Byla 2A-298-368/2013
Dėl turtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo D. K

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) ,,NEO TAKSI“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimo už akių panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „NEO TAKSI“ ieškinį atsakovams V. T. ir R. T. dėl turtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo D. K..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB „NEO TAKSI“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų V. T. ir R. T. 20 100,00 Lt žalos atlyginimą. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „NEO TAKSI“. Bankroto administratorius, patikrinęs bendrovės buhalterinius dokumentus, nustatė, kad D. K. pagal 2010-12-31 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) iš bendrovės kasos išlaiduota 20 100,00 Lt, kaip paskolos grąžinimas, nors paskolos sutarties tarp UAB „NEO taksi“ ir D. K. nerasta, pinigų įnešimo į bendrovės kasą fakto nenustatyta. Teigė, kad D. K. buvo UAB „NEO TAKSI“ ( - ) nuo 2008-04-25 iki 2010-11-02, tuo metu, kai jam buvo neteisėtai išmokėtos minimos lėšos, jis bendrovėje nebedirbo. Paskyrus rašysenos ekspertizę gauta išvada, kad įrašas apie piniginių lėšų gavimą yra atliktas ne D. K. ranka. Pažymėjo, kad atsakovai – buvęs bendrovės ( - ) nuo 2010-11-02 iki bankroto bylos iškėlimo V. T. ir ( - ) nuo 2008-12-17 iki 2011-02-18 R. T. galėjo pasisavinti bendrovės lėšas, išrašę fiktyvų kasos išlaidų orderį D. K. vardu, nes šiame orderyje yra dviejų išdavusių pinigines lėšas asmenų parašai: įmonės ( - ) ir ( - ). Prašė priimti sprendimą už akių, nes atsakovai nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apylinkės teismas, nesant atsakovų atsiliepimo į ieškinį ir prašymo nepriimti sprendimo už akių, atsakovams neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį ir ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, 2013 m. sausio 7 d. priėmė sprendimą už akių ir ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo trečiajam asmeniui 684,06 Lt ekspertizės atlikimo išlaidas. Panaikino teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartimi trečiajam asmeniui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Įvertinęs ekspertų išvadą ir tai, kad ieškovas nepateikė papildomų įrodymų teismui, jog atsakovai išrašė nurodytą kasos išlaidų orderį, jame pasirašė ir taip pasisavino bendrovės lėšas, taip pat įrodymų, kad atsakovai tuo laikotarpiu, kai buvo išrašytas kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), dirbo UAB „NEO TAKSI“ ( - ) ir ( - ), sprendė, jog byloje nesurinkta pakankamai įrodymų dėl atsakovų neteisėtų veiksmų.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą už akių, apeliantas (ieškovas) BUAB „NEO TAKSI“ prašo sprendimą už akių panaikinti ir ieškinį tenkinti. Apeliaciniame skunde teigiama, kad ieškovas pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, jog pinigines lėšas iš bendrovės kasos pasisavino atsakovai, kurie tuo metu buvo sutuoktiniai. Apelianto vertinimu, teismas pažeidė procesines teisės normas.

10Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apelianto (ieškovo) BUAB „NEO TAKSI“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir prašymo nepriimti sprendimo už akių, taip pat neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį ir ieškovui prašant, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę priimti sprendimą už akių, tačiau apeliaciniame skunde keliamas įrodymų pakankamumo klausimas.

16Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nepateikė teismui pakankamai įrodymų, pagrindžiančių ieškinio pagrįstumą: nepateikė įrodymų, jog atsakovai išrašė kasos išlaidų orderį, jame pasirašė ir taip pasisavino bendrovės lėšas, įrodymų, kad atsakovai tuo laikotarpiu, kai buvo išrašytas kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), dirbo UAB „NEO TAKSI“ ( - ) ir ( - ).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi specifiką – teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą ne tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonių; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

18Atkreiptinas dėmesys, kad ši byla, įvertinant tai, jog ieškovas yra bankrutavusi įmonė, priskiriama nedispozityviųjų bylų kategorijai, kuriose teismas pagal įstatymą privalo veikti ex officio, ir šios bylos nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismai, nagrinėdami bylą, turi atsižvelgti į bylų pagal bankrutuojančios įmonės ieškinius nagrinėjimo ypatumus ir tokiose bylose turi teisę ne tik pasiūlyti šalims pateikti reikalingus įrodymus, bet ir, esant tokiam poreikiui, ex officio rinkti įrodymus, siekiant nustatyti reikšmingas bylai faktines aplinkybes (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

19Nors formalus įrodymų vertinimas iš esmės netiriant įrodymų turinio reiškia, kad teismas vertina tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą, tačiau net ir atlikdamas formalų įrodymų vertinimą teismas turi vertinti ne tik faktinę bylos medžiagą, tai yra įrodymus apie bylai reikšmingus faktus, bet turi atlikti ir teisinį nustatytų faktinių aplinkybių vertinimą.

20Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Taigi teismas gali gauti duomenis, ar tuo laikotarpiu, kai buvo išrašytas kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), atsakovai dirbo UAB „NEO TAKSI“ ( - ) ir ( - ) arba pasiūlyti / įpareigoti ieškovui šiuos duomenis pateikti. Spręsdamas klausimą dėl kasos išlaidų orderio išrašymo aplinkybių, teismas galėtų pareikalauti bendrovės kasos knygą, į kurią įrašomos visos kasos operacijos. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (aktuali nuo 2010-04-10 iki 2010-12-31) 6 straipsnio 5 dalį grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. O pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (patvirtintas LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, aktuali redakcija nuo 2010-06-06) 16 straipsnį, jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti, be kita ko, detalizuota, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai. Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

21Kolegija, įvertindama šios bylos kategoriją, tai, kad sprendimu už akių siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, ir teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis), tačiau prioritetas teikiamas ne formaliam, o teisingam bylos išnagrinėjimui, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, neištyrė ir neįvertino turinčių reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui faktinių aplinkybių, neišsiaiškinęs esminių bylos aplinkybių, neatskleidė bylos esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

22Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2009; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

23Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi kitais aspektais, todėl nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

24Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą už akių ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas BUAB „NEO TAKSI“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių apylinkės teismas, nesant atsakovų atsiliepimo į ieškinį ir... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 9. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą už... 10. Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apelianto (ieškovo) BUAB „NEO TAKSI“ apeliacinis skundas tenkintinas iš... 15. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 16. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nepateikė teismui... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad ši byla, įvertinant tai, jog ieškovas yra... 19. Nors formalus įrodymų vertinimas iš esmės netiriant įrodymų turinio... 20. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį... 21. Kolegija, įvertindama šios bylos kategoriją, tai, kad sprendimu už akių... 22. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir... 23. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, kad byla... 24. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą už akių...