Byla 2S-1214-467/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai

2Danutė Kutrienė, Marijonas Greičius,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko (įkeistų daiktų savininko) UAB „Revilus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 16 d. nutarties laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui pareiškėjo UAB „Revilus“ atskirąjį skundą dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 1004V/2009 byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB SEB banko pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo.

4Kolegija

Nustatė

5

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. kovo 3 d. nutartimi nutarė išieškoti iš skolininko (įkeistų daiktų savininko) UAB „Revilus” skolą: 1571450,34 Lt negrąžintos paskolos, 32341,75 Lt palūkanų, 938,16 Lt delspinigių, 31429,01 Lt baudos, iš viso 1636159,26 Lt bei 131 Lt žyminio mokesčio išlaidų, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus, ir priverstinai parduoti iš varžytynių nekilnojamuosius daiktus.

7Dėl šios nutarties skolininkas UAB „Revilus“ 2010-03-23 padavė atskirąjį skundą.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. kovo 24 d. nutartimi nustatė pareiškėjui UAB „Revilus“ terminą iki 2010-04-14 nutartyje nurodytiems atskirojo skundo trūkumams pašalinti: pagrįsti rašytiniais įrodymais teiginius, jog Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-2387-232/2010 pagal kreditoriaus AB SEB banko ieškinį UAB „Revilus“ ir V. D. dėl prievolių pagal tą pačią kredito sutartį nevykdymo bei skolos ir netesybų priteisimo, kad pasiruošimas šioje byloje vyksta parengiamųjų dokumentų būdu, UAB „Revilus“ ketina teikti priešieškinį, šalys derasi dėl taikos sutarties sudarymo; hipotekos skyriui nėra pateikta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo toje byloje hipoteka įkeistam turtui; atskirasis skundas paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą jam paduoti ir apeliantas privalo pateikti motyvuotą prašymą dėl termino atnaujinimo.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. balandžio 16 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Revilus“ atskirąjį skundą dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 1004V/2009 laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, konstatavęs, jog pareiškėjas neįvykdė teismo įpareigojimų, t.y. atskirojo skundo trūkumų nustatytu laiku nepašalino.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) UAB „Revilus“ prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti UAB „Revilus“ atskirąjį skundą dėl 2010-03-03 nutarties Nr.1004V/2009. Nurodo, kad teismas nepagrįstai 2010-03-24 konstatavo atskirojo skundo dėl 2010-03-03 nutarties trūkumus, kurie iš tikrųjų nėra kliūtis pateikti ir nagrinėti nurodytą atskirąjį skundą apeliacine tvarka. Be to priešingai, nei nustatant trūkumus konstatavo teismas, atskirasis skundas buvo pateiktas nepraleidus įstatyme nustatyto termino, nes pašto kurjeriui UAB „Paslaugų pasaulis“ atskirasis skundas buvo įteiktas 2010-03-15, t.y. paskutinę skundo padavimo dieną.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo UAB „Revilus“ atskirąjį skundą dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr.1004V/2009 laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, konstatavęs, jog pareiškėjas neįvykdė teismo įpareigojimų, t.y. atskirojo skundo trūkumų nustatytu laiku nepašalino, o būtent: nepagrindė rašytiniais įrodymais savo teiginių dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2387-232/2010 pagal kreditoriaus AB SEB banko ieškinį UAB „Revilus“ ir V. D. dėl prievolių pagal tą pačią kredito sutartį nevykdymo bei skolos ir netesybų priteisimo aplinkybių bei nepateikė motyvuoto prašymo dėl įstatyme nustatyto termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo (trūkumai konstatuoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. kovo 24 d. nutartimi). Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Revilus“ su tokia teismo išvada nesutinka, atskirajame skunde nurodydamas, jog teismo trūkumais įvardintos aplinkybės nėra atskirojo skundo trūkumai ir netrukdo priimti šio skundo bei nagrinėti jo apeliacine tvarka. Be to apeliantas yra įsitikinęs ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus, kad atskirasis skundas buvo paduotas nepraleidus įstatyme nustatyto termino jam paduoti. Teisėjų kolegija apeliantui iš esmės pritaria.

14Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 24 d. nutartyje nurodytas argumentas, kad hipotekos teisėjas nesiaiškina priežasčių, kodėl skola negrąžinta nustatytu terminu, nesprendžia ginčų dėl prašomos priteisti sumos pagrįstumo, dydžio ir pan., iš esmės yra pagrįstas, tačiau jis nėra pakankamas konstatuoti, jog apeliantas, paduodamas atskirąjį skundą dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 1004V/2009, privalėjo pateikti rašytinius įrodymus, jog Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-2387-232/2010 pagal kreditoriaus AB SEB banko ieškinį UAB „Revilus“ ir V. D. dėl prievolių pagal tą pačią kredito sutartį nevykdymo bei skolos ir netesybų priteisimo, kad pasiruošimas šioje byloje vyksta parengiamųjų dokumentų būdu, UAB „Revilus“ ketina teikti priešieškinį, šalys derasi dėl taikos sutarties sudarymo, pateikti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo toje byloje hipoteka įkeistam turtui ir pan. Todėl, kaip teisingai atskirajame skunde dėl skundžiamos nutarties nurodo apeliantas, šios aplinkybės netrukdo pateikti atskirąjį skundą ir jį nagrinėti apeliacine tvarka dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 1004V/2009. Dėl to pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodytas aplinkybes įvardijo kaip atskirojo skundo dėl paminėtos nutarties trūkumą, t.y. pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturėjo pagrindo taikyti procesinio dokumento trūkumų šalinimo instituto, numatyto CPK 115 straipsnyje.

15Kitu pareiškėjo UAB „Revilus“ atskirojo skundo dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 1004V/2009 trūkumu pirmosios instancijos teismas įvardijo tai, kad toks skundas yra pateiktas praleidus nutarties apskundimo terminą, nes paskutinė diena atskirajam skundui pateikti buvo 2010-03-15. Apeliantas nesutinka ir su šio trūkumo konstatavimu ir tvirtina, kad įstatyme nustatytas terminas atskirajam skundui paduoti nebuvo praleistas. Teisėjų kolegija pritaria apeliantui, nes, kaip matyti iš pateikto registruotų dokumentų, siuntų įteikimo lapo (b.l. 143), apeliantas atskirąjį skundą išsiuntė būtent 2010-03-10, pasinaudodamas pašto kurjerio UAB “Paslaugų pasaulis” paslaugomis, kas, sutinkamai su CPK 74 straipsnio 7 dalimi, nelaikoma termino praleidimu. Todėl apeliantas neturėjo pareigos šalinti ir antrojo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 24 d. nutartyje nurodyto trūkumo.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad dėl netinkamo procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.), o pareiškėjo UAB „Revilus“ atskirasis skundas dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 1004V/2009 priimtinas, o byla grąžintina Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriui paruošti apeliaciniam nagrinėjimui.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 16 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - pareiškėjo UAB „Revilus“ atskirąjį skundą dėl 2010-03-03 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 1004V/2009 priimti. Bylą grąžinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriui paruošti apeliaciniam nagrinėjimui.

Proceso dalyviai