Byla 2-11-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovui A. J., ieškovų atstovui adv. R.Merkevičiui, atsakovui M. G., atsakovų atstovui adv. R.Rinkevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų A. J. ir D. J. ieškinį atsakovams M. G. ir L. G., tretiesiems asmenims Vilniaus m. 24-ojo notarų biuro notarui A. D. bei UAB „Marbau“ dėl mainų sutarties pakeitimo ir kainų skirtumo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovai pateikė ieškinį, kuriuo prašo:1) pakeisti 2009-07-24 žemės sklypų mainų sutartį sudarytą tarp M. G. ir L. G. bei A. J. ir D. J. taip:

3- 2009-07-24 žemės sklypų mainų sutarties 5.1. p. vietoje žodžių „Šalių susitarimu Sklypo Nr. 1 vertė - 200 000 Lt (du šimtai tūkstančių litų)“ įrašyti žodžius „Šalių susitarimu Sklypo Nr. 1 vertė — 172 652,79 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du litai, 79 cnt;

4- 2009-07-24 žemės sklypų mainų sutarties 5.3. p. pakeisti ir išdėstyti taip „5.3. Šalių susitarimu Sklypas Nr. 1 ir Sklypas Nr. 2 yra mainomas su 27 347,21 Lt (dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni litai, 21 cnt) dydžio priemoka, kurią M. G. ir L. G. įsipareigoja solidariai sumokėti A. J. ir D. J. ne vėliau kaip Sutarties pakeitimo teismo sprendimu dieną.“;2) priteisti solidariai iš atsakovų M. G. ir L. G., ieškovų A. J. ir D. J., naudai 27 347,21 Lt dydžio priemoką pagal 2009-07-24 žemės sklypų mainų sutartį pakeistą teismo sprendimu; 5 % dydžio metines procesines palūkanas už priteistą pinigų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 953 Lt dydžio žyminį mokestį.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovai 2009-07-24 buto pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su UAB „Marbau“ bei žemės sklypų mainų sutarties, sudarytos su atsakovais pagrindu įgijo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise butą (unikalus Nr. ( - ), esantį adresu duomenys neskelbtini, ir 748/1495 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), esančio adresu ( - ). 2010 m. balandžio mėn. atlikus žemės sklypo geodezinius matavimus siekiant nustatyti tikslias jo ribas, ieškovams tapo žinoma, kad įvažiavimo į žemės sklypą vartai ir tvoros dalis (plane pridėtame kaip priedas Nr. 1 prie mainų sutarties atkarpoje tarp taškų 5 ir 6) bei žemės sklypą ir gretimą žemės sklypą, (plane pridėtame kaip priedas Nr. 1 prie mainų sutarties atkarpoje tarp taškų 4 ir 11) skirianti tvora yra pastatytos ne žemės sklype ir net ne ant žemės sklypo ribos, o galimai valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Analogiškai galimai valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemė sklype yra įrengta ir lietaus nuotekų surinkimo duobė.

6Sudarant pirkimo-pardavimo ir mainų sutartis ieškovams atsakovai neatskleidė faktinės aplinkybės, kad įvažiavimo į žemės sklypą vartai, tvora bei lietaus nuotekų surinkimo duobė yra įrengti pažeidžiant teisės norminių aktų reikalavimus. Priešingai, mainų sutarties 3.3. p., siekdami įtikinti sudaryti mainų sutartį, atsakovai garantavo, kad dėl žemės sklypo nėra gręsiančių pretenzijų ir ieškinių. Mano, kad tik laiko klausimas, kuomet tretysis asmuo pareikalaus perkelti tiek įvažiavimo į žemės sklypą vartus ir tvorą, tiek ir lietaus nuotekų surinkimo duobę į žemės sklypą ar bent ant jo ribos.

7Kadangi pirkimo-pardavimo sutartimi nuosavybės teise įgijo tik butą, sudarydami mainų sutartį ir nustatydami žemės sklypo kainą (200 000 Lt) bei parinkdami mainų be priemokos objektą, ieškovai tikėjosi, kad į žemės sklypo kainą inter alia įskaičiuota tinkamai ir kokybiškai įrengtų šių statinių bei įrenginių kaina: (i) įvažiavimo į žemės sklypą vartų ir tvoros, kuriuos pagrįstai manė ir atsakovai tai tvirtino esant žemės sklype ar bent ant žemės sklypo ribos; (ii) lietaus nuotekų surinkimo sistemos, įskaitant lietaus nuotekų surinkimo duobės; (iii) asfalto aikštelės, (iv) grindinio trinkelių (v) fekalijų surinkimo duobės; (vi) giluminio vandens gręžinio kainos.

8Sugedus giluminio vandens gręžinio siurbliui ir paaiškėjus faktinei aplinkybei, kad atsakovai galimai sąmoningai neatskleidė esminės informacijos, lėmusios žemės sklypo kainos nustatymą ir mainų be priemokos objekto parinkimą ieškovai buvo priversti pasitelkti kvalifikuotą statybos srities specialistą (UAB „Baltijos statybos kompanija“) bei geodezinius matavimus atliekantį asmenį (UAB „Nigranda“) ir patikrino visų žemės sklype esančių įrenginių kokybę bei statinių išdėstymą, „pririšant“ juos prie žemės sklypo. Paaiškėjo kiti esminiai žemės sklype esančių įrenginių kokybės trūkumai(minėta aukščiau). Tokiu būdu pagal UAB „Baltijos statybos kompanija“ 2010-05-10 atliktus skaičiavimus visų aukščiau aptartų ir konstatuotų žemės sklype esančių (inter alia, anot atsakovų turėjusių būti) statinių ir įrenginių trūkumų šalinimo kaštai sudaro 27 347,21 Lt. Pastato, kuriame yra butas, statybos, kartu ir žemės sklype esančių įrenginių bei statinių statybos ir įrengimo rangos darbų užsakovas buvo UAB „Marbau“, atstovaujama direktoriaus M. G., o statybos rangovas UAB „Potena“, atstovaujama komercijos direktorės L. G.. Be to statybos techninę priežiūrą atliko M. G., galimai turintis techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantį atestatą ir neabejotinai turintis specialių žinių statybos srityje. Žemės sklype esančių statinių ir įrenginių statybos ir montavimo darbus vykdė ir juos kontroliavo atsakovai, veikdami trečiųjų asmenų (UAB „Marbau“ ir UAB „Potena“) vardu ir interesais. Atsakovams nutylėjus žemės sklype esančių ar turimų būti statinių bei įrenginių trūkumus ir atitinkamai informavus apie viešosios teisės pažeidimus bei gresiančias pretenzijas dėl tvoros, įskaitant įvažiavimo vartus bei lietaus nuotekų šulinio perkėlimo ant žemės sklypo ribos atitinkamai buvo nustatyta didesnė žemės sklypo ir netinkamai parinkti mainų sutarties objektai, nenustatant priemokos už mainų sutartimi mainomą turtą. 2010-05-13 atsakovams įteikė 2010-05-11 d. rašytą pretenziją dėl netinkamo sutartinių prievolių vykdymo, kuria inter alia reikalavo gera valia sumažinti žemės sklypo kainą, nustatytų statinių ir įrenginių trūkumų šalinimo kaštų apimtimi, tačiau jokio atsakymo į pretenziją negavo.

9Mainų sutartyje aptarus tik žemės sklype esančio pastato nuosavybės teisės įgijimo klausimą (Mainų sutarties 3.5. p.) ir atskira pirkimo - pardavimo sutartimi ieškovams įgijus nuosavybės teisę į žemės sklype esančio pastato dalį (butą), daro išvadą, kad į žemės sklypo kainą, nurodytą Mainų sutarties 5.1. p., įskaičiuota tinkamai ir kokybiškai įrengtų šių statinių bei įrenginių kaina.

10Taip pat pažymėjo, kad, kad mainų sutartyje nėra atskirai aptarta žemės sklypo, inter alia jame esančių ir atsakovų tvirtinimu žemės sklype buvusių statinių ir įrenginių kokybė. Mano, jog tokiu atveju derėtų vadovautis CK 6.333 str. 4 d., kurioje atsakovams priskiriama pareiga perduoti ieškovams tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie įprastai naudojami.Įvažiavimo į žemės sklypą vartai ir tvora bei lietaus nuotekų surinkimo duobė, kuriuos pagrįstai manė ir atsakovai tvirtino esant žemės sklype ar bent ant žemės sklypo ribos, kaip vėliau paaiškėjo yra pastatyti ne žemės sklype ir net ne ant jo ribos bei neturint tam gretimo žemės sklypo savininko sutikimo t.y. ex lege įrengti pažeidžiant teisės norminių aktų reikalavimus ir negali būti naudojami pagal jų tiesioginę paskirtį.Šalinimo kaštai remiantis 2010-05-10 UAB „Baltijos statybos kompanija“ pateiktu komerciniu pasiūlymu, bei sudaryta lokaline sąmata viso sudaro 27 347,21 Lt.

11Teismo posėdžio metu ieškovas A. J. palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad trinkelių nelygumas iškilo po žiemos; užimta daugiau nei 2 metrai valstybinės žemės – bet kokiu atveju tvorą reikės nukelti. Atsakovai nepasakė defektų, o ieškovai patikėjo pardavėju. Teigia, jog nuotekų duobė yra sandorio dalis, ji įskaityta į kainą.Jei būtų nurodyti trūkumai, kaina būtų kitokia Atsakovui siūlė pačiam sutvarkyti viską, kaip turi būti.Atsakovas žadėjo sumokėti pinigus, tačiau nesumokėjo. Kadastrinių matavimų neregistravo. Nurodė, jog remontavo siurblį.Neveikiantis yra garaže.Sąmatoje nurodyta darbų vertė, pinigų už siurblį ieškovas nereikalauja. Teigia, jog aplinkybę, kad tvora yra valstybinėje žemėje, patvirtina į bylą pateiktas planas, sudaryta atlikus žemės sklypo geodezinius matavimus. Taip pat paaiškino, jog dalis tvoros jau išrinkta.Sudarydami sandorį daiktą apžiūrėjo natūroje.Liepos 9 d. atliktas turto vertinimas, o sutartis pasirašyta liepos 24 d. Kad į fekalijų duobę skverbiasi paviršinis vanduo, yra nurodyta sąmatoje.Yra uždėtas vienas žiedas - galima bet kada pasižiūrėti.Atsakovas šalia stato namą, ten būna ir viską žino. Pažymėjo, kad reikia demontuoti tvorą ir pastatyti į reikiamą vietą.Pretenzijų iš institucijų nėra gavęs. Butą pirko iš UAB „Marbau“, kurio direktorius yra M. G..Ieškovas nėra žemėtvarkos specialistas.Yra sudaręs gal 2 sandorius.Tiesiog pasitikėjo žmogumi. Kad tvora buvo, - patvirtina turto vertinimo ataskaita, yra nuotraukos.Prie ieškinio vertinimo ataskaitos nėra. Tik pas notarą sudarydamas sutartį sužinojo, kad butas priklauso UAB „Marbau“, o sklypas fiziniam asmeniui.Bendravo su M. G., jo žmoną matė pas notarą.Siurblys sugedo, nes buvo netinkamai įrengtas.Pirkdamas jis negavo jokių instrukcijų.Ieškovas nežinojo, kaip eksploatuojamas hidroforas.Sugedo po nepilnų metų. Valstybė neleis žemės išsipirkti, nes ten yra komunikacijos. Teigia, jog kvalifikacijos atestatai leidžia daryti išvadas apie defektus asfaltbetonio aikštelėje.Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovo atstovas adv. R.Merkevičius nurodė,keistai skamba,kad naudotis svetima tvora galima.Teismas turi nustatyti faktines bylos aplinkybes, ir remiantis jomis priimti teisingą sprendimą. Prašo ieškinį tenkinti.

13Ieškovė D. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta ir tinkamai, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, jos interesus atstovauja adv. R.Merkevičius, todėl byla nagrinėjama ieškovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

14Atsakovai M. G. ir L. G. atsiliepime (b.l. 46-48), nesutikdami su ieškiniu nurodė, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir turi būti vykdoma (pacta sunt servanda). 2009-07-24 Žemės sklypų mainų sutartimi atsakovai su ieškovais tarpusavyje aptarė bei raštu įtvirtino tik savo susitarimą dėl tarpusavio žemės sklypų mainų -jokių inter allia tarp šalių dėl žemės sklype esančios trečiojo asmens ieškovams galimai perduotos/parduotos nuosavybės, nebuvo.Atkreipė dėmesį į tą aplinkybę, jog 2006-10-31 iš tuometinės savininkės L. J. įgiję žemės sklypą, 2007-01-30 jį išnuomojo juridiniam asmeniui - UAB „Marbau“.Teigia, jog ieškovas, būdamas profesionalus teisininkas, advokatas, klaidina teismą įvardindamas atsakovus, ieškovo kieme esančių statinių savininkais. Pažymėjo tai, jog po ieškinio gavimo apžiūrėję sklypą natūroje ir palyginę jį su ieškovų pateiktuoju planeliu, nerado dalies plane atvaizduotų nekilnojamųjų objektų. Žemės sklypo valdymas nuosavybės teise apima daugelį formų - tai ir teisė asmeniškai naudoti žemės sklypą pagal jo tikslinę paskirtį, tai ir teisė jį išnuomoti, įkeisti, parduoti, mainyti, leisti kam nors užstatyti (superficies), suteikti kam nors panauda ir t.t.Nurodė, kad statytojas UAB „Marbau“, ant atsakovų nuosavybės teise valdyto žemės sklypo ne tik pastatė ir įteisino gyvenamosios paskirties pastatą - dvibutį gyvenamąjį namą, bet ir galimai sukūrė kitokius nekilnojamuosius objektus. Galbūt jie gali būti įvardijami kaip buto priklausiniai, tačiau atsakovai, buvę žemės sklypo valdytojai bet ne pastato ir jo priklausinių statytojai nei juos statė, nei juos pardavė, nei dėl jų susitarė.Ieškovų nuosavybės teise valdomas butas turi „vietinį centrinį šildymą, nuotekų šalinimą ir vandentiekį“, t.y. objektus, be kurių namo, kuriame yra butas, priėmimas-pridavimas po jo statybų užbaigimo, yra teisiškai neįmanomas. Visos šios aplinkybės akivaizdžiai liudija apie esamų atsakovų teisinį nesuinteresuotumą bylos baigtimi ir ieškovų tarpusavio santykiu su faktiniu statytoju ir pardavėju. Ta aplinkybė, jog atsakovas buvo UAB „Marbau“ vadovu, inler allia jo nepaverčia ieškinyje išvardintų ir galimai nebrokuotų daiktų savininku.Mano, jog esami bylos atsakovai turi būti pakeisti kitu atsakovu - UAB „Marbau“.

15Pabrėžė, kad esami įstatymai numato, jog oficialią juridinę galią turi tie dokumentai, kurie yra išduoti atitinkamų ir tam teisę turinčių institucijų, t.y. į bylą pateiktas VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas nurodo, jog 0,1495 ha bendro ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastriniai matavimai buvo atlikti 1993-03-31 ir tebėra galiojantys iki šiol. Tai reiškia, jog ieškovų į bylą pateiktas dokumentas, t.y. tvoros geodezinė nuotrauka, neturi viršesnės galios už oficialiame registre įregistruotąjį ir nekvestionuojamą faktą, jog išmainytos žemės sklypo dalies vieta, plotas ir kiti unikalūs duomenys yra nė kiek nepasikeitę nuo tada, kai jie buvo užfiksuoti ir įrašyti į registrą.

16Nurodomos 2009-07-24 Žemės sklypų mainų sutarties sąlygos (Sutarties punktas Nr. 2.2.) taip pat įtvirtino, jog „Šalys turėjo galimybę ir apžiūrėjo mainomą turtą iki sutarties pasirašymo. Jokių pretenzijų šalys viena kitai dėl mainomo turto, jo būklės ir kokybės – neturi“. Atsakovų supratimu, ši aplinkybė ir šalių susitarimo sąlyga Inter alia savarankiškai bei besąlygiškai patvirtina faktą, jog netgi tariamo atsakovų prisidėjimo prie ieškinyje ieškovų nurodomų nuostolių atsiradimo atveju, ieškovai negali turėti atsakovams jokių pretenzijų dėl išmainytų daiktų „būklės ir kokybės“.

17Pažymėjo, jog į bylą pateiktas UAB „Baltijos statybos kompanijos“ atestatas patvirtina tik pastarosios įmonės teisę atlikti „Žemės statybos darbus (statybos sklypo reljefo tvarkymą, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimą ir užpylimą), statybinių konstrukcijų (mūro) statybą ir montavimą, stogų įrengimą, apdailos darbus (išskyrus fasadus)“, tačiau nesuteikia teisės komercinį pasiūlymą pateikusiai įmonei, remiantis „vizualine objekto apžiūra“ konstatuoti inžinierinių tinklų defektus, bei sudaryti jų remonto sąmatą nes nurodoma įmonė paprasčiausiai neturi nei žinių, nei kvalifikacijos dirbti inžinierinių tinklų darbams reikalingo atestato ar leidimo. Atsakovai prašo ieškinį dėl mainų sutarties pakeitimo ir kainų skirtumo priteisimo atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovų atsakovų naudai bylinėjimosi išlaidas.

18Teismo posėdžio metu atsakovas M. G. nurodė, jog neaišku, kodėl ieškinys keliamas būtent šiems atsakovams – sklypai iškeisti lygiavertės reikšmės – jie tušti. Statiniai yra UAB „Marbau“, ir jie parduoti kita sutartimi.Pripažino, kad jis atstovavo UAB „Marbau“.Atsakovas išnuomojo sklypą minėtai bendrovei.Šiuo metu jis nėra įmonės direktorius. Nurodė, kad atsakovai buvo UAB „Marbau“ steigėjai, įmonę pardavė 10-10 d., ir nemano, kad jis, o ne UAB „Marbau“ turi taisyti mainų sutartį. Pripažino, jog tvora buvo, tačiau viskas priklauso namui. Teigia, jog dėl defektų turi būti surašyti aktai.Vienas žmogus negali nustatyti defektų. Teigia, jog didžioji tvoros dalis nepastatyta, turi nuotraukas – vartai buvo, o tvoros tarp gretimo sklypo nėra ir nebuvo.Tvora pastatyta ne tam sklypui. Asfalto aikštelė padaryta puikiai, jokių balų nebuvo.Taip pat ir trinkelės.Duobių, kurias reikia taisyti, nėra, aikštelė įrengta kokybiškai, vandens surinkimo duobė, fekalijų duobė taip pat kokybiška. Hidroforo instrukcijoje parašyta, jog jį reikia kas pusmetį pripildyti oru; tikrinti oro slėgį.Jį įstatė UAB „Marbau“, savo kaltės nemato. Pripažino, jog jis, kaip direktorius organizavo darbus.Jam nebuvo žinoma, jog tvora ant valstybinės žemės.Kiekvieno darbo neorganizavo.Mūrininkui nurodymą statyti tvorą davė pats.Taškų nenurodė, - UAB „Alidadė“ buvo atlikusi matavimus.Teigia, kad tik vartai yra ne ant sklypo ribos.

19Nurodė, kad apie 12 m yra žalioji zona, kiekvienas sklypas dar pirkti 4 arus žemės, nes nėra vietos automobiliui apsisukti. Teigia, jog ieškovas žinojo, jog tvora pusę metro pasislinkusi į priekį – jam viskas buvo paaiškinta, ieškovas buvo atvažiavęs 6 kartus.Namas buvo priduotas prieš metus iki pardavimo, tada buvo pastatyta ir tvora. Pabrėžė, kad tvora yra kito sklypo.Nei atsakovas, nei UAB „Marbau“ jos nestatė, trinkeles klojo bendrovė, užsakė UAB „Potena“. Nurodė, kad J. priklauso ¼ gręžinio. Kadangi fekalijų duobė buvo perpildyta, todėl mano, kad ji sandari. Lietaus nuotekų duobė yra toje dalyje, kur numatyta telekomunikacijos dviem sklypams.Su ieškovu bendravo ilgai - iki hidroforo sugedimo jokių pretenzijų negavo. Atsakovo išsilavinimas – aukštasis, jis dizaineris, turi statybos atestatą. Negerai, kai trinkelės įkrenta 3-4 cm. Vizualiai nesimato.Darbus, UAB „Marbau“ užsakymu atliko kitos bendrovės.Priduodant namą, turi būti aikštelė, gręžinys.Atskirai sutartyje šie dalykai nebuvo aptarti. Sutartis ruošė abiejų šalių pasirinktas notaras.

20Atsakovų atstovas adv. R.Rinkevičius nurodė, kad reikalavimas dėl kainų skirtumo kildinamas iš UAB „Baltijos statybos kompanija“, kurios buveinė registruota tuo pačiu adresu, kaip ir ieškovo darbo vieta, komercinio pasiūlymo. Atsakovai tai vertina, kaip ieškovo norą pasipelnyti. Be to, pasiūlymas buvo sudarytas remiantis vizualine apžiūra. Mainų sutartimi buvo parduotas sklypas, o ne jame esantys daiktai. Sutarties 2.2 punkte nurodyta, jog sklypas apžiūrėtas, pretenzijų ieškovas neturėjo.Ieškovas teisiškai išprusęs. Atsakovas tik išmainė sklypą, tačiau nepardavė jokių priklausinių. Tai, kad UAB „Marbau“ atstovas buvo atsakovas, nekeičia subjektiškumo. Mano, jog nėra jokio pagrindo teigti, kad pardavėjas kaltas, jog daiktas sugedo netinkamai jį eksploatuojant – nėra jokių įrodymų, išskyrus sąmatą, atliktą remiantis vizualine apžiūra.Yra galimybė, kad trinkelės nelygios dėl sunkvežimių laikymo; be to, kas patvirtins, kad tvora neperstatyta po įsigijimo, t.y. teigia, jog įrodinėjimo pareiga, tenkanti ieškovui, neįvykdyta. Kadangi atsiliepime buvo nurodyta, jog nepakanka įrodymų, ieškovas turėjo galimybę per 6 mėnesius tuos įrodymus pateikti. Pažymėjo, jog nėra įrodymų, kad atsakovas nuslėpė, nesupažindino su daikto kokybe. Įrašas patvirtina, kad namas turi visas komunikacijas, yra aktai dėl tinkamumo naudoti, todėl pagrindo kalbėti apie atsakovo tyčią ar atsakomybę, nėra. Kadangi nėra pagrindo tenkinti ieškinį, prašo priteisti ir visas bylinėjimosi išlaidas.

21Atsakovė L. G. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta tinkamai, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, jos interesus atstovauja adv. R.Rinkevičius, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

22Tretysis asmuo Vilniaus m. 24-ojo notarų biuro notaras A. D. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai(CPK 130 str.), todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

23Tretysis asmuo UAB „Marbau“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Atsiliepimo nepateikė.

24Ieškinys tenkintinas iš dalies.

25Byloje nustatyta, kad 2009-07-24 buto pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Marbau“, atstovaujama vadovo M. G. pardavė, o D. J. ir A. J. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise nupirko butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) (b.l. 9-14). Sutarties 1.3 p. nurodyta, kad butas nuosavybės teise priklauso pardavėjui. Šalių susitarimu buto kaina yra 400000 Lt (sutarties 2.1 p.); buto vidutinė rinkos vertė pagal 2009-07-15 VĮ Registrų centro pažymą – 898000 Lt (sutarties 2.4 p.). Nuosavybės teisė į butą pereina pirkėjams nuo sutarties pasirašymo momento (sutarties 3.3 p.). Sutarties 5.1 punkte pirkėjai, t.y. D. J. ir A. J. patvirtino, kad iki sutarties pasirašymo turėjo galimybę ir apžiūrėjo butą. Dėl jo būklės bei kokybės neturi pardavėjui jokių pretenzijų. 6 sutarties punkte numatyta, jog sutartis sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės sutarties sudarymui ir jos vykdymui.

26Iš sutarties turinio matyti,kad atsakovas,būdamas UAB“Marbau“ steigėju ir vienu iš savininkų,o pagal pareigas ir direktoriumi,kaip viena iš sandorio šalių turėjo pareigą paaiškinti ieškovams,kas yra buto(namo dalies) priklausiniai pilna apimtimi,nes tik esant būtiniems priklausiniams ir galint jais disponuoti savo nuožiūra,galima pasiekti tinkamo buto eksploatavimo ir esamu laiku,ir ateityje.Tai reiškia,kad atsakovas turėjo paaiškinti kur ir kaip bus surenkamos vandens ir kanalizacijos nuotekos,kai akivaizdu,kad vizualiai tai nesimatys ir tai turės būti po žeme.Taip pat akivaizdu,kad esant įvažiavimo vartams su tvora,tai laikoma,kaip sklypo ir jame esančio dvibučio priklausinys,ir tai,kad atsakovas nežinojo,kad šis priklausinys pastatytas ant valstybinės žemės,neeliminuoja jį,kaip statinio pardavėją nuo atsakomybės dėl jo trūkumų,nes šiuo atveju kilo ginčas ne dėl kokybės,o dėl tvoros ir vartų pastatymo ant žemės,kuri statytojui nepriklausė,t.y.dėl savavališkos statybos,kurios pasekmės ankščiau ar vėliau turės būti įstatymais numatyta tvarka pašalintos ar ištaisytos,bet jau su nuostoliais ieškovui,kuriam reikės statytis naujus vartus kartu su tvora tik ant savo sklypo ribos.

27Tą pačią dieną, t.y. 2009-07-24, Žemės sklypų mainų sutartimi L. G. ir M. G. išmainė su D. J. ir A. J. 748/1495 dalis žemės sklypo(unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - )), adresu ( - ) (sklypas Nr. 1) į žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - )) adresu ( - ) (sklypas Nr. 2) (b.l. 15-20). Sutarties 1.1 punkte nurodyta, jog žemės sklypas Nr. 1 suformuotas atliekant kadastrinius matavimus; 2007-01-30 yra sudaryta šio sklypo (0,0748 ha) nuomos sutartis (nuomininkas UAB „Marbau“, terminas nuo 2007-01-30 iki 2017-01-30). Mainomas sklypas Nr. 1 bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso ir VĮ Registrų centre registruotas L. G. ir M. G. vardu (1.3 p.). Sutarties 2.2 punkte numatyta, jog šalys patvirtina, kad turėjo galimybę ir apžiūrėjo mainomą turtą iki sutarties pasirašymo. Jokių pretenzijų šalys viena kitai dėl mainomo turto, jo būklės ir kokybės – neturi. D. J. ir A. J. naudosis žemės sklypo dalimi turinčia 748 kv.m., plane pažymėta skaičiais 5-6-7-8-9-10-11-4; duomenys apie žemės sklypą žyminčius taškus nurodyti remiantis UAB „Alidadė“ parengtu žemės sklypo ribų planu (sklypo planas – priedas Nr. 1) (sutarties 3.3.1 p.). 3.5 sutarties punkte atsakovai pareiškė, kad sklype Nr. 1, yra pastatas (( - )). jame esantis butas, adresu ( - ), 2009-07-24 yra parduotas D. J. ir A. J..Paaiškėjus, kad sutarties 3.1-3.5. punktuose nurodyti pareiškimai ir/ ar garantijos neatitinka tikrovės L. G. ir M. G. įsipareigoja savo sąskaita ir rizika atlikti visus reikiamus ir pageidautinus veiksmus, trūkumams pašalinti ir atlyginti D. J. ir A. J. su tuo susijusius nuostolius (sutarties 3.6 p.).Pagal sutarties 6.5 p. ši sutartis sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šios sutarties sudarymui ir jos vykdymui.

28Prie sutarties pridėtas priedas Nr. 1 – žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) planas, parengtas UAB „Alidadė“ (b.l. 21). Viso sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos 2006-10-04 (b.l. 22).

29Iš pateiktų prie sutarčių planų nėra matyti kur buvo lietaus nuotekų surinkimo duobė,nes ji nebuvo planuose pažymėta.Ieškovo pateiktame plane(b.l.36) matyti,kad minėtas nuotekų surinkimo šulinys yra už sklypo ribų,kaip ir tvora toje pusėje.Ieškovas įrodė,kad tvora dviejose jam priklausančio sklypo dalyse-prie įvažiavimo į sklypą ir priešingoje pusėjė,kur yra minėta nuotekų surinkimo duobė yra ne jo nupirktame sklype,o valstybinėje žemėje(kitokios išvados negalima padaryti,nes sklypas yra kaime).Teismas daro išvadą,kad nuotekų surinkimo duobė buvo parduodamo namo priklausinys (CK 4.19str.) skirtas dvibučiui namui tarnauti,o tvora su įvažiavimo vartais yra sklypo antraeiliai daiktai,kurie skirti pagal savo savybes tarnauti ir dvibučiam namui kaip vienetui,ir ieškovo butui atskirai,bet nėra susiję su namu tiesiogiai,tačiau su pagrindiniais daiktais-sklypu ir namu sudaro vieningą, neatskiriamą turto kompleksą, yra toje pačioje teritorijoje, per kurią patenkama į butus, taigi skirtas minėtam objektui (dvibučiam namui) tarnauti(CK 4.13str.). CK 4.14 str. 1 dalyje nurodyta, kad antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. 2-oje šio straipsnio dalyje papildomai nurodyta, kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu iškyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai. Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas(LAT) savo praktikoje yra pasisakęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodomas turto perleidimo sutartyje ar neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos (LAT 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008; 2003 m. lapkričio 5 d, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1051/2003; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, visiškai nereikšmingi yra atsakovo argumentai, kad ieškovas galės išsipirkti papildomai žemę iš valstybės,kad namą pardavinėjo UAB“Marbau“,o žemę mainė atsakovai ir sutartyse minėta nuotekų duobė ir tvora nebuvo paminėti,kaip ir kiti ginčo objektai. Norminių aktų, galiojusių pardavimo ir mainų dienai, analizė pagrindžia, kad pagrindinio daikto priklausiniai galėjo likti ir neįregistruoti.Tačiau neabejotinai vietinis nuotekų šalinimas-aukščiau minėta duobė yra registruoti,kaip dvibučio namo priklausinys(b.l.50).Todėl teismas daro išvadą,kad atsakovai,sudarydami sutartis su ieškovais, privalėjo parduoti namą ir perleisti mainų sutartimi sklypą su tvora ir įvažiavimo vartais,kurie būtų sklypo ribose,ir vietinis vandens nuotekų surinkimas turi būti sklype,nes kitos situacijos(kad būtų įteisintas vandens nuotekų surinkimas valstybinėje žemėje) nenumatyta.

30Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nuosavybės teisės į 748/1495 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), 2009-07-24 Mainų sutarties pagrindu įregistruotos ieškovų D. J. ir A. J. vardu; visas žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus; kadastro duomenų nustatymo data – 1993-03-31 (b.l. 50-54). Nekilnojamojo turto registre (7.9; 7.13 punktas) buvo įregistruota 2007-01-30 nuomos sutartis; nuomininkas UAB „Marbau“; 0,0748 ha žemės sklypo nuomos sutarties išregistravimo pagrindas nurodytas 2009-07-24 susitarimas (b.l. 50-54, 59).

31Dviejų butų gyvenamasis namas, esantis ( - ), pripažintas tinkamu naudoti 2008-07-24 aktu Nr. (100)-11.75-618; akte nurodyta, jog šio namo statytojas UAB „Marbau“ (direktorius M. G.); rangovas UAB „Potena“, techninis prižiūrėtojas – M. G. (b.l. 23-24).Šis pripažinimas nėra neabejotinas įrodymas,kad parduotas sklypas su namu ir priklausiniais,kurie buvo be trūkumų(tvora neįregistruota,o vietinės vandens nuotekos įregistruotos) .

32Kaip matyti iš esamų sutarčių atsakovai L. ir M. G. buvo sklypo savininkai,buvo UAB“Marbau“ steigėjai ir savininkai,kurie patys sau išnuomavo savo pačių sklypą ir neformaliai kaip juridiniam asmiui-UAB “Marbau“ tam,kad šis juridinis asmuo pastatytų ant sklypo dvibutį namą ir po to namas būtų parduotas,nes tai matyti iš sutarčių sekos,jų turinio ir faktinių įvykių analizės(išnuomotas sklypas sau patiems 10 metų ant kurio pastatomas dvibutis namas ir kuris per 10 metų privalės pakeisti savo statusą sklypo atžvilgiu,o vienintelis logiškas ir galimas sprendimas be nuostolių-jo pardavimas kartu su sklypu,nes po nuomos pasibaigimo pasiimti namo nėra įmanoma.Jeigu mainyti sklypą,tai atsiliepia mokesčiams teigiamai mainytojui.) (b.l.50-52).Todėl teismas neturi sąžiningo ir teisingo pagrindo (CK 1.5 str.) atsieti atsakovus nuo ieškovų reikalavimo dėl buto pirkimo-pardavimo sutarties ir mainų sutarties sudarymo,nors sutartį pasirašė UAB“Marbau“ atstovas,nes tik žemės savininkai-atsakovai galėjo sau leisti išsinuomoti sklypą ant kurio patys sau leido pastatyti namą,kurį pardavė ne vienam,o ne mažiau trim atskiriems asmenims(ieškovai kaip šeima,namas yra dvibutis ir iš sutarties teismas tai mato).Teismas nesigilina ex ofitio dėl kokių priežasčių(ekonominių,mokestinių ar kt.) atsakovai vykdė būtent tokias statybas ir nekilnojamojo turto pardavimus.

33Ieškovas A. J. 2010-05-11 surašė pretenziją (b.l. 25-27) atsakovams M. G. ir L. G. dėl sutartinių prievolių vykdymo, kurioje nurodė, kad 2010 m. balandžio mėnesį atlikus žemės sklypo, esančio ( - ), geodezinius matavimus, tapo žinoma, kad įvažiavimo į žemės sklypą vartai ir tvoros dalis (plane pridėtame kaip priedas Nr. 1 prie mainų sutarties atkarpoje tarp taškų 5 ir 6) bei žemės sklypą ir gretimą žemės sklypą, (plane pridėtame kaip priedas Nr. 1 prie mainų sutarties atkarpoje tarp taškų 4 ir 11) skirianti tvora yra pastatytos ne ant žemės sklypo ribos, o galimai valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Analogiškai galimai valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemė sklype yra įrengta ir lietaus nuotekų surinkimo duobė.Mainų sutarties 3.3. p., siekdami įtikinti sudaryti mainų sutartį, atsakovai garantavo, kad dėl žemės sklypo nėra gresiančių pretenzijų ir ieškinių.Todėl rašte nurodyti statinių ir įrenginių trūkumai neabejotinai atsakovams buvo žinomi, tačiau tiek derybų, tiek ir sutarčių sudarymo metu jie ieškovams nebuvo atskleisti.Pretenzija M. G. įteikta 2010-05-13 (b.l. 28).

34Kaip minėta aukščiau,teismas su tokiais ieškovo argumentais turi pagrindą sutikti tik iš dalies.

35Teismas neturi objektyvų pagrindą sutikti su ieškovo argumentais,kad dėl atsakovo kaltės sugedo vandens hidroforas,nes jam nebuvo išaiškintos eksploatavimo instrukcijos,nes teismo nuomone protingai ir apdairiai elgiantis apie metus laiko buvo galima išsiaiškinti eksploatavimo taisykles,sąlygas ir būdus tiek pačiam ieškovui,tiek gauti paaiškinimus iš atsakovo.Ieškovas neįrodė,kad atsakovas kaltas dėl gręžinio kokybės ir hidroforo sugedimo,nes tik po to,kai sugedo hidroforas,ieškovas ėmė dėl gręžinio reikšti pretenzijas atsakovui.Šioje dalyje ieškinys neįrodytas ir todėl atmestinas.

36Minėtą ieškinyje kainą ieškovai grindžia UAB „Baltijos statybos kompanija“ komerciniu pasiūlymu atlikti įvažiavimo vartų, tvoros, lietaus nuotekų šulinio, asfalto aikštelės, trinkelių ir išgrėbimo duobės remonto (defektų ištaisymo) darbus už 27347,21 Lt. Pasiūlyme nurodyta, jog lokalinė sąmata paskaičiuota remiantis vizualine objekto apžiūra (b.l. 29). Iš lokalinės sąmatos matyti, kad įvažiavimo vartų, tvoros darbų kaina – 9967,98 Lt; lietaus nuotekų šulinio – 3542,88 Lt; asfalto aikštelės remonto – 5000,93 Lt, trinkelių perklojimo – 3047,99 Lt; išgrėbimo duobės 3790,93 Lt; vandens gręžinio remonto – 1996,50, t.y. iš viso 27347,21 Lt (b.l. 30-31). Lokalinę sąmatą sudarė UAB „Baltijos statybos kompanija“ direktorius D. Z., turintis kvalifikacijos atstatą, suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai); UAB „Baltijos statybos kompanija“ atestatas įmonei suteikia teisę atlikti statinio statybos darbus; statybos darbų sritys; žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas), statybinių konstrukcijų (mūro) statyba ir montavimas; stogų įrengimas; apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą) (b.l. 32-33).

37Ieškovai, pagrįsdami ieškinyje nurodytas aplinkybes apie tvoros ir šulinio buvimo vietą, pateikė UAB „Nigranda“ tvoros topografinę nuotrauką (b.l. 35-36), iš kurios matyti, jog sklypą juosianti tvora nesutampa su sklypo ribomis, t.y. trijose sklypo kraštinėse pastatyta tvora yra už sklypo ribų.Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovu,kad visa tvora pastatyta netinkamai pagal ginčo dalyką.Iš esmės tik dviejose vietose-prie įvažiavimo į sklypą ir priešingoje sklypo pusėje dalis tvoros yra ne ant sklypo ribų.Be to kita sklypo dalis ieškovui nepriklauso ir pretenzijos dėl netinkamos tvoros ir vartų viso sklypo riboms reikšti jis neturi teisėto pagrindo.

38Atsakovo pateikti išrašai iš internetinių svetainių patvirtina, jog Advokatų kontora ( - ) ir parneriai jų skelbiamas adresas sutampa su UAB „Baltijos statybos kompanija“ nurodomu adresu, t.y. ( - ).Taip pat skelbiamas toks pats telefono numeris ( - )) (b.l. 55-56).Tačiau teismo nuomone,tai įrodymams įtakos neturi,nes atsakovas nepateikė skaičiavimus paneigiančių įrodymų,o buveinės vietoje bendras telefono numeris šiuo atveju tik faktas,bet ne argumentas prieš.

39CK 6.223 str. įstatymo leidėjas nustatė sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką. Minėto straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu jei: kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį ar kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. Ieškinį dėl sutarties pakeitimo galima pareikšti tik po to, kai kita šalis atsisako pakeisti sutartį ar per trisdešimt dienų iš jos negautas atsakymas į pasiūlymą pakeisti sutartį, jei sutartis ar įstatymai nenustato kitokios sutarties pakeitimo tvarkos (CK 6.223 str. 3 d.).

40Ieškovas nurodo,kad atsakovai nesutiko pakeisti sutarties sąlygų-sumažinti parduoto turto kainą.Tačiau sutarties kainą ieškovas susieja su tokiais savo argumentais,kad “atsakovams nutylėjus žemės sklype esančių ar turimų būti statinių bei įrenginių trūkumus ir atitinkamai informavus apie viešosios teisės pažeidimus bei gresiančias pretenzijas dėl tvoros, įskaitant įvažiavimo vartus bei lietaus nuotekų šulinio perkėlimo ant žemės sklypo ribos atitinkamai buvo nustatyta didesnė žemės sklypo ir netinkamai parinkti mainų sutarties objektai, nenustatant priemokos už mainų sutartimi mainomą turtą.“Teismas,atsižvelgdamas į esamus byloje įrodymus,jų sisteminę analizę daro išvadą,kad šalimis buvo nustatyta sklypo mainų kaina,kuri tenkino abi puses,nepriklausomai nuo gautų priklausinių kokybės,nes ginčo daiktų trūkumai,kuriuos teismas pripažįsta pagrįstais paaiškėjo tik atlikus geodezinius matavimus,kurie nesusiję su namo eksploatavimu ir jo galimais faktiniais trūkumais dėl atsakovo kaltės.Iš esmės ieškinys yra dėl parduotų priklausinių trūkumų,o ne jų kokybės ir ne dėl sutarties kainos(tai tik išvestinis ieškovo reikalavimas).

41Teismas sutinka su ieškovo argumentais,kad CK 6.327 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad parduodamų daiktų kokybės ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, - įprastus reikalavimus, o pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau (CK 6.327 str. 3 d.). Jei pagal nekilnojamojo daikto pirkimo — pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui netinkamos kokybės daiktą, taikomos CK 6.334 str. taisyklės.

42Teismas iš bylos medžiagos mato,kad ieškovas nusipirkęs pusę sklypo su butu,ir negalėdamas atgauti iš atsakovo „nekokybiškų“ daiktų kainos skirtumo savo pasirinkimu turi teisę pareikalauti iš pardavėjo pagal CK 6.334 str. 1 d. 2 p.,- tuo atveju jei parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę reikalauti atitinkamai sumažinti pirkimo kainą.

43Tai reiškia,kad ieškovas prašo aukščiau minėtų reikalavimų pagrindu sumažinant sklypo mainų sutarties kainą,iš esmės sumažinti buto ir sklypo priklausinių trūkumų kainą,kas nėra šioje situacijoje teisinga ir sąžininga,nes CK 6.334 str.1d. atsakovui yra ne viena galimybė ištaisyti daiktų trūkumus elgiantis abiems pusėms sąžiningai,protingai ir teisingai.Be to,teismas iš esamų įrodymų analizės daro išvadą,kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų,kad jo sklype esama asfalto nelygumai ir kelio trinkelės nekokybiškai sudėtos,išgrėbimo duobė su defektais,ir kad tai buvo dėl atsakovo kaltės,dėl to kaupiasi vanduo ir yra nesandarumai.Teismas neturi pagrindo neabejotinai remtis „komerciniu pasiūlymu“ ir sąmata,kaip atsakovo kaltę dėl nekokybiškų priklausinių pardavimo atsakovui įrodymais(b.l.29,30-31).Teismas šiuos įrodymus įvertina,kaip galimas išlaidas,kurias galėtų patirti ieškovas,kad atliktų nurodomus sąmatoje darbus.Be to teismas iš šios sąmatos nemato,kad paskaičiuoti darbai dėl tvoros ir vartų demontavimo ir montavimo,tvoros sumontavimo(sąmatoje nurodyta 30m. tinklo,15 vnt.duobių ir kt. atsižvelgiant į b.l.36),naujo lietaus nuotekų šulinio įrengimo(20 m ilgio vamzdžių demontavimas ir 20 m.ilgio vamzdžių sumontavimas),išgrėbimo duobės tvarkymo darbai(iškasama visa duobė ir sutvarkius vėl užpilama) yra paskaičiuoti tokia apimtimi,kuri liečia tik ieškovus,nors akivaizdu,kad lietaus nuotekų šuliniu ir išgrėbimo duobe naudojasi visas dvibutis namas.Tai reiškia,kad ieškovas neginčijamai nepagrindė prašoma apimtimi būtinąsias išlaidas dėl iš atsakovo įsigytų ginčo daiktų visų trūkumų.Teismas pripažįsta ieškovą įrodžius,kad dalis tvoros su įvažiavimo vartais ir lietaus nuotekų šulinys jam buvo parduoti,kaip aukščiau minėta,neatitinkant įstatymo ir sąžiningos sutarties reikalavimų.Tačiau ieškovo prašymas apginti jo teises vadovaujantis tik šiuo konkrečiu CK 6.334 str.1d.2p. pagrindu ir pagal jo prašomą apimtį nėra įrodyti,nėra teisingi ir sąžiningi,todėl šioje dalyje netenkinami.Teismas mato sąžiningu,teisingu ir protingu tenkinti ieškovo prašymą šioje byloje iš dalies,nes toks teismo sprendimas gali užkirsti kelią šalių ginčams ateityje dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu,t.y. vadovaujantis CK 6.334 str.1d.3p. priteisti atsakovams,buvusiems sklypo pardavėjams,savo sąskaita per protingą terminą pašalinti daiktų-tvoros su vartais trūkumus,perkeliant tvorą ir vartus ant ieškovo sklypo ribų, ir perkelti lietaus nuotekų šulinį iš buvusios vietos į ieškovo sklypą.Nepašalinus trūkumų per teismo nurodytą terminą,atsakovai per 10 dienų turės atlyginti pirkėjo išlaidas nurodytų daiktų trūkumams pašalinti.Toks sprendimas,teismo manymu,leidžia atsakovams patiems atlikti teisingą trūkumų ištaisymą be abejonių ieškovo nesąžiningumu dėl darbų kainų, ir taip pat leidžia ieškovui, nesilaikant atsakovui nurodyto termino, pačiam atlikus darbus gauti už tai teisingą atlygį per kuo trumpesnį laiką.

44Ieškovas sumokėjo žyminio mokesčio 953 Lt (b.l. 7).Atsakovas M. G. sumokėjo advokatui R.Rinkevičiui 1400 Lt (b.l. 76 a).Atsakovas neįrodė,kad ieškinys nepagrįstas.Todėl iš atsakovo priteistina 317,67 Lt bylinėjimosi išlaidų proporcingai patenkintų reikalavimų apimčiai(CPK 88,93str.).

45Iš ieškovo priteistina 6 Lt,o iš atsakovo 12,02 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 88, 93 str. 1 d., 96 str.).

46Vadovaudamasis LR CPK 177-185 str.,259-260 str., 263 str., 264 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

47Ieškinį tenkinti iš dalies .

48Priteisti atsakovams M. G.(a.k( - ) ir L. G.(a.k( - ) solidariai ieškovų A. J. (a.k( - ) ir D. J. (a.k( - ) naudai perkelti tvorą, įvažiavimo vartus ant 748/1495 dalies žemės sklypo ribų (unikalus Nr( - ), kadastrinis adresas ( - ).),esančio ( - ),ir ir vandens nuotekų šulinį iš buvusios vietos į sklypą savo sąskaita per 20 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.Neatlikus šių veiksmų atsakovai solidariai per 10 dienų turės atlyginti ieškovams išlaidas nurodytų daiktų trūkumams pašalinti.

49Priteisti iš atsakovų M. G. (a.k( - ) ir L. G. (a.k( - ) solidariai ieškovų A. J. (a.k( - ) ir D. J. (a.k( - ) naudai 317,67 Lt(tris šimtus septyniolika litų 67 ct) bylinėjimosi išlaidų.

50Priteisti iš atsakovų M. G. (a.k( - ) ir L. G. (a.k( - ) solidariai 12 Lt(dvylika litų),o iš ieškovų A. J. (a.k( - ) ir D. J. (a.k( - ) 6 Lt(šešis litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

51Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovai pateikė ieškinį, kuriuo prašo:1) pakeisti 2009-07-24 žemės... 3. - 2009-07-24 žemės sklypų mainų sutarties 5.1. p. vietoje žodžių... 4. - 2009-07-24 žemės sklypų mainų sutarties 5.3. p. pakeisti ir išdėstyti... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovai 2009-07-24 buto pirkimo-pardavimo sutarties,... 6. Sudarant pirkimo-pardavimo ir mainų sutartis ieškovams atsakovai neatskleidė... 7. Kadangi pirkimo-pardavimo sutartimi nuosavybės teise įgijo tik butą,... 8. Sugedus giluminio vandens gręžinio siurbliui ir paaiškėjus faktinei... 9. Mainų sutartyje aptarus tik žemės sklype esančio pastato nuosavybės... 10. Taip pat pažymėjo, kad, kad mainų sutartyje nėra atskirai aptarta žemės... 11. Teismo posėdžio metu ieškovas A. J. palaikė ieškinyje nurodytas... 12. Ieškovo atstovas adv. R.Merkevičius nurodė,keistai skamba,kad naudotis... 13. Ieškovė D. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta ir... 14. Atsakovai M. G. ir L. G. atsiliepime (b.l. 46-48), nesutikdami su ieškiniu... 15. Pabrėžė, kad esami įstatymai numato, jog oficialią juridinę galią turi... 16. Nurodomos 2009-07-24 Žemės sklypų mainų sutarties sąlygos (Sutarties... 17. Pažymėjo, jog į bylą pateiktas UAB „Baltijos statybos kompanijos“... 18. Teismo posėdžio metu atsakovas M. G. nurodė, jog neaišku, kodėl ieškinys... 19. Nurodė, kad apie 12 m yra žalioji zona, kiekvienas sklypas dar pirkti 4 arus... 20. Atsakovų atstovas adv. R.Rinkevičius nurodė, kad reikalavimas dėl kainų... 21. Atsakovė L. G. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta... 22. Tretysis asmuo Vilniaus m. 24-ojo notarų biuro notaras A. D. į teismo... 23. Tretysis asmuo UAB „Marbau“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 24. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 25. Byloje nustatyta, kad 2009-07-24 buto pirkimo-pardavimo sutartimi UAB... 26. Iš sutarties turinio matyti,kad atsakovas,būdamas UAB“Marbau“ steigėju... 27. Tą pačią dieną, t.y. 2009-07-24, Žemės sklypų mainų sutartimi L. G. ir... 28. Prie sutarties pridėtas priedas Nr. 1 – žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( -... 29. Iš pateiktų prie sutarčių planų nėra matyti kur buvo lietaus nuotekų... 30. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 31. Dviejų butų gyvenamasis namas, esantis ( - ), pripažintas tinkamu naudoti... 32. Kaip matyti iš esamų sutarčių atsakovai L. ir M. G. buvo sklypo... 33. Ieškovas A. J. 2010-05-11 surašė pretenziją (b.l. 25-27) atsakovams M. G.... 34. Kaip minėta aukščiau,teismas su tokiais ieškovo argumentais turi pagrindą... 35. Teismas neturi objektyvų pagrindą sutikti su ieškovo argumentais,kad dėl... 36. Minėtą ieškinyje kainą ieškovai grindžia UAB „Baltijos statybos... 37. Ieškovai, pagrįsdami ieškinyje nurodytas aplinkybes apie tvoros ir šulinio... 38. Atsakovo pateikti išrašai iš internetinių svetainių patvirtina, jog... 39. CK 6.223 str. įstatymo leidėjas nustatė sutarties pakeitimo sąlygas ir... 40. Ieškovas nurodo,kad atsakovai nesutiko pakeisti sutarties sąlygų-sumažinti... 41. Teismas sutinka su ieškovo argumentais,kad CK 6.327 str. 1 d. įtvirtinta... 42. Teismas iš bylos medžiagos mato,kad ieškovas nusipirkęs pusę sklypo su... 43. Tai reiškia,kad ieškovas prašo aukščiau minėtų reikalavimų pagrindu... 44. Ieškovas sumokėjo žyminio mokesčio 953 Lt (b.l. 7).Atsakovas M. G.... 45. Iš ieškovo priteistina 6 Lt,o iš atsakovo 12,02 Lt pašto išlaidų... 46. Vadovaudamasis LR CPK 177-185 str.,259-260 str., 263 str., 264 str., 268 str.,... 47. Ieškinį tenkinti iš dalies .... 48. Priteisti atsakovams M. G.(a.k( - ) ir L. G.(a.k( - ) solidariai ieškovų A.... 49. Priteisti iš atsakovų M. G. (a.k( - ) ir L. G. (a.k( - ) solidariai ieškovų... 50. Priteisti iš atsakovų M. G. (a.k( - ) ir L. G. (a.k( - ) solidariai 12... 51. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...