Byla AS-180-87-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Nijolės Piškinaitės (pranešėja), Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų K. K., P. K., I. V. ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Alovė“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005-11-18 nutarties administracinėje byloje pagal K. K., P. K., I. V. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, VĮ ,,Registrų centras“ ir VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB ,,Alovė“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijai, dėl sprendimų, pažymos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjai kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažymą Nr. 59, VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-05-06 sprendimą Nr. 166, 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimą. Pareiškėjai taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą paduoti skundui dėl nurodytų sprendimų panaikinimo bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - iki galutinio sprendimo priėmimo sustabdyti 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo galiojimą. 2005-11-09 Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi pareiškėjai įpareigoti pašalinti skundo trūkumus. Nurodė, kad, 2005-06-28 gavę VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-06-06 sprendimą, 2005-07-12, nepraleidę 20 dienų termino skundui paduoti, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Šis teismas 2005-07-14 nutartimi skundą priimti atsisakė ir nurodė kreiptis į Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-10-13 nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį paliko nepakeistą. Skundas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui paduotas nepraleidus 20 dienų termino nuo Vyriausiojo administracinio teismo nutarties gavimo. Prašė dėl šių priežasčių terminą skundui paduoti atnaujinti.

4Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 18 d. nutartimi pareiškėjų skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-05-06 sprendimą Nr. 166, 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimą priėmė, reikalavimą panaikinti 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažymą Nr. 59 atsisakė priimti, taip pat pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdė 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registre Nr. 50/123445 unikaliu Nr. 2598-3001-3034 užregistruoti atrakcionų įrenginius (11 vnt.) UAB ,,Alovė“ vardu galiojimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje.

5Teismas nustatė, kad pareiškėjai Centrinio registratoriaus sprendimą Nr. 166, kuriuo paliktas galioti 2001-04-02 teritorinio registratoriaus sprendimas, paštu gavo 2005-06-28. Į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2005-07-12, laikydamiesi įstatymais nustatytų terminų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalis). Teismo nuomone, suklydimas dėl funkcinio bylos priskirtinumo atitinkamam teismui, nustatytais terminais kreipiantis į teismą, nelaikytinas skundo padavimo termino praleidimu. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus, kad galutinai dėl pareiškėjų Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduoto skundo priėmimo pasisakyta 2005-10-13 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, pareiškėjų gauta 2005-10-20, o Klaipėdos apygardos administraciniame teisme skundas užregistruotas 2005-11-03, reikalavimą dėl VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-05-06 sprendimo Nr. 166 panaikinimo ir dėl 2001-04-02 teritorinio registratoriaus sprendimo panaikinimo nuspręsta priimti, nesprendžiant skundo padavimo termino atnaujinimo klausimo.

6Reikalavimą panaikinti 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažymą Nr. 59 teismas priimti atsisakė, konstatavęs, kad praleistas terminas jai apskųsti. Teismas nustatė, kad pareiškėjams apie pažymą tapo žinoma, VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2005-04-05 raštu Nr. 2050/08-9447 gavus registro Nr. 50/123445 išrašą, tačiau pareiškėjai nenurodė, dėl kokių priežasčių vieno mėnesio laikotarpyje nuo sužinojimo apie dokumentą nebuvo kreiptasi teisminės gynybos.

7Teismas patenkino pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo galiojimą, konstatavęs, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims atrakcionų įrenginiai, esantys žemės sklype, į kurį nuosavybės teises atkurti pretenduoja pareiškėjai. Tokiu būdu, teismo nuomone, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visai negalimas.

8Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo iš dalies pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartį ir priimti pareiškėjų skundą dėl 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos pažymos Nr. 59 panaikinimo. Teigia, kad 2005-04-16 išsiųsdami skundą VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, taip pat prašė įvertinti ir 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos pažymos Nr. 59 teisėtumą, taigi, skųsdami šią pažymą, taip pat laikėsi išankstinės ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Dėl išdėstyto mano, kad teisme privalėjo būti priimtas jų skundas ne tik dėl nekilnojamojo turto registratorių sprendimų, bet ir dėl minimos pažymos panaikinimo.

9Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Alovė“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties dalį dėl 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo galiojimo sustabdymo. Nurodo, kad 2001-04-02 VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimas buvo priimtas remiantis 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 59. Ši pažyma teismo pripažinta nenaikintina, dėl jos ginčas nevyksta, kadangi pareiškėjai be svarbių priežasčių praleido apskundimo terminą, taigi teismas negalėjo sustabdyti 2001-04-02 sprendimo, priimtas galiojančios ir teisėtos pažymos Nr. 59 pagrindu, galiojimo. Be to, trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nepagrįstai suvaržo trečiojo suinteresuoto asmens teises.

10Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą atsakovas VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialas prašo jį spręsti teismo nuožiūra.

11Atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens atskirąjį skundą pareiškėjai nesutinka su jame pareikštais reikalavimais ir prašo UAB ,,Alovė“ atskirąjį skundą atmesti.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Alovė“ atskirasis skundas tenkintinas. Pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas.

14Teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 136, 148 straipsniai). Taigi, nagrinėjant pareiškėjų bei trečiojo suinteresuotojo asmens atskiruosius skundus, tikrintinas visos Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 18 d. nutarties teisėtumas bei pagrįstumas.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijam jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreipiantis į teismą privalu laikytis įstatymų nustatytų terminų skundui paduoti. Kai į teismą kreipiamasi po ginčo išnagrinėjimo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, skundą administraciniam teismui galima paduoti per dvidešimt dienų nuo institucijos sprendimo gavimo dienos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Iš bylos medžiagos matyti, kad VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija sprendimą dėl pareiškėjų skundo priėmė 2005-05-06 (b.l. 18). Sprendimą pareiškėjai gavo 2005-06-28 (b.l. 20). Skundas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui dėl 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo bei VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-05-06 sprendimo, kuriuo teritorinio registratoriaus sprendimas paliktas nepakeistas, paduotas tik 2005-11-03 (b.l. 2), akivaizdžiai praleidus įstatymo nustatytą terminą. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad suklydimas dėl bylos priskirtinumo atitinkamam teismui, nustatytais terminais kreipiantis į kitą teismą, nelaikytinas skundo padavimo termino praleidimu, neteisingai aiškino procesinės teisės normas, dėl ko nepagrįstai, net nesvarstydamas, ar yra pagrindas atnaujinti skundo padavimo terminą, išsprendė pareiškėjų skundo priėmimo klausimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias kreipimąsi į administracinius teismus, per įstatymo apibrėžtą terminą skundas, laikantis teismingumo taisyklių, turi būti paduotas konkrečiam teismui, o ne bet kuriam iš administracinių teismų. Kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartis dalyje, kuria priimtas pareiškėjų skundas dėl 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo ir VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-05-06 sprendimo bei išspręsti su šių reikalavimų priėmimu susiję klausimai, naikinama, perduodant pirmosios instancijos teismui nurodytų reikalavimų priėmimą spręsti iš naujo. Konstatavus, kad pareiškėjų skundo dėl 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo ir VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-05-06 sprendimo priėmimas svarstytinas iš naujo, naikinama ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties dalis, kuria teismas priimtiems reikalavimams užtikrinti pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio nuostatas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos tik reikalavimams, nagrinėjamiems teisme.

16Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo reikalavimą panaikinti 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažymą Nr. 59, paliekama nepakeista, tačiau keičiamas pagrindas, kuriuo šį reikalavimą atsisakoma priimti. Šį reikalavimą atsisakoma priimti kaip nenagrinėtiną teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Minėta pažyma pareiškėjų teisių neįtakoja ir gali būti vertinama tik kaip įrodymas, sprendžiant dėl pareiškėjo ginčijamų nekilnojamojo turto registratorių sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Alovė“ atskirąjį skundą patenkinti. Pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti.

19Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 18 d. nutartį iš dalies pakeisti – nutarties dalį, kuria priimtas pareiškėjų skundas dėl 2001-04-02 VĮ ,,Registrų centras“ Klaipėdos filialo sprendimo ir VĮ ,,Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005-05-06 sprendimo bei išspręsti su šių reikalavimu priėmimu susiję klausimai, panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismui nurodytų reikalavimų priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Panaikinti nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti reikalavimą dėl 2001-03-27 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažymos Nr. 59 panaikinimo, palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai