Byla Iv-1957-208/2012
Dėl kvietimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „SCIENTIA LIBERA“, viešosios įstaigos Baltijos pažangių technologijų institutas skundu dėl kvietimo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2012-01-17 gautas privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „SCIENTIA LIBERA“, viešosios įstaigos Baltijos pažangių technologijų institutas skundas, kuriame prašoma panaikinti Lietuvos mokslo tarybos 2012-12-06 interneto svetainėje adresu www.lmt.lt patalpintą kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti.

3Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjos skundžia Lietuvos mokslo tarybos 2011-12-06 kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti, tačiau skunde klaidingai nurodo kvietimo pateikimo datą (metus), todėl laikytina, kad pareiškėjos prašo panaikinti Lietuvos mokslo tarybos 2011-12-06 kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

6Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.).

7Pareiškėjos skundu prašo panaikinti kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti. Kvietimu yra pranešama, kad Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams skatinti skirtoms lėšoms gauti. Toks Lietuvos mokslo tarybos kvietimas negali būti skundžiamas teismui, kadangi kvietimu yra pranešama informacija apie paraiškų priėmimą, kvietimas pats savaime nesukelia pareiškėjoms jokių teisių ar pareigų, todėl negali būti laikomas administraciniu aktu ar veiksmu, skundžiamu Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų. Teismas turi teisę priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos pareiškėjui privalomos elgesio taisyklės, jo teisės bei pareigos, todėl Lietuvos mokslo tarybos 2011-12-06 kvietimas paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti nelaikytinas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundžiamu administraciniu aktu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.).

8Atsižvelgiant į tas kas išdėstyta, skundą atsisakytina priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „SCIENTIA LIBERA“, viešosios įstaigos Baltijos pažangių technologijų institutas skundą.

11Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjoms.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai