Byla 2S-522-227/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Birutės Jonaitienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo – skolininko bankrutuojančios R. B. įmonės administratoriaus atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos 2008 m. spalio 27 d. nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti įkeitimą neištaisius prašymo trūkumų, civilinėje byloje dėl turto – žemės, pastatų, kurioje skolininkas R. B., kreditorius AB SEB bankas.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas – skolininkas pateikė prašymą panaikinti įkeitimo teisę butui su rūsiu (unikalus numeris ( - )), adresu ( - ), įkeistam hipotekos lakštu Nr. ( - ), kuris 2005-11-17 įregistruotas hipotekos skyriuje. Nurodė, jog 2007-03-05 Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą R. B. įmonei. 2007-08-08 tas pats teismas pripažino įmonę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti. Kadangi skolininkės įmonė jokio turto bei reikalavimo teisių neturėjo, buvo parduotas savininkės turtas – dviejų kambarių butas, kuris įkeistas AB SEB bankui. 2007-09-11 Panevėžio apygardos teismas patvirtino AB SEB banko 66 718,82 Lt finansinį reikalavimą R. B. įmonės bankroto byloje. Nurodė, jog varžytinėse buto iškart parduoti nepavyko, o kreditorius AB SEB bankas atsisakė perimti varžytinėse neparduotą butą su rūsiu. R. B. įmonė be varžytinių pardavė AB SEB bankui įkeistą butą, ir iš gautų lėšų už parduotą turtą buvo atimta kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų dalis, tenkanti bankui, o likusi suma pervesta į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą

6Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėja 2008 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė, nes administratorius nepašalino pareiškimo trūkumų.

7Teismas iš pateikto 2008-06-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nustatė, kad buvo nutarta parduoti minėtą butą už ne mažesnę kaip 110 000 Lt kainą. Butas 2008-08-18 pirkimo - pardavimo sutartimi parduotas A. K. už 130 000 Lt. Iš gautų lėšų už parduotą turtą į AB SEB banko sąskaitą buvo pervesta 54 483,22 Lt. Teismas, atlikęs dokumentų teisinį tyrimą, nustatė, jog prašyme dėl įkeitimo panaikinimo nenurodyta kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų suma bei nepateiktas šio kreditorių susirinkimo protokolas. Nors 2008-10-02 nutartimi Nr. 494 pareiškėjui buvo nustatytas terminas šių trūkumų pašalinimui, tačiau pareiškėjas per nustatytą terminą ir vėliau kliūčių nepašalino, t. y. nepateikė kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, kurioje būtų nurodyta 12 235,60 Lt suma, išmokama administratoriui. Ši sąmata nurodyta 2008-06-04 kreditorių susirinkimo protokole. Administratorius pateikė tik savo paties vienasmeniškai patvirtintą finansinės veiklos reikalavimų sąrašą, kuris nėra patvirtintas kreditorių susirinkime.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. spalio 27 d. nutartį, kaip neteisėtą ir nepagrįstą, panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo. Mano, kad teismas nepagrįstai pradėjo aiškintis administravimo išlaidų klausimą ir atsiskaitymą su įkaito turėtoju pagrįstumo klausimą. Hipotekos teisėjas privalo priimti nutartį baigti hipoteką, kai jam yra pateikiami visi reikalingi dokumentai, t. y. pirkimo - pardavimo sutartis arba jo perdavimo aktas, jis negali tikrinti pateiktų kitų dokumentų tikrumo (pagrįstumo), t. y. negali spręsti klausimo, ar yra teisingos administratoriaus pateiktos ataskaitos. Nors jis (pareiškėjas) ir pateikė ataskaitas hipotekos teismui, tačiau jų teismas net neprivalėjo reikalauti, o turėjo pabaigti hipoteką vien tik gavęs pirkimo - pardavimo sutartį arba jo perdavimo aktą.

9Nurodo, kad hipotekos teisėjai pateiktos ataskaitos, sumokėtos bankui, kaip įkaito turėtojui, sumos yra visiškai teisingos ir atitinka kreditorių susirinkimo sprendimus. Teismui pateikė administravimo išlaidų sąmatas, kurias patvirtino teismas, o vėliau ir kreditorių susirinkimas. Nors teismas ir sako, kad administravimo visa bendra išlaidų suma nėra patvirtinta kreditorių susirinkime, tačiau teismui pateikė kreditorių susirinkimo sprendimą, kuriuo patvirtinta mėnesio išlaidų suma, ir suvestinę, kiek yra patirta administravimo išlaidų. Tokios bendros išlaidų sumos kreditorių susirinkimas net nėra patvirtinęs ir negali jos patvirtinti, nes patvirtino mėnesio išlaidų sąmatą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį bei įpareigoti pareiškėją grąžinti AB SEB bankui neteisėtai iš jo išskaičiuotą 12 235,60 Lt sumą. Nurodo, kad nors pareiškėjas kartu prie atskirojo skundo pridėjo kreditorių susirinkimo protokolą, tačiau jame nėra nurodyta, jog administratoriaus ar kitų kreditorių išlaidos būtų skaičiuojamos iš įkeisto turto. Pardavus butą už 130 000 Lt, lėšų užteko administratoriaus išlaidoms padengti bei AB SEB banko pilnam kreditoriniam reikalavimui patenkinti, tačiau pareiškėjas, neturėdamas kreditorių protokolo, kuriame būtų nurodyta, kad lėšas galima išskaičiuoti iš įkeisto turto ar kaip nors kitaip galima užskaityti pinigų sumas negu nurodoma bankroto įstatymo 34 straipsnyje, pažeidė įstatymus ir AB SEB bankui grąžino nepilną kreditorinio reikalavimo sumą - 54 483,22 Lt.

11Atskirasis skundas tenkintinas. Naikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria administratoriaus prašymas dėl įkeitimo panaikinimo atmestas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžintas jį pateikusiam asmeniui ir byla perduotina hipotekos teisėjai administratoriaus prašymo nagrinėjimui(CPK 337 str..).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad administratorius bankroto bylos eigoje priverstinai realizavo hipotekos kreditoriui AB SEB bankui įkeistą daiktą- butą už 130 000Lt. Pinigų paskirstymo tvarką už parduotą tokį turtą numato ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalis, kurioje nurodyta, jog pirkėjui sumokėjus visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, administratorius ne vėliau, kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi pervesti į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausančią pinigų sumą, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą. Tai reiškia, kad administratorius skirsto gautas lėšas sutinkamai su ĮBĮ nuostatomis. Tuo atveju jei įkaito turėtojas mano, jog administratorius šią įstatymu reglamentuotą pareigą netinkamai įvykdė, t.y jog administratorius netinkamai paskirstė gautas lėšas ir be pagrindo iš įkaito turėtojui tenkančios pinigų sumos atskaitė administravimo išlaidų sumą, nes ji nepatvirtinta kreditorių susirinkimu, toks ginčas tarp administratoriaus ir kreditoriaus- įkaito turėtojo sprendžiamas bankroto byloje ir tai nesusiję su hipotekos pabaiga.

13Sprendimą dėl hipotekos pabaigos priima hipotekos teisėjas. Jis, gavęs įkeisto turto pirkimo-pardavimo sutartį, arba jo perdavimo aktą, per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo priima nutartį baigti hipoteką ar įkeitimą. Taigi, hipotekos teisėjo veiksmai taip pat reglamentuoti ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalyje.

14Iš skundžiamos 2008m. spalio 27d nutarties matyti, kad administratorius įvykdė aukščiau nurodytą ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies reikalavimą , t.y jis pateikė hipotekos teisėjai 2008m. rugpjūčio 18d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria įkeistas butas su rūsiu(unikalus numeris ( - ), esantis ( - ), įkeistas hipotekos lakštu Nr. ( - )) parduotas už 130 000Lt A. K.. Šiuo atveju hipotekos neišregistravimas pažeidžia buto pirkėjos teises, nes pirkimo pardavimo sutartis įvykdyta- pinigai sumokėti, o pirkimo-pardavimo sutartis neginčijama. Kadangi turtas pardavinėjamas bankroto procedūrų metu, hipotekos teisėjai nebuvo pagrindo analizuoti administratoriaus išmokėtų pinigų sumas, gautas už parduotą įkeistą turtą. Vadinasi, nebuvo pagrindo reikalauti , kad administratorius pateiktų kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.

15Esant šioms aplinkybėms, kolegija naikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria administratoriaus prašymas dėl įkeitimo panaikinimo atmestas ir kartu su pateiktais dokumentais jam grąžintas, kaip neištaisius prašymo trūkumų, o bylą perduoda hipotekos teisėjai administratoriaus prašymo nagrinėjimui(CPK 337 str.3 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsniu,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti .

19Bylą grąžinti Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriui bankrutavusios R. B. įmonės administratoriaus prašymo išsprendimui.

Proceso dalyviai
Ryšiai