Byla 2-4829-569/2013
Dėl rūpintojo, turto administratoriaus, vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Eglei Bikinienei, suinteresuotam asmeniui B. U., Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Andriui Ščevinskui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims B. U., Kuršėnų vaikų globos namams, dalyvaujant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl rūpintojo, turto administratoriaus, vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjo atstovė Eglė Bikinienė paaiškino, kad 1998-09-28 Šiaulių miesto mero potvarkiu Nr. 252 L. S., gim. 1996-04-25, buvo nustatyta laikinoji globa Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 1999-09-10 Šiaulių miesto mero potvarkiu Nr. 334 L. S. buvo perkeltas iš Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų į Šiaulių logopedinius vaikų globos namus. 2005-05-30 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu L. S. buvo nustatyta nuolatinė globa Šiaulių apskrities Kuršėnų vaikų globos namuose. 2013-03-21 į skyrių kreipėsi B. U. su prašymu tapti L. S. rūpintoja. 2013-05-10 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius priėmė sprendimą dėl B. U. tinkamumo tapti L. S. nuolatine rūpintoja. Ji yra neteista, administracine tvarka nebausta, dėl sveikatos būklės gali būti rūpintoja. Apie kitus asmenis, norinčius rūpintis L. S., skyrius duomenų neturi, pats L. S. išreiškė norą gyventi B. U. šeimoje. L. S. su B.U. yra pažįstami jau eilę metų, nes ji vaiką pas save į namus pasiimdavo labai dažnai. Jam yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, vaikas nori gyventi kartu su ja. Todėl prašo atleisti Kuršėnų vaikų globos namus iš L. S. nuolatinio rūpintojo ir turto administratoriaus pareigų, paskirti L. S. rūpintoja ir turto administratore B. U., taip pat nustatyti L. S. gyvenamąją vietą pas rūpintoją.

4Suinteresuotas asmuo B. U. su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti. Nurodė, kad ji neteista, nebausta administracine tvarka. Jos sveikata gera, psichinės sveikatos problemų neturėjo. L. S. ji globoja nuo vaikystės, pasiima savaitgaliais, per atostogas, paskutinius metus jis lankė mokyklą Šiauliuose ir gyveno pas ją. L. S. yra jos tolimas giminaitis. Jų tarpusavio santykiai geri, ji pageidauja būti jo nuolatine globėja ir jį auginti. Ji gyvena viena, turi savo verslą, jos pajamos per mėnesį yra apie 3000-4000 Lt, turi materialines sąlygas auginti vaiką.

5Suinteresuoto asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

6Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Andrius Ščevinskas pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti. Nurodė, kad B. U. gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame name su visais patogumais, namuose švaru, tvarkinga. Moteris jau keletą metų laikinai svečiuotis į savo šeimą priima L. S., su juo bendrauja seniai, gerai sutaria. Jam yra skirtas atskiras kambarys, pritaikytas jo poreikiams - lova, spinta, rašomasis stalas, kompiuteris. Nepastebėta netinkamos priežiūros ar vaiko teisų pažeidimų. B. U. neteista, medikų išvadoje teigiama, jog globoti gali, jos šeima nėra įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. B. U. turi galimybes tinkamai patenkinti nepilnamečio vaiko poreikius. B. U. atitinka keliamus reikalavimus rūpintojams. Vadovaujantis vaiko interesais, sutinka, kad Kuršėnų vaikų globos namai būtų atleisti iš L. S. nuolatinio rūpintojo ir turto administratoriaus pareigų, o jo rūpintoja ir turto administratore būtų paskirta B. U..

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš 2005m. gegužės 30d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimo matyti (b.l. 6-8), kad D. S. buvo apribota tėvų valdžia sūnaus L. S., gim. 1996-04-25, atžvilgiu. Tuo pačiu sprendimu L. S. buvo paskirta nuolatinė globa Kuršėnų vaikų globos namuose, jo turto administratoriumi taip pat paskirti Kuršėnų vaikų globos namai. Pareiškėjas prašo atleisti globos namus iš globėjo bei turto administratoriaus pareigų ir paskirti vaiko nuolatine rūpintoja bei turto administratore B. U., nustatyti vaiko gyvenamąją vietą pas ją. Iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktos išvados matyti, kad skyrius siūlo B. U. skirti vaiko nuolatine rūpintoja (b.l. 40). Šią išvadą teismo posėdžio metu patvirtino ir atstovas. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad B. U. L. S. nuolat lanko, pasiima jį savaitgaliais, atostogų metu, bendrauja su juo ir rūpinasi. Iš buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto išvadų matyti (b.l. 15,16), kad pas B.U. gyvenimo ir buities sąlygos L. S. gyventi yra tinkamos. Iš byloje esančių dokumentų matyti (b.l. 17,18), kad ji turi gyvenamąjį namą adresu ( - ), Šiaulių raj., gyvena viena (b.l. 20). B. U. sutinka būti L. S. nuolatine rūpintoja (b.l. 13). Iš medicinos pažymėjimo matyti, kad B. U. pagal sveikatos būklę gali būti rūpintoja (b.l. 24), psichikos ir priklausomybės ligų pacientų registre neįrašyta (b.l. 25). Ji neteista (b.l. 23), nebausta administracine tvarka (b.l. 27). Ji dirba ir gauna pastovias pajamas (b.l. 26). Apklausus teismo posėdyje L. S., jis išreiškė norą, kad jo globėja būtų paskirta B.U., nes ją pažįsta nuo vaikystės, paskutinius metus gyveno pas ją, jų tarpusavio santykiai yra geri. Atsižvelgiant į B. U. asmenines savybes, sveikatos būklę, materialinę padėtį, jos santykius su L. S., ji skirtina jo nuolatine rūpintoja (LR CK 3.268str.) ir jo turto administratore (LR CK 4.236str.). Vaiko gyvenamoji vieta nustatytina rūpintojos gyvenamojoje vietoje (LR CK 3.265str. 1p.). LR CK 3.269 str. numatytų aplinkybių, kurioms esant asmuo negali būti skiriamas vaiko rūpintoju, nenustatyta.

9Kadangi yra galimybė L. S. globoti šeimoje, Šiaulių apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namai atleidžiami iš vaiko globėjo ir administratoriaus pareigų (LR CK 3.246str.).

10Vadovaudamasis LR CPK 502-504 str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Atleisti Kuršėnų vaikų globos namus iš L. S., gim. 1996-04-25, nuolatinio rūpintojo ir turto administratoriaus pareigų.

13Paskirti L. S., gim. 1996-04-25, nuolatine rūpintoja ir turto administratore B.U., a/k ( - ) nustatyti L. S. gyvenamąją vietą pas rūpintoją B.U.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai