Byla AS-556-627-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai ir Palangos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“, akcinei bendrovei SEB bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Vitalda“ dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – ir pareiškėjas) prašymu kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T2-28 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“; 2) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos patvirtintą ir išduotą 2006 m. liepos 1 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 234 esamo poilsio pastato rekonstrukcijai, poilsio apartamentų centro, vandens pramogų ir sporto komplekso pastatų

5( - ), statybai; 3) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. sausio 9 d. išduotą statybos leidimą Nr. 7, 2007 m. gegužės 16 d. išduotą statybos leidimą Nr. 88, 2008 m. vasario 6 d. išduotą statybos leidimą Nr. 24 esamo poilsio pastato rekonstrukcijai, poilsio apartamentų centro, vandens pramogų ir sporto komplekso pastatų

6( - ), statybai.

7Pareiškėjas 2008 m. rugsėjo 24 d. pateikė patikslintą prašymą, kuriuo prašė panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. 281 esamo poilsio pastato rekonstrukcijai, poilsio apartamentų centro, vandens pramogų ir sporto komplekso pastatų ( - ), statybai ir laikinai, iki bus išnagrinėta administracinė byla, sustabdyti ginčijamo Palangos miesto savivaldybės administracijos

82008 m. rugpjūčio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 281 galiojimą.

9Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo, kad nesiėmus draudimų, kurių pagrindu būtu apribota trečiųjų suinteresuotų asmenų teisė vykdyti statybas pagal ginčijamą detalųjį planą, prašymo patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visai nebegalimas, nes pradėti statybos darbai apsunkintų sklypų grąžinimą į ankstesnę padėtį.

10II.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 2 d. nutarties dalimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę patenkino - laikinai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdė ginčijamo Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 281 galiojimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 str.).

12Teismas konstatavo, kad iš bylos dokumentų turinio matyti, jog pareiškėjo ginčijami administraciniai aktai realizuojami, ginčijamų administracinių aktų pagrindu susiformavo ir egzistuoja teisiniai santykiai, pradėti poilsio pastato rekonstrukcijos, poilsio apartamentų centro, vandens pramogų ir sporto komplekso pastatų statybos darbai. Pareiškėjo pateikti argumentai ir bylos medžiagos duomenys sudaro pagrindą pripažinti, kad pareiškėjo reikalavimų patenkinimo atveju teismo sprendimo dėl skundžiamų administracinių aktų panaikinimo vykdymas galėtų komplikuotis dėl to, kad jie galiojo administracinės bylos nagrinėjimo metu, todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės tenkintinas (ABTĮ 71 str. 2 d. 3 p.).

13III.

14Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Pajūrio rezidencija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas pažeidė tiek ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas, tiek nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos.

162. Pareiškėjo pareikšti reikalavimai dėl ginčijamų administracinių aktų teisėtumo yra reikalavimai dėl pripažinimo, kurie, juos teismui patenkinus, nereikalauja jokio vykdymo. Dėl to teismui nesiėmus pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės neatsiranda jokios grėsmės pareiškėjui galimai palankaus būsimojo teismo sprendimo realiam įvykdymui.

173. Teismo nutartimi taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė yra akivaizdžiai neadekvati ir neatitinka pareiškėjo byloje pareikštų reikalavimų, iškreipia proceso dalyvių interesų pusiausvyrą. Statybos darbai didžiąja dalimi jau yra užbaigti, todėl statybos leidimo Nr. 281 sustabdymas nebegalės užkirsti kelio naujų statinių statybai žemės sklype, esančiame ( - ). Faktą, kad statinys iš esmės jau yra pastatytas, patvirtina pridedamas antstolės R. Vizgaudienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, taip pat

182008 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažyma Nr. NS-88.

194. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 dalį uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio rezidencija“ yra statytojas (užsakovas), investavęs lėšas į statybas, kartu atliekantis ir užsakovo funkcijas. Šiuo metu įmonė yra investavusi 72 596 367,31 Lt į statybos projektą, kuris yra 81 procentų užbaigtumo. Dėl didelės dalies apartamentų jau yra pasirašytos atitinkamos sutartys su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie jau yra sumokėję 9 241 423,66 Lt dydžio įmokas. Statybos ir rengimo darbams yra paimta 62 913 839,89 Lt paskolų.

205. Teismas, sustabdydamas statybos leidimo Nr. 281 galiojimą, nenurodė jokių motyvų, dėl kurių jo galiojimas turi būti stabdomas.

21Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

22Pareiškėjas nurodo, kad nepritaikius minimų reikalavimo užtikrinimo priemonių, nebūtų juridinio pagrindo sustabdyti detaliojo plano sprendinių tolimesnio realizavimo. Teisės aktai teritorijų planavimo ir statybos procesus Palangos kurorte reglamentuoja itin griežtai, nes kurortinių teritorijų saugojimas bei veiklos jame imperatyvus reglamentavimas yra susijęs su šios teritorijos, kaip kultūrinio Lietuvos paveldo, verte valstybei ir visuomenei.

23Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

24Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad ginčijamas statybos leidimas yra realizuojamas, t. y. vykdomos statybos. Siekiant užkirsti kelią galimai neteisėtam statybos leidimo įgyvendinimui, būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių. Netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, yra sudaromos prielaidos papildomiems teisminiams ginčams dėl ginčijamu statybos leidimu įgytų teisių nuginčijimo. Visuotinai žinoma, kad iš neteisės teisė neatsiranda, todėl uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio rezidencija“, vykdydama statybas neteisėtų administracinių aktų pagrindu, negali turėti teisėtų lūkesčių, o didelė įmonės investicijų suma negali pateisinti teisės aktų ir atitinkamai viešojo intereso pažeidimų.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Atskirasis skundas tenkintinas.

28Pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, inicijuoja ginčą dėl administracinio akto,

29kurio pagrindu žemės sklype ( - ), vyksta statybos darbai, teisėtumo ir pagrįstumo bei prašo laikinai sustabdyti jo galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

30ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

31Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

32Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas paprastai turėtų atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje

33AS6-496/2006, 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje AS15-622/2006).

34Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą, negalima daryti išvados, kad yra pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Kaip matyti iš bylos medžiagos, statybos darbai pagal statybos leidimą jau yra pradėti vykdyti, dar daugiau – didžioji jų dalis yra baigta (baigtumas – apie 81 procentą), todėl prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nebeturėtų esminės reikšmės sprendimo įvykdymo sunkumo laipsniui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 565/2008). Be to, vykdant statybos darbus tarp pastato statytojo ir trečiųjų asmenų buvo sukurti didelio masto sutartiniai santykiai, kurie, taikius reikalavimo užtikrinimo priemones, būtų suardyti ir sukeltų didelio masto materialinius nuostolius.

35Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog ABTĮ, apibrėždamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paskirtį, neįtvirtina, kad vienas iš reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tikslų – padėti išvengti ateityje galimų teisminių ginčų, nes reikalavimo užtikrinimo priemonės yra ir turi būti taikomos nagrinėjamos administracinės bylos ribose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-451/2008).

36Taigi, sprendžiant pagal dabartinę situaciją, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai nusprendė imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, todėl nutartis naikintina, o pareiškėjo prašymas atmestinas (ABTĮ 151 str. 3 p.).

37Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija n u t a r i a:

38Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ atskirąjį skundą patenkinti.

39Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties dalį, kuria buvo

Nutarė

40taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti ginčijamo Palangos miesto savivaldybės administracijos

412008 m. rugpjūčio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 281 galiojimą, panaikinti.

42Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – ir... 5. ( - ), statybai; 3) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos... 6. ( - ), statybai.... 7. Pareiškėjas 2008 m. rugsėjo 24 d. pateikė patikslintą prašymą, kuriuo... 8. 2008 m. rugpjūčio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 281 galiojimą.... 9. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo,... 10. II.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 2 d. nutarties... 12. Teismas konstatavo, kad iš bylos dokumentų turinio matyti, jog pareiškėjo... 13. III.... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Pajūrio... 15. 1. Teismas pažeidė tiek ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas, tiek nukrypo... 16. 2. Pareiškėjo pareikšti reikalavimai dėl ginčijamų administracinių aktų... 17. 3. Teismo nutartimi taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė yra... 18. 2008 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 19. 4. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 dalį uždaroji akcinė bendrovė... 20. 5. Teismas, sustabdydamas statybos leidimo Nr. 281 galiojimą, nenurodė jokių... 21. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos... 22. Pareiškėjas nurodo, kad nepritaikius minimų reikalavimo užtikrinimo... 23. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 24. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad ginčijamas statybos leidimas yra... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Atskirasis skundas tenkintinas.... 28. Pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, inicijuoja ginčą dėl... 29. kurio pagrindu žemės sklype ( - ), vyksta statybos darbai, teisėtumo ir... 30. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 31. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 32. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką spręsdamas... 33. AS6-496/2006, 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje... 34. Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas... 35. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog ABTĮ, apibrėždamas reikalavimo... 36. Taigi, sprendžiant pagal dabartinę situaciją, teisėjų kolegija daro... 37. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 38. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio... 39. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties... 40. taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai, kol įsiteisės teismo... 41. 2008 m. rugpjūčio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 281 galiojimą,... 42. Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą dėl... 43. Nutartis neskundžiama....