ pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir nurodė, kad atsakovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo dėl svarbių priežasčių, apie kurias teismui buvo pranešta. Be to, nurodė, kad teismui buvo pateiktas prašymas bylą parengiamajame teismo posėdyje nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant, o bylos nagrinėjimą atidėti vėlesniam laikui. Nurodė, kad esant minėtiems prašymams teismas neturėjo pagrindo priimti sprendimo už akių.

7Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja 2009 m. birželio 10 d. nutartimi UAB „Lutonė“ pareiškimą atmetė. Teismas konstatavo, kad atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, nors apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai, o prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą atsakovo atstovui nedalyvaujant, nebuvo gauta. Nurodė, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nenurodė naujų aplinkybių bei įrodymų, kurie turėtų įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

8Atskiruoju skundu UAB „Lutonė“ prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2009 m. birželio 10 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atsakovo UAB „Lutonė“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo patenkinti. Apeliantas nurodo, kad atsakovo atstovas apie nedalyvavimą teismo posėdyje dėl užimtumo kitose bylose pranešė iš anksto ir pateikė prašymą pasirengti bylos nagrinėjimui jam nedalyvaujant, o bylos nagrinėjimą teismo posėdyje atidėti vėlesniam laikui. Teigia, kad tuo pačiu atsakovo atstovas išreiškė nesutikimą pereiti prie bylos nagrinėjimo teismo posėdyje. Nurodo, kad atstovo dalyvavimas teismo posėdyje turėtų įtakos šalių ginčo išsprendimui, nes atsakovas sutiktų pasirašyti taikos sutartį ir ginčą išspręsti taikiai. Nurodo, kad teismas, vadovaudamasis CPK 231 str. 5 d. nuostatomis tik esant šalių sutikimui galėjo pereiti prie bylos nagrinėjimo iš esmės, o atsakovui tokio sutikimo neišreiškus, teismas turėjo paskirti teismo posėdžio laiką ir dėl to priimti nutartį. Teigia, jog teismas, nesilaikė civilinio proceso taisyklių, išnagrinėjo bylą iš esmės teismo posėdyje ir nepagrįstai atsakovo atžvilgiu priėmė sprendimą už akių. Atsakovas mano, kad CPK 285 str., reglamentuojantis sprendimo už akių priėmimą, taikytinas teismo posėdžiui, o ne parengiamajam teismo posėdžiui. Nurodo, jog parengiamasis teismo posėdis skirtas tik pasirengti bylos nagrinėjimui, todėl nei atsakovui, nei atsakovo atstovui nedalyvaujant parengiamajame teismo posėdyje, negalėjo būti ir atsakovo sutikimo iš karto pereiti prie bylos nagrinėjimo teismo posėdyje, o teismas neturėjo teisės pradėti bylą nagrinėti iš esmės teismo posėdyje ir priimti sprendimo už akių.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. B. IĮ „Rakema“ nurodo, kad skundas nepagrįstas, nes byloje nėra duomenų, kad atsakovo atstovas būtų teismui pateikęs prašymą pasirengti bylos nagrinėjimui jam nedalyvaujant, o bylos nagrinėjimą teismo posėdyje atidėti vėlesniam laikui.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Civilinis procesas įstatymu yra reglamentuojamas taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų vilkinti bylų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir vykdymą, būtų užkirstas kelias proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, nebūtų pažeistos proceso šalies, sąžiningai dalyvaujančios nagrinėjant civilinę bylą, teisės. Viena iš prielaidų įgyvendinti proceso koncentruotumo principą yra sprendimo už akių priėmimas (CPK 7 str.). Procesinės prielaidos priimti teismo sprendimą už akių teismo posėdyje numatytos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 285 straipsnyje. Šis straipsnis nustato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, viena iš šalių neatvyksta į teismo posėdį ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo, taip pat kitais Kodekso numatytais atvejais. CPK 230 straipsnio 2 dalis nustato, kad tuo atveju kai byla nagrinėjama parengiamajame teismo posėdyje ir į šį posėdį neatvyksta šalis, kuriai tinkamai pranešta, atvykusios šalies prašymu, teismas priima sprendimą už akių. Iš bylos dokumentų matyti, kad apie parengiamąjį teismo posėdį atsakovas buvo tinkamai informuotas, tačiau bendrovės atstovas į posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis teismo iki šio posėdžio neinformavo, todėl pirmosios instancijos teismas, nepradėjęs nagrinėti bylos iš esmės teismo posėdyje, ieškovo prašymu, turėjo teisę parengiamajame teismo posėdyje priimti sprendimą už akių.

12CPK 287 straipsnio 1 dalis nustato, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo, paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šio straipsnio 2 dalyje, be kitų reikalavimų, pareiškėjas turi nurodyti aplinkybes, liudijančias neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžių priežasčių svarbumą ir įrodymus, pagrindžiančius šias aplinkybes bei aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui bei įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes. CPK 288 straipsnio 4 dalis nustato, kad, išnagrinėjęs dalyvaujančio byloje asmens pareiškimą, teismas turi teisę panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės tik tuo atveju, jeigu jis konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias į teismo posėdį neatvykusi šalis negalėjo laiku pranešti teismui, taip pat, kad šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovas UAB „Lutonė“ tiek pareiškime dėl 2009-04-28 sprendimo už akių peržiūrėjimo, tiek atskirajame skunde nurodė, kad apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam buvo tinkamai pranešta, tačiau atsakovo atstovas nedalyvavo teismo posėdyje dėl svarbių priežasčių, apie kurias teismui buvo pranešta. Nors atsakovas teigia, kad teismui buvo pateiktas prašymas bylą parengiamajame posėdyje nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant, o bylos nagrinėjimą teismo posėdyje atidėti vėlesniam laikui, tačiau byloje UAB „Lutonė“ prašymų nėra. Minėtų dokumentų kopijų su Panevėžio miesto apylinkės teismo žyma, kad šie dokumentai teisme gauti, atsakovas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Tai, kad iki teismo posėdžio atsakovas teismui nebuvo pateikęs prašymų dėl bylos nagrinėjimo galimumo parengiamajame teismo posėdyje, matyti ir iš 2009-04-28 parengiamojo teismo posėdžio protokolo (b.l. 25). Minėtų dokumentų kopijų su Panevėžio miesto apylinkės teismo žyma, kad šie dokumentai gauti pirmosios instancijos teisme ar įrodymų, patvirtinančių svarbias neatvykimo į teismo posėdį aplinkybes, atsakovas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Be to, atsiliepime į ieškinį nurodydamas, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovas pateikė nekokybišką produkciją, jokių įrodymų teismui UAB „Lutonė“ nepateikė (CPK 178 str.). Minėtų duomenų, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, atsakovas nepateikė nei kartu su pareiškimu dėl 2009-04-28 sprendimo už akių peržiūrėjimo, nei apeliacinės instancijos teismui, todėl atsakovo teiginys, kad teismo nutartis yra neteisėta, atmestinas.

13Dėl paminėto, Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas reglamentuojančias sprendimo už akių peržiūrėjimo procedūrą ir jų pagrindu priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2009 m. birželio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai