Byla e2-4885-848/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Genio lizdas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 549,81 Eur skolą, 2,57 Eur delspinigius, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė tvarko atsakovės komunalines atliekas ( - ) Komunalinių atliekų tvarkymo sutarties KŠ Nr. ( - ) pagrindu. Tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Atsakovei kyla pareiga atlyginti ieškovei už jos suteiktas paslaugas. Ieškovė paslaugas suteikė, tačiau atsakovė PVM sąskaitose-faktūrose nustatytais terminais neatsiskaito už paslaugas ir nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d. už suteiktas paslaugas liko skolinga ieškovei 549,81 Eur skolos. Atsakovei taip pat paskaičiuoti 2,57 Eur delspinigiai.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2020 m. vasario 6 d., Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, įmonės direktorei.

6Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnis). Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas visiškai.

10Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: sutarties apyvartos ataskaitos, delspinigių ataskaitos, ( - ) Komunalinių atliekų tvarkymo sutarties, PVM sąskaitų-faktūrų, pranešimų dėl skolos tyrimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę ieškovei ji yra įvykdžiusi, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

11Nustatyta, kad ieškovė teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ( - ) Komunalinių atliekų tvarkymo sutarties KŠ Nr. ( - ) pagrindu.

12Teismas konstatuoja, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų. Ieškovė teikė paslaugas, o atsakovė jomis naudojosi, tačiau neatsiskaitė laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovės pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 549,81 Eur skola ir 2,57 Eur delspinigiai (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (552,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais) (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“, juridinio asmens kodas 132616649, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Genio lizdas“, juridinio asmens kodas 304538483, 549,81 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt devynių eurų 81 ct) skolą, 2,57 Eur (dviejų eurų 57 ct) delspinigius, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (552,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 31 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį.

20Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai