Byla 2A-1510-431/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dainiaus Rinkevičiaus, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Statra“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Statra“ ieškinį atsakovui UAB „Mechanizmų nuomos centras“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 102.636,21 Lt ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog šalys sudarė Mechanizmų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išnuomojo ieškovui transporto priemones žemės kasimui, kelių, statybos ir kitiems darbams, o ieškovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį. Atsakovo išnuomotą techniką vairavo ir su ja dirbo atsakovo darbuotojai, vykdydami žemės skasimo darbus. Sutarties vykdymo metu ieškovas gavo rangovo UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. pretenziją dėl to, kad kiti rangovai negali vykdyti savo įsipareigojimų, nes nėra elektros, statybinio vandens, sugadinti privažiavimo keliai. Patikrinus statybos aikštelę, surašytas Defektinis apžiūros aktas, kuriame nurodyti pažeidimai dėl atliktų kasimo darbų: pažeistas lauko elektroninių ryšių tinklas, pažeista lauko vandentiekio tinklo atkarpa, pažeista lauko buitinių nuotekų tinklo atkarpa, pažeista lauko dujotiekio tinklo dalis, pažeista esamo elektros tinklo dalis, pažeidimų ištaisymo kaina – 200.027,31 Lt. Pažeidimai padaryti dėl atsakovo atliktų darbų, nes joks kitas rangovas žemės kasimo darbų neatliko. Ieškovas ištaisė pažeidimus ir patyrė 200.027,31 Lt žalos. Gavęs atsakovo reikalavimą sumokėti 97.391,10 Lt skolos ir 6.363,92 Lt delspinigių pagal Mechanizmų nuomos sutartį, ieškovas 2013 m. sausio 21 d. raštu pranešė atsakovui apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, nurodė, kad įskaitė atsakovo 97.391,10 Lt reikalavimą bei pareikalavo sumokėti ieškovui 102.636,21 Lt. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad transporto priemonę vairuojančio asmens ar asmenų kvalifikacija bei kiti jiems keliami reikalavimai atitiktų įstatymų ir nuomos sutarties nustatytus kriterijus (CK 6.515 straipsnio 2 dalis). Už žalą, padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims atsako nuomotojas. Nuomotojas, atlyginęs žalą, turi teisę pareikšti nuomininkui atgręžtinį reikalavimą dėl išmokėtų sumų išieškojimo, jeigu žala atsirado dėl nuomininko kaltės (CK 6.520 straipsnis). Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė jo darbuotojų atliktais veiksmais – kasant žemę specialia technika, atsakovo darbuotojai pažeidė lauko elektroninių ryšių tinklą, lauko vandentiekio tinklo atkarpą, lauko buitinių nuotekų tinklo atkarpą, lauko dujotiekio tinklo dalį, elektros tinklo dalį. Ieškovas su atsakovo pareikštu priešieškiniu nesutiko. Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo prašė taikyti ieškinio senatį ir jį atmesti. Apskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli. Delspinigiai turi būti perskaičiuojami, taikant 0,02 procentų normą.

6Atsakovas nesutiko su ieškiniu pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 97.391,10 Lt skolos, 35.060,80 Lt delspinigių, metines 9 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pagal 2012 m. rugpjūčio 20 d. Mechanizmų nuomos sutartį atsakovas suteikė ieškovui teisę naudotis mechanizmais: ekskavatoriumi-krautuvu, buldozeriu, vikšriniu ekskavatoriumi, ratiniu ekskavatoriumi. Ieškovas įsipareigojo už paslaugas apmokėti per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, tačiau iki šiol sutartinių įsipareigojimų nevykdo ir neapmokėjo trijų sąskaitų, bendrai 97.391,10 Lt sumai, todėl atsakovas 2013 m. sausio 11 d. įspėjimu pareikalavo sumokėti skolą bei įspėjo dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Ieškovas klaidina teismą nurodydamas aplinkybes apie Defektinio apžiūros akto sudarymą bei apie aktu nustatytas aplinkybes. Iki atsakovo įspėjimo dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo atsakovas ne kartą telefonu bendravo su ieškovu, kuris nei karto neužsiminė apie nustatytus pažeidimus, o priešingai vis žadėjo padengti įsiskolinimą. Nei vienas iš atsakovo darbuotojų apie ieškovo nurodytus pažeidimus nėra girdėjęs, defektiniame akte melagingai nurodyta, kad apžiūroje dalyvavo atsakovo direktorius. Pažeidimai paaiškėjo tik tada, kai buvo pareikalauta sumokėti skolą bei pranešta apie galimą bankroto bylos iškėlimą. UAB „FUCUS statyba“ statybos vadovas apie pažeidimus nieko nežinojo. AB LESTO, UAB „Grinda“, AB „Lietuvos dujos“, AB TEO LT, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. nebuvo užfiksavę jokių tinklų pažeidimų. Defektinio apžiūros akto duomenys akivaizdžiai neatitinka tikrovės.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino ir priteisė atsakovui iš ieškovo 97.391,10 Lt skolos, 35.060,40 Lt delspinigių ir 3.649,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 136.100,50 Lt. Priteisė atsakovui iš ieškovo metines 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą 132.451,50 Lt sumą nuo 2013 m. gruodžio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė iš ieškovo 98,61 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog byloje surinkti įrodymai patvirtina atsakovo nurodytą aplinkybę, kad iki 2013 m. sausio 21 d. rašto „Dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo ir skolos“ pateikimo atsakovui ieškovas neinformavo atsakovo apie sugadintus komunikacijų tinklus, apie patirtą žalą.

10Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas neįvykdė teismo reikalavimo pateikti į bylą Defektinio apžiūros akto, kuriuo grindžia patirtą žalą, originalą, nurodydamas, kad akto originalo neturi, kad akto originalo buvimo vieta ieškovui nežinoma. Akto originalo buvimo vietos nepavyksta nustatyti ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, atliekantiems atsakovo inicijuotą tyrimą dėl akto sudarymo. Defektinio apžiūros akto, kurio kopiją ieškovas pateikė teismui, sudarymo aplinkybių ieškovo vadovas paaiškinti negalėjo, teismui nurodęs, kad 2012 m. gruodžio 14 d. jis nedirbo, nes buvo nedarbingas. Ieškovo vadovas taip pat negalėjo teismui paaiškinti 2012 m. gruodžio 14 d. lokalinės sąmatos, atliktų darbų akto A001, pažymos Nr.1 apie atliktus statybos ir remonto darbus ir išlaidas pasiraišymo aplinkybių.

11Ieškovo į bylą pateikto Defektinio apžiūros akto (teismui pateikta ieškovo antspaudu ir ieškovo vadovo parašu patvirtinta Defektinio apžiūros akto kopija), taip pat kitų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų analizė rodo, kad yra pagrįstos atsakovo abejonės dėl akte ir kituose ieškovo pateiktuose rašytiniuose įrodymuose nurodytų aplinkybių tikrumo, yra pagrindas pritarti atsakovui, kad ieškovas klaidina teismą nurodydamas aplinkybes apie pažeistus komunikacijų tinklus bei apie patirtą žalą.

12Defektiniame apžiūros akte nurodyta apžiūros data – 2012 m. gruodžio 14 d., apžiūrą atliko statybos techninės priežiūros vadovas T. D.. Byloje liudytoju apklaustas T. D. paaiškino, jog nurodytoje apžiūroje nedalyvavo, į ją nebuvo kviečiamas, apie minimą apžiūrą nieko nežino, Defektinio apžiūros akto nerašė bei neturėjo jo pasirašyti, tačiau susipažinęs su į bylą pateikta akto kopija, liudytojas T. D. neteigė apie jo parašo suklastojimą, tačiau negalėjo paaiškinti, kokiu būdu jo parašas galėjo atsirasti Defektiniame apžiūros akte, darė prielaidą, kad galimai jis buvo pasirašęs ant tuščio popieriaus lapo. Ieškovui nepateikus į bylą akto originalo, liudytojo T. D. duoti parodymai yra reikšmingi tuo, kad liudytojas paneigė akte fiksuotą aplinkybę, kad jis atliko akte nurodytą apžiūrą bei nurodė, kad apie visas kitas akte fiksuotas aplinkybes jam nebuvo ir nėra žinoma. Jokių kitų asmenų parašų Defektiniame apžiūros akte nėra. Atsakovo direktorius teisme kategoriškai paneigė akte nurodytą aplinkybę, kad jis dalyvavo akte nurodytoje 2012 m. gruodžio 14 d. apžiūroje, nurodė, kad apie apžiūrą atsakovui ir jam asmeniškai nebuvo pranešta, į apžiūrą atsakovas ir jis asmeniškai nebuvo kviečiami. Įrodymų, paneigiančių šias atsakovo vadovo nurodytas aplinkybes, į bylą nepateikta. Akte nurodyto asmens, ieškovo atstovo darbų vadovo R. B. apklausti byloje nėra galimybės, nes šalių paaiškinimais nustatyta, kad šis asmuo yra išvykęs iš Lietuvos ir jo buvimo vieta nėra žinoma. Be to, akte nurodytas R. B., kaip ir akte nurodytas atsakovo direktorius, nėra pasirašęs akto. Ši aplinkybė, atsižvelgiant į liudytojo T. D. parodymus, suteikia pagrindą manyti, kad R. B. taip pat nedalyvavo akte nurodytoje apžiūroje. Analizuojant ieškovo pateikto Defektinio apžiūros akto duomenis, reikšminga aplinkybe teismas laiko tai, kad ieškovas nepateikė teismui akto originalo, taip pat neteikia jo ikiteisminio tyrimo institucijai. Laikytini nesąžiningais ieškovo teiginiai, kad Defektinio apžiūros akto originalas gali būti pas atsakovą. Tokiems teiginiams pagrįsti į bylą nepateikta jokių įrodymų.

13Vertinant Defektinį apžiūros aktą ir lokalinę sąmatą, kyla klausimas, kuris iš šių rašytinių dokumentų buvo surašytas pirmiau. Akivaizdu, kad neatlikus apžiūros ir defektų dar nenustačius, negali būti paskaičiuota defektų šalinimo darbų kaina. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį ir nurodo, kad sąmata sudaryta po akto sudarymo. Tačiau iš akto matyti, kad apžiūros metu pažeistų tinklų atstatymas vertintas pagal jau turėtą lokalinę sąmatą su joje nurodytais defektų mastais, kurių nėra fiksuota Defektiniame apžiūros akte. Nėra aišku, kokiu būdu buvo nustatyta lokalinėje sąmatoje nurodyta pažeidimų atstatymo darbų apimtis. Lokalinės sąmatos analizė reikalauja specialių žinių, todėl teismas detaliai nepasisako dėl lokalinės sąmatos duomenų. Tačiau net neturint specialių žinių galima pastebėti, kad lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų dalis nėra susijusi su pažeistų tinklų atstatymu: pvz., lokalinėje sąmatoje numatyti 130 medžių, kurių skersmuo iki 50 cm, apsaugos, naudojant medines lentas ir dirbant nuo kopėčių, darbai, kurių kaina be PVM yra 5272,70 Lt. Yra pagrindas abejoti dėl tokių darbų įtraukimo į defektų šalinimo darbų sąmatą pagrįstumo.

14Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai apie defektų šalinimo darbų atlikimą taip pat yra prieštaringi. Nėra žinoma, kada konkrečiai ieškovas šiuos darbus pradėjo ir kada baigė. Ieškovui nurodant, kad apie pažeidimus jam tapo žinoma 2012 m. gruodžio 14 d., akivaizdu, kad ieškovas negalėjo nuo 2012 m. gruodžio 1 d. vykdyti defektų atstatymo darbų.

15Vertinant ieškovo nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus apie lauko tinklų pažeidimus ir apie tinklų atstatymą, teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovo išrašyta 2012 m. gruodžio 17 d. PVM sąskaita-faktūra MNC Nr.2120781 (13.213,20 Lt) įteikta ieškovo darbuotojui – darbų vadovui R. B., kuris savo parašu atsakovo išrašytoje sąskaitoje patvirtino, kad sąskaitą bei paslaugas (prekes) gavo, pretenzijų neturi. Ši aplinkybė suteikia pagrindą dar daugiau abejoti 2012 m. gruodžio 14 d. Defektinio apžiūros akto duomenimis, kad R. B. akte nurodytoje apžiūroje dalyvavo, nes tokiu atveju jam turėjo būti nuo 2012 m. gruodžio 14 d. žinomos aplinkybės apie pažeistus lauko tinklus.

16UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. rašte nurodyta, kad rangovai negali vykdyti darbų, nes nėra elektros, statybinio vandens ir pan. Bet į bylą pateiktas rašytinis įrodymas patvirtina, kad AB LESTO elektros tinklai atliekamų darbų vietoje nebuvo pažeisti. Duomenų apie tinklų pažeidimus taip pat neturi AB „Lietuvos dujos“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Grinda“, AB TEO LT, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“. Byloje neturi reikšmės, kuris asmuo į nurodytus asmenis kreipėsi dėl informacijos suteikimo.

17Atsakovo atstovai pagrįstai pažymėjo byloje, kad atsakovo darbuotojai, dirbę su atsakovo ieškovui išnuomota technika, darbus atlikti galėjo tik pagal ieškovo nurodymus. Atsakovo darbuotojai, valdydami techniką, galėjo ir turėjo žemės kasimo darbus atlikti tik vykdydami ieškovo atsakingų darbuotojų nurodymus, ieškovo specialistams prižiūrint žemės kasimo darbus. Nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovo darbuotojai nevykdė ieškovo specialistų nurodymų, juos pažeidė, kad dirbo ne pagal ieškovo atsakingų darbuotojų reikalavimus, kad su mechanizmais dirbo neleistinoje vietoje ar pažeidžiant žemės kasimo parametrus. Aplinkybę, kad ieškovas neturėjo pretenzijų atsakovui, patvirtina ieškovo darbų vadovo R. B. parašas atsakovo 2012 m. gruodžio 17 d. PVM sąskaitoje-faktūroje MNC Nr. 2120781 bei 2012 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje MNC Nr. 212780. Jokių atžymų apie atsakovo darbuotojų netinkamai valdytą techniką nėra ir ieškovo pateiktuose mechanizmų nuomos aktuose. Jokių įrodymų, fiksuojančių atsakovo darbuotojų netinkamai atliktus žemės kasimo darbus, nepateikta. Ieškovas nenurodo, kuris konkrečiai atsakovo darbuotojas netinkamai atliko darbą, taip pat su kuriuo konkrečiu mechanizmu buvo atlikti ieškovo nurodomi lauko tinklų pažeidimai. Teiginiai apie atsakovo ir jo darbuotojų neteisėtus veiksmus yra nepagrįsti įrodymais. Pažymėtina ir tai, kad, kaip matyti iš UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. rašto, statybvietėje dirbo ir kiti asmenys. Nėra jokių įrodymų, kad būtent atsakovo darbuotojai, valdydami atsakovo ieškovui išnuomotą techniką, pažeidė lauko komunikacijų tinklus, jeigu tokie pažeidimai buvo padaryti, nes byloje surinktų įrodymų visuma suteikia pagrindą abejoti tinklų pažeidimo aplinkybe, leidžia manyti, kad tinklų pažeidimo aplinkybės yra išgalvotos siekiant išvengti atsiskaitymo su atsakovu pagal Mechanizmų nuomos sutartį. Tokį manymą skatina taip pat ieškovo vadovo paaiškinimai teisme, taip pat nagrinėjamų įvykių metu buvusio UAB „FUCUS statyba“ direktoriaus, apklausto byloje liudytoju, parodymai. Jokios konkrečios aplinkybės apie tinklų pažeidimus ir apie jų šalinimą ieškovo vadovui ir liudytojui nėra nežinomos, šie asmenys negalėjo teismui paaiškinti konkrečių į bylą pateiktų A. J. ir A. J. pasirašytų dokumentų surašymo ir jų pasirašymo aplinkybių. Svarbu taip pat yra tai, kad nurodytų asmenų paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas ir UAB „FUCUS statyba“ neatliko jokių tarpusavio mokėjimų, susijusių su ieškovo nurodytų defektų šalinimo darbų atlikimu. Nėra jokių duomenų apie tai, kad UAB „FUCUS statyba“ būtų atlikusi minimus defektų šalinimo darbus. Aplinkybę, kad UAB „FUCUS statyba“ šių darbų neatliko, ši bendrovė aiškiai nurodė ir Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2-ojo policijos komisariato Kriminalinės policijos tyrėjui. Atliktų darbų aktas A001 ir pažyma Nr.1 taip pat rodo, kad defektų šalinimo darbus atliko ieškovas, nes būtent ieškovas darbus pridavė, nors ir nėra visiškai suprantama, kodėl darbai buvo priduoti UAB „FUCUS statyba“. Ieškovas nurodo teismui, kad savo sąskaita atliko defektų šalinimo darbus ir dėl to patyrė žalą. Aptariamos aplinkybės yra svarbios tuo, kad įrodo visišką ieškovo prašymo, pareikšto tik paskutiniame teismo posėdyje, įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu UAB „FUCUS statyba“ nepagrįstumą. Nagrinėjamo šalių ginčo išsprendimas negali turėti jokių pasekmių UAB „FUCUS statyba“ teisėms ar pareigoms.

18Yra akivaizdžiai klaidinančios ir neatitinkančios tikrovės ieškovo 2013 m. sausio 21 d. rašte atsakovui nurodytos aplinkybės apie tai, kad tinklų pažeidimus ištaisė UAB „FUCUS statyba“ pateikusi ieškovui 200.027,31 Lt dydžio turtinį reikalavimą. Jokių duomenų apie minimą reikalavimą nėra. Suprantama, kad tokio reikalavimo ir negali būti, nes UAB „FUCUS statyba“ defektų šalinimo darbų neatliko. Surinkti įrodymai taip pat greičiau paneigia, nei patvirtina, kad aptariamus tinklų defektų šalinimo darbus atliko ieškovas.

19Ieškovas nepateikė įrodymų ieškinio reikalavimui dėl 102.636,21 Lt žalos atlyginimo pagrįsti. Esamomis aplinkybėmis negalima pripažinti pagrįstu ir teisėtu ieškovo 2013 m. sausio 21 d. atliktą reikalavimų įskaitymą. Ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

20Ieškovas neginčija 97.391,10 Lt skolos atsakovui pagal Mechanizmų nuomos sutartį. Atsakovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 97.391,10 Lt skolos yra pagrįstas, atitinka įstatymą ir šalių sutartį, todėl tenkinamas. Šalys sutartimi susitarė dėl 0,2 procentų delspinigių nuo laiku nesumokėtos nuomos mokesčio dalies mokėjimo už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 6.1 punktas). Duomenų, kad susitariant dėl šios sutarties sąlygos buvo kaip nors pažeista ieškovo valia, nėra. Nepagrįsti ieškovo teiginiai apie atsakovo praleistą ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių priteisimo pareikšti. Atsižvelgiama, kad reikalavimas reiškiamas įstatyme nustatyto sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino ribose. Atsakovui iš ieškovo priteisiama 35.060,40 Lt (97.391,10:100x0,2x180) delspinigių už 180 kalendorines dienas.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Statra“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui, išreikalauti iš Vilniaus apylinkės prokuratūros pirmojo skyriaus prokuroro T. J. statybos žurnalą.

23Ieškovas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

241) Ieškovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, mano, kad teismas nepasisakė dėl vienašalio įskaitymo, nesprendė klausimo, ar ieškovo reikalavimas yra vienarūšis ar ne, neįvertino, ar egzistavo visos įskaitymo sąlygos, tame tarpe, ar reikalavimai buvo vienarūšiai, netinkamai motyvavo priimtą sprendimą, nepagrįsdamas jo materialiosios teisės normomis pažeidė CPK 270 straipsnio reikalavimus.

252) Teismas, nevertino, kad pažeidimams likviduoti UAB „Fucus statyba“ ir ieškovas atskiros sutarties nesudarė, šie darbai buvo vykdomi pagrindinės 2012 m. rugpjūčio 9 d. rangos sutarties tarp ieškovo ir UAB „Fucus statyba“ pagrindu. Tai patvirtina ir atliktų darbų aktas A001, kuriame aiškiai nurodytas užsakovas ir rangovas bei asmenys pridavę bei priėmę darbus parašais. Todėl teismo argumentas, jog nebuvo pateiktas UAB „Fucus statyba“ reikalavimas, yra nepagrįstas, nes defektų šalinimo darbus atliko ieškovas savo lėšomis, kadangi 2012 m. gruodžio 14 d. gavęs pretenziją, skubėjo šalinti statybvietėje atsiradusius defektus, vengdamas sutartinių UAB „Fucus statyba“ užsakovo nuostolių atlyginimo dėl netinkamai atliekamų darbų.

263) Teismas netinkamai taikė materialinės bei procesines teisės normas, neatsižvelgė, jog tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai turi ir CK 6.512-6.521 straipsniuose nustatytų požymių. Pagal CK 6.520 straipsnį už žalą padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims atsako nuomotojas (šiuo atveju atsakovas). Nuomotojas, atlyginęs žalą, turi teisę pareikšti nuomininkui atgręžtinį reikalavimą dėl išmokėtų sumų išieškojimo, jeigu žala atsirado dėl nuomininko kaltės. Šalių sutarties 3.6 punktas nurodo, kad dėl mechanizmo naudojimo atsiradus gedimams dėl nuomotojo kaltės, kaip galima skubiau pašalinti jos padarinius. Teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė ieškovui, kai tuo tarpu įstatymas nurodo nuomotojo atsakomybę, todėl manytina, kad pareiga įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, tame tarpe ir tai, jog žala atsirado dėl nuomininko kaltės, tenka atsakovui.

274) Teismai nenustatė visų reikšmingą bylai aplinkybių, dėl to padarė nepagrįstą išvadą, kad nebuvo pažeisti komunikacijų tinklai bei patirta žala. Teismas neįvertino ir neištyrė į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad atliekant kasimo darbus buvo pažeistas lauko elektroninių ryšių tinklas, pažeista lauko vandentiekio atkarpa, pažeista lauko buitinių nuotekų tinklo atkarpa, pažeista lauko dujotiekio tinklo atkarpa, pažeista esamo elektros tinklo dalis. Todėl neįsigilino ir į atsakovo neteisėtus veiksmus, vykdant sutartį. Tokias faktines aplinkybes pagrindžia tiek 2012 m. gruodžio 14 d. rangovo UAB „Fucus statyba“ pretenzija, tiek paties rangovo sudarytas defektų apžiūros aktas, kuris pasirašytas rangovo techninę priežiūrą atliekančio specialisto, kuris dėl nežinomų priežasčių teisme paneigė pasirašinėjęs defektų apžiūros aktą. Taip pat teismas netinkamai įvertino ir rangovo pateiktą atliktų darbų aktą A001, kuris buvo patvirtintas rangovo UAB „Fucus statyba“ direktoriaus. Atliktų darbų akte A001 nurodytas laikotarpis nuo 2012 m. gruodžio 17 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., todėl pripažintina, kad teismas netinkamai įvertino šį rašytinį įrodymą ir suabejojo dėl tinklų pažeidimo. Visi vykdomi 2012 m. gruodžio 14 d. defektiniame apžiūros akte nustatytų inžinerinių tinklų pažeidimo šalinimo darbai buvo fiksuojami bendrųjų statybos darbų vykdymo žurnale, kuris pirmos instancijos teismui nebuvo pateiktas, kadangi žurnalas buvo atiduotas Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorei ikiteisminiam tyrimui atlikti. Konkretūs nustatytų defektų šalinimo darbai fiksuojami bendrųjų statybos darbų vykdymo žurnale, 20-26 lapuose. Atliktus darbus priėmė ieškovo darbų vadovas R. B., o patvirtino statybos techninės priežiūros vadovas T. D.. Ties defektų šalinimo darbais yra pasirašyta R. B. ir T. D.. Pažymėtina, kad defektų taisymo darbai buvo nustatyti, suderinti, atsakovas apie tai žinojo, tačiau sąmoningai vengė bendradarbiauti taisant darbų defektus ir pasirašant darbų defektų nustatymo aktą.

285) Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą atskleistos bylai svarbios aplinkybės, tame tarpe liudytojų parodymais patvirtinti ieškovo argumentai, nurodyti tiek ieškinyje, tiek atsiliepime į priešieškinį. UAB „Fucus statyba“ projektų vadovas patvirtino dėl pažeisto vandentiekio bei lauko ryšių 2012 m. pabaigoje, vykdant darbus atsakovui, taip pat patvirtino jog pats keletą kartų yra prašęs jį surašyti defektinius darbų apžiūros aktus, tame tarpe ir dėl šio ginčo pažeidimo, atsiradusio 2012 m. pabaigoje. Liudytojas patvirtino, kad jis paruošė defektų apžiūros aktą 2012 m. pabaigoje ir tai gali būti tas pats 2012 m. gruodžio 14 d. defektinis apžiūros aktas, kurį jis perdavė T. D.. Susipažinęs su statybų žurnalo kopija ir 2012 m. gruodžio 14 d. defektiniu aktu, patvirtino, kad defektinio akto 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytų defektų šalinimo darbų aprašas iš esmės atitinka statybos žurnalo F7 formoje nuo 21 iki 27 puslapio, nurodytų darbų aprašymą. Liudytojas taip pat patvirtino ir ieškovo argumentus dėl nefiksuotų pažeidimų su trečiaisiais asmenimis – dujų, vandens, elektros tiekėjais. Paaiškino, kad jeigu dujotiekio ar vandentiekio tinklai dar nebūna pradėti eksploatuoti, apie tokius pažeidimus dujų ar vandens tiekėjai net nebūna informuojami. Ikiteisminio tyrimo metu buvo taip pat iškviesta UAB „Fucus statyba“ direktoriaus pavaduotoja, kuri pažymėjo, kad T. D. buvo pavesta išsiaiškinti gautus nusiskundimus dėl statybų objekto bei 2014 m. gruodžio 14 d. statybvietė buvo apžiūrėta ir nustatyti požeminių komunikacijų pažeidimai, sudarytas bei patvirtintas defektinis apžiūros aktas. Liudytojai buvo žinoma, jog statybvietėje dirbo atsakovui priklausantis ekskavatorius ir minėtos bendrovės darbininkai. Teigė, jog atsakovui apie atsiradusius defektus buvo pranešta žodžiu, bei nurodė, kad šis vengė bendradarbiavimo, todėl ieškovas pašalino defektus. Taip pat pažymėjo, jog defektinio apžiūros akto originalas turi būti pas T. D., o jai paprašius T. D. pateikti dokumento originalą, šis pasakė, kad originalo jai pateikti negali, nes nieko neatsimena. Teismas neatsižvelgė, jog defektų nustatymo aktas buvo pasirašytas T. D., šis faktas nebuvo atsakovo paneigtas. Teismas taip pat neatsižvelgė, jog aktas buvo surašytas ne ieškovo, o UAB „Fucus statyba“ techninio prižiūrėtojo.

296) Apie objekte atsiradusius defektus pažymima ir 2014 m. vasario 13 d. Vilniaus apygardos prokuratūros nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta eilė liudytojų, tame tarpe apklausti ir tie patys asmenys ginčo byloje, kurių parodymai apklausos atliktos ikiteisminio tyrimo metu skiriasi nuo civilinėje byloje duotų parodytų, todėl būtina įtraukti šį įrodymą į bylą kaip reikšmingą teisingam bylos atskleidimui. Ieškovas teikė prašymą priimti šiuos įrodymus pirmosios instancijos teismui. Tačiau teismas prašymą atmetė. Teismas taip pat neatsižvelgė, kad nustatytų inžinerinių tinklų pažeidimų šalinimo darbai buvo fiksuojami bendrųjų statybos darbų vykdymo žurnale. Dėl minėtų žurnalų išreikalavimo iš prokuratūros ieškovas teikė prašymą pirmos instancijos teismui, tačiau teismas nemotyvuotai šio prašymo netenkino.

30Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Mechanizmų nuomos centras“ prašo atsakovo skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą, skirti ieškovui 20.000,00 Lt baudą, 50 procentų iš šios baudos skiriant atsakovui. Nurodo, kad ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad teismas nepasisakė dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo. Iš teismo nustatytų aplinkybių aiškiai matyti, jog tarp bylos šalių nebuvo jokių tarpusavio teisių ir pareigų, kurių pagrindu ieškovas galėtų taikyti CK 6.130 straipsnyje įtvirtintą nuostatą dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų. Teismui nustačius, jog ieškovas atsakovo atžvilgiu neturėjo teisėtų reikalavimų, nebuvo pagrindo spręsti, ar jie vienarūšiai, priešpriešiniai bei kitų ieškovo nurodytų sąlygų. Ieškovas taip pat nepagristai nurodo, kad teismas nevertino, jog pažeidimams likviduoti UAB „Fucus statyba“ ir ieškovas atskiros sutarties nesudarė, šie darbai buvo vykdomi pagrindinės 2012 m. rugpjūčio 9 d. rangos sutarties pagrindu. Tokia sutartis nebuvo pateikta į bylą, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme apie tokią sutartį ieškovas net nebuvo užsiminęs, todėl jis negali savo apeliacinio skundo reikalavimų grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Ieškovas nurodė, kad pažeidimus ištaisė UAB „FUCUS statyba“ pasamdytas rangovas, tuo tarpu teismo posėdžio metu ieškovas teigė, kad defektus šalino pats, o jau apeliaciniame skunde atsiranda dar kitokia pažeidimų likvidavimo versija, tai yra rangos sutartis, kuri į bylą pateikta nebuvo. Tokia ieškovo argumentacija tik dar kartą patvirtina, jog viso teisminio nagrinėjimo metu jo pozicija nebuvo nuosekli, jo atstovų paaiškinimai klaidinantys, todėl teismas pagrįstai nusprendė, jog tinklų pažeidimo aplinkybės buvo išgalvotos, siekiant išvengti prievolės pagal Mechanizmų nuomos sutartį įvykdymo. Visiškai nesuprantama, kokiu tikslu ieškovas teikia teismui 2014 m. vasario 13 d. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir prašo jį prijungti prie bylos medžiagos, kai jam puikiai yra žinoma aplinkybė, jog šis nutarimas buvo panaikintas 2014 m. kovo 25 d. aukštesnio prokuroro nutarimu BPK nustatyta tvarka. Atsakovas pateikia teismui 2014 m. lapkričio 21 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros raštą, kuriame nurodyta, kad įteikti pranešimai apie įtarimą padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, UAB „Fucus statyba“ buvusiam direktoriui, UAB „Statra“ vadovui, darbų vadovui; artimiausiu metu bus įteiktas pranešimas apie įtarimą juridiniam asmeniui UAB „Statra“. Byla su kaltinamuoju aktu planuojama teismui perduoti dar šiais metais. Visiškai nereikšmingos ieškovo nurodytos aplinkybės dėl bendrųjų statybos darbų vykdymo žurnalo prijungimo ir vertinimo apeliacinės instancijos teisme. Visų pirma, šį žurnalą ieškovas galėjo pateikti ar išreikalauti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tačiau vengė vykdyti teismo įpareigojimus dėl įrodymų pateikimo, atvykimo į teismo posėdžius pateikti paaiškinimus. Todėl ieškovo atstovui netgi buvo paskirta bauda. Ieškovas buvo pateikęs ieškinio atsisakymą, kurio vėliau nepatvirtino, todėl jo elgesys viso teisminio proceso metu vertintinas kaip nesąžiningas. Dėl reikalaujamo žurnalo reikšmingumo parodymus pirmosios instancijos teisme yra davęs T. D., objekto techninės priežiūros specialistas, turintis šioje srityje didelę patirtį, kuris paneigė faktą, jog defektų šalinimas buvo užfiksuotas šiame žurnale.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis).

33Tarp bylos šalių kilo ginčas dėl išnuomota technika padarytos žalos fakto, nuomotojo pareigos atlyginti šią žalą ir nuomininko taikyto įskaitymo pagrįstumo.

34Byloje nustatyta, kad šalys 2012 m. rugpjūčio 20 d. sudarė Mechanizmų nuomos sutartį Nr.2012/08/20/136, pagal kurią atsakovas perdavė ieškovui naudotis ekskavatorių-krautuvą ( - ) su mechanizatoriumi naudoti žemės kasimui, kelių, statybos ir kitiems darbams už 60,00 Lt su PVM vienos valandos nuomos mokestį (t. I, b.l. 10-12). Sutarties priedu atsakovas ieškovui 2012 m. rugpjūčio 29 d. papildomai perdavė vikšrinį ekskavatorių Akerman-Volvo ir ratinį ekskavatorių Case (t. I, b.l. 13). Atsakovas pateikė ieškovui tris PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas 2012 m. spalio 31 d., 2012 m. lapkričio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 17 d., dėl 130.546,90 Lt mokesčio už mechanizmų nuomą sumokėjimo (t. I, b.l. 27; 32; 37). Ieškovas visos sumos už nuomą nesumokėjo, todėl atsakovas 2013 m. sausio 11 d. pateikė ieškovui įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame nurodė, kad ieškovui per 30 d. nesumokėjus 97.391,10 Lt skolos už nuomą bei 6.363,92 Lt delspinigių, atsakovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui (t. I, b.l. 25-26).

35Ieškovas 2013 m. sausio 21 d. pateikė atsakovui raštą Dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo ir skolos, kuriame nurodė, jog atsakovo darbuotojų padarytus pažeidimus ištaisė UAB „FUCUS statyba“ pasamdytas rangovas už 200.027,31 Lt, kuriuos turi atlyginti ieškovas, todėl ieškovas įskaito atsakovo 97.391,10 Lt dydžio reikalavimą į savo 200.027,31 Lt dydžio reikalavimą ir reikalauja, kad atsakovas sumokėtų likusią 102.636,21 Lt skolą (t. I, b.l. 14-15). Prie pranešimo apie įskaitymą ieškovas pridėjo UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. pretenziją (t. I, b.l. 16) ir Defektinį apžiūros aktą (t. I, b.l. 17-23).

36Ieškovo argumentas, jog pirmos instancijos teismas nepasisakė dėl vienašalio įskaitymo, nesprendė klausimo, ar ieškovo reikalavimas yra vienarūšis, ar egzistavo visos įskaitymo sąlygos, todėl priėmė nemotyvuotą sprendimą, yra nepagrįstas. Bylos nagrinėjimo metu visų pirma buvo tikrinamas ieškovo reikalavimo pagrįstumas, tai yra atsakovo jam padarytos 200.027,31 Lt žalos faktas, kuriuo remdamasis ieškovas įskaitė savo skolą atsakovui. Tik ištyręs visus byloje esančius duomenis, pirmos instancijos teismas pripažino, kad ieškovo nurodyta patirta žala yra neįrodyta. Todėl atitinkamai ir 2013 m. sausio 21 d. ieškovo atliktas reikalavimų įskaitymas buvo pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu. Nustačius, kad pats reikalavimas, kuriuo buvo įskaityta skola už nuomą, yra nepagrįstas ir neteisėtas, klausimai, ar reikalavimai yra vienarūšiai, ar egzistavo visos įskaitymo sąlygos, teisinės reikšmės nebeturi.

37Sutiktina su ieškovu, jog šalių santykiams pagal 2012 m. rugpjūčio 20 d. Mechanizmų nuomos sutartį turi būti taikomi CK 6.512-6.521 straipsniai. Pagal CK 6.520 straipsnį už žalą, padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims, atsako nuomotojas. Atitinkamai pagal Mechanizmų nuomos sutarties 3.6 punktą nuomotojas įsipareigojo mechanizmo naudojimo pasekoje dėl nuomotojo kaltės atsiradus gedimams, kaip galima skubiau pašalinti jos padarinius (t. I, b.l. 10). Tačiau reikalaujant iš nuomotojo žalos atlyginimo ar gedimų pašalinimų tiek pagal CK 6.520 straipsnį, tiek pagal nuomos sutarties 3.6 punktą, visų pirma turi būti įrodytas žalos padarymo faktas bei tai, kad ši žala buvo padaryta nuomojama transporto priemone. Šias aplinkybes turėjo įrodyti žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo, nagrinėjamos bylos atveju – ieškovas. Todėl nesutiktina su ieškovo skundo argumentu, kad teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė ieškovui.

38Ieškovas nei bylos nagrinėjimo primos instancijos teisme metu, nei pareikšdamas apeliacinį skundą nepateikė teismui tik apeliaciniame skunde paminėtos 2012 m. rugpjūčio 9 d. su UAB „FUCUS statyba“ sudarytos rangos sutarties. Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ši apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė nepaneigia pirmos instancijos teismo padarytų išvadų.

39Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ginčo šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

40Byloje esantys dokumentai, teismo posėdžių protokolai bei skundžiamo sprendimo motyvuojamoji dalis patvirtina, kad pirmos instancijos teismas itin kruopščiai tyrė visus byloje esančius duomenis, susijusius su galimai ieškovui atsakovo padaryta žala. Teismas detaliai analizavo ieškovo pateiktų dokumentų: UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. pretenzijos, 2012 m. gruodžio 14 d. Defektinio apžiūros akto, Lokalinės sąmatos S001-1 bei Atliktų darbų akto A001 sudarymo aplinkybes ir pagrįstai nustatė, kad šie dokumentai nepatvirtina, jog atsakovo nuomojamomis transporto priemonėmis būtų padaryta ieškovo nurodoma žala. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, kad ieškovas skunde neteisingai nurodo, jog Atliktų darbų akte A001 yra nurodytas laikotarpis: 2012 m. gruodžio 17 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. Atliktų darbų akte A001 nurodyta data: 2012 m. gruodžio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. Taip pat nurodyta, jog darbus perdavė UAB „Statra“ direktorius A. J., o darbus priėmė – UAB „FUCUS statyba“ direktorius A. J.. Dokumentas yra šių asmenų pasirašytas, bet prie parašų palikta eilutė, skirta datos nurodymui, yra neužpildyta (t. I, b.l. 44-47). Todėl pirmos instancijos išvada, kad pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti, kada konkrečiai ieškovas šiuos darbus pradėjo ir kada baigė, yra pagrįsta. Atitinkamai pagrįsta yra ir teismo išvada, jog ieškovui nurodant, kad apie pažeidimus jam tapo žinoma 2012 m. gruodžio 14 d., ieškovas negalėjo nuo 2012 m. gruodžio 1 d. vykdyti defektų atstatymo darbų.

41Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti ieškovo pateiktą Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2014 m. vasario 13 d. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą (t. II, b.l. 668-73), kadangi šis dokumentas neturi įrodomosios galios. Atsakovas nurodė, jog ieškovo pateiktas nutarimas yra panaikintas aukštesniojo prokuroro nutarimu, ir pateikė Vilniaus apygardos prokuratūros 2014 m. lapkričio 21 d. raštą, kuriame nurodyta, kad UAB „FUCUS statyba“ buvusiam direktoriui A. J., UAB „Statra“ vadovui A. J., darbų vadovui R. L. yra įteikti pranešimai apie įtarimą padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje (t. II, b.l. 152). Be to, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus miesto apylinkės teisme jau yra registruota baudžiamoji byla Nr. 1-648-957/2015, kurioje nagrinėjamas A. J., A. J., R. L. ir UAB „Statra“ pareikšti kaltinimai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį dėl dokumento suklastojimo ir apgaule, UAB „Statra“ naudai, išvengimo 97.391,10 Lt turtinės prievolės sumokėti UAB „Mechanizmų nuomos centras“ bei 102.636,21 Lt turtinės teisės į UAB „Mechanizmų nuomos centras“ įgijimo.

42Pagal CPK 181 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą. Pagal CPK 226 straipsnį pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Pirmos instancijos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi pripažino, kad byla parengta nagrinėti teisme ir skyrė teismo posėdį 2014 m. gegužės 26 d. Ieškovas tik 2014 m. gegužės 23 d. pateikė teismui prašymą dėl statybos žurnalo išreikalavimo, prie kurio pridėjo savo 2014 m. gegužės 20 d. prašymą Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2 policijos komisariatui padaryti UAB „FUCUS statyba“ statybos žurnalo atskirų lapų nuorašus, susijusius su 2012 m. gruodžio 14 d. inžinerinių tinklų pažeidimu (t. I, b.l. 169; 172). Teismas 2014 m. gegužės 26 d. posėdžio metu netenkino ieškovo atstovo prašymo dėl statybos žurnalo originalo išreikalavimo (t. I, b.l. 179). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iki minėto teismo posėdžio buvo įvykę net penki parengiamieji teismo posėdžiai (t. I, 66-67; 71-74; 120-121; 135-136; 148-149), tačiau ieškovas prašymą dėl įrodymo išreikalavimo pareiškė prieš paskirto teismo posėdžio pradžią. Be to, ieškovas buvo kreipęsis į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl šio žurnalo lapų kopijų padarymo. Todėl prašymas dėl statybos žurnalo originalo išreikalavimo nebuvo pagrįstas.

43Pagal CPK 199 straipsnio 1 dalies 3 punktą asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, jog visi 2012 m. gruodžio 14 d. defektiniame apžiūros akte nustatytų pažeidimų šalinimo darbai buvo fiksuojami bendrųjų statybos darbų vykdymo žurnale. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pats defektinis apžiūros aktas, lokalinė sąmata ir atliktų darbų aktas skundžiamame sprendime pagrįstai buvo nepripažinti įrodymais, galinčiais patvirtinti atsakovo darbuotojų padarytą žalą.

44UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. pretenzijoje nurodoma, kad dėl atliekamų žemės kasimo darbų rangovai negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų objekte (nėra elektros, statybinio vandens, sugadinti privažiavimo keliai) (t. I, b.l. 16). Defektiniame apžiūros akte nurodyta, kad atliekant žemės kasimo darbus buvo pažeistas elektroninių ryšių tinklas, jau pakloto vandentiekio tinklo atkarpa, buitinių nuotėkų vamzdynas, dujotiekio tinklas, esami elektros tinklai (t. I, b.l. 17-23). Tuo tarpu AB „Lietuvos dujos“, UAB „Vilniaus energija“, AB „Lesto“, UAB „Grinda“, AB „TEO LT“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ raštu patvirtino, kad nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. kasimo darbų vietoje dujotiekis, šilumos tinklai, elektros įrenginiai, lietaus nuotakynas, inžineriniai tinklai nebuvo pažeisti (t. I, b.l. 81-94). UAB „Vilniaus energija“ taip pat nurodė, jog atliekant žemės kasimo darbus šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje būtina gauti inžinierinių tinklų savininko raštišką sutikimą ir kasimo darbus vykdyti išsikvietus tinklų savininko atstovus (t. I, b.l. 84). Taigi, Defektiniame apžiūros akte nurodytus pažeidimus paneigė patys elektros, vandens, dujų ir kitų inžinierinių tinklų savininkai ir valdytojai. Be to UAB „FUCUS statyba“ statybos žurnale užfiksuoti atlikti darbai negali patvirtinti fakto, kad būtent atsakovo išnuomotais mechanizmais ir atsakovų darbuotojų atliktais darbais buvo padaryta žala. Todėl pripažintina, kad prašomas išreikalauti statybos žurnalas nepaneigs visų pirmos instancijos teismo ištirtų įrodymų pagrindu nustatytų aplinkybių. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina atsakovo nurodytą aplinkybę, kad iki 2013 m. sausio 21 d. rašto „Dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo ir skolos“ pateikimo atsakovui ieškovas neinformavo atsakovo apie sugadintus komunikacijų tinklus, apie patirtą žalą. Taip pat teisėtai buvo padaryta išvada, jog jokių įrodymų, fiksuojančių atsakovo darbuotojų netinkamai atliktus žemės kasimo darbus, nebuvo nepateikta.

45Pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį teismas gali byloje dalyvaujančiam asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, skirti iki 5.792,00 € dydžio baudą. Ieškinio bei pareikšto apeliacinio skundo turinys bei byloje esantys įrodymai neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad apeliacinis skundas buvo pateiktas sąmoningai nepagrįstai. Pažymėtina, kad baudžiamoji byla dėl galimo įrodymo suklastojimo dar nėra išnagrinėta. Be to, bylos nagrinėjimo pirmos instancijos metu teismas net du kartus, 2014 m. balandžio 22 d. ir 2014 m. birželio 3 d. nutartimis, skyrė ieškovo vadovui po 500,00 Lt baudas už neatvykimą į teismo posėdžius. Taigi pripažintina, kad už bylos vilkinimą ieškovui jau buvo pritaikytos CPK numatytos sankcijos. Todėl atsakovo prašymas dėl baudos ieškovui skyrimo atmestinas.

46Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai nepripažintini pagrįstais. Pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

47Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 102.636,21 Lt ir bylinėjimosi... 6. Atsakovas nesutiko su ieškiniu pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinį... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog byloje surinkti įrodymai... 10. Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas neįvykdė teismo reikalavimo pateikti į... 11. Ieškovo į bylą pateikto Defektinio apžiūros akto (teismui pateikta... 12. Defektiniame apžiūros akte nurodyta apžiūros data – 2012 m. gruodžio 14... 13. Vertinant Defektinį apžiūros aktą ir lokalinę sąmatą, kyla klausimas,... 14. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai apie defektų šalinimo darbų... 15. Vertinant ieškovo nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus apie lauko... 16. UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. rašte nurodyta, kad rangovai... 17. Atsakovo atstovai pagrįstai pažymėjo byloje, kad atsakovo darbuotojai,... 18. Yra akivaizdžiai klaidinančios ir neatitinkančios tikrovės ieškovo 2013 m.... 19. Ieškovas nepateikė įrodymų ieškinio reikalavimui dėl 102.636,21 Lt žalos... 20. Ieškovas neginčija 97.391,10 Lt skolos atsakovui pagal Mechanizmų nuomos... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Statra“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 23. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 24. 1) Ieškovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, mano, kad teismas nepasisakė... 25. 2) Teismas, nevertino, kad pažeidimams likviduoti UAB „Fucus statyba“ ir... 26. 3) Teismas netinkamai taikė materialinės bei procesines teisės normas,... 27. 4) Teismai nenustatė visų reikšmingą bylai aplinkybių, dėl to padarė... 28. 5) Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą atskleistos bylai svarbios... 29. 6) Apie objekte atsiradusius defektus pažymima ir 2014 m. vasario 13 d.... 30. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Mechanizmų nuomos... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 33. Tarp bylos šalių kilo ginčas dėl išnuomota technika padarytos žalos... 34. Byloje nustatyta, kad šalys 2012 m. rugpjūčio 20 d. sudarė Mechanizmų... 35. Ieškovas 2013 m. sausio 21 d. pateikė atsakovui raštą Dėl vienarūšių... 36. Ieškovo argumentas, jog pirmos instancijos teismas nepasisakė dėl... 37. Sutiktina su ieškovu, jog šalių santykiams pagal 2012 m. rugpjūčio 20 d.... 38. Ieškovas nei bylos nagrinėjimo primos instancijos teisme metu, nei... 39. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bendroji įrodinėjimo naštos... 40. Byloje esantys dokumentai, teismo posėdžių protokolai bei skundžiamo... 41. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti ieškovo pateiktą Vilniaus... 42. Pagal CPK 181 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę atsisakyti priimti... 43. Pagal CPK 199 straipsnio 1 dalies 3 punktą asmuo, prašantis teismą... 44. UAB „FUCUS statyba“ 2012 m. gruodžio 14 d. pretenzijoje nurodoma, kad dėl... 45. Pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį teismas gali byloje dalyvaujančiam asmeniui,... 46. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai... 47. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą palikti...