Byla 2-69/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo likviduojamos akcinės bendrovės ,,Argovegas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria ieškovas įpareigotas užtikrinti atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą civilinėje byloje Nr. 2-820-125/2007 pagal ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Argovegas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Logimpeksas“, HK Ruokatalo OY, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankas, akcinei bendrovei Sampo bankas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

Nustatė

2Ieškovas LAB ,,Argovegas“ 2007 m. gegužės 23 d. ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą ir prašė pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2001 m. gegužės 25 d. bei 2001 m. gegužės 28 d. sutartis dėl Klaipėdos maistas prekinių ženklų, receptūrų perleidimo, sudarytas tarp AB ,,Klaipėdos maistas“ ir UAB ,,Logimpeksas“; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2001 m. spalio 23 d. prekės ženklo perleidimo sutartį sudarytą tarp UAB ,,Logimpeksas“ ir HK Ruokatalo OY; taikyti restituciją ir atsakovo UAB ,,Logimpeksas“ priteiti 3 300 000 Lt bei 5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2001 m. gegužės 25 d. iki 2007 m. gegužės 23 d., o taip pat 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovo prašymu Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gegužės 9 d. nutartimi nusprendė atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – UAB ,,Logimpeksas“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, o jo nesant ar nepakankant – piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą, neviršijant 2 010 000 Lt sumos.

4Atsakovas UAB ,,Logimpeksas“ 2007 m. lapkričio 26 d. teismui pateikė prašymą dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Prašyme nurodė, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas negali vykdyti 2007 m. balandžio 19 d. tarp UAB ,,Logimpeksas“ ir UAB ,,Astron Baltic“ sudarytos preliminarios sandėliavimo patalpų pirkimo-pardavimo sutarties, dėl ko kyla grėsmė, jog atsakovui atsiras pareiga sumokėti 60 000 Lt baudą. Be to, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas praranda realią galimybę gauti 698 088 Lt pajamų, kurios galėtų būti panaudotos įmonės veiklai vystyti bei pelnui uždirbti, todėl negaunamos pajamos turi būti pripažintos atsakovo nuostoliais. Pagal atsakovo pateiktus paskaičiavimus galimi nuostoliai sudaro 101 885,28 Lt.

5Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gruodžio 7 d. nutartimi atsakovo prašymą patenkino ir nutarė įpareigoti ieškovą LAB ,,Argovegas“ į Klaipėdos teismo depozitinę sąskaitą įnešti 101 885,28 Lt arba pateikti šios sumos banko garantiją. Teismas taip pat nusprendė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovo turtui, jeigu ieškovas per nurodytą terminą neįvykdys minėto įpareigojimo.

6Teismas nutartyje nurodė, jog ieškovas yra likviduojama dėl bankroto įmonė, todėl yra pagrindo abejoti, ar atmetus ieškinį turės iš ko atlyginti atsakovo dėl turto arešto patirtus nuostolius. Turto areštas apriboja jo savininko teisę disponuoti turtu ir tokiu būdu užkerta kelią atsakovui vykdyti ketinimą parduoti dalį turto ir kitaip pakreipti įmonės veiklą, gauti pajamas ir pelną. Teismas konstatavo, jog atsakovo pateiktame prašyme bei pridėtuose įrodymuose pakankamai įrodyti galimi nuostoliai, todėl ieškovas įpareigotinas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 101 885,28 Lt sumą ar pateikti šios sumos banko garantiją (CPK 147 str. 1, 2 d., 185 str.). Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog jis gina visų kreditorių, kurių reikalavimų suma viršija 9 000 000 Lt interesus, todėl nėra pagrindo taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo. Aplinkybė, jog ieškovas yra skolingas savo kreditoriams dideles pinigų sumas, nepaneigia atsakovo teisės reikalauti užtikrinti jo galimų nuostolių atlyginimą. Nuostolių atlyginimo užtikrinimu ieškovo lėšos nėra priteisiamos atsakovui, o tik deponuojamos, todėl taikant šį institutą, teismui pakanka įsitikinti, kad šie nuostoliai yra tikėtini. Atsakovo nuostoliai kildintini iš preliminarioje sutartyje numatytos tikėtinos baudinės sankcijos, kiti nuostoliai apskaičiuoti kaip minimalios CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos, kurias atsakovas galėtų gauti už lėšas, gautas pardavus sandėlį, todėl nuostoliai yra tikėtini ir pagrįsti.

7Atskiruoju skundu ieškovas LAB ,,Argovegas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.

8Atskirajame skunde ieškovas nurodo, jog yra likviduojama įmonė, todėl neturi galimybės sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 101 885,28 Lt galimiems atsakovo nuostoliams atlyginti. Įpareigojimas pateikti banko garantiją taip pat yra faktiškai neįvykdomas. Teigia, jog teismas priėmė nepagrįstą nutartį, kadangi atsakovas UAB ,,Logimpeksas“ nepateikė teismui duomenų apie tai, kad 2007 m. balandžio 19 d. preliminarioji sutartis, kuria remiantis įrodinėja galimus nuostolius, yra įregistruota viešajame registre, todėl ja negalima įrodinėti teisių prieš trečiuosius asmenis (CK 1.75 str.), taigi ir įrodinėti galimų nuostolių dydžio. Pasak ieškovo, atsakovas negali apeliuoti į ilgą proceso eigą ir tuo motyvuoti galimus nuostolius, nes pats savo procesiniu elgesiu, t. y. atsisakydamas pateikti įrodymus, prisideda prie bylos išnagrinėjimo termino ilginimo. Be to, teismas nepagrįstai nusprendė, jog atsakovas pagrindė 41 885,28 Lt galimų nuostolių, nes CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos, kurias turėtų mokėti terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas, tuo tarpu atsakovas preliminariame sandoryje nėra skolininkas, todėl negali turėti ir pareigos mokėti skolą, o juo labiau palūkanos nuo šios skolos. Pasak apelianto, pareiga mokėti preliminarioje sutartyje nustatytą baudą atsakovui gali atsirasti tik tuo atveju, jei šis nepagrįstai atsisakytų sudaryti pagrindinę sutartį, tuo tarpu, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas to padaryti negalėtų ne dėl jo kaltės. Be to, atsakovas, prieš mokėdamas netesybas, turėtų įvertinti realius kitos sandorio šalies patirtus nuostolius ir įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį, remdamasis protingumo kriterijumi. Taip pat apeliantas atskirajame skunde dėsto argumentus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe, kadangi tokiu atveju susidarytų situacija, jog laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikintos ne dėl to, jog išnyko jų taikymo būtinybė, o dėl to, kad ieškovas, būdamas nemokus, neturi objektyvios galimybės įvykdyti teismo įpareigojimą. Taigi teismas priėmė nutartį, kurios įvykdyti ieškovas negali.

9Atsiliepimais į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Logimpeksas“ bei tretysis asmuo AB Sampo bankas ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutartį nepakeistą.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, užtikrinant ieškinį arba iki ieškinio pateikimo, susijęs su tam tikru asmens (atsakovo), kurio atžvilgiu jos pritaikomos, teisių ribojimu. Todėl pagal CPK 147 straipsnio nuostatas teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, užtikrindamas byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą bei procesinį lygiateisiškumą, gali pareikalauti, kad ieškovas ar pareiškėjas, kurio prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateiktų asmens, kurio atžvilgiu nustatytos šios priemonės, galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kuriuo gali būti ir banko garantija (CPK 2 str., 17 str., 147 str. 1 d.).

12Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gegužės 9 d. nutartimi nutarė areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo neradus ar nepakankant – pinigines lėšas ir turtines teises, neviršijant 2 012 000 Lt sumos. Nuo šio momento atsakovas įgijo teisę motyvuotai prašyti teismo pareikalauti iš ieškovo galimų jo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.). Pagal civilinio proceso taisykles civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, kurie lemia, jog prašymą pateikęs asmuo turi pateikti įrodymus apie aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12 str., 111 str. 2 d. 4 p., 178 str.). Atsakovas, galimų nuostolių atsiradimą grindžia dviem argumentais – dėl preliminarios sutarties nevykdymo gresiančia baudine sankcija bei palūkanų, kurias atsakovas galėtų gauti už lėšas, gautas pardavus sandėlį, negavimu. Pagal CK 1.75 straipsnio antrąją dalį šalys, neįregistravusios sandorio, negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis. Atsakovas teismui nepateikė duomenų, kad jo nurodyta preliminarioji sutartis, kuria jis remiasi įrodinėdamas galimų nuostolių dydį, yra įregistruota viešajame registre, todėl nėra pagrindo nustatant galimų atsakovo nuostolių dydį atsižvelgti į 2007 m. balandžio 19 d. tarp UAB ,,Logimpeksas“ ir UAB ,,Astron Baltic“ sudarytą preliminarią sandėliavimo patalpų pirkimo-pardavimo sutartį.

13Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo skundo argumentais, jog atsakovo nurodyti nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuos jis esą patirs negalėdamas naudotis už sandėlio pardavimą gautomis lėšomis, šiuo metu nėra nei realūs, nei tikėtini. Atsakovas galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sieja su tuo, kad kol nebus išspręstas ginčas jis negalės parduoti sandėlio ir naudotis 698 088 Lt dydžio lėšomis. Atsakovo teigimu, gautos lėšos galėtų būti panaudotos įmonės veiklai vystyti bei pelnui uždirbti. Tokie atsakovo argumentai dabartiniu laikotarpiu nesudaro pagrindo, patvirtinančio nuostolių atsiradimo tikimybę. Paprastai teismas numato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai tikrai gali atsirasti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo nurodytų galimų nuostolių, kurie esą susidarytų dėl to, kad atsakovas negalėtų naudotis už parduotą turtą gautomis lėšomis, atsiradimo tikimybė neturi objektyvaus pagrindo. Įstatyme numatyta atsakovo teisė į nuostolių atlyginimo užtikrinimą sietina su galimybe padengti galimus nuostolius būtent dėl pritaikytų konkrečių laikinų suvaržymų, bet ne dėl kokių kitokių sąlyginių faktų ar įvykių (CPK 147 str. 1 d.).

14Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais bei atsižvelgdama į tai, kad atsakovas teismui nepateikė nuostolių realumą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, daro išvadą, jog egzistuoja pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutartį ir atmesti atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Aukščiau nurodytais argumentais naikindama pirmosios instancijos teismo nutartį, teisėjų kolegija nebepasisako dėl kitų ieškovo atskirajame skunde išdėstytų motyvų, kadangi jie tampa teisiškai nereikšmingi šiam apeliacijos objektui.

15Atkreiptinas dėmesys, kad tokia teismo pozicija neužkerta kelio atsakovui ateityje įrodinėti nuostolių atsiradimo tikimybę dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Kita vertus, atsakovas, siekdamas išvengti galimų nuostolių atsiradimo ar juos sumažinti, turi teisę, jei iš tikrųjų siekia disponuoti tam tikru turtu, pasiūlyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones kito analogiškos vertės turto atžvilgiu arba pateikti banko garantiją ieškiniui ar jo daliai užtikrinti.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

17Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti.

18Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Logimpeksas“ prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmesti.

Proceso dalyviai