Byla 2VP-1298-832/2018
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mažeikių skyrius, G. B. individuali įmonė, G. B. individualios įmonės vadovas G. B

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas M. K.,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolės E. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mažeikių skyrius, G. B. individuali įmonė, G. B. individualios įmonės vadovas G. B..

3Teismas

Nustatė

42018 m. sausio 25 d. antstolė E. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo skolininkės G. B. individualios įmonės vadovui G. B., už antstolės reikalavimų nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą nuo 2017-11-23 iki kreipimosi į teismą dienos.

5Pareiškime antstolė nurodė, kad vykdydama vykdomąją bylą Nr. 0009/17/01616, užvestą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyriaus 2017-05-31 išduotą sprendimą Nr. ĮAS-6-21, dėl skolininkės G. B. individualios įmonės įkeisto turto (priverstine hipoteka) pardavimo iš varžytinių išieškotojos VSDFV Mažeikių skyriaus naudai, 2017-11-23 patvarkymu Nr. S3g-63827, 2017-12-15 patvarkymu Nr. S3g-68756 bei 2018-01-08 patvarkymu Nr. S3h-653 skolininkė G. B. individuali įmonė pakartotinai buvo įpareigota per 3 dienas nuo patvarkymo įteikimo dienos pateikti įkeistą turtą, t. y. transporto priemonę R. P. 400, v. n. ( - ) ir transporto priemonę F. W., v. n. ( - ) apžiūrai arba raštu nurodyti įkeisto turto saugojimo vietą bei pateikti visus turimus dokumentus susijusius su įkeistu turtu. Minėti patvarkymai skolininkei įteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 6241 straipsnio 3 dalies nuostatomis – išsiunčiant patvarkymus el. paštu ir visais žinomais adresais paštu. Patvarkymai Nr. S3g-63827 ir Nr. S3h-653 įteikti asmeniškai skolininkės G. B. individualios įmonės vadovui G. B., tačiau įmonės vadovas G. B. patvarkymuose nurodytus įpareigojimus vengia vykdyti, todėl prašoma G. B. paskirti baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą.

6Vadovaujantis ( - ) straipsnio 3 dalimi, pareiškimai dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

7Antstolės pareiškimas tenkintinas.

8Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolės E. M. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0009/17/01616 užvesta pagal 2017-05-31 VSDFV Mažeikių skyriaus sprendimą Nr. ĮAS-6-21 dėl G. B. individualios įmonės, skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Vykdymo procese antstolė E. M. 2017-10-30 patvarkymu dėl įkeisto turto Nr. S3g-56753, įpareigojo skolininkę G. B. individualią įmonę per tris dienas nuo patvarkymo įteikimo dienos pateikti įkeistą turtą, t. y. transporto priemonę R. P. 400, v. n. ( - ), ir transporto priemonę F. W., v. n. ( - ) apžiūrai, arba nurodyti įkeisto turto saugojimo vietą bei pateikti visus turimus dokumentus susijusius su įkeistu turtu (transporto priemonės registracijos liudijimą, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), draudimo liudijimą). Minėtas patvarkymas G. B. individualios įmonės vadovui G. B. asmeniškai įteiktas 2017-11-02 ir 2017-11-13 dienomis, tačiau įmonės vadovas į antstolės patvarkyme nurodytą įpareigojimą nereagavo ir per nustatytą terminą įpareigojimų neįvykdė, todėl antstolė 2017 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo. Teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi paskyrė G. B. individualios įmonės vadovui G. B. 200 Eur dydžio baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą. Antstolė pakartotinai 2017-11-23 patvarkymu Nr. S3g-63827, 2017-12-15 patvarkymu Nr. S3g-68756 ir 2018-01-08 patvarkymu Nr. S3h-653 įpareigojo skolininkę G. B. individualią įmonę per tris dienas nuo patvarkymų įteikimo dienos pateikti įkeistą turtą, t. y. transporto priemonę R. P. 400, v. n. ( - ), ir transporto priemonę F. W., v. n. ( - ) apžiūrai arba raštu nurodyti įkeisto turto saugojimo vietą bei pateikti visus turimus dokumentus susijusius su įkeistu turtu. Patvarkymai buvo išsiųsti į G. B. individualios įmonės direktoriaus G. B. 2017 m. kovo 9 d. nurodytą el. paštą ir visais žinomais adresais paštu. Patvarkymai Nr. S3g-63827 ir Nr. S3h-653 įteikti asmeniškai G. B. 2017 m. lapkričio 25 d. ir 2018 m. sausio 12 d., tačiau įmonės vadovas G. B. į antstolės patvarkymuose nurodytus reikalavimus visiškai nereagavo.

9( - ) straipsnyje numatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (( - ) straipsnio 3 dalis).

102018 m. sausio 24 d. Juridinių asmenų registro duomenimis, G. B. individualios įmonės savininkas ir vadovas yra G. B., kuris pripažintinas atsakingu už antstolės priimtų patvarkymų vykdymą.

11Įvertinus byloje esančius duomenis, tai, jog G. B. individualios įmonės vadovas G. B. ne kartą geranoriškai buvo įpareigotas įvykdyti antstolės reikalavimus, taip pat tai, jog teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi jau buvo paskyręs G. B. 200 Eur dydžio baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą, darytina išvada, kad G. B. individualios įmonės savininkas ir vadovas G. B. piktybiškai nevykdo antstolės reikalavimų, į juos visiškai nereaguoja ir nesiekia susidariusios situacijos išspręsti taikiai. Nepateikdamas įkeisto turto, t. y. transporto priemonės R. P. 400, v. n. ( - ), ir transporto priemonės F. W., v. n. ( - ) antstolės apžiūrai arba raštu nenurodydamas įkeisto turto saugojimo vietos, sąmoningai trukdo antstolei tęsti įkeisto turto realizavimo procedūrą ir vilkina vykdymo procesą, todėl yra pagrindas G. B. individualios įmonės vadovui G. B. paskirti įstatyme numatytą baudą, kadangi baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, tikslas yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą.

12Atsižvelgus į tai, jog G. B. individualios įmonės vadovas G. B. net ir po 2017 m. lapkričio 28 d. teismo priimtos nutarties, kuria G. B. buvo paskirta bauda už anstolės reikalavimų nevykdymą, toliau pakartotinai nevykdo antstolės reikalavimų, skiriamos baudos dydis nustatytinas didesnis už sankcijoje nurodytą baudos vidurkį – 350 Eur.

13G. B. individualios įmonės vadovui G. B. išaiškintina, kad baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų, o baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 585, 645 straipsniais, teismas,

Nutarė

15A. E. M. pareiškimą tenkinti.

16Paskirti G. B. individualios įmonės, j. a. k. 166842320, vadovui G. B., a. k. ( - ) 350 Eur (trijų šimtų penkiasdešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą, įpareigojant paskirtą baudą sumokėti per 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Mokėjimo nurodyme reikia nurodyti įmokos kodą – 6800 ir bylos numerį, esantį šios nutarties viršuje (įrašyti mokėjimo nurodymo paskirtyje).

17Išaiškinti G. B., kad nustatytu laiku nesumokėjus baudos, vykdomasis dokumentas dėl baudos priverstinio išieškojimo bus perduotas antstoliui vykdyti priverstine tvarka.

18Išaiškinti G. B., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti teisėtus antstolės reikalavimus ir patvarkymus.

19Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0009/17/01616 grąžinti antstolei E. M..

20Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Proceso dalyviai