Byla 2A-768-265/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Algirdo Gailiūno, Rimvidos Zubernienės, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant pareiškėjai A. V., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų A. D., J. D., S. D. apeliacinį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-156-646/2009 pagal pareiškėjų K. D., S. D., A. V. pareiškimus suinteresuotiems asmenimis A. D., J. D., S. D., Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Plungės rajono notarų biurui dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami nustatyti juridinį faktą, kad jie priėmė motinos O. D. palikimą. Nurodė, kad 2007-11-06 mirė jų motina O. D.. Po jos mirties liko palikimas – gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais ir kiemo statiniais: viraline, malkine, dviem tvartais, daržine, kiemo rūsiu, garažu, šuliniu, esantys ( - ), taip pat 3,4 ha ir 1,9 ha žemės sklypai, esantys ( - ), bei 2,7 ha ir 0,7 ha žemės sklypai, esantys ( - ). Pareiškėjas K. D. nurodė, kad faktiškai priėmė palikimą, kadangi gyvena motinos name ir teisėtai bei nepertraukiamai valdo jos paliktą turtą, t. y. žemės sklypus, taip pat moka mokesčius, rūpinasi pastatų priežiūra. Pareiškėjas S. D. nurodė, kad po motinos mirties jis priėmė palikimą paimdamas iš jos namų apstatymo ir apyvokos daiktus – kraičio skrynią, verpimo ratelį, ir juos iki šiol valdo. Pareiškėja A. V. nurodė, kad po motinos mirties paėmė du šventus paveikslus, lovą, patalynę, pagalves, antklodes ir juos iki šiol valdo, todėl ji faktiškai priėmė palikimą.

3Skuodo rajono apylinkės teismas 2009-02-23 sprendimu pareiškimus patenkino, nustatė juridinę reikšmę turinčius faktus – kad K. D., S. D. ir A. V. priėmė O. D., mirusios 2007 m. lapkričio 6 d., palikimą ir jį valdo. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus rašytinius duomenis bei remdamasis liudytojų parodymais, konstatavo, kad pareiškėjai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą po palikėjos mirties, jį tebevaldo, todėl pareiškėjų prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą yra pagrįstas.

4Apeliaciniu skundu suinteresuoti asmenys A. D., J. D. ir S. D. prašo Skuodo rajono apylinkės teismo 2009-02-23 sprendimą pakeisti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog

5K. D., S. D., A. V., A. D., J. D. ir S. D. priėmė jų motinai O. D. priklausančius pastatus: gyvenamąjį namą, viralinę, malkinę, tvartą, sandėlį, daržinę, kiemo rūsį, garažą, kiemo statinius, esančius ( - ), 3,4 ha žemės sklypą, 1,9 ha žemės sklypą, esančius ( - ), 2,7 ha žemės sklypą, 0,7 ha žemės sklypą, esančius ( - ), kai po jos mirties teisėtai ir atvirai pradėjo juos valdyti. Nurodo, kad notaras nepaaiškino, kad atsisakius jiems priklausančios dalies brolio K. D. naudai, palikimas bus dalijamas priėmusiems palikimą asmenims į lygias dalis. Apeliantai teigia, kad teisme atsisakė palikimo dalies brolio K. D. naudai, manydami, kad visa jų dalis atiteks šiam broliui, norėdami, kad brolis vienas tvarkytų visą ūkį ir mokėtų mokesčius. Apeliantai nurodo, kad jie nenorėjo, kad jiems tenkanti dalis būtų dalijama ir kitiems, t. y. seseriai A. V. ir broliui S. D., kadangi jie nieko bendro neturi su ūkiu, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ir jie priėmė valdyti palikimą.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai S. D. ir A. V. prašo apeliacinį procesą nutraukti. Nurodo, kad apeliantai nesikreipė į teismą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir apeliaciniame skunde išdėstyti jų reikalavimai nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme. Apeliacinio skundo ribos negali būti platesnės už bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas, todėl apeliaciniame skunde draudžiama kelti naujus reikalavimus. Pareiškėjai mano, kad apeliacinis skundas negali būti priimtas, nes skundžiamas sprendimas negali būti apeliacinio apskundimo objektas, todėl apeliacinis procesas turi būti nutrauktas.

7Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų LR CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse, apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

10Apeliacinį skundą suinteresuoti asmenys grindžia tuo, kad, atsisakydami jiems priklausančios palikimo dalies, jie nesuprato, kad palikimas bus dalijamas priėmusiems palikimą asmenims į lygias dalis. Todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie taip pat faktiškai priėmė palikimą po motinos mirties ir jį valdo. Iš bylos medžiagos matyti, kad suinteresuoti asmenys, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tokių reikalavimų nebuvo pareiškę. Kadangi tokie reikalavimai nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme, jų negalima kelti ir apeliaciniame skunde (CPK 312 str.), todėl ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų pasisakyti neturi pagrindo.

11Apeliaciniame skunde suinteresuoti asmenys nenurodė jokių motyvų ir byloje nenustatyta pagrindų, kuriems esant pirmosios instancijos teismo sprendimas galėtų būti pakeistas (CPK

12326 str. 1 d. 3 p.). Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, nurodė taikytinus įstatymus ir priėmė iš esmės teisėtą bei pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Suinteresuotiems asmenims išaiškintina, kad tai neužkerta kelio jiems kreiptis į teismą su nauju pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

13Vadovaudamasi LR CPK 312 str., 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Skuodo rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai