Byla e2-1599-272/2017
Dėl tėvystės nustatymo, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo vaikui priteisimo bei atsakovo D. J. priešieškinį dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Tatjanai Zmejevskienei, dalyvaujant ieškovės G. Č. atstovei adv. padėjėjai. A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. Č. ieškinį atsakovui D. J., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo vaikui priteisimo bei atsakovo D. J. priešieškinį dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo,

Nustatė

2ieškovė G. Č. pareiškė teisme ieškinį atsakovui D. J., kuriuo prašė: 1) nustatyti, kad atsakovas D. J., a. k. ( - ) yra M. Č., a. k. ( - ) gim. 2003-01-07, tėvas, o M. Č. yra atsakovo D. J. dukra; 2) nustatyti nepilnametės dukters M. Č. nuolatinę gyvenamąją vietą su jos motina G. Č., a. k. ( - ) jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje; 3) priteisti iš atsakovo D. J. M. Č. išlaikymą po 300 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės; 4) priteisti iš atsakovo D. J. M. Č. 5820,82 Eur išlaikymo įsiskolinimą už 3 metus; 5) priteisti iš atsakovo D. J. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5820,82 Eur sumą nuo ieškinio pareiškimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 6) priteisti iš atsakovo D. J. ieškovei G. Č. jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas pareiškė priešieškinį dėl bendravimo su vaiku M. Č. tvarkos nustatymo (b. l. 113-117).

4Atsakovas ieškinio dalį dėl tėvystės nustatymo pripažino visiškai.

5Tai, kad atsakovas D. J. yra M. Č., a. k. ( - ) gim. 2003-01-07, tėvas, patvirtina ir byloje specialisto išvada Nr. S-m 13/10(01) (b. l. 12-14).

6Atsakovui atsiliepime į ieškinį, priešieškinyje bei šalių sudarytoje taikos sutartyje ir patikslintoje taikos sutartyje pareiškus, kad jis pripažįsta ieškinį tėvystės nustatymo dalyje, nenustatyta, kad toks pripažinimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir viešam interesui, todėl ieškinio pripažinimas priimamas ir ieškinys šioje dalyje tenkintinas (CPK 140 str. 2 d.).

7Šalys 2017-09-04 rašytiniu prašymu, kurį patikslinę 2017-09-18, pateikė teismui jų 2017-09-18 sudarytą taikos sutartį (patikslintą), kuria taikiai išsprendė ginčą dalyje dėl nepilnametės šalių dukters M. Č., gim. 2003-01-07, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir jo įsiskolinimo priteisimo bei bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, ir prašo šią taikos sutartį patvirtinti. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos įstatymo numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

8Teismas, patikrinęs taikos sutarties sąlygas, daro išvadą, jog šalių sudaryta taikos sutartimi (patikslinta) šalių bei jų nepilnamečio vaiko ir kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami, todėl teismas šalių nurodytomis sąlygomis tvirtina šalių 2017-09-18 sudarytą taikos sutartį (patikslintą), ir bylą šioje dalyje nutraukia. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 140 str. 3 d., 294 str. 2 d.).

9Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžinama 75 procentai už ieškinį valstybei sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 46,50 Eur (62,00 Eur x 75 procentai) (b. l. 9); atsakovui grąžinama 75 procentai už priešieškinį valstybei sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 23,25 Eur (31,00 Eur x 75 procentai) (b. l. 118) (CPK 87 str. 2 d.).

10CPK 96 str. 1 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

11Šalims sudarius taikos sutartį, iš atsakovo už reikalavimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo priteistinos 12,83 Eur [(190 Eur x 12 mėnesių x 3 proc. x 75 proc.) x 25 proc.] bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 96 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 85 str. 1 d. 3 p.).

12Šalims sudarius taikos sutartį, šalių susitarimu byloje susidariusios 12,45 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteisiamos iš abiejų šalių lygiomis dalimis (CPK 92 str., 96 str.).

13Padarius ieškovei grąžintino 46,50 Eur žyminio mokesčio ir iš jos priteistinų 6,23 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei įskaitymą, ieškovei grąžinama 40,27 Eur jos sumokėto žyminio mokesčio dalis.

14Padarius atsakovui grąžintino 23,25 Eur žyminio mokesčio ir iš jo priteistinų 19,05 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei įskaitymą, atsakovui grąžinama 4,20 Eur jo sumokėto žyminio mokesčio dalis.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 42, 79, 87, 88, 92, 96, 140, 268 –270 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu,

Nutarė

16nustatyti, kad D. J., a. k. ( - ) yra M. Č., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas, o M. Č., a. k. ( - ) yra D. J., a. k. ( - ) dukra.

17Patvirtinti ieškovės G. Č., a. k. ( - ) ir atsakovo D. J., a. k. ( - ) 2017-09-18 sudarytą taikos sutartį (patikslintą) tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys susitaria, kad tėvystės pripažinimas nėra šios taikos sutarties dalykas ir klausimą dėl tėvystės nustatymo sprendžia teismas. Šalys susitaria, kad ginčo dalyje dėl tėvystės nustatymo kiekviena iš šalių atsisako savo reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas, o išlaidas valstybei šalys padengia lygiomis dalimis.
 2. Šalys susitaria, jog nepilnametės dukros M. Č. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma kartu su ieškove G. Č., ieškovės gyvenamojoje vietoje iki M. Č. sulauks pilnametystės.
 3. Šalys susitaria, kad atsakovo D. J. bendravimo tvarka su dukra M. Č. nustatoma sekančiai: D. J. ir jo dukros M. Č. bendravimas nuotoliniu būdu (socialiniais tinklais ir kitomis ryšio priemonėmis) gali vykti bet kuriuo metu pagal D. J. ir jo dukters M. Č. susitarimą ir nėra ieškovės G. Č. ribojamas. D. J. ir dukros M. Č. bendravimas gyvai (susitikus) vyksta iš anksto D. J. su dukra M. Č. ir ieškove G. Č. suderintu laiku ir sąlygomis, atsižvelgiant į dukros M. Č. užimtumą, atostogas, lėktuvų bilietų kainas ir pan. Įprastinių dukters kelionių iš nuolatinės gyvenamosios vietos į Lietuvą (atostogų pas močiutę, kitų giminių lankymas ir pan.) išlaidas (lėktuvų, autobusų, traukinių bilietai, apgyvendinimo, maitinimo išlaidas ir kt.) apmoka ieškovė G. Č.. Tuo atveju, jeigu atsakovas D. J. inicijuoja papildomus susitikimus su dukterimi (ne įprastinių dukters kelionių iš nuolatinės gyvenamosios vietos į Lietuvą metu), tokias dukters kelionės išlaidas apmoka atsakovas D. J.. Visos D. J. kelionės į Norvegiją (ar kitą šalį, kurioje iki savo pilnametystės gyvens M. Č.) išlaidos (lėktuvų, autobusų, traukinių bilietai, apgyvendinimo išlaidas ir kt. pragyvenimo išlaidos), jeigu atsakovas su dukra susitaria bendrauti susitinkant šioje šalyje, tenka atsakovui D. J..
 4. Atsakovas D. J. įsipareigoja nepilnametės dukros M. Č. išlaikymui mokėti po 190 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, tokį išlaikymą teikiant nuo kreipimosi į teismą dienos (2017-04-17) iki M. Č. pilnametystės (18 metų). Periodinės išmokos mokamos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, uzufrukto teise pavedant lėšas tvarkyti ieškovei G. Č.. Išmokos mokamos į ieškovės G. Č. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Swedbank, AB. Pasikeitus banko sąskaitai, ieškovė G. Č. nedelsdama privalo raštu informuoti atsakovą D. J. apie tokį pasikeitimą. Visos sumos D. J. pervestos G. Č. iki tokios informacijos raštu pateikimo, laikomos sumokėtos tinkamai. G. Č. pakeitus banko sąskaitą į užsienyje esančio banko sąskaitą, lėšų pervedimo į užsienio banką išlaidos (banko taikomi perlaidų mokesčiai) tenka ieškovei G. Č..
 5. Atsakovas D. J. įsipareigoja už dukros M. Č. išlaikymą susidariusį 5620,82 Eur (penkių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų 82 ct) įsiskolinimą sumokėti dalimis toliau nurodyta tvarka:

185.1. Pirmąją įsiskolinimo įmoką, lygią 120,82 Eur (šimtui dvidešimt eurų 82 ct) atsakovas sumoka į G. Č. banko sąskaitą Nr. ( - ) per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši sutartis, priėmimo teisme dienos;

195.2. Likusi įsiskolinimo suma mokama po 100 (šimtą eurų) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, iki kol išlaikymo įsiskolinimas visiškai padengiamas (55 mėnesiai).

205.3. Šalys susitaria, jog atsakovas D. J. turi teisę 5620,82 Eur įsiskolinimą sumokėti anksčiau sutarties 5.2. punkte nurodyto termino.

 1. Atsakovui D. J. vėluojant sumokėti sutarties 5 punkte nurodytas sumas jame nurodytais terminais, ieškovė G. Č. dėl susidariusių mokėjimų pagal sutartį įsiskolinimo turi teisę kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą.
 2. Tuo atveju, jei atsakovas D. J. pažeis sutarties 4 p., 5.1. p. ir 5.2. p. numatytus mokėjimo terminus, ieškovė G. Č. turės teisę reikalauti iš atsakovo D. J. 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos dalies, už laikotarpį nuo dienos, kuomet suma pagal sutartį turėjo būti sumokėta, iki visiško pradelstos sumos sumokėjimo arba šios sumos išieškojimo priverstine tvarka. Šalys patvirtina, kad nurodytas palūkanų dydis yra visiškai pagrįstas, nustatytas šalių bendrai ir yra protingas bei proporcingas, atsižvelgiant į prievolės esmę, bei pažeidimo pobūdį ir mastą.
 3. Šalys susitaria, kad nė viena šalis neatlygina kitai šaliai šios patirtų bylinėjimosi išlaidų. Šalys susitaria, jog išlaidas valstybei padengia lygiomis dalimis.
 4. Ši sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme momento. Bet kokie klausimai, susiję su sutarties galiojimu ar pakeitimu, sprendžiami teisme.
 5. Sutartis sudaroma 3 (trimis) egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. Po vieną egzempliorių lieka šalims, trečiasis egzempliorius perduodamas teismui kartu su pareiškimu dėl taikos sutarties tvirtinimo.
 6. Sutartis šalių perskaityta, suprasta ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta. Pasirašydamos sutartį šalys kartu pareiškia, kad susipažino su sutarties tekstu, įvertino iš sutarties kylančias teisines pasekmes ir jas suprato. Šalims buvo sudaryta galimybė dėl sutarties teksto bei teisinių pasekmių pasikonsultuoti su savo advokatais, kuria šalys pasinaudojo, ir savo parašu po sutartimi tai patvirtino. Šalims žinomos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės.

21Šią civilinę bylą dalyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo, išlaikymo įsiskolinimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą išlaikymo įsiskolinimo sumą nuo ieškinio pareiškimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo bei bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo nutraukti.

22Grąžinti G. Č., a. k. ( - ) valstybei sumokėto žyminio mokesčio dalį – 40,27 Eur (sumokėtas 2017-03-23 per terminalą „Perlo paslaugos“).

23Grąžinti D. J., a. k. ( - ) valstybei sumokėto žyminio mokesčio dalį – 4,20 Eur (sumokėtas 2017-06-09 mokėjimo nurodymu Nr. 121 per Swedbank, AB).

24Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovė G. Č. pareiškė teisme ieškinį atsakovui D. J., kuriuo prašė:... 3. Atsakovas pareiškė priešieškinį dėl bendravimo su vaiku M. Č. tvarkos... 4. Atsakovas ieškinio dalį dėl tėvystės nustatymo pripažino visiškai.... 5. Tai, kad atsakovas D. J. yra M. Č., a. k. ( - ) gim. 2003-01-07, tėvas,... 6. Atsakovui atsiliepime į ieškinį, priešieškinyje bei šalių sudarytoje... 7. Šalys 2017-09-04 rašytiniu prašymu, kurį patikslinę 2017-09-18, pateikė... 8. Teismas, patikrinęs taikos sutarties sąlygas, daro išvadą, jog šalių... 9. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžinama 75 procentai už... 10. CPK 96 str. 1 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 11. Šalims sudarius taikos sutartį, iš atsakovo už reikalavimą dėl išlaikymo... 12. Šalims sudarius taikos sutartį, šalių susitarimu byloje susidariusios 12,45... 13. Padarius ieškovei grąžintino 46,50 Eur žyminio mokesčio ir iš jos... 14. Padarius atsakovui grąžintino 23,25 Eur žyminio mokesčio ir iš jo... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 42, 79, 87, 88, 92, 96,... 16. nustatyti, kad D. J., a. k. ( - ) yra M. Č., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas, o... 17. Patvirtinti ieškovės G. Č., a. k. ( - ) ir atsakovo D. J., a. k. ( - )... 18. 5.1. Pirmąją įsiskolinimo įmoką, lygią 120,82 Eur (šimtui dvidešimt... 19. 5.2. Likusi įsiskolinimo suma mokama po 100 (šimtą eurų) iki einamojo... 20. 5.3. Šalys susitaria, jog atsakovas D. J. turi teisę 5620,82 Eur... 21. Šią civilinę bylą dalyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,... 22. Grąžinti G. Č., a. k. ( - ) valstybei sumokėto žyminio mokesčio dalį –... 23. Grąžinti D. J., a. k. ( - ) valstybei sumokėto žyminio mokesčio dalį –... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...