Byla e2-5968-1030/2020
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės mažosios bendrijos „Oilis Baltic“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AutoRC Klaipėda“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 394,40 Eur skolą, 14,20 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškinys pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, todėl nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas ko n s t a t u o j a :

7remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2019 m. gegužės 15 d. sudarė sutartį Nr. 19KL003 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė MB „Oilis Baltic“ (pardavėjas) įsipareigojo tiekti atsakovei UAB „AutoRC Klaipėda“ prekes (alyvas, tepalus ir kitus naftos produktus) pagal šios pateiktus užsakymus o atsakovė (pirkėjas) įsipareigojo priimti ieškovės pateiktas prekes ir sumokėti už jas sutartyje numatyta tvarka ir terminais (Sutarties 1.1 punktas). Sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, jog prekių kainos yra suderinamos atskiru šalių susitarimu ir fiksuojamos PVM sąskaitose – faktūrose. Sutarties 4.3 punktu šalys susitarė, kad pirkėjas už prekes sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo datos. Tos pačios sutarties 4.4 punktu šalys susitarė, jog atsiskaitymas vykdomas bankiniu pavedimu į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutartyje.

8Ieškovė nurodo, jog pateikė (pardavė) atsakovei 205 litrus alyvos G – Energy Syntetic Active 5W-40 už 394,40 Eur ir dėl to 2019 m. liepos 24 d. buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. OIL0003046, kuri atsakovei išsiųsta kurjerių tarnyba „Venipak“. Kurjerių tarnybos 2019 m. liepos 25 d. išrašas patvirtina, jog siuntinys atsakovei pristatytas. Ieškovė nurodo, jog pateikė išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registrą iMAS iSAF sistemoje. Kryžminio sutikrinimo duomenys patvirtina, jog atsakovė šią sąskaitą taip pat deklaravo ir tai leidžia tvirtinti, jog atsakovė PVM sąskaitą – faktūrą pripažino ir apskaitė savo buhalterinėje apskaitoje, tačiau atsakovė už jai pristatytas prekes neatsiskaitė, į siunčiamus raginimus ir pretenzijas nereagavo ir iki šiol yra skolinga ieškovei 394,40 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi skolą, pareiškusi pretenzijas dėl prekių kokybės, skolos paskaičiavimo, byloje nėra.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

10Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip pirkimo – pardavimo sutartis. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Ieškovė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė tinkamai, t. y. pristatė atsakovei jos užsakytas prekes, išrašė PVM sąskaitą – faktūrą. Dėl pateiktų prekių atsakovė jokių pretenzijų nereiškė, kas patvirtina, kad pristatyta prekė kokybiška. Sutartyje nustatytas atsiskaitymo terminas baigėsi 2019 m. rugpjūčio 23 d., sutartu terminu atsakovė už jai pristatytas prekes neatsiskaitė, liko skolinga, todėl konstatuotina, jog atsakovė pažeidė savo prievolę, todėl iš atsakovės priteistina prekių kaina – 394,40 Eur skola.

11CK 6.256 straipsnio 2 dalis numatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys sudarytos Sutarties 5.1 punktu šalys susitarė, jog pirkėjui laiku neatsiskaičius su pardavėju, pardavėjas turi teisę skaičiuoti pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 0,02 proc. dydžio delspinigiai paskaičiuoti neviršijant CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyto sutrumpinto ieškinio senaties termino dėl netesybų, t. y. 14,20 Eur delspinigių už 180 pradelstų dienų.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi ir 3 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Ieškovė teismui pateikė rašytinius įrodymus, jog sumokėjo 8 Eur žyminį mokestį ir 363 Eur už išlaidas teisinei pagalbai apmokėti. Kadangi ieškovės ieškinys tenkinamas, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiama 371 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 259, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AutoRC Klaipėda“ 394,40 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt keturių eurų keturiasdešimties centų) skolą, 14,20 Eur (keturiolika eurų dvidešimt centų) delspinigių, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 408,60 Eur (keturių šimtų aštuonių eurų šešiasdešimties centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2020 m. gegužės 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 371 Eur (tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų ieškovei mažajai bendrijai „Oilis Baltic“.

17Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai