Byla 2-557-939/2013
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovėms V. L. ir R. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ ieškiniu (b.l.2-5) prašo solidariai priteisti iš atsakovių V. L. ir R. L. 1378,29 Lt skolos, 94,52 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 72,00 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, kad atsakovės V. L. ir R. L. gyvena adresu ( - ), joms asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute gyvenamajame name, kurį administruoja ieškovas. Už ieškovo atsakovėms suteiktas paslaugas – pastato eksploatavimą ir administravimą atsakovės privalo apmokėti pagal pateiktą sąskaitą iki atsiskaitomojo mėnesio pabaigos gyvenamojo namo administratoriui, t.y. ieškovui UAB „Prienų butų ūkis“, tačiau atsakovės nuo 2009 m. sausio mėnesio už suteiktas paslaugas moka nereguliariai arba visiškai nemoka. Laikotarpiu nuo 2009 m. sausio mėnesio iki 2013 m. kovo 1 d. atsakovės liko skolingos ieškovui iš viso 1378,29 Lt (712,88 už pastato eksploatavimą, 313,28 Lt už pastato administravimą, 352,13 Lt už pastato šildymo tinklų ir karšto vandens priežiūrą).

3A. V. L. ir R. L. adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovių teisę per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta viešo paskelbimo būdu 2013 m. balandžio 24 d. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013 m. gegužės d. Procesiniai dokumentai atsakovėms įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovės per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinys tenkintinas visiškai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 str.). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2). Vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė. Lietuvos Respublikos CK 4.84 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. To paties straipsnio 2 dalyje teigiama, kad administratorių skiria savivaldybės (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.4 p. numatyta, kad administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, 2.5 p. nustato buto savininko pareigą sumokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, 5.7 p., 8 - 9 p. - nustato mėnesinių mokesčių apskaičiavimo tvarką. Išnagrinėjus prie ieškinio pateiktus dokumentus – mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendros nuosavybės administravimą buhalterinę pažymą (b.l. 8-9), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) buhalterinę pažymą (b.l. 10-11), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens priežiūrą buhalterinę pažymą (b.l. 12-13), delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiuotę (b.l. 14), reikalavimą sumokėti skolą (b.l. 15) bei nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l. 16), matyti, kad atsakovės yra buto, esančio ( - ), savininkės. Nurodytame gyvenamajame name neįsteigta nei gyvenamojo namo savininkų bendrija, nei sudaryta jungtinės veiklos sutartis, jį administruoja ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“. Rašytiniais bylos duomenimis įrodyta, kad ieškovas administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovės, teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jis turi teisę reikalauti iš atsakovių išlaidų už pastato eksploatavimą bei administravimą, o atsakovės turi pareigą atlyginti ieškovui jo turėtas išlaidas. Kadangi atsakovės už teikiamas paslaugas su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovui iš atsakovių solidariai priteistina 1378,29 Lt skolos, 94,52 Lt delspinigių (CK 4.82 str., 4.84 str., 4.237 str., 6.1 str., 6.71 str., 6.577 str., 6.583-6.584 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.2 p., 2.3 p., 5.7 p., 8-9 p.), nes atsakovė savo prievoles privalėjo vykdyti tinkamai ir laiku. Iš atsakovių ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-04-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Iš atsakovių taip pat solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui (CPK 93 str. 1 d.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d., 265 str., 286 str.,

Nutarė

4Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti solidariai iš atsakovių V. L., gimusios ( - ), ir R. L., gimusios ( - ), 1378,29 Lt skolos, 94-52 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-04-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „Prienų butų ūkis“, į.k. ( - ), ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100. Atsakovės negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.