Byla 2A-617-280/2014
Dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimanto Misiūno

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Orestinos montažas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio m. apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2531-828/2014 pagal ieškovo UAB „Orestinos montažas“ ieškinį atsakovui R. J. ir J. R. priešieškinį UAB „Orestinos montažas“ dėl skolos priteisimo, dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 11 672,40 Lt skolą, 429,54 Lt delspinigius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad šalys sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įrengė atsakovui katilinę. Tarp šalių kilus ginčui, darbai atsakovui neperduoti, tačiau pas atsakovą yra sumontuotos ieškovo medžiagos. Iš atsakovo buvo pareikalauta atsiskaityti už darbų metu panaudotas medžiagas, prekių komplektavimo paslaugą. Atsakovas atsiskaitė tik iš dalies. Ieškovas tvirtino, kad sutartyje numatytus darbus atliko tinkamai, darbai neperduoti dėl atsakovo kaltės. Prašė Atsakovo priešieškinį kaip nepagrįstą atmesti.

4Atsakovas priešieškiniu prašė nutraukti tarp šalių sudarytą rangos sutartį, priteisti iš ieškovo 25 558,50 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad sutartis turi būti nutraukta, nes atsakovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi – katilinė įrengta su trūkumais, joje sumontuoti įrenginiai, dėl kurių šalys nesusitarė, katilinės veikimo trūkumų ištaisymui reikalinga ją perdaryti, išlaidos dėl to yra 25 558,50 Lt. Dėl katilinės trūkumų ieškovas privalo išsimontuoti visas dalis, kurias sumontavo. Todėl atsakovas nėra jam skolingas už dalis, ir ieškovo reikalavimai turi būti atmesti.

5Panevėžio m. apylinkės teismas 2014-05-13 sprendimu priteisė ieškovui UAB „Orestinos montažas“, k. 168948393, iš atsakovo R. J., a.k. ( - ) 5 564,20 Lt (penkių tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt keturių litų 20 centų) skolą, 204,76 Lt (du šimtus keturis litus 76 centus) delspinigių bei penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (5 768,96 Lt) nuo 2012 m. vasario 22 d. (bylos iškėlimo teisme) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Teismas, spręsdamas kilusį ginčą, nurodė, kad šalių santykius reglamentuoja sudaryta sutartis dėl katilinės įrengimo bei CK 6.644 - 6.699 str.

7Byloje atliktos ekspertizės, pateiktos jų išvados, kuriose nurodoma, kad ieškovo įrengta katilinė gali būti naudojama pagal paskirtį ir gali atlikti visas funkcijas (pastato šildymo, karšto vandens ruošimo ir kt.), bet ji veiks neekonomiškai, todėl netenkins normalių namo gyventojų poreikių; to priežastis – pirma bus šildoma akumuliacinė talpa ir tik vėliau prasidės pastato šildymas; trūkumų ištaisymo kaina – 2 000 Lt; katilinėje sumontuota didžioji dalis medžiagų, už kurias reikalauja sumokėti ieškovas (b.l. 2 t. 44-45, 3 t. 99-100).

8Teismas padarė išvadą, kad darbai pagal tarp šalių sudarytą sutartį iš esmės atlikti, tačiau su trūkumais.

9Nors ieškovas neigia, jog jo atlikti darbai turi trūkumų, tačiau, teismas rėmėsi bylos nagrinėjimo metu atliktos ekspertizės išvadomis, kuriose nurodoma, jog įrengta katilinė yra su trūkumais - veiks neekonomiškai, kadangi pirma dalinai bus šildoma akumuliacinė talpa, o tik po to prasidės pastato šildymas, tai netenkins vartotojų poreikių, o, siekiant ekonomiškumo, turi būti atvirkščiai (b.l. 3 t. 99). Teismas, įvertinęs, jog ekspertizę atliko nepriklausomas ekspertas, su kurio kandidatūra atsakovas viso bylos proceso metu sutiko (pats prašė pavesti ekspertizės atlikimą būtent šiam ekspertui), ekspertizės metu buvo pasitelkiami ir kt. specialių žinių šioje srityje turintys asmenys (b.l. 3 t. 125), t.p. aplinkybę, jog ir ieškovas nurodė, kad katilinės tobulinimo išlaidos galėtų būti 2 456,04 Lt (b.l. 3 t. 147-148), daro išvadą, kad labiau tikėtina, jog katilinės trūkumų pašalinimui pakanka eksperto nurodytų 2 000 Lt, o ieškovo nurodytos 25 558,50 Lt išlaidos nėra būtinos ir būtų perteklinės (CPK 12, 178, 185 str.). Todėl atsakovui iš ieškovo priteisė 2 000 Lt katilinės trūkumų šalinimo išlaidų (CK 6.334 str. 1 d. 3 p., 6.680 str.).

10Iš Sutarties, Sąmatos (b.l. 1 t. 4-7) bei sąskaitos, pagal kurią ieškovas reikalavo sumokėti (b.l. 1 t. 64-66), kt. rašytinių įrodymų (b.l. 1 t. 32), šalių ir eksperto paaiškinimų nustatyta, kad, prieš rengiant katilinę, šalys susitarė, jog joje bus sumontuoti katilas „Viadrus U26/6 HERKULES“, vandens šildytuvas „Galmet“ 200 l. talpos, 100 l. išsiplėtimo indas. Tačiau katilinėje buvo sumontuoti katilas „K 32-1G62 Supraclass Comfort“, vandens šildytuvas „Galmet“ 140 l. talpos, 80 l. išsiplėtimo indas. Atsižvelgęs į tai, jog šie pakeitimai nebuvo sudaryti raštu abiejų sutarties šalių bei patvirtinti abiejų šalių parašais, kas pagal Sutartį buvo privaloma (Sutarties 5, 21 p., CK 6.183 str. 1 d.), įvertinęs, jog ieškovas yra verslininkas, o atsakovas – vartotojas, todėl būtent ieškovui tenka atsakomybė tinkamai įforminti sutarties pakeitimus, o to nepadarius – rizika dėl to, teismas pripažino, kad nurodyti sutarties pakeitimai nebuvo šalių sudaryti, juos savavališkai, nesuderinęs su atsakovu, atliko ieškovas, kaip ir nurodo atsakovas (CPK 12, 178, 185 str.).

11Kadangi atsakovas teigia, jog nurodyti nukrypimai jam yra esminiai, jis laiko juos trūkumais, nes dėl namo gyventojų skaičiaus, kt. jo kaip užsakovo pageidavimų, jis siekė gauti būtent tas dalis, kurias užsakė, ir dėl to nesutinka sumokėti už su juo nesuderintas dalis, teismas sprendė, kad ieškovas, nukrypęs nuo šalių sudarytos sutarties, tinkamai neįforminęs ir nesuderinęs su užsakovu jos pakeitimų, be pagrindo perdavė (įrengė) nurodytas katilinės dalis (katilą „K 32-1G62 Supraclass Comfort“ 3 893,39 (be PVM), vandens šildytuvą „Galmet“ 140 l. talpos 607,44 Lt (be PVM), 80 l. išsiplėtimo indą 247,93 Lt (be PVM)) atsakovui ir dėl to neturi teisės reikalauti apmokėti už jas (Sutarties 6 p., CK 1.5 str., 1.136 str., 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.200 str.). Todėl šioje dalyje (5 746 Lt) ieškovo reikalavimus ir atmetė. Pažymėjo, kad ieškovas turi teisę išsireikalauti nurodytus daiktus iš atsakovo (CK 4.95 str.).

12Teismas nenutraukė šalių sudarytos sutarties, atsižvelgęs į nustatytą katilinės trūkumų pobūdį ir jų ištaisymo kainą (2 000 Lt), katilinės dalių, kurios buvo įrengtos, tačiau nebuvo numatytos sutartyje, kainą (5 746 Lt) bei į tarp šalių sudarytos sutarties bendrą kainą (23 472,40 Lt), t.p. į aplinkybę, kad, kaip nustatyta eksperto, katilinės įrengimas iš esmės yra pabaigtas, pašalinus trūkumus, ji veiks tinkamai. Sutarties nutraukimas, kai viena šalis (rangovas) ją iš esmės įvykdė, nenustačius kitų nei nurodyti ir šiuo teismo sprendimu ištaisomi atsakovo teisių pažeidimai (priteisiamos katilinės trūkumų šalinimo išlaidos, atmetamas reikalavimas dėl apmokėjimo už katilinės dalis, kurios neįėjo į sutarties turinį), neatitiktų sutarties stabilumo (favor contractus), pagal kurį turi būti siekiama išsaugoti sutartį, bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str. 4 d.

13Sutarčiai galiojant, šalys ją privalo vykdyti (CK 6.189 str. 1 d.). Ieškovas pareikalavo iš atsakovo sumokėti už katilinės dalių komplektavimo paslaugą bei už katilinės dalis, kurios įrengtos pas atsakovą (b.l. 1 t. 8, 64-66). Atsakovas atsisako tai padaryti. Minėta, kad byloje nustatyta, jog katilinės įrengimas iš esmės yra pabaigtas, katilinė gali būti naudojama pagal paskirtį, atsakovui priteisiamos katilinės trūkumų šalinimo išlaidos, dalys, už kurias reikalaujama sumokėti, įėjo į sutarties turinį, jos yra pas atsakovą, nėra įrodymų, kad ieškovas reikalautų sumokėti už dalis, kurios nebuvo panaudotos, ar sutarties vykdymo metu būtų įrengtos dalys, kurios nebūtinos tinkamam katilinės veikimui, Sutartyje (7 p.) ir įstatyme (CK 6.53 str.) numatyti apmokėjimo terminai yra suėję, todėl teismas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai atsisako mokėti pagal ieškovo reikalavimą už jo nurodytas dalis. Tačiau šalių sudarytoje Sutartyje tame tarpe ir Sąmatoje prie jos nebuvo numatyti prekių komplektavimo paslauga ir apmokėjimas už ją. Todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja apmokėti šią paslaugą (Sutarties 5, 6 p., CK 1.136 str.), ir šioje dalyje (362,20 Lt) jo reikalavimas atmestas.

14Teismas atsakovui iš ieškovo priteisė 2 000 Lt trūkumų šalinimo išlaidų. Ieškovui iš atsakovo - 5 564,20 Lt skola bei 204,76 Lt (5 564,20 Lt x 0,02 proc. x 184 d.) delspinigių (Sutarties 14 p., CK 6.71 str.). Šalių reikalavimai dėl procesinių palūkanų priteisimo pagrįsti ir tenkinti (CK 6.37, 6.210 str.).

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Orestinos montažas“ prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-05-13 sprendimą, ieškinį tenkinti pilnai ir papildomai priteisti iš atsakovo R. J. ieškovui UAB „Orestinos montažas“ 6 108.20 Lt skolos 224.78 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012-02-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, O R. J. priešieškinį atmesti visiškai bei atitinkamai iš atsakovo priteisti visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas ( 250 Lt žyminio mokesčio, 1400 Lt advokato pagalbai apmokėti.

16Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad įrengiant atsakovui katilinę buvo nukrypta nuo sutarties, pakeitimai nebuvo suderinti su užsakovu, todėl už be pagrindo perduotus daiktus atsakovas privalo apmokėti. Tvirtina, kad sutartį vykdė tinkamai, bet dėl užsakovo kaltės negalėjo katilinės išbandyti, nes ji nebuvo prijungta prie šildymo sistemos. Dėl to šalys sudarė kitą susitarimą, kad atsakovas R. J. apmokės 18 110,20 Lt, o likusią rangos sutarties sumą apmokės po katilinės išbandymo, kai bus prijungta šildymo sistema prie katilinės. Visi pakeitimai su užsakovu buvo suderinti.

17Ieškovas nesutinka su R. J. priešieškinio patenkinimu, tvirtina, kad jis turi būti atmestas visiškai, nes 2000 Lt priteista suma nekonkreti.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. J. su skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti. Jis sutinka su teismo padarytomis išvadomis, tvirtina, kad niekada neaptarė su UAB „Orestinos montažas“ lokalinės sąmatos pakeitimų, jam nebuvo siūlomas cirkuliacinio siurblio bei kolektoriaus įrengimas.

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimas keistinas ( CPK 326 str.1d.3p).

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

21Byloje nustatyta, kad 2011-04-19 šalys sudarė rangos sutartį Nr. OMR-11-04-19, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti atsakovo (užsakovo) nurodytame objekte – gyvenamajame name, esančiame adr. Putino al. 25, Bernatonių k., Panevėžio r. – katilinės montavimo darbus ir perduoti juos užsakovui, o užsakovas darbus priimti ir už juos atsiskaityti (toliau – Sutartis). Sutarties priedas yra lokalinė sąmata Nr. S001, kurioje nurodyti atliktini darbai ir jiems atlikti naudotinos medžiagos (toliau – Sąmata), kurias pateikia rangovas. Sutarties kaina 23472,40 Lt. R. J. už darbus turėjo apmokėti etapais: 30 procentų kainos turėjo sumokėti balandžio mėnesį, 35 procentus- gegužės mėnesį ir likusius 35 procentus- birželio mėnesį. Darbai turėjo būti atlikti iki 2011-04-30. Darbai turėjo būti apmokami pagal pateiktus atliktų darbų pridavimo aktus. Už darbus, kuriuos rangovas atliko savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties ar jos priedų sąlygų užsakovas turėjo teisę nemokėti.

22Atliktų darbų akto rangovas nesurašė, iki galo neužbaigęs darbų, t.y. tinkamai neišbandęs objekto, išrašė 2011-04-29 PVM sąskaitą faktūrą 18 472,40 Lt sumai. Iki 2011-08-26 atsakovas R. J. sumokėjo tik 2800 Lt ( 2011-08-02), vėliau iki 2011-12-12 dar 4000 Lt ( 2011-09-26). R. J. nebemoka UAB „Orestinos montažas“ reikalaujamos 11 672,40 Lt. Darbai pagal sutartį liko tinkamai nebaigti, bet pagal byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad nors ir darbai nebaigti, bet jų rezultatais galima naudotis. Tokiomis aplinkybėmis užsakovas R. J. net jeigu darbų priėmimas-perdavimas neįformintas aktu, faktiškai priėmęs darbų rezultatą, juo naudodamasis bei pradėjęs vykdyti mokėjimus, turi apmokėti UAB „Orestinos montažas“ faktiškai tinkamai atliktus darbus.

23Atsakovas nurodo, kad dėl ieškovo įrengtos katilinės trūkumų šalinimo jis patirs 25 558,50 Lt išlaidų ir reikalauja jas priteisti iš ieškovo. Išlaidų dydį atsakovas grindžia UAB „Šilduja“ pateikta sąmata (1 t. 205). Atsakovas pats teismo posėdyje pripažino, kad jam prašoma pagal UAB „Šilduja „ pateiktą sąmatą žala nepadaryta( t. 3., b.l. 32), pripažino, kad katilo įrengimo trūkumas- atvirkščias sujungimas ir per mažas vandens šildytuvas.

24Katilinės trūkumai iki šiol nepašalinti, nes R. J. bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų ir nenurodė, kad nurodomas išlaidas faktiškai patyrė. Nustatyta, kad iki tol, kol UAB „Orestinos montažas“ nepareikalavo apmokėti už atliktus darbus, R. J. jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nereiškė.

25Prieš rengiant katilinę, šalys susitarė, jog joje bus sumontuoti katilas „Viadrus U26/6 HERKULES“, vandens šildytuvas „Galmet“ 200 l. talpos, 100 l išsiplėtimo indas. Tačiau katilinėje buvo sumontuoti katilas „K 32-1G62 Supraclass Comfort“, vandens šildytuvas „Galmet“ 140 l talpos, 80 l talpos išsiplėtimo indas. Be šios įrangos katilinės darbas negalimas. Nenustatyta, kad pastatytas katilas yra blogesnės kokybės, nei šalys buvo pasirinkę prieš šį. Abu katilai yra vienodo galingumo. Todėl vargiai galima sutikti su teismo išvada, kad atsakovas už šiuos įrenginius mokėti neprivalo, kad šie įrenginiai gali būti grąžinami UAB „Orestinos montažas“. Šiomis aplinkybėmis teismas, tenkindamas priešieškinį priteisė tik 2000 Lt nuostolių atlyginimo kaip būtiną trūkumų ištaisymo kainą perdarant sistemą, kad katilinė pirmiau apšildytų patalpas, o kai pastatas bus jau įšilęs, šilumos perteklių nukreiptų į akumuliacinę talpą. Pats ieškovas nurodo šių trūkumų ištaisymui 2456, 04 Lt kainą ( t.3. b.l.148). Jeigu anksčiau paminėti įrenginiai grąžinami, tai atsakovas turės pirkti kitus įrenginius ir faktiškai trūkumų šalinimas taps ženkliai brangesniu. Kol trūkumų šalinio išlaidų nėra patirta, jų priteisimas negalimas. Nenustačius, kad įranga yra netinkama ir negali būti naudojama pagal paskirtį, jos grąžinti nėra prasmės.

26Pagal faktines aplinkybes galima daryti išvadą, kad šalys sutartį nutraukė: su šiuo R. J. reikalavimu UAB „Orestinos montažas“ atstovai teismo posėdžio metu sutiko. Tačiau sutartis nutrakta abiejų šalių sutarimu, nenustačius vienos kurios šalies kaltės, nes viena šalis neužbaigė visų darbų, o kita šalis laiku neapmokėjo už atliktus darbus.

27Atsakovas kaip vartotojas, reikšdamas pretenzijas dėl įrenginių trūkumų rangovui, turi teisę savo pasirinkimu reikalauti: 1) kad būtų sumažinta įrenginių kaina, 2) kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės, 3) kad neatlygintinai per protingą terminą pašalinti daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas ( CK 6.334 str.). Ir pagal CK 6.363 str. užsakovas turi teisę pasirinkti savo teisių atitinkamą gynimo būdą. Nustatyti straipsnio reikalavimai dėl esminio sutarties pažeidimo šiuo atveju netaikytini, nes šios aplinkybės nenustatytos.

28Teismas, patikrinęs atsakovo vartotojo R. J. pasirinktą pažeistos teisės gynimo būdą turi teisę parinkti proporcingą ir adekvatų pažeidimams užsakovo teisių gynimo būdą. Taigi teisingas ir proporcingas kilusio ginčo išsprendimas tokiu būdu, kad būtų mažinama ieškovui atsakovo R. J. neapmokėta pagal rangos sutartį suma trūkumų šalinimo suma, t.y. paties ieškovo nurodoma 2456, 04 Lt suma, nes ekspertizės akte pripažįstama, kad ši suma būtų apie 2000 Lt. Taigi ieškovui sprendimu turi būti priteista 9 216.36 Lt skolos už atliktus darbus, o atsakovo priešieškinis dalyje dėl žalos atlyginimo tenkinamas iš dalies, sumažinus pirkimo kainą dėl nustatytų rangos sutarties trūkumų. Be to, kaip minėta, šalys teismo metu sutiko su sutarties nutraukimu, atsakovas R. J. neįrodė prašyto priteisti žalos dydžio.

29Pakeitus sprendimą, keičiamas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Ieškovo ieškinys tenkintas 79 procentais, todėl jam atsakovas tokią dalį turi atlyginti turėtų pirmos ir apeliacinėje instancijoje turėtų išlaidų , kas sudaro 3 013,06 Lt ( 872.6 €) .

30Priešieškinis tenkintas tik 10 procentų, todėl tokią dalį R. J. bylinėjimosi išlaidų turi atlyginti UAB „Orestinos montažas“ R. J. turėjo iš viso 13 407 Lt ( iš jų 9 840 Lt už ekspertizę, 2300 Lt advokato pagalbai ir 1267 Lt žyminio mokesčio) bylinėjimosi išlaidų, todėl iš ieškovo jam priteistina 1 340 Lt . Atlikus įskaitymą, ieškovui UAB „Orestinos montažas“ iš atsakovo R. J. priteistina 1673 Lt (3013,06- 1340) bylinėjimosi išlaidų.

31Teismas be pagrindo grąžino R. J. sumokėtą žyminį, nes jis savo reikalavimų neatsisakė, jie buvo sprendžiami, dėl jų priimtas sprendimas.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK326 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

33Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimą pakeisti, jį išdėstant taip:

34Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti ieškovui UAB Orestinos montažas“, j.a. k. 1689 48393, iš atsakovo R. J., a.k. ( - ) 9 216.36 Lt ( 2 669.24 €) skolos už atliktus darbus,339 Lt ( 98.22 €) delspinigių bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki sprendimo visiško įvykdymo.

36Pripažinti, kad rangos sutartis tarp UAB „Orestinos montažas“ ir R. J. nutraukta nuo 2014-05-13.

37Priteisti iš ieškovo UAB „Orestinos montažas“ 22 Lt ( 6.37 €) teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, o iš R. J. -82 Lt ( 23.75 €), šias išlaidas sumokant į VMI prie Finansų ministerijos Surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

38Priteisti iš atsakovo R. J. ieškovui UAB „Orestinos montažas“ 1673 Lt ( 484.53€) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 11 672,40 Lt skolą, 429,54... 4. Atsakovas priešieškiniu prašė nutraukti tarp šalių sudarytą rangos... 5. Panevėžio m. apylinkės teismas 2014-05-13 sprendimu priteisė ieškovui UAB... 6. Teismas, spręsdamas kilusį ginčą, nurodė, kad šalių santykius... 7. Byloje atliktos ekspertizės, pateiktos jų išvados, kuriose nurodoma, kad... 8. Teismas padarė išvadą, kad darbai pagal tarp šalių sudarytą sutartį iš... 9. Nors ieškovas neigia, jog jo atlikti darbai turi trūkumų, tačiau, teismas... 10. Iš Sutarties, Sąmatos (b.l. 1 t. 4-7) bei sąskaitos, pagal kurią ieškovas... 11. Kadangi atsakovas teigia, jog nurodyti nukrypimai jam yra esminiai, jis laiko... 12. Teismas nenutraukė šalių sudarytos sutarties, atsižvelgęs į nustatytą... 13. Sutarčiai galiojant, šalys ją privalo vykdyti (CK 6.189 str. 1 d.).... 14. Teismas atsakovui iš ieškovo priteisė 2 000 Lt trūkumų šalinimo... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Orestinos montažas“ prašo pakeisti... 16. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad įrengiant atsakovui katilinę buvo... 17. Ieškovas nesutinka su R. J. priešieškinio patenkinimu, tvirtina, kad jis... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. J. su skundu nesutinka, prašo... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio m. apylinkės teismo... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Byloje nustatyta, kad 2011-04-19 šalys sudarė rangos sutartį Nr.... 22. Atliktų darbų akto rangovas nesurašė, iki galo neužbaigęs darbų, t.y.... 23. Atsakovas nurodo, kad dėl ieškovo įrengtos katilinės trūkumų šalinimo... 24. Katilinės trūkumai iki šiol nepašalinti, nes R. J. bylos nagrinėjimo metu... 25. Prieš rengiant katilinę, šalys susitarė, jog joje bus sumontuoti katilas... 26. Pagal faktines aplinkybes galima daryti išvadą, kad šalys sutartį... 27. Atsakovas kaip vartotojas, reikšdamas pretenzijas dėl įrenginių trūkumų... 28. Teismas, patikrinęs atsakovo vartotojo R. J. pasirinktą pažeistos teisės... 29. Pakeitus sprendimą, keičiamas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 30. Priešieškinis tenkintas tik 10 procentų, todėl tokią dalį R. J.... 31. Teismas be pagrindo grąžino R. J. sumokėtą žyminį, nes jis savo... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK326 str. 1 d. 3 p., teismas... 33. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimą... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti ieškovui UAB Orestinos montažas“, j.a. k. 1689 48393, iš... 36. Pripažinti, kad rangos sutartis tarp UAB „Orestinos montažas“ ir R. J.... 37. Priteisti iš ieškovo UAB „Orestinos montažas“ 22 Lt ( 6.37 €) teismo... 38. Priteisti iš atsakovo R. J. ieškovui UAB „Orestinos montažas“ 1673 Lt (...