Byla A-261-940-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko,

2sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei ,

3dalyvaujant apelianto atstovui Tadui Račiui, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“ atstovui Ciprijonui Rimantui Jakučioniui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Marijampolės rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“, Valstybės įmonei Registrų centro Marijampolės filialui, I. K. ir D. V., dėl įsakymo dalies ir sprendimo dalies panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas Marijampolės rajono vyriausiasis prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities viršininko administracijos 1998 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 279ŽM „Dėl lygiaverčio miško ploto neatlygintino suteikimo piliečių nuosavybėn“ dalį ir 2000 m. rugsėjo 22 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 529ŽM „Dėl miško sklypų padalijimo“ dalį.

8Paaiškino, kad 1996 m. spalio 1 d. Marijampolės apskrities valdytojo sprendimu Nr. 6162 D. V. atkurtos nuosavybės teisės į 53 arus žemės, kompensuojant lygiaverčiu miško plotu.

91996 m. lapkričio 5 d. Marijampolės apskrities valdytojo sprendimu Nr. 6273 I. K. atkurtos nuosavybės teisės į 53 arus žemės, kompensuojant lygiaverčiu miško plotu. 1998 m. lapkričio 12 d. Marijampolės apskrities viršininko administracija įsakymu Nr. 279ŽM „Dėl lygiaverčio miško ploto neatlygintino suteikimo piliečių nuosavybėn“ perdavė neatlygintinai D. V. ir I. K. nuosavybėn lygiavertį miško plotą ( - ) kaime. 2000 m. rugsėjo 22 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 279ŽM „Dėl miško sklypų padalijimo“ buvo padalinti miško sklypai tarp I. K., D. V. ir R. A. G. (šio asmens atžvilgiu administracinis aktas neginčijamas). Marijampolės apskrities viršininko administracija raštu paaiškino, kad ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projekte kelias Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškės pažymėtas 12 m pločio, nuo kurio minėtoms pilietėms ir buvo paženklinti miško sklypai. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ nuostatomis Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškės kelias yra rajoninės reikšmės kelias. Tokiu būdu, atliekant žemės sklypų matavimus, buvo būtina įvertinti kelio juostos minimalųjį plotį – 18 metrų. Atkūrus I. K. ir D. V. nuosavybės teises, kompensuojant lygiaverčiu miško plotu, buvo pažeisti įstatymo reikalavimai, atliekant sklypo ribų parodymą bei paženklinimą, vertinant valstybės žemės – kelio matmenis. Dėl šių aplinkybių buvo priimti neteisėti administraciniai aktai, perduodant valstybės turtą privačion nuosavybėn, todėl jie naikintini.

10Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija atstovas su pareiškėjo prašymu nesutiko. Paaiškino, kad 1996 metais I. K. ir D. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,53 ha žemės, kompensuojant lygiaverčiu miško plotu. Pagal LR Vyriausybės nutarimą kelias Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė priskirtas valstybinės reikšmės automobilių keliams tik 1999 metais. Tuo tarpu ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projekte kelias Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė projekto autoriaus jau buvo pažymėtas 12 m pločio, nuo kurio minėtoms pilietėms ir buvo paženklinti miško sklypai, o Marijampolės apskrities viršininko administracija, vadovaudamasi šiais duomenimis, priėmė byloje ginčijamus aktus. Kadangi atsakovo priimti aktai buvo priimti nepažeidžiant tuo metu galiojusių teisės normų, prašo pareiškėjo prašymą atmesti.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinės įmonės „Marijampolės regiono keliai“ prašė pareiškėjo prašymą patenkinti. Paaiškino, kad kelias Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias, kuris kaip valstybės turtas perduotas VĮ „Marijampolės regiono keliai“ valdyti patikėjimo teise ir apskaitomas įmonės balanse. Mano, kad valstybės turtas – kelio juosta buvo neteisėtai perleista privačių asmenų nuosavybėn.

12Tretieji suinteresuoti asmenys D. V. ir I. K. su prašymu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad joms teisingai atkurtos nuosavybės teisės. Platinant kelią Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė VĮ „Marijampolės regiono keliai“ iškirto medžius joms priklausančiuose žemės sklypuose ir nusavino dalį žemės sklypo. Kada buvo matuojami miško sklypai, tas kelias buvo vietinės reikšmės, rajoninės reikšmės kelią padarė tik 1999 metais.

13Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Marijampolės filialas prašė pareiškėjo prašymą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime į pareiškėjo prašymą (b.l. 31-32) nurodė, kad žemės sklypai, esantys ( - ), Kazlų Rūdos sav. įregistruoti I. K. ir D. V. vardu, įregistravimo pagrindas Marijampolės apskrities valdytojo įsakymai ir Marijampolės apskrities viršininko įsakymai bei turto pasidalijimo sutartis. Kadangi Marijampolės filialas kaip nekilnojamojo turto registro tvarkytojas ir bylos šalis, byloje interesų ir naujų aplinkybių, galinčių turėti administracinės bylos visapusiškam ir pilnam išnagrinėjimui paaiškinti neturi.

14II.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino – panaikino 1998 m. lapkričio 12 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. 279ŽM „Dėl lygiaverčio miško ploto neatlygintino suteikimo piliečių nuosavybėn“ priedo 2 punkto dalį dėl I. K. ir D. V. suteikiamo miško ploto bei 2000 m. rugsėjo 22 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 529ŽM „Dėl miško sklypų padalijimo“ dalį dėl I. K. ir D. V. priklausančių miško sklypų padalinimo.

16Teismas nustatė, kad 1996 m. spalio 1 d. Marijampolės apskrities valdytojo sprendimu

17Nr. 6162 D. V. atstatyta nuosavybės teisė į 53 arus žemės, kompensuojant lygiaverčiu miško plotu (b.l. 7). 1996 m. lapkričio 5 d. Marijampolės apskrities valdytojo sprendimu Nr. 6273 I. K. atstatyta nuosavybės teisė į 53 arus žemės, kompensuojant lygiaverčiu miško plotu (b.l. 8). 1998 m. balandžio 12 d. žemės sklypų ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje aktu buvo patvirtintos ir užfiksuotos Marijampolės r. ( - ) esančių sklypų ribos bei nubraižytas ribų nustatymo brėžinys sklypams Nr. 34, 35 (b.l. 9-10). Taip pat buvo sudarytas grąžinamos natūra žemės valdos Nr. 34, 35 planas. 1998 m. lapkričio 12 d. Marijampolės apskrities viršininko administracija įsakymu Nr. 279ŽM „Dėl lygiaverčio miško ploto neatlygintino suteikimo piliečių nuosavybėn“ perdavė neatlygintinai D. V. ir I. K. nuosavybėn lygiavertį miško plotą ( - ) kaime, sklypo Nr. 34 (dėl įsakyme numatyto sklypo Nr. 35 aktas neginčijamas). 2000 m. rugsėjo 22 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 279ŽM „Dėl miško sklypų padalijimo“ buvo padalinti miško sklypai tarp I. K., D. V. ir R.A. G. (šio asmens atžvilgiu administracinis aktas neginčijamas).

182000 m. spalio 17 d. I. K. įregistravo žemės sklypą, esantį ( - ), Kazlų Rūdos sav., nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 58/4418 (b.l. 14), D. V. 2000 m. spalio 17 d. įregistravo žemės sklypą, esantį ( - ), Kazlų Rūdos sav., nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 58/4419 (b.l. 15).

19Marijampolės apskrities viršininko administracija 2007 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. SD-11-2669 (b.l. 23) pareiškėjui paaiškino, kad ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projekte kelias Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė pažymėtas 12 m pločio, nuo kurio minėtoms pilietėms ir buvo paženklinti miško sklypai. Apskrities nuomone, tik 1999 m. birželio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 757 minėtas kelias Nr. 2630, kurio ilgis 10,30 km, priskirtas valstybinės reikšmės automobilių keliams, o iki to laiko jis buvo vietinės reikšmės kelias, todėl sprendimų priėmimo momentu kelio juostos plotis nustatytas tinkamai. Tokie atsakovo argumentai paneigti bylos medžiaga. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, priimdamas ginčijamus sprendimus, nepagrįstai rėmėsi tik žemės reformos žemėtvarkos projektu, kuriame, kaip jie teigia, buvo pažymėtas kelio juostos plotis – 12 metrų, tačiau netyrė, kam šis kelias priklauso nuosavybės teise, nesiaiškino kelio Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė reikšmės, nesivadovavo teisės aktų, reglamentavusių kelių kategorijas bei suskirstymą, nuostatomis ir todėl neteisėtai įvertino kelio juostos, kuris yra valstybės žemė, plotį bei matmenis.

20Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnį keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į: magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. Įstatymo 11 straipsnyje numatyta, kad valstybinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis V kategorijos kelio yra 18 metrų. Tai žemiausia valstybinės reikšmės kelių kategorija, kuriai numatytas minimaliausias kelio juostos plotis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi valstybinių kelių sąrašą tvirtina Vyriausybė Susisiekimo ministerijos teikimu. Kelias Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo

21Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ nuostatas yra rajoninės reikšmės kelias. Tokios reikšmės kelias jis buvo ir iki šio nutarimo priėmimo.

22Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė yra valstybinės reikšmės keliai. Tokia pati nuostata yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje. Tokius kelius turto patikėjimo teise įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir jais disponuoja Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės ar jos įgaliota Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Teismas nustatė, kad valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2630 Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė nuo 0,00 km iki 10,3 km, kelio juostos plotis 18 m, 1991 m. kovo 11 d. priklausė kaip valstybės turtas buvusiai Marijampolės valstybinei kelių valdybai, o nuo 1995 m. balandžio 28 d. – valstybės įmonei „Marijampolės automobilių keliai“ (pagal priėmimo-perdavimo aktą). Ši įmonė yra visų buvusios Marijampolės valstybinės kelių valdybos teisių ir pareigų perėmėja. 1995 m. rugsėjo

231 d. valstybės įmonės „Marijampolės automobilių keliai“ pavadinimas pakeistas į valstybės įmonę „Marijampolės regiono keliai“. Kelias Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė, kaip valstybės turtas, perduotas valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“ patikėjimo teise valdyti ir apskaitomas įmonės balanse. Taigi, šis kelias nuosavybės teise savivaldybei nepriklausė, todėl negalėjo būti vertinamas kaip vietinės reikšmės kelias. Tokiu būdu, atliekant žemės sklypų matavimus, priimant ginčijamus sprendimus, buvo būtina įvertinti rajoninio kelio juostos plotį – 18 metrų.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 21 straipsnio 4 punktu už kelių priežiūrą atsakingi asmenys turi teisę nustatyta tvarka šalinti kelio juostoje medžius ir krūmus, kurie kelia grėsmę saugiam eismui. Teismas padarė išvadą, kad siekiant tenkinti viešuosius poreikius, užtikrinti saugų eismą kelyje, valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“ privalo vykdyti įstatymu jiems pavestas funkcijas ir atlikti kelio tvarkymo darbus visame kelyje, kurio dalis priimtų ginčijamų administracinių išimtine nuosavybės teise priklauso ne valstybei, o yra privačioje nuosavybėje.

25Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad 1998 m. lapkričio 12 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymas Nr. 279ŽM ir 2000 m. rugsėjo 22 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymas Nr. 528ŽM pažeidžia imperatyvias teisės normas, todėl yra naikintini.

26III.

27Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą.

28Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

291. Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnis nustato, kad keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Vadovaujantis Kelių įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi valstybinės reikšmės kelių sąrašą Susisiekimo ministerijos teikimu tvirtina Vyriausybė.

302. Ginčo kelią Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ Vyriausybė rajoninės reikšmės keliu paskelbė 1999 m. birželio 9 d., kai visi atsakovo veiksmai, susiję su nuosavybės teisių atstatymu tretiesiems asmenims D. V. ir I. K. buvo atlikti ir teisės norminiai aktai jų atžvilgiu priimti.

313. Tik Vyriausybė turi teisę paskelbti atitinkamus kelius valstybinės reikšmės. Kelių įstatyme nėra nuostatų, kurios leistų teigti, kad valstybės įmonės patikėjimo teise valdomas ir jos balanse esantis kelias yra laikomas valstybinės reikšmės keliu.

324. Teismas netinkamai taikė Kelių įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės

331999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ nuostatas.

34Pareiškėjas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad sutinka su teismo sprendimo motyvais, sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

35Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad palaiko argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą, pateiktą pirmosios instancijos teisme. Prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

36Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad atsakovas argumento, jog tik 1999 m. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 757 šis kelias priskirtas prie valstybinės reikšmės kelių, o nuo 1991 m. iki minimo termino 1999 m. birželio

379 d. šis kelias buvo vietinės reikšmės, negrindžia jokiais įrodymais. Tuo tarpu, pareiškėjas ir VĮ „Marijampolės regiono keliai“ pateikė visą eilę dokumentų, pagrindžiančių VĮ „Marijampolės regiono keliai“ patikėjimo teise valdomą valstybės turtą – kelio atkarpą Višakio Rūda - Kardokai - Agurkiškės, sudarančią 10,3 km. Įrodymus apie tai, kad šio kelio juostos plotis 18 m., apie jo apskaitymą įmonės balanse ir priežiūros darbus nuo 1991 m., kaip buvusios įmonės teisių ir pareigų perėmėja.

38Mano, kad žemėtvarkos projektas yra pirminis būsimo dokumento variantas, šis dokumentas privalomai turi būti tikrinimas ne tik plotų skaičiavimo prasme, bet ir jo atitikimui galiojančioms teisės normoms, to nepadarė Marijampolės apskrities viršininko administracija, patvirtinusi šį projektą ir priėmusi 1998 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. 279, bei 2000 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 528.

39Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apelianto atstovas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

40Trečiojo suinteresuoto asmens, Valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“ atstovas paaiškino, kad apeliacinis skundas nepagrįstas ir prašė palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinis skundas atmestinas.

44Bylos ginčas yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę teisėtumo.

45Apeliantas skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus, turinčius reikšmės teisingam ginčo kvalifikavimui.

46Pareiškėjas įrodinėja, kad tretiesiems asmenims I. K. ir D. V. nuosavybės teisės atkurtos ir perduota jų nuosavybėn dalis rajoninio kelio Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškės. Reikšminga nustatyti ar priimant ginčijamą atsakovo 1998 m. lapkričio 12 d. įsakymą nebuvo pažeisti nuosavybės teisių atkūrimo metu galioję teisės aktai.

47Lietuvos vyriausiojo administracinis teismas, formuodamas bylų nagrinėjimo praktiką bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir aiškindamas teisės aktus, reglamentuojančius nuosavybės teisių atkūrimą, yra nustatęs, kad nuosavybės teisės gali būti atkurtos tik į laisvą žemės sklypą, tai yra į sklypą, kuris nėra užimtas ir nėra priskirtas valstybės išperkamam.

48Ši aplinkybė turi būti nustatyta rengiant Žemės reformos žemėtvarkos projektą ir priklausomai nuo projekto rengimo metu nustatytų aplinkybių atsakovas turi priimti atitinkamą sprendimą.

49Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos 35 punktu, galiojusiu ginčijamo įsakymo priėmimo metu, nustatyta, kad projektuojamus teritorinio tvarkymo elementus sudaro: 35.1. vietinės reikšmės keliai; 35.2. projektuojami žemės servitutai; 35.3. nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuose planuose suprojektuoti keliai, gatvės, aikštelės, individualios statybos žemės sklypų ribos ir kiti infrastruktūros objektai.

50Remiantis šiomis nuostatomis rengiant Žemės reformos žemėtvarkos projektą ir vėliau priimant įsakymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo atsakovas privalėjo išsiaiškinti kelio Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškės statusą. Šiuo atveju nėra reikšminga, kad duomenų apie kelią nebuvo nekilnojamojo turto registre. Privalu buvo nustatyti šio kelio statusą remiantis kitais dokumentais: savivaldybės duomenimis bei pagal įmonės eksploatuojančios kelią duomenis, ir nustatyti kelio plotį atitinkantį jo paskirtį. Automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 1995 m. balandžio 28 d. patvirtintu perdavimo-priėmimo aktu rajoninis reikšmės kelias Višakio Rūda-Agurkiškės buvo perduotas Valstybės įmonei „Marijampolės automobilių keliai“ (b.l. 60-61). Tokiu būdu šiam keliui turėjo būti taikomas rajoninio kelio statusas, kurio minimaliausias plotis pagal Kelių įstatymo 10 straipsnį (įstatymo redakcija galiojusi nuo 1997 m. spalio 24 d.) 18 metrų, o ne 12 metrų kaip nustatė atsakovas.

51Tokiu būdu minėtas perdavimo-priėmimo aktas patvirtina, kad žemės sklypo dalis, kuri buvo skirta keliui Višakio Rūda-Agurkiškės, nuosavybės teisių atkūrimo metu nebuvo laisva, todėl nuosavybės teisės tretiesiems asmenims į nurodytą dalį negalėjo būti atkurtos.

52Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

53Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

54Marijampolės apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą atmesti.

55Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei ,... 3. dalyvaujant apelianto atstovui Tadui Račiui, trečiojo suinteresuoto asmens... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas Marijampolės rajono vyriausiasis prokuroras kreipėsi į... 8. Paaiškino, kad 1996 m. spalio 1 d. Marijampolės apskrities valdytojo... 9. 1996 m. lapkričio 5 d. Marijampolės apskrities valdytojo sprendimu Nr. 6273... 10. Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija atstovas su... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinės įmonės „Marijampolės regiono... 12. Tretieji suinteresuoti asmenys D. V. ir I.... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Marijampolės filialas... 14. II.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu... 16. Teismas nustatė, kad 1996 m. spalio 1 d. Marijampolės apskrities valdytojo... 17. Nr. 6162 D. V. atstatyta nuosavybės teisė į 53 arus... 18. 2000 m. spalio 17 d. I. K. įregistravo žemės sklypą,... 19. Marijampolės apskrities viršininko administracija 2007 m. lapkričio 10 d.... 20. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo (toliau –... 21. Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo... 22. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad... 23. 1 d. valstybės įmonės „Marijampolės automobilių keliai“ pavadinimas... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 21 straipsnio 4 punktu už... 25. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad 1998... 26. III.... 27. Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija pateikė... 28. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 29. 1. Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir... 30. 2. Ginčo kelią Višakio Rūda-Kardokai-Agurkiškė, remiantis Lietuvos... 31. 3. Tik Vyriausybė turi teisę paskelbti atitinkamus kelius valstybinės... 32. 4. Teismas netinkamai taikė Kelių įstatymo bei Lietuvos Respublikos... 33. 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės... 34. Pareiškėjas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip... 35. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Registrų centro... 36. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su... 37. 9 d. šis kelias buvo vietinės reikšmės, negrindžia jokiais įrodymais. Tuo... 38. Mano, kad žemėtvarkos projektas yra pirminis būsimo dokumento variantas,... 39. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apelianto atstovas paaiškino... 40. Trečiojo suinteresuoto asmens, Valstybės įmonės „Marijampolės regiono... 41. Teisėjų kolegija... 42. IV.... 43. Apeliacinis skundas atmestinas.... 44. Bylos ginčas yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę teisėtumo.... 45. Apeliantas skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 46. Pareiškėjas įrodinėja, kad tretiesiems asmenims I. K.... 47. Lietuvos vyriausiojo administracinis teismas, formuodamas bylų nagrinėjimo... 48. Ši aplinkybė turi būti nustatyta rengiant Žemės reformos žemėtvarkos... 49. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio... 50. Remiantis šiomis nuostatomis rengiant Žemės reformos žemėtvarkos projektą... 51. Tokiu būdu minėtas perdavimo-priėmimo aktas patvirtina, kad žemės sklypo... 52. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 54. Marijampolės apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą... 55. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą... 56. Nutartis neskundžiama....