Byla e2-4546-979/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui D. Š. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 857,34 Eur skolą, kurią sudaro 290,35 Eur nesugrąžintas kreditas, 101,52 Eur priskaičiuotos palūkanos, 9,71 Eur kompensacinės palūkanos, 5,76 Eur delspinigiai, 450,00 Eur patirta žala, 84,54 procentų palūkanas už 290,35 Eur sumą nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 407,34 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir, bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinys su priedais ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas priimamas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Pagal ieškovo pateiktus bylos duomenis nustatyta, kad šalys 2015 m. kovo 4 d. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. 18065, kurios pagrindu atsakovui suteiktas 300,00 Eur kreditas už 224,11 Eur kredito kainą 17 mėnesių terminui. Atsakovas prievolės nevykdo tinkamai, apie prievolės nevykdymo pasekmes 2015 m. birželio 9 d. pretenzija buvo įspėtas, tačiau į įspėjimą nereagavo. Atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 290,35 Eur negrąžino kredito, 101,52 Eur paskolos kainos, 9,71 Eur kompensuojamosios palūkanos, 5,76 Eur delspinigiai. Duomenų apie tai, kad atsakovas gera valia atsiskaitė su ieškovu, nėra (CPK 176 – 179 str.).

6Tokiu būdu, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, pripažintina, kad yra pagrindas tenkinti ieškinio dalį dėl 407,34 Eur skolos kaip pagrįstą (CPK 177 str., 178 str., 185 str., 285 str. 2d.), todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 407,64 Eur skola (CK 6.37., 6.38 str., 6.59 str., 6.72 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d. ir 2 d., 6.258 str., 6.872 str., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.881 str., 6.886 str. 1 d., CPK 12 str., 178 str.) bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. rugsėjo 21 d. d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, taip pat 84,54 procentų dydžio metinės palūkanos už 290,35 Eur sumą nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki prievolės visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 450,00 Eur patirtą žalą už skolos administravimą. Patirtas išlaidas ieškovas grindžia 2015 m. liepos 7 d. UAB „Krajonas“ išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KRATP 2299 už teisinę pagalbą, skolininkas D. Š. 200,00 Eur sumai, 2015 m. rugsėjo 17 d. UAB „Krajonas“ išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KRATP 2425 už paslaugas pagal sutartį 250,00 Eur sumai, bei 2015 m. liepos 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1275044 ir 2015 m. rugsėjo 17 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1275278.

8Kaip ieškinyje nurodo ieškovas, minėtas išlaidas jis patyrė kreipiantis į teismą dėl atsakovo skolos su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo bei teikiant ieškinį. Atsižvelgiant į ieškovo nurodytą aplinkybę, šių išlaidų pobūdį, teismo vertinimu, šios išlaidos priskirtinos išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), todėl šių išlaidų pagrįstumo klausimas spręstinas pagal bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančias proceso teisės normas.

9Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 straipsnyje ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kreipėsi ieškovo vadovas, duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra, todėl 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos UAB „Krajonas“ už teisinę pagalbą teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo ir ieškinį nepriteistinos.

10Ieškovas už ieškinį sumokėjo 19 Eur žyminį mokestį. Bylinėjimosi, t. y. už teisinę pagalbą turėtos išlaidos nėra apmokestinamos žyminiu mokesčiu, todėl ieškovas, kreipdamasis į teismą turėjo sumokėti 15 Eur žyminį mokestį, kuris priteistinas iš atsakovo, o likusi 4,00 Eur suma grąžintina ieškovui, nes sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai (CPK 93 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 87 str. 1 d. 1 p.)

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 263 straipsniu, 264 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo D. Š., asmens kodas ( - ) 407,34 Eur (keturių šimtų septynių eurų 34 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. rugsėjo 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 84,54 procentų dydžio metines palūkanas už 290,35 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimties eurų 35 ct) sumą nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki prievolės visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887.

15Grąžinti ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887, 4,00 Eur (keturis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2015 m. rugsėjo 17 d.

16Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimas už akių įsiteisėja po trisdešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 857,34 Eur skolą, kurią sudaro 290,35... 3. Atsakovui ieškinys su priedais ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Pagal ieškovo pateiktus bylos duomenis nustatyta, kad šalys 2015 m. kovo 4 d.... 6. Tokiu būdu, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą,... 7. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 450,00 Eur patirtą žalą už... 8. Kaip ieškinyje nurodo ieškovas, minėtas išlaidas jis patyrė kreipiantis į... 9. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti... 10. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 19 Eur žyminį mokestį. Bylinėjimosi, t.... 11. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur,... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 13. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 14. Priteisti iš atsakovo D. Š., asmens kodas ( - ) 407,34 Eur (keturių šimtų... 15. Grąžinti ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887,... 16. Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 17. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 18. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 19. Sprendimas už akių įsiteisėja po trisdešimties dienų nuo jo priėmimo...