Byla A-525-3338-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo kompanija“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratoriaus įgalioto atstovo S. B. skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratoriaus įgaliotas atstovas S. B. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl nuobaudos bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ įgaliotam asmeniui S. B., vykdančiam bankroto procedūras UAB „Klaipėdos juodasis katinas“, skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Įsakymą.

7Atsakovas Departamentas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą atmesti.

8II.

9BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo kompanija“ pateikė prašymą, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui, derinant bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ kandidatūrą bankroto bylose, nurodyti, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ įgaliotam asmeniui skirtas įspėjimas.

10Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu skundas buvo patenkintas ir panaikintas Įsakymas. Tuo tarpu, derinant bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ kandidatūrą Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje bankroto byloje Nr. B2-1620-370/2011, atsakovas Departamentas Klaipėdos apygardos teismui 2011 m. gegužės 19 d. rašte pateikė informaciją, kad, remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 4-3666 patvirtintų taisyklių dėl skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo 7 punktu, UAB „Verslo administravimo kompanija“ atstovui skirtas įspėjimas. Šiuo pagrindu Klaipėdos apygardos teismas nepaskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“ administruoti bankrutuojančios įmonės. Pažymėjo, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ įgalioti atstovai neturi galiojančių nuobaudų, todėl atsakovas, teikdamas tokius duomenis teismui, nors nuobauda nėra galiojanti, netinkamai vykdo teisės aktus bei peržengia savo kompetencijos ribas. Teigia, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas šiuo atveju yra būtinas, siekiant užtikrinti iki ginčijamo akto panaikinimo buvusios padėties atkūrimą, teismui panaikinus ginčijamą aktą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Prašymas netenkintinas.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

15Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, reikalavimo užtikrinimo priemonių teismas gali imtis dviem pagrindais – savo iniciatyva (1) arba motyvuotu proceso dalyvių prašymu (2).

16Remiantis ABTĮ 48 straipsnio 3 dalimi, administracinės bylos proceso dalyviais laikomi: proceso šalys ir jų atstovai, taip pat prokuroras, administravimo subjektai, organizacijos ir fiziniai asmenys, dalyvaujantys byloje šio įstatymo 56 straipsnyje nurodytais pagrindais. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, administracinės bylos proceso šalys yra: pareiškėjas (skundą, prašymą padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos).

17Nagrinėjamu atveju skundu į teismą kreipėsi BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratoriaus įgaliotas atstovas S. B. (b.l. 1). Kaip matyti iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 18 d. nutarties (b.l. 30), teismas taip pat priėmė būtent S. B. skundą, ir atitinkamai 2011 m. balandžio 18 d. priėmė sprendimą dėl BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens S. B. skundo (b.l. 97–99). Darytina išvada, jog pareiškėju nagrinėjamu atveju yra būtent S. B., kuris veikia kaip bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo.

18Pažymėtina, jog teisės aktai įtvirtina specialų bankroto administratoriaus įgalioto asmens statusą, nes, remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punktu, Departamento direktorius už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, atsižvelgęs į jų reikšmingumą, savo sprendimu gali skirti, kai administratorius yra juridinis asmuo, jo įgaliotam asmeniui, kuris vykdo(-ė) konkrečios įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui vieną nustatytų nuobaudų, inter alia įspėjimą (paskirta šiuo atveju). Šiuo atveju ginčijamu Įsakymu nuobauda skirta būtent S. B., kaip bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui, vykdančiam bankroto procedūras UAB „Klaipėdos juodasis katinas“.

19Prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo šioje byloje pateikė BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo kompanija“. Byloje jau konstatuota, kad pareiškėju šioje byloje pateikto skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties pagrindu yra S. B. Todėl darytina išvada, jog bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo kompanija“ nėra proceso dalyviu nagrinėjamu atveju. Tuo tarpu ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis sieja reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą būtent su proceso dalyviu prašymu.

20Kadangi prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pateikė subjektas, kuris neturi tokios teisės pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, toks jo prašymas negali būti tenkinamas. Padarius išvadą, jog su prašymu į teismą kreipėsi tokios teisės neturintis subjektas, atskirai dėl prašyme pateiktų argumentų, susijusių su reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumu, nepasisakytina.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

22bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo kompanija“ prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkinti.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai