Byla 2-94-109/2010
Dėl sprendimo, įsakymo ir dovanojimo sutarties dalies panaikinimo, tretieji asmenys byloje Birštono savivaldybė ir Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarė Lolita Vičinienė

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant prokurorei S. G., atsakovei I. G., atsakovių I. G. ir S. T. atstovei advokatei Aidai Martinaitienei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Mildai Stankūnaitei, trečiojo asmens Birštono savivaldybės atstovei A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, I. G. ir S. T. dėl sprendimo, įsakymo ir dovanojimo sutarties dalies panaikinimo, tretieji asmenys byloje Birštono savivaldybė ir Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarė Lolita Vičinienė.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešąjį interesą, CPK 49 straipsnio tvarka, kreipėsi į teismą su ieškiniu (4-8 b.l.), kuriuo prašė:

41. Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-07-4788 „Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 02-07-3308 ir sprendimo Nr. 02/10 pakeitimo ir nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą(žemę) atkūrimo (Birštono sav.)";

52.

6Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. (ieškinyje klaidingai nurodyta sprendimo data 2005 m. birželio 2 d.) Kauno apskrities viršininko sprendimą Nr. 02/130 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste";

73.

8Panaikinti 2006 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutarties, patvirtintos Kauno miesto 15 -ojo notarų biuro notarės Lolitos Vičinienės, not. reg. 2-1393, dalį, kuria S. T. padovanojo savo dukrai I. G. 4,36 ha žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - );

94.

10Taikyti restituciją ir žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), grąžinti išimtinėn valstybės nuosavybėn.

115.

12Įrašyti viešame registre draudimą I. G. perleisti nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ).

13Reikalavimą grindžia tuo, kad Kauno apskrities viršininko administracija, atkurdama pretendentei atsakovei S. T. nuosavybės teises į buvusio savininko I. K. Birštono mieste nuosavybės teisėmis valdytą 4,36 ha žemės plotą, pažeidė imperatyviąsias Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatas. 4,36 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - )), į kurį atkurtos nuosavybės teisės atsakovei S. T., atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio nustatytus miškui keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams. Tokiu būdu sklypas ( - ), yra Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotuose. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. nustatyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos. Pretendentei atkurti nuosavybės teisę į žemės savininko I. K. turėtą žemę turėjo būti pasirinktas vienas iš Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnyje numatytų atlyginimo piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą būdų. Kadangi nuosavybės teisė atsakovui S. T. atkurta pažeidžiant įstatymus, tai šio žemės sklypo dovanojimo sutartis, kuria atsakovė S. T. žemės sklypą padovanojo dukrai atsakovei I. G., taip pat neteisėta. Išnykus pagrindui, kuriuo atsakovė S. T. įgijo nuosavybėn žemės sklypą, pastarasis turi būti grąžintas valstybei ( CK 6.237 straipsnio 1, 2, ir 3 d.).

14Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracija ieškinio pagrįstumo klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

15Trečiasis asmuo Birštono savivaldybė ieškinio pagrįstumo klausimą taip pat prašo spręsti teismo nuožiūra.

16Atsakovės S. T. ir I. G. bei jų atstovė su ieškiniu nesutiko. Nesutikimas su ieškiniu grindžiamas tuo, jog 4,36 ha žemės sklypas, dėl kurio vyksta ginčas, negali būti priskiriamas valstybinės reikšmės miškui. Todėl jokios imperatyvios Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ar kitų teisės aktų normos, atkuriant nuosavybės teises atsakovei S. T. į 4,36 ha žemės sklypą, nebuvo pažeistos.

17Ieškinys tenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 02-07-4788 „Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 02-07-3308 ir sprendimo Nr. 02/10 pakeitimo ir nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą(žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“ bei Kauno apskrities viršininko 2005 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 02/130 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste“ S. T. buvo atkurtos nuosavybes teisės, sugrąžinant natūra buvusio savininko I. K. turėtą žemę - Birštono mieste esantį ( - ) (4,36 ha) žemės sklypą (9-10 b.l.).

19Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. birželio 5 d. rašto Nr. (12-2)-D8-4835 matyti, kad ginčo žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio nustatytus miškui keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams (22 b.l.).

20Atsakovių argumentus apie tai, kad ginčo žemės sklypas, nuosavybės teisių atkūrimo metu, nebuvo priskirtas valstybinės reikšmės miškams, nes nebuvo priimtas Vyriausybės nutarimas dėl ginčo žemės sklype esančio miško pripažinimo valstybinės reikšmės mišku, paneigia valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymos apie LR miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų plano ištrauka, LR miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo aktai bei valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymos apie LR miškų kadastre registruotų miškų taksacinius rodiklius (17-22 b.l.). Be to, šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija išspręs Birštono savivaldybės administracijos prašymą patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų schemą ir neįtraukti į valstybinės reikšmės miškų plotus žemės sklypo, esančio ( - ) (4,36 ha) (138-139; 142-143 b.l.). Šis Birštono savivaldybės administracijos prašymas nebuvo patenkintas (150 b.l.). 2010 m. sausio 25 d. raštu Nr.165 LR Aplinkos ministerija patvirtino, jog ginčo žemės sklypas yra priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams (151-152 b.l.).

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad prie valstybinės reikšmės miškų priskirtini miestų miškai. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad miestų miškai pagal Miškų įstatymą yra valstybinės reikšmės miškai, nepaisant to, ar Vyriausybė tam tikrus miestų miškus formaliai yra priskyrusi valstybinės reikšmės miškams. Išaiškinta ir tai, kad konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip esą apskritai neleidžiančio įstatymų leidėjui, pradėjus nuosavybės teisių atkūrimą vienomis sąlygomis, vėliau pakeisti šių sąlygų, inter alia nustatyti naujų, papildomų sąlygų, kai tuo siekiama apsaugoti tam tikras konstitucines vertybes (žr. Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimą). Todėl, teismas sprendžia, kad ginčijamu Kauno apskrities viršininko 2005 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 02/130 „Dėl nuosavybes teisių atkūrimo mieste“ administracijos viršininkas pažeidė Konstitucijos 47 straipsnį; Miškų įstatymo 4 straipsnio, kurio 4 dalyje nurodyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai, o valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, reikalavimus; Atkūrimo įstatymo 6 ir 13 straipsnių reikalavimus (šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad miškas grąžinamas natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus miškus, pagal šio įstatymo 13 straipsnį priskirtus valstybės išperkamiems; šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodyta, kad miškai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirtini valstybinės reikšmės miškams; išvardintų miškų sąrašus su juose nurodytais miškų plotais tvirtina Vyriausybė); Žemės įstatymo 6 straipsnį, kuriame nurodyta, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams, ir kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima.

22Vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, atmestini atsakovių atsikirtimai, kad nuosavybės teisių atkūrimo metu Vyriausybė nebuvo priėmusi nutarimo priskirti ginčo sklypą priskirti valstybinės reikšmės miškams.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ginčijami Kauno apskrities viršininko aktai naikintini.

242005 m. gegužės 18 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 02-07-4788 ir 2005 m. gegužės 18 d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 02/130 pagrindu S. T. sugrąžintas žemės sklypas, esantis ( - ) (4,36 ha), pagal 2006 gegužės 25 d. dovanojimo sutartį, patvirtintą Kauno miesto 15 -ojo notarų biuro notarės Lolitos Vičinienės, not. reg. 2-1393, padovanotas atsakovei I. G.. Nustačius, kad atsakovei S. T. nuosavybės teisė į žemės sklypą atkurta neteisėtai, o ji šį žemės sklypą neatlygintinai perleido dukrai atsakovei I. G., žemės sklypas grąžintinas Lietuvos valstybei natūra, nes tai numato CK 4.96 straipsnio 3 dalis.

25Patenkinus ieškinį, iš atsakovių lygiomis dalimis, t.y. po 22,10 Lt priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

26Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio pirmąja dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

27Ieškinį patenkinti.

28Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-07-4788 „Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 02-07-3308 ir sprendimo Nr. 02/10 pakeitimo ir nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą(žemę) atkūrimo (Birštono sav.)".

29Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. (ieškinyje klaidingai nurodyta sprendimo data 2005 m. birželio 2 d.) Kauno apskrities viršininko sprendimą Nr. 02/130 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste".

30Panaikinti 2006 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutarties, patvirtintos Kauno miesto 15 -ojo notarų biuro notarės Lolitos Vičinienės, not. reg. 2-1393, dalį, kuria S. T. padovanojo savo dukrai I. G. 4,36 ha žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ).

31Taikyti restituciją ir grąžinti išimtinėn valstybės nuosavybėn žemės sklypą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 4,36 ha (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ).

32Priteisti iš atsakovių S. T. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), I. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir Kauno apskrities viršininko administracijos (į.k. 188601998, buveinė L.Sapiegos 10, Kaune) po 22,10 Lt (dvidešimt du litus 10 ct) išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Violetai... 2. Teismas ... 3. Ieškovas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis... 4. 1. Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą... 5. 2.... 6. Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. (ieškinyje klaidingai nurodyta sprendimo... 7. 3.... 8. Panaikinti 2006 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutarties, patvirtintos Kauno... 9. 4.... 10. Taikyti restituciją ir žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - ),... 11. 5.... 12. Įrašyti viešame registre draudimą I. G. perleisti... 13. Reikalavimą grindžia tuo, kad Kauno apskrities viršininko administracija,... 14. Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracija ieškinio pagrįstumo... 15. Trečiasis asmuo Birštono savivaldybė ieškinio pagrįstumo klausimą taip... 16. Atsakovės S. T. ir I. G. bei jų... 17. Ieškinys tenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko... 19. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 20. Atsakovių argumentus apie tai, kad ginčo žemės sklypas, nuosavybės teisių... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 22. Vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, atmestini atsakovių... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ginčijami Kauno... 24. 2005 m. gegužės 18 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo... 25. Patenkinus ieškinį, iš atsakovių lygiomis dalimis, t.y. po 22,10 Lt... 26. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Ieškinį patenkinti.... 28. Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.... 29. Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. (ieškinyje klaidingai nurodyta sprendimo... 30. Panaikinti 2006 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutarties, patvirtintos Kauno... 31. Taikyti restituciją ir grąžinti išimtinėn valstybės nuosavybėn žemės... 32. Priteisti iš atsakovių S. T. (a.k. ( -... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...