Byla 2-1540-527/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, dalyvaujant ieškovui A. B., atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ atstovui advokatui Mindaugui Kazlauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Murena“ dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo bei priklausančių išmokėti sumų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas 2010-12-02 teisme registruotu ieškiniu (b. l. 4-6) prašė:

31) pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę (pagrindą), nurodant darbo sutarties nutraukimo teisinį pagrindą DK 128 str., vietoj esamo DK 127 str. 1 d.;

42) priteisti iš atsakovės:

5- 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką;

6- vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo visiškai atsiskaityti laiką iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

7- 0,07 % dydžio delspinigius nuo visos ieškovui priklausančios išmokėti sumos (kartu su išeitine išmoka) už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 dienų, kai išmokos teisės aktuose turėjo būti sumokėtos ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną;

8- visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas patikslintu ieškiniu (b. l.) prašo:

101) pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę (pagrindą), nurodant darbo sutarties nutraukimo teisinį pagrindą DK 128 str., vietoj esamo DK 127 str. 1 d.;

112) priteisti iš atsakovės:

12- 2 mėnesių vidutinio 800 Lt (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 1 600 Lt (neatskaičius mokesčių);

13- po 37,5 Lt (neatskaičius mokesčių) už kiekvieną darbo dieną, už uždelsimo pilnai atsiskaityti su darbuotoju laiką skaičiuojant nuo 2010-08-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

14-45,36 Lt, t. y. 0,07 % dydžio delspinigius už pavėluotai išmokėtą 2010 m. gegužės ir birželio mėn. darbo užmokestį bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškovas nurodo, kad bankrutuojanti atsakovė, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Forum regis“, bankroto procedūroms vykdyti įdarbino ieškovą į bankrutuojančią įmonę. Ieškovas, kuriam dėl darbdavio kaltės daugiau kaip du mėnesius iš eilės buvo nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (ieškovo teigimu, paskutinis darbo užmokestis jam buvo sumokėtas 2010-05-28), ieškovas prieš 3 dienas įspėjęs darbdavį, 2010-08-02 rašytiniu pareiškimu pareiškė atsakovei, kad nuo 2010-08-05 nutraukia su ja darbo sutartį, vadovaudamasis DK 127 str. 2 d. ir 128 str. pagrindais. Ieškovas 2010-08-05 kreipėsi raštu su prašymu į atsakovę, kad ši įformintų darbo sutarties nutraukimą ir visiškai atsiskaitytų. Ieškovas, negaudamas iš atsakovės informacijos apie atleidimo iš darbo formuluotę bei faktą, 2010-08-10 skundu kreipėsi į LR VDI. 2010-09-20 raštu ieškovas kreipėsi su prašymu į atsakovę, kad ši išduotų pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas ir išmokėtų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Atsakovė ieškovui iki šiol neteikia ne tik prašomos pažymos, bet ir jokios kitos informacijos, tuo pažeisdama DK 208 str. 2 d. nuostatas. Prašymuose atsakovei prašomą suteikti informaciją ieškovas gavo tik iš LR VDI Alytaus skyriaus 2010-09-01 sprendimo Nr. SD-16245 ir 2010-11-04 sprendimo Nr. SD-20528, kuriuose konstatuota, kad:

161) atsakovė, nepateikdama darbo sutarties, pažeidė DK 99 str. 2 d.;

172) ieškovas atleistas iš užimamų pareigų 2010-08-31, praleidus įstatyme numatytą terminą, kuo pažeista DK 127 str. 2 d. ar 128 str. 2 d., ieškovas sužinojo tik 2010-11-06, gavęs LR VDI Alytaus skyriaus 2010-11-04 sprendimą Nr. SD-20528;

183) ieškovas prašyme atsakovei dėl darbo sutarties nutraukimo nurodė teisinį pagrindą - DK 127 str. 2 d. ar 128 str., tačiau darbo sutartį atsakovė nutraukė pagal DK 127 str. 1 d. (darbuotojo pareiškimu), tokiu būdu neteisingai suformuluota darbo sutarties nutraukimo formuluotė;

194) atsakovė pažeidė DK 201 str. 1 d., 2 d. nuostatas, nes darbo užmokestis ieškovui nemokėtas įstatymų numatyta tvarka ir pagrindais;

205) atsakovė iki šiol nėra visiškai atsiskaičiusi su ieškove, kuo pažeidė DK 141 2 d., 207 str. 1 d., 2 d. nuostatas, nes, ieškovei pavėluotai išmokėdama darbo užmokestį, kartu neišmokėjo įstatymų nustatyto 0,07% dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną.

21Pažymėtina, kad atsakovė, siekdama nuslėpti savo kaltę dėl darbo teisės normų pažeidimų ir dėl to nemokėti ieškovui dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos, sąmoningai neteisingai įformino darbo sutarties nutraukimą, nurodydama neteisingą darbo sutarties nutraukimo teisinį pagrindą - DK 127 str. 1 d. (darbuotojo pareiškimu). Iš to seka, kad:

22a) dėl paminėtų darbo teisės normų pažeidimų pripažintina atsakovės kaltė;

23b) keistina darbo sutarties nutraukimo formuluotė, nurodant darbo sutarties nutraukimo teisinį pagrindą ne DK 127 str. 1 d. , o DK 127 str. 2 d. ar 128 str.;

24c) iš atsakovės priteistini 45,36 Lt delspinigius, kuriuos sudaro 0,07% dydžio nuo 800 Lt delspinigiai už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną

25-sumokėti 2010 m. gegužės mėnesio darbo užmokestį, pradedant skaičiuoti nuo 2010-07-08 (t.y. po 7 dienų, kai išmokos teisės aktuose turėjo būti sumokėtos) ir baigiant skaičiuoti 2010-09-01 (t. y. įskaitant jų išmokėjimo dieną). Vienos dienos 0,07% suma nuo 800 Lt sudaro 0,56 Lt. Nuo 2010-07-08 iki 2010-09-01 sudaro 56 kalendorinės dienos. Priteistini 2010 m. gegužės mėnesio darbo užmokesčio vėlavimo delspinigiai yra 31,36 Lt (0,56 x 56 = 31,36);

26-sumokėti 2010 m. birželio mėnesio darbo užmokestį, pradedant skaičiuoti nuo 2010-08-08 (t.y. po 7 dienų, kai išmokos teisės aktuose turėjo būti sumokėtos) ir baigiant skaičiuoti 2010-09-01 (įskaitant jų išmokėjimo dieną). Vienos dienos 0,07% suma nuo 800 Lt sudaro 0,56 Lt. Nuo 2010-08-08 iki 2010-09-01 sudaro 25 kalendorinės dienos. Priteistini 2010 m. birželio mėnesio darbo užmokesčio vėlavimo delspinigiai yra 14 Lt (0,56 x 25 = 14);

27d) iš atsakovės priteistina 1 600 Lt dviejų mėnesių (po 800 Lt neatskaičius mokesčių) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;

28e) iš atsakovės priteistinas vidutinis darbo užmokestis po 37,5 Lt (neatskaičius mokesčių) už kiekvieną darbo dieną už uždelsimo pilnai atsiskaityti su darbuotoju laiką, skaičiuojant nuo 2010-08-31 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes yra uždelstas visiškas atsiskaitymas ne dėl darbuotojo kaltės (DK 141 str. 3 d.).

29Kadangi iki šiol atsakovė su ieškovu geruoju nebendrauja, neteikia prašomų duomenų, pilnai neatsiskaito, nevykdo VDI nurodymų , ieškovas yra priverstas kreiptis į teismą. Vadovaujantis DK 295 str. 2 dalimi 5 p., 2 d. 2 p., 297 str. 1 d., šis ginčas, nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai nagrinėtinas teisme dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo ir dėl to, kad darbo santykiai tarp šalių yra nutrūkę. Vadovaujantis ĮBĮ, ieškinys nagrinėtinas Kauno apygardos teisme, kuriame nagrinėjama atsakovės bankroto byla. DK 208 str. 2 d. numatyta, kad darbuotojo reikalavimu darbdavys privalo išduoti pažymą apie darbą toje darbovietėje, nurodydamas darbuotojo pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį, atleidimo iš darbo priežastį. DK 140 str. 2 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad nutraukus darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. DK 141 str. 3 dalyje yra įtvirtinta atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka, kur numatyta, kad, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. CK 6.4 str. numato, kad skolininkas privalo elgtis sąžiningai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu, o CK 6.63 str. 1 d. 2 p. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Iki šiol nesumokėdama ieškovui jam priklausančios išeitinės išmokos, 0,07% dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką, atsakovė pažeidžia prievoles.

30Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b. l. 25-35) prašo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

31Dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino taikymo. Pirma, šioje byloje yra svarbu nustatyti, koks ieškinio senaties terminas turi būti taikomas – bendrasis trijų metų senaties terminas, ar DK nustatytas sutrupintas tariamai pažeistų teisių gynimo terminas (DK 27 str. 2 d.), kas paprastai nustatoma pagal ieškinio pagrindą ir dalyką. Šiuo atveju ieškovas reiškia reikalavimą atsakovei dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo bei su tuo susijusių piniginių išmokų priteisimo. DK 297 str. 1 d. reglamentuoja, kad „Jei darbuotojas, nesutinka su būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimu, nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą. Jeigu nustatoma, kad būtinosios darbo sutarties sąlygos buvo pakeistos, darbuotojas buvo nušalintas nuo darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymus, tai pažeistos darbuotojo teisės turi būti atkurtos ir jam išieškotas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką arba darbo užmokesčio skirtumas už laiką, kurį darbuotojas dirbo mažiau apmokamą darbą“. Šiuo teisiniu reguliavimu įstatymo leidėjas nustatė sutrumpintą vieno mėnesio terminą paduoti ieškiniui, kurio dalykas yra atleidimas iš darbo (darbo sutarties nutraukimas vienu ar kitu pagrindu). Tokią išvadą galima daryti sistemiškai taikant ir aiškinant DK nuostatas. DK 124 str. reglamentuoja darbo sutarties pasibaigimo (atleidimo iš darbo) pagrindus. Įstatymo leidėjas nustato, kad darbo sutartis pasibaigia (darbuotojas atleidžiamas iš darbo): a) ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; b) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; c) darbuotojui mirus. Taigi šiuo atveju, vadovaujantis CK 1.125 str. 2 d., DK 27 str. 2 d. ir 297 str. 1 d., taikomas sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio padavimo senaties terminas.

32Dėl ieškinio senaties pradžios momento. Antra, šioje byloje labai svarbu nustatyti ieškinio senaties pradžios laiką. DK 27 str. 5 d. reglamentuoja, kad „ieškinio senačiai taikomos CK ir CPK nuostatos, jeigu šiame Kodekse ir kituose darbo įstatymuose nėra specialių ieškinio senaties taikymo nuostatų“. CK 1.127 str. 1 dalis nustato bendrą taisyklę, kad ieškinio senatis prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Interpretuojant šią teisės normą būtina pažymėti, kad teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo pažeistą teisę. Atsakovė pažymi, kad, gavusi ieškovo 2010-08-02 Pareiškimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Murena“, nedelsdama, t. y. dar 2010-08-03, kreipėsi į ieškovą raštu Nr. 2010-08/03 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“, kuriame nurodė, kad atsakovė neturi ieškovo darbo sutarties, todėl šiuo metu negali patenkinti jo prašymo, todėl prašo ieškovo pateikti antrąjį darbo sutarties egzempliorių bei informaciją apie tai, kokias pareigas jis ėjo bankrutuojančioje uždarojoje akcinėje bendrovėje „Murena“. Pažymėtina, kad ieškovas į šį atsakovės siųstą raštą neatsakė bei darbo sutarties egzemplioriaus nepateikė, o taip pat nenurodė, kokiose pareigose jis dirbo pas atsakovę, todėl atsakovė, remdamasi atlikto buhalterinių dokumentų patikrinimu bei siekdama išvengti dar didesnių nuostolių bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei, 2010-08-31 priėmė įsakymą Nr. 01 dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, atleisdama ieškovą iš darbo pagal DK 127 str. 1 d. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas apie tai, kad darbo sutartis su juo nutraukta pagal DK 127 str. 1 d., žinojo jau 2010-08-31, nes apie tokį sprendimo priėmimą buvo informuotas. Be to, ieškovui šios aplinkybės buvo žinomos ir nuo to momento, kai Valstybinė darbo inspekcija tiek 2010-09-01 raštu Nr. (09)-SD-16245 „Sprendimas dėl prašymo“, tiek 2010-11-04 raštu Nr. (09)-SD-20528 „Sprendimas dėl prašymo“ informavo ieškovą, kad jis atleistas pagal DK 127 str. 1 d. Ieškovas apie šios darbo sutarties nutraukimą pagal DK 127 str. 1 d. papildomai sužinojo iš atsakovės pareikšto ieškinio ieškovui Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3423-264/2010 dėl tos pačios darbo sutarties pripažinimo negaliojančia. Konstatuotina, kad ieškovas apie darbo sutarties nutraukimą su juo pagal DK 127 str. 1 d. sužinojo 2010-08-31, pakartotinai šią informaciją sužinojo iš Valstybinės darbo inspekcijos 2010-09-01 ir 2010-11-04, o ieškinį teismui padavė tik 2010-12-07, t. y. praleidęs DK 297 str. 1 d. nustatytą sutrumpintą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą.

33Dėl civilinės bylos sustabdymo. Teismui netenkinus atsakovės prašymo taikyti ieškinio senatį bei ieškovo pateiktą ieškinį atmesti, atsakovė prašo šią bylą sustabdyti. CPK 163 str. inter alia nustato, kad teismas privalo stabdyti jo nagrinėjamą civilinę bylą, kai negalima jos nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąją ar administracine tvarka. Šiuo atveju yra visos būtinos aplinkybės civilinei bylai stabdyti, vadovaujantis CPK 163 str. 3 p. pagrindu. Pirma, Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3423-264/2010 pagal ieškovo (šioje byloje atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“) ieškinį atsakovui (šioje byloje ieškovui) dėl darbo sutarties pripažinimo negaliojančia. Toje civilinėje byloje prašoma teismo pripažinti, kad tarp ginčo šalių nebuvo susiformavę darbo santykiai, o, teismui netenkinus šio prašymo – pripažinti, kad darbo sutartis yra niekinė ir negaliojanti ab initio. Todėl teismas pagal šias faktines aplinkybes spręs klausimą dėl ieškinio dalyko. Antra, teismo priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3423-264/2010 turės prejudicinę galią šiai civilinei bylai, nes tik išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-3423-264/2010 bei atitinkamai patenkinus arba atmetus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį, teismas galės priimti sprendimą šioje civilinėje byloje, t. y. tenkinti arba netenkinti ieškovo ieškinį atsakovei.

34Nepaisant to, kad atsakovė mano, kad šiuo atveju ieškovo pažeista teisė nebegali būti ginama, nes ieškovas praleido ieškinio padavimo terminą, atsakovė papildomai pasisako dėl ieškovo ieškinyje išdėstytų motyvų. Pažymėtina, kad ieškovas pateikė atsakovei 2010-08-02 prašymą nutraukti darbo sutartį pagal DK 127 str. 2 d. bei 128 str. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad pasikeitė bankroto administratorės UAB„Forum regis“ įgaliotas asmuo, bei siekdama kuo skubiau išspręsti šį prašymą, nedelsdama, t. y. 2010-08-03, raštu kreipėsi į ieškovą, prašydama pateikti jo darbo sutarties antrąjį egzempliorių bei pateikti duomenis apie jo eitas pareigas bankrutuojančioje uždarojoje akcinėje bendrovėje „Murena“, tačiau ieškovas į šį prašymą neatsakė ir jokių dokumentų nepateikė. Be to, ieškovo 2010-08-02 prašyme nurodomi atleidimo iš darbo pagrindai yra netikslūs, todėl atsakovė, nagrinėdama šį prašymą, turėjo betarpiškai bendrauti su ieškovu, tačiau ieškovas nei atsakovės, nei atsakovės administratorės buveinės vietoje 2010-08-02 – 2010-08-31 nepasirodė.

35Dėl DK 127 str. 2 d. turinio bei pagrindo atleisti ieškovą pagal šį straipsnį. Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas šiuo teisiniu reguliavimu nustato, kad šiuo pagrindu nutraukiant darbo sutartį galima pasinaudoti tik tuomet, jei tai susiję su darbuotojui, kaip darbo teisinių santykių subjektui būdingais požymiais – darbuotojo liga ir neįgalumu, trukdančiu jam tinkamai atlikti darbą. Ieškovas niekada nebuvo pateikęs atsakovei įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kurioms esant būtų pagrindas nutraukti darbo sutartį pagal DK 127 str. 2 d., todėl atsakovė ieškovo prašymo atleisti jį pagal DK 127 str. 2 d. negalėjo tenkinti, nes nebuvo tam teisinio pagrindo: darbo sutarties, įrodymų patvirtinančių, kad darbuotojas negali atlikti darbo sutartimi sulygto darbo dėl savo sveikatos būklės ar neįgalumo.

36Dėl DK 128 straipsnio turinio. Šiuo atveju įstatymo leidėjas numato alternatyvias darbo sutarties nutraukimo sąlygas: a) prastova, besitęsianti ilgiau nei 30 dienų, ne dėl darbuotojo kaltės (arba jei prastova sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius 12 mėnesių; b) jei daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas darbuotojui priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga). Pažymėtina, kad šiuo atveju įstatymo leidėjas vėl gi numato objektyvias faktines aplinkybes, kurioms esant darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. Pažymėtina ir tai, kad atsakovei svarstant ieškovo 2010-08-02 prašymo dalį dėl darbo sutarties nutraukimo DK 128 str. pagrindu, ieškovas nepateikė darbo sutarties antro egzemplioriaus bei nesuteikė kitos atsakovei reikšmingos bei ieškovo turimos informacijos apie darbą atsakovės įmonėje. Atsakovei dėl ieškovo nebendradarbiavimo nebuvo žinomos šios aplinkybės, turinčios įtakos sprendžiant ieškovo prašymą nutraukti darbo sutartį pagal DK 128 str.: darbo sutarties sudarymo terminas; ar buvo nustatyta išbandymo laikotarpis; sulygto darbo užmokesčio dydis bei mokėjimo tvarka ir terminai. Būtent dėl šių aplinkybių atsakovė nedelsdama, t. y. 2010-08-03, kreipėsi į ieškovą su reikalavimu pateikti visus dokumentus, patvirtinančius, kad jis dirba atsakovės įmonėje inter alia ir darbo sutarties antrąjį egzempliorių. Ieškovui nepateikus šių duomenų, atsakovė 2010-08-31 įsakymu Nr. 01 „Dėl darbuotojo atleidimo iš darbo“ atleido ieškovą iš darbo.

37Ieškovas atsiliepimu į atsakovės prašymą dėl bylos sustabdymo su atsakovės prašymu sustabdyti bylą nesutinka, nes atsakovė jam yra pareiškusi visiškai nepagrįstą ieškinį. Be to, šiuo metu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjamos dvi vienarūšės bylos, kuriuose dalyvauja tos pačios šalys ir jose nagrinėjami reikalavimai yra tarpusavyje susiję, todėl, vadovaudamasis CPK 136 str. 4 d., ieškovas prašo jas sujungti.

38Parengiamajame teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo atstovas paaiškėjus, kad atsakovui, kuriam pareikšti turtiniai reikalavimai, yra iškelta bankroto byla, prašė bylą sustabdyti CPK 163 str. 5 p. pagrindu ir perduoti ją bankroto bylą iškėlusiam teismui, kuris šią bylą turės atnaujinti ir pridėti prie bankroto bylos (CPK 166 str. 2 d.).

39Byla sustabdytina CPK 163 str. 5 p. pagrindu.

40CPK 163 str. 5 p. ir 166 str. 2 d. numatyta, jog, paaiškėjus, kad atsakovui, kuriam pareikšti turtiniai reikalavimai, yra iškelta bankroto byla, teismas privalo sustabdyti bylą ir perduoti ją bankroto bylą iškėlusiam teismui, kuris šią bylą atnaujina ir prideda prie bankroto bylos.

41Kadangi šioje byloje atsakovei, kuriai Kauno apygardos teismas 2009-06-30 nutartimi iškėlė bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-409-527/2011), reiškiami taip pat ir turtiniai reikalavimai (dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo), teismas, tenkindamas atsakovės atstovo prašymą, civilinę bylą Nr. 2-1540-527/2011 sustabdo ir perduodi ją bankroto bylą iškėlusiam teismui, t. y. į Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. B2-409-527/2011. Tai, kad darbo santykiai tarp šalių, ieškovo teigimu, buvo susiklostę po bankroto bylos atsakovei iškėlimo, teismo nuomone, nėra pagrindas netenkinti atsakovės prašymo dėl bylos sustabdymo ir dėl jos perdavimo bylą iškėlusiam teismui, nes CPK 163 str. 5 p. nėra matyta, kad byla sustabdoma tik tuo atveju, kai atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai, susidarę iki bankroto bylos iškėlimo. Be to, pažymėtina, jog bylos perdavimas bankroto bylą iškėlusiam teismui dar nereiškia, jog atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai, kylantys iš darbo santykių po bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neišvengiamai turės būti tvirtinami tik kaip finansiniai reikalavimai.

42Atsakovo prašymas dėl bylų sujungimo atmestinas.

43Nustatyta, jog ieškovė Bankrutuojanti UAB ,,Murena“ civilinėje byloje Nr. 2-1338-264/2011 2010-10-18 ieškiniu, patikslintu 2010-11-08, vadovaudamasi CK 1.86 str., 1.80 str., 6.6 str., 6.237 str., DK 93 ir 94 str., prašo: 1) pripažinti, kad tarp A. B. ir bankrutuojančios UAB „Murena“ nebuvo susiformavę darbo santykiai ir nebuvo sudaryta darbo sutartis, bei priteisti ieškovei iš A. B. 3 328,83 Lt nepagrįsto praturtėjimo (t. y. be pagrindo išmokėtas darbo užmokestis 144,77+ 472 + 2 712,06); 2) netenkinus reikalavimo pripažinti, kad tarp A. B. ir BUAB „Murena“ nebuvo susiformavę darbo teisiniai santykiai ir nebuvo sudaryta darbo sutartis, pripažinti, kad darbo sutartis, sudaryta tarp A. B. ir bankrutuojančios UAB „Murena“, yra negaliojanti ab initio, ir taikyti restituciją. Vadinasi, šios bylos atsakovė kitoje byloje Nr. 2-1338-264/2011 savarankišku ieškiniu ginčija darbo sutartį (reikšdama reikalavimą pripažinti, kad tarp A. B. (šios bylos ieškovo) ir bankrutuojančios UAB „Murena“ nebuvo susiformavę darbo santykiai ir nebuvo sudaryta darbo sutartis, arba laikyti ją negaliojančia), būtent iš kurios ieškovas kildina šios bylos reikalavimus (pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę (pagrindą) ir priteisti su darbo sutarties nutraukimu kitu pagrindu susijusias išmokas). Nors šios bylos tarpusavyje ir susiję, tačiau, teismo nuomone, šios bylos nagrinėtinos atskirai, nes:

441) civilinė byla Nr. 2-1540-527/2011, kurioje atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai, vadovaujantis CPK 163 str. 5 p. ir 166 str. 2 d., privalo būti sustabdyta ir perduota bankroto bylą iškėlusiam teismui, t. y. į Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. B2-409-527/2011, o civilinėje byloje Nr. 2-1338-264/2011 jokie turtiniai reikalavimai atsakovei nėra reiškiami, todėl šios bylos nėra pagrindo nagrinėti bankroto byloje;

452) byloje Nr. 2-1338-264/2011 trečiuoju asmeniu, skirtingai nei šioje nagrinėjamoje byloje, dalyvauja Kęstutis Samulionis, kuris taip pat, kaip ir šalis, galėtų rašyti atsiliepimą į Bendžiaus ieškinį (priešieškinį), todėl, bylas nusprendus sujungti į vieną bylą, trečiajam asmeniui turėtų būti įteikiamas A. B. ieškinys ir nustatomas terminas atsiliepimui pareikšti, kas iš esmės užvilkintų bylos išnagrinėjimą iš esmės, tuo labiau, kad, kaip matyti iš LITEKO duomenų, byloje Nr. 2-1338-264/2011 jau yra paskirtas antras parengiamasis teismo posėdis, kas reiškia, kad pasirengimas nagrinėti bylą teisme jau eina į pabaigą.

46Teismas, vadovaudamasis CPK 163 str. 5 p., 166 str. 2 d., 165 str.,

Nutarė

47atsakovo atstovo prašymą tenkinti. Civilinę bylą Nr. 2-1540-527/2011 sustabdyti ir perduoti ją bankroto bylą iškėlusiam teismui, t. y. į Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. B2-409-527/2011.

48Atsakovo prašymą dėl bylų Nr. 2-1540-527/2011 ir Nr. 2-1338-264/2011 sujungimo atmesti.

49Nutarties dalis dėl bylos sustabdymo per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Elenai... 2. ieškovas 2010-12-02 teisme registruotu ieškiniu (b. l. 4-6) prašė: ... 3. 1) pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę (pagrindą), nurodant darbo... 4. 2) priteisti iš atsakovės:... 5. - 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką;... 6. - vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo visiškai atsiskaityti laiką iki... 7. - 0,07 % dydžio delspinigius nuo visos ieškovui priklausančios išmokėti... 8. - visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškovas patikslintu ieškiniu (b. l.) prašo: ... 10. 1) pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę (pagrindą), nurodant darbo... 11. 2) priteisti iš atsakovės:... 12. - 2 mėnesių vidutinio 800 Lt (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio... 13. - po 37,5 Lt (neatskaičius mokesčių) už kiekvieną darbo dieną, už... 14. -45,36 Lt, t. y. 0,07 % dydžio delspinigius už pavėluotai išmokėtą 2010... 15. Ieškovas nurodo, kad bankrutuojanti atsakovė, atstovaujama bankroto... 16. 1) atsakovė, nepateikdama darbo sutarties, pažeidė DK 99 str. 2 d.;... 17. 2) ieškovas atleistas iš užimamų pareigų 2010-08-31, praleidus įstatyme... 18. 3) ieškovas prašyme atsakovei dėl darbo sutarties nutraukimo nurodė... 19. 4) atsakovė pažeidė DK 201 str. 1 d., 2 d. nuostatas, nes darbo užmokestis... 20. 5) atsakovė iki šiol nėra visiškai atsiskaičiusi su ieškove, kuo... 21. Pažymėtina, kad atsakovė, siekdama nuslėpti savo kaltę dėl darbo teisės... 22. a) dėl paminėtų darbo teisės normų pažeidimų pripažintina atsakovės... 23. b) keistina darbo sutarties nutraukimo formuluotė, nurodant darbo sutarties... 24. c) iš atsakovės priteistini 45,36 Lt delspinigius, kuriuos sudaro 0,07%... 25. -sumokėti 2010 m. gegužės mėnesio darbo užmokestį, pradedant skaičiuoti... 26. -sumokėti 2010 m. birželio mėnesio darbo užmokestį, pradedant skaičiuoti... 27. d) iš atsakovės priteistina 1 600 Lt dviejų mėnesių (po 800 Lt... 28. e) iš atsakovės priteistinas vidutinis darbo užmokestis po 37,5 Lt... 29. Kadangi iki šiol atsakovė su ieškovu geruoju nebendrauja, neteikia prašomų... 30. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b. l. 25-35) prašo ieškinį atmesti bei... 31. Dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino taikymo. Pirma, šioje byloje yra... 32. Dėl ieškinio senaties pradžios momento. Antra, šioje byloje labai svarbu... 33. Dėl civilinės bylos sustabdymo. Teismui netenkinus atsakovės prašymo... 34. Nepaisant to, kad atsakovė mano, kad šiuo atveju ieškovo pažeista teisė... 35. Dėl DK 127 str. 2 d. turinio bei pagrindo atleisti ieškovą pagal šį... 36. Dėl DK 128 straipsnio turinio. Šiuo atveju įstatymo leidėjas numato... 37. Ieškovas atsiliepimu į atsakovės prašymą dėl bylos sustabdymo su... 38. Parengiamajame teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo atstovas paaiškėjus, kad... 39. Byla sustabdytina CPK 163 str. 5 p. pagrindu.... 40. CPK 163 str. 5 p. ir 166 str. 2 d. numatyta, jog, paaiškėjus, kad atsakovui,... 41. Kadangi šioje byloje atsakovei, kuriai Kauno apygardos teismas 2009-06-30... 42. Atsakovo prašymas dėl bylų sujungimo atmestinas.... 43. Nustatyta, jog ieškovė Bankrutuojanti UAB ,,Murena“ civilinėje byloje Nr.... 44. 1) civilinė byla Nr. 2-1540-527/2011, kurioje atsakovei pareikšti turtiniai... 45. 2) byloje Nr. 2-1338-264/2011 trečiuoju asmeniu, skirtingai nei šioje... 46. Teismas, vadovaudamasis CPK 163 str. 5 p., 166 str. 2 d., 165 str.,... 47. atsakovo atstovo prašymą tenkinti. Civilinę bylą Nr. 2-1540-527/2011... 48. Atsakovo prašymą dėl bylų Nr. 2-1540-527/2011 ir Nr. 2-1338-264/2011... 49. Nutarties dalis dėl bylos sustabdymo per 7 dienas gali būti skundžiama...