Byla e2-5465-345/2016
Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, trečiasis asmuo – UAB „Kortas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kongera“ ieškinį atsakovui Nacionaliniam vėžio institutui dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, trečiasis asmuo – UAB „Kortas“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė UAB „Kongera“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtais atsakovo Nacionalinio vėžio instituto viešajame pirkime „Didžiosios salės rekonstravimo darbai su techninio projekto koregavimu“ (toliau – Pirkimas) priimtus sprendimus, t. y. Pirkimo laimėtoju paskelbti trečiąjį asmenį UAB „Kortas“ ir pripažinti, kad trečiojo asmens pasiūlymo informacija yra konfidenciali.
  1. Ieškovė nurodo, kad su partneriu UAB „RNDV Group“ teikė pasiūlymą atsakovo skelbtame Pirkime (pirkimo Nr.174597). Pirkimo laimėtoju atsakovas paskelbė trečiąjį asmenį. Siekdama išsiaiškinti, ar trečiojo asmens pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygas, ieškovė kreipėsi į atsakovą dėl susipažinimo su trečiojo asmens pateiktais dokumentais. Ieškovei buvo leista susipažinti tik su nedidele dalimi trečiojo asmens pasiūlymo dokumentų. Toks atsakovo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes atsakovas neįsitikino trečiojo asmens konkursinio pasiūlymo turinio konfidencialumo pagrįstumu. Analogiškomis faktinėmis aplinkybėmis kasacinis teismas pripažino, kad toks pat trečiojo asmens kvalifikacinių dokumentų sąrašas neturi konfidencialumo požymių (kasacinė byla Nr. 3K-3-495/2013).
  2. Tai, kad trečiasis asmuo neteisėtai paskelbtas Pirkimo laimėtoju įrodo ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. rugsėjo 6 d. vertinimo išvada Nr. 4S-2954 (toliau – Išvada).
 2. Atsiliepdamas į ieškovo reikalavimus atsakovas prašo jų netenkinti arba palikti ieškinį nenagrinėtu.
  1. Atsakovas nurodo, kad ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu sprendimą Pirkimo laimėtoju paskelbti trečiąjį asmenį negali būti nagrinėjamas. Ieškovė šio reikalavimo nebuvo pareiškusi pateiktoje pretenzijoje. Taigi šis reikalavimas turi būti atmestas arba paliktas nenagrinėtu.
  2. Remiantis ieškovės minima Išvada, atsakovas yra įpareigotas nutraukti Pirkimo procedūras. Taigi išnyko ir šio ginčo dalykas. Ieškovės reikalavimų patenkinimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių. Šis teisminis bylinėjimasis gali sukelti atsakovui didelius finansinius praradimus, nes gali nepavykti laiku įsisavinti darbams skirtų lėšų.
  3. Pagal Pirkimo sąlygų 13.6 punktą atsakovas neprisiėmė prievolės atlyginti nuostolius, susijusius su Pirkimo procedūrų nutraukimu ar pasiūlymo atmetimu.
 3. Dublikuose ieškovė papildomai nurodo, kad atsakovas, atsisakydamas atskleisti trečiojo asmens pasiūlymo duomenis, elgėsi neteisėtai. Atsakovo veiksmai užkirto kelią ieškovei tinkamai pasinaudoti galimybe ginti savo teises, t. y. įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms. Tai, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų, patvirtina Išvada.
 4. Triplikuose atsakovas nurodo, kad ieškovei atskleidė visą informaciją, kurią turėjo teisę atskleisti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Išvadoje nepasisakyta dėl ieškovės ginčijamų atsakovo sprendimų. Taigi ieškovė nepagrįstai Išvadą traktuoja kaip dokumentą patvirtinantį ieškininių reikalavimų pagrįstumą.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą „Didžiosios salės rekonstravimo darbai su techninio projekto koregavimu“. Atsakovas 2016 m. birželio 30 d. sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmoje vietoje atsidūrė trečiojo asmens UAB „Kortas“ pasiūlymas. Ieškovės ir jos partnerio pasiūlymas liko antroje vietoje.
 2. Ieškovė 2016 m. birželio 8 d. pateikė atsakovui prašymą leisti susipažinti su trečiojo asmens pateiktu pasiūlymu. Atsakovas 2016 m. birželio 16 d. raštu leido ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, kvalifikacijos atestatu ir deklaracija. Iš trečiojo asmens 2016 m. birželio 14 d. rašto Nr. 03-15(04-37) turinio aišku, kad atsakovas sudarė galimybes ieškovei susipažinti su tais trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateiktais dokumentais, su kuriais leido trečiasis asmuo. Duomenų, kad atsakovas be procedūrinių veiksmų, t. y. kreipimosi į trečiąjį asmenį dėl atskleistinos informacijos apimties, būtų atlikęs įmonės pateiktos informacijos pobūdžio įvertinimą, byloje nepateikta.
 3. Iškėlus bylą pagal ieškovės pareikštą ieškinį, trečiasis asmuo 2016 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 1-148 pranešė atsakovui, kad leidžia atsakovui atskleisti papildomus įmonės pateiktus duomenis, t. y. specialistų sąrašą, jų kvalifikacijos atestatus, subrangovo specialisto kvalifikacijos atestatą, pažymą apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus, VĮ „Registrų centras“ pažymą.
 4. Nustatyti faktiniai duomenys apie atsakovo veiksmus, atliekant trečiojo asmens pateiktos informacijos konfidencialumo vertinimą, taip pat trečiojo asmens pozicija dėl to, kokie pasiūlymo duomenys yra nevieši, lemia išvadą, kad atsakovas netinkamai vykdė pirkimo procedūras ginčo aspektu. Atsakovas nepagrįstai apribojo ieškovės galimybę susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu ir veiksmingai įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis). Dėl šios pareigos apimties išsamiai pasisakyta ieškovės nurodomoje kasacinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013. Akcentuotina, kad trečiasis asmuo šioje byloje nesiėmė jokių veiksmų įrodyti, kuo ieškovės 2016 m. rugpjūčio 31 d. dublike nurodytos informacijos atskleidimas pakenktų įmonės veiklai.
 5. Procesinis trečiojo asmens pasyvumas, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad ginčo pirkimo procedūrose sprendžiant trečiojo asmens pateiktos informacijos atskleidimo kitiems asmenims klausimą nebuvo imtasi reikiamų veiksmų įvertinti trečiojo asmens pozicijos dėl informacijos konfidencialumo pagrįstumą, yra papildoma aplinkybė, patvirtinanti ieškovės pretenzijų pagrindą.
 6. Remiantis tuo, kas nurodyta, konstatuotina, kad ieškovė pagrįstai abejoja atsakovo sprendimu pripažinti, jog iš esmės visa trečiojo asmens pasiūlymo informacija yra konfidenciali ir neteikti jos ieškovei susipažinti.
 7. Atsikirsdamas į ieškovės argumentus, atsakovas nurodo, kad įmonės reikalavimai turėtų būti atmesti arba palikti nenagrinėti, nes Viešųjų pirkimų tarnyba yra nurodžiusi atsakovui nutraukti Pirkimą. Byloje nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi Pirkimo vertinimą, konstatavo aibę pažeidimų (pvz., netinkamai apibrėžtas pirkimo objektas, tinkamai nesiaiškinta, ar trečiojo asmens kvalifikacija yra tinkama), dėl kurių įpareigojo atsakovą nutraukti Pirkimo procedūras. Iš atsakovo paaiškinimų aišku, kad Pirkimo procedūros iki šios dienos nėra nutrauktos. Taigi ginčo objektas nėra išnykęs. Be to, ieškovė turi teisinį suinteresuotumą ieškinio išnagrinėjimu iš esmės kiek tai susiję su įmonės teise reikalauti atsakovui taikyti civilinę atsakomybę. Dėl to Išvados priėmimo faktas nelaikytinas priežastimi atmesti ieškinį ar, juolab, palikti jį nenagrinėtu.
 8. Atsižvelgiant į tai, kad Išvada savaime lemia atsakovo sprendimo paskelbti Pirkimo laimėtoju trečiąjį asmenį neteisėtumą, šis faktas teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje papildomai nenurodomas. Neteisėtu pripažįstamas tik atsakovo sprendimas neleisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pateikta informacija.
 9. Kadangi ieškovės pretenzijos yra iš esmės pagrįstos, įmonei iš atsakovo priteisiama 217 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

6Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

7Ieškinį tenkinti iš dalies.

8Pripažinti neteisėtais atsakovo Nacionalinio vėžio instituto sprendimus dėl trečiojo asmens UAB „Kortas“ konkursinio pasiūlymo duomenų teikimo ieškovei UAB „Kongera“.

9Priteisti iš atsakovo Nacionalinio vėžio instituto (j. a. k. 111959420) ieškovei UAB „Kongera“ (j. a. k. 302881661) 217 Eur (du šimtus septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

10Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai