Byla 2A-796/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Jonui Butkui, atsakovo atstovams E. P., A. L., advokatui Egidijui Langiui, trečiojo asmens atstovei advokatei Jurgai Gradauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AS Baltem apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1264-194/2010 pagal ieškovo AB „Baltijos statybinės mašinos“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“, tretiesiems asmenims UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“, UAB „Konekesko Lietuva“ dėl viešo supaprastinto atviro konkurso „Įrangos įsigijimas Kelmės dumblo apdorojimo įrenginiams“ IV dalies „Krautuvo pirkimas“ pirkimų komisijos 2010 m. liepos 23 d. priimto sprendimo pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo bei pirkimų komisijos 2010 m. liepos 2 d. priimto sprendimo pripažinimo galiojančiu, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai perkančioji organizacija, išnagrinėjusi teikėjo pretenziją, peržiūrėjo jau sudarytą pasiūlymų eilę ir atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų, kadangi ieškovas pateikė pasiūlymą dėl krautuvo, kurio strėlės ilgis tik įskaičiavus hidraulinę jungtį atitiktų reikalavimą, numatytą krautuvo strėlės ilgiui ant grunto paviršiaus).

6Ieškovas AB „Baltijos statybinės mašinos“ ieškiniu prašė perkančios organizacijos priimtą sprendimą, kuriuo ieškovo pasiūlymas yra atmestas, pripažinti neteisėtu ir atstatyti arba pripažinti tinkamu bei teisėtu perkančios organizacijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimą.

7Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ 2010 metų balandžio mėnesį paskelbė viešą atvirą supaprastintą konkursą „Kelmės dumblo apdorojimo įrangos pirkimas ( pirkimo Nr. 16175)“, kurio IV dalis numatė „Krautuvo įsigijimą“.

8Atsakovo viešo pirkimo komisija, įvertinusi tiekėjų AB „Baltijos statybinės mašinos“, UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“, UAB „Konekesko Lietuva“ pateiktus pasiūlymus, 2010 m. liepos 2 d. sprendimu pirkimų IV dalyje „Krautuvas“ sprendimu Nr. S-282 nugalėtoju pripažino ieškovo AB „ Baltijos statybinės mašinos“ pasiūlymą. Vėliau pirkimų komisija gavo trečio asmens UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“ pretenziją, kurią patenkino ir dar kartą įvertinus visų tiekėjų pateiktus pasiūlymus dėl krautuvo įsigijimo 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. VPK-36 IV dalyje „Krautuvas“ konkurso dalyvio AB „Baltijos statybinės mašinos“ pasiūlymą nutarė atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų techninių sąlygų 3.13 punkto reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad krautuvo strėlės siekis ant grunto paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 7,0 m., tuo tarpu ieškovo pasiūlyme pateikto krautuvo techninėje specifikacijoje „Komatsu“ modelio WB93S-5 siekis ant grunto paviršiaus yra gamintojo nurodytas 6.715 m.

92010 m. liepos 27 d. ieškovas pateikė perkančiai organizacijai pretenziją, todėl 2010 m. liepos 28 d. pirkimas IV dalyje buvo sustabdytas iki šios pretenzijos išnagrinėjimo.

10Gavusi nepriklausomo eksperto išvadą perkančioji organizacija 2010 m. rugpjūčio 18 d. protokoliniu nutarimu nutarė ieškovo pretenzijos netenkinti, o nugalėtoju IV pirkimų dalyje „Krautuvas“ paskelbti UAB „ Kurt – Koenig statybinės mašinos“ pasiūlymą.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė.

13Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, jog pasiūlymas yra atmetamas, jei jis neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad ieškovo pateikto krautuvo techninė specifikacija neatitiko konkurso sąlygų 3.13 unkto reikalavimų, pagrįstai priėmė sprendimą ieškovo pasiūlymą atmesti.

14Viešo pirkimo santykiams taikomas viešumo principas. Pirkimo sąlygos buvo siunčiamos visiems tiekėjams ir kiekvienas iš konkurse dalyvaujančių tiekėjų privalėjo tinkamai išsiaiškinti konkurso sąlygų technines charakteristikas. Ieškovas nesikreipė į perkančiąją organizaciją ir neprašė paaiškinti krautuvo įsigijimo reikalavimų bei reikalavimų dėl techninės charakteristikos. Ieškovas pats užpildė formą Nr. 4, kur eilutėje 3.13 buvo reikalaujama pateikti duomenis apie siūlomo krautuvo pakrovimo aukštį ir krautuvo strėlės siekį ant grunto paviršiaus. Ieškovas šioje eilutėje nurodė tuos parametrus, kurie yra nurodyti perkančios organizacijos techninėje sąlygose, - tai yra, kad strėlės siekis ant grunto paviršiaus yra 7,0 m., tačiau ieškovo pasiūlyto ir pateikto prie pasiūlymo krautuvo Komatsu WB 93S-5 krautuvo su ekskavatoriaus strėle gamintojo techninėje specifikacijoje didžiausias išvertimo siekis yra nurodytas 6715 mm.

15Ieškovo nurodyto ir pateikto su pasiūlymu krautuvo modelis turi hidraulinę jungtį, kuri yra papildoma įranga. Ieškovo pateikto krautuvo techninė charakteristika privalo būti vertinama ir aiškinama pagal paties ieškovo pateiktą gamintojo brošiūrą – tai yra pagal gamintojo nurodytas technines charakteristikas, kur šio ekskavatoriaus strėlės siekis nurodytas tik 6715 mm, kas neatitinka šio konkurso sąlygų 3,13 punkto reikalavimo, kad strėlės siekis turi būti ne mažesnis nei 7,0 m.

16Teismas pažymėjo, kad ieškovo prie procesinio dokumento – atsiliepimo pateikta kito modelio krautuvo KomatsuWB 97S-5 techninė specifikacija nesutampa su ieškovo konkursui pateiktuoju ir pasiūlytu krautuvo modeliu Komatsu WB 93S-5, todėl teismas dėl jos nepasisako.

17Ieškovo atstovo į bylą pateiktas Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto mechanikos fakulteto 2010 m. spalio 29 d. aktas kaip rašytinis įrodymas vertintinas kritiškai, nes akte nurodyta, kad jis surašytas tik kelių šiai katedrai pateiktų dokumentų pagrindu.

18Dėl ekspertinę išvadą pateikusios organizacijos – UAB „APVG“ teismas pažymėjo, kad jos pateikta išvada nėra kategoriška, o galutinis vertinimas pačioje išvadoje buvo paliktas atlikti pačiai perkančiai organizacijai.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

20Ieškovo AB „Baltijos statybinės mašinos“ teisių ir pareigų perėmėjas „AS Baltem“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1264-194/2010 panaikinti ir priimti naują sprendimą - pripažinti negaliojančiais UAB „Kelmės vanduo” supaprastinto atviro konkurso 20P-07-23 ir 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimus, kuriais IV dalies nugalėtoju yra paskelbta UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos”. Skundą grindžia šiais svarbiausiais argumentais:

211. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad techninė specifikacija gali būti parengta nurodant standartą, techninį liudijimą ar apibrėžiant bendrąsias technines specifikacijas. Atsakovas konkurso sąlygas formulavo apibrėždamas bendrąsias technines specifikacijas. Kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

22Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų 39 lape yra numatyta greito pakeitimo jungčiai pritaikytos krovimo strėlė ir kitos komplektuojančios dalys. Ši aplinkybė rodo, kad atsakovas hidraulinę jungtį laikė sudėtine krovimo strėlės dalimi. Krautuvo aprašyme punkte 3.7 yra apibrėžta krovimo strėlės komplektacija - „su papildomu galiniu apšvietimu, greito pakeitimo hidrauline jungtimi ir kaušais su dantimis - 2 vnt..“ Aprašymo 3.8 - 3.10 punktuose nurodytos krovimo šakės padėklams krauti, krovimo šakės šiaudams krauti, hidroplaktas, pritaikyti greito pakeitimo jungčiai. 3.6 punkte nurodytas birių medžiagų kaušas buvo pareikalautas su greito pakeitimo hidrauline jungtimi. Todėl krovimo strėlės ilgis turėjo būti matuojamas kartu su greito pakeitimo hidrauline jungtimi. Taip konkurso sąlygas suprato ir pats atsakovas, kai 2010 m, liepos 2 d. pripažino ieškovą konkurso IV dalies laimėtoju.

232. Teismo posėdžio metu liko nepaneigta, kad informaciją apie UAB „Baltijos statybinės mašinos“ pasiūlytą modelį bendrovei „Kurt Koenig statybinės mašinos“ suteikė atsakovas.

243. Ieškovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, pateikė atsakovui gamintojo patvirtinimą kad krautuvo strėlė kartu su greito keitimo jungtimi atitinka konkurso sąlygas.

254. Pirmosios instancijos teismas nevertino dokumentuose užfiksuoto fakto, kad atsakovas bendrovei „Kurt Koenig statybinės mašinos“ apie pretenzijos patenkinimą pranešė 2010 m. liepos 23 d. 13 vai. 44 min., o sprendimas dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo buvo priimtas tik 15 val.

265. Atsakovas, paskelbdamas naują konkurso laimėtojų eilę, faktiškai pakeitė konkurso sąlygas ir sprendimą grindė konkursui pasiūlytų bazinių modelių techninėmis specifikacijomis. Tokiu būdu atsakovas, o vėliau ir pirmosios instancijos teismas, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalies nuostatų. Atsakovo atstovas konkurso sąlygų pakeitimo faktą pripažino teismo posėdyje, tačiau to teismas nevertino.

276. VGTU Mašinų gamybos katedros specialistų išvada, kad, atsižvelgiant į tai, jog visi papildomi įrenginiai (kaušai su dantimis 2 vnt., krovimo šakės šiaudams krauti, hidroplaktas įšalusio dumblo, monolito skaldymui) yra pritaikyti greito keitimo hidraulinei jungčiai, krautuvo strėlės siekis ant grunto paviršiaus turėtų būti skaičiuojamas kartu su greito keitimo hidraulinės jungties ilgiu“ nebuvo paneigta kitais įrodymais.

28Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.

29Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti atsakovo dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme turėtas išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

301. Tik suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta jų teisė ar įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.). Estijos bendrovė AS Baltem, nors ir esanti AB „Baltijos statybinės mašinos“ teisių ir pareigų perėmėju, nebuvo tiekėju atsakovo vykdytame pirkime, todėl neturi teisinio suinteresuotumo ginčo dalyku.

312. Perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai nusprendė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 3.13 punkto reikalavimų. Pats ieškovas kartu su pasiūlymu atsakovui pateikė gamintojo skelbiamas krautuvo Komatsu WB 93S-5 technines specifikacijas, kuriomis grindė pasiūlyto krautuvo technines charakteristikas, tačiau kuriose didžiausias išvertimo siekis yra nurodytas 6715 mm.

32Vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi yra griežtai draudžiama leisti pakeisti pasiūlymą iš neatitinkančio konkurso sąlygų reikalavimų į juos atitinkantį. Pažymėtina, kad ieškovas po pasiūlymo pateikimo siekė įrodyti pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams papildomais dokumentais (gamintojo patvirtinimais), kurie neatitiko pradiniuose dokumentuose (gamintojo brošiūroje) pateiktų charakteristikų. Jeigu atsakovas leistų ieškovui tikslinti pasiūlymą pateikiant papildomus įrodymus dėl krautuvo strėlės siekio skaičiavimo ar atitikimo konkurso sąlygų 3.13 p. reikalavimams ir nevertintų pateiktos gamintojo brošiūros, ieškovui būtų suteiktas perdėtas konkurencinis pranašumas bei būtų pažeistas lygiateisiškumo principas.

333. Ieškovas neteisingai aiškina konkurso sąlygų 3.13 punkto reikalavimą ir nepagrįstai teigia, kad hidraulinę jungtį laikė sudėtine krovimo strėlės dalimi, todėl strėlės ilgis turėjo būti matuojamas kartu su greito pakeitimo hidrauline jungtimi. Konkurso sąlygų 3.13 p. numato, kad „pakrovimo aukštis turi būti ne mažiau kaip 4,5 m. ir siekis ant grunto paviršiaus ne mažiau nei 7,0 m“. Šioje nuostatoje aiškiai įtvirtintas reikalavimas strėlės ilgiui (ne mažesnis kaip 7 m.) ir nėra jokių nuorodų, kad strėlės ilgis turi būti skaičiuojamas kartu su papildomais padargais (hidrauline jungtimi, kaušais ar kt.). Be to, nors konkurso sąlygų 3.7 punkte numatytos papildomos opcijos krautuvo strėlei, šiame punkte taip pat nėra nuorodos, kad krautuvo strėlės ilgis turi būti skaičiuojamas kartu su šiomis papildomomis opcijomis.

34Greitosios jungties pagrindinė paskirtis yra pagreitinti ir palengvinti dažnai keičiamų darbinių padargų pakeitimo procesą ir šis priedas jokiose oficialiose brošiūrose, techninėse specifikacijose ar kituose dokumentuose nėra skaičiuojami vertinant krautuvo strėlės siekį ant grunto paviršiaus.

354. VPĮ 25 str. 4 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Tuo tarpu ieškovas tokius įrodymus siekė pateikti vėliau.

36Tretysis asmuo UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti ir priteisti trečiojo asmens dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme turėtas išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

371. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad konkurso dokumentų 3.13 punkte įtvirtintas strėlės ilgis turėjo būti skaičiuojamas kartu su greito pakeitimo hidrauline jungtimi. Pirkimo dokumentų 3.13 punkte buvo suformuotas konkretus reikalavimas tiekėjų siūlomiems krautuvams, t.y. „pakrovimo aukštis ne mažiau 4,5 m. ir siekis ant grunto paviršiaus ne mažiau kaip 7,0 m". Minėtame punkte nėra nuorodų, kad krautuvo strėlės ilgis turėtų būti skaičiuojamas kartu su papildomais padargais, numatytais kituose pirkimo dokumentų punktuose ar kad turi būti atliekami specialūs skaičiavimai, kurie turėtų būti grindžiami gamintojų pažymomis ir kt. Tretysis asmuo atsiliepime į ieškovo ieškinį yra nurodęs, kad toks pirkimo dokumentų aiškinimas iškreiptų visuotinai priimtą vertinimo sistemą - tarptautinį SAE standartą ISO 8812.

38Be to, pagal gamintojų brošiūras, pateikiamas apie atskirus krautuvų modelius, krautuvo strėlės siekis ant grunto paviršiaus visoje oficialiai skelbiamoje informacijoje nurodoma dviejų tipų: kai kasimo strėlė sutraukta ir kai teleskopiškai prailginta. Jokios informacijos apie krovimo strėlės siekį ant grunto paviršiaus su greito pakeitimo hidrauline jungtimi, ar bejos, nėra teikiama ir atitinkami skaičiavimai neatliekami.

392. Remiantis Lietuvos teismų praktika, pirkimo dokumentuose nurodytos pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos kaip ir sutarčių sąlygos, t.y. turi būti aiškinamos sąžiningai ir aiškinant pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu pirkimo sąlygų teksto aiškinimu. Pirkimo dokumentuose buvo aiškiai reikalaujama, kad tiekėjų siūlomų krautuvų strėlė pagal oficialiai skelbiamus ir visų gamintojų krautuvams atliekamus tipinius skaičiavimus būtų ne mažesnė kaip 7 m.

403. Jei atsakovas būtų neatmetęs ieškovo pasiūlymo ir leistų krautuvo strėlės ilgį skaičiuoti skirtingai nei tai darė visi kiti pirkimo dalyviai, ieškovui nepagrįstai būtų suteiktas perdėtas pranašumas ir tokiu būdu būtų pažeistas viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principas (VPĮ 3 str. 1 d.).

414. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad neva atsakovas, paskelbdamas naują konkurso laimėtojų eilę, faktiškai pakeitė konkurso sąlygas ir sprendimą grindė konkursui pasiūlytų bazinių modelių techninėmis specifikacijomis. Ne atsakovas keitė konkurso sąlygų reikalavimus, o pats Ieškovas keičia pirkimo dokumentų 3.13 punkto reikalavimo esmę, jį aiškindamas savo naudai.

425. Nors apeliantas teigia, kad atsakovas nesivadovavo VPĮ 25 straipsnio 4 dalies reikalavimais, pažymėtina, kad kartu su pasiūlymu apeliantas nepateikė jokios informacijos, kuri patvirtintų, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ar atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

436. Neatitinka tikrovės apelianto teiginys, kad 2010 m. lapkričio 24 d. teismo posėdyje atsakovo atstovas būtų pripažinęs konkurso sąlygų pakeitimo faktą.

447. VGTU Mašinų gamybos katedros specialistų išvada nėra tinkamas įrodymas, kuriuo pirmosios ar apeliacinės instancijos teismai turėtų vadovautis, siekdami išsiaiškinti tikrąją pirkimo dokumentų 3.13 punkto reikšmę, kadangi specialistams buvo pateikti tik keli dokumentai, kurių pagrindu yra surašyta išvada. Aiškinant konkurso sąlygas privalu atlikti sisteminę dokumentų analizę. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad „esant prieštaringiems konkurso dokumentams, sprendžiant klausimą, ar šis prieštaringumas galėjo lemti konkurso rezultatų neteisėtumą ir yra esminis pažeidimas, lingvistinę konkurso dokumentų analizę būtina pildyti kitais susidariusios situacijos tyrimo būdais: sistemine, logine dokumentų analize, atsižvelgti į konkurso tikslus, analizuoti konkurso dalyvių elgesį ir, žinoma, remtis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais. (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-432/2008).

45IV. Apeliacinio teismo argumentai

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

47Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, kad apeliantas turėjo įrodyti, kad turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko. Tiekėjas viešajame pirkime buvo AB ,,Baltijos statybinės mašinos“, kurios atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams vertino pirkimo komisija, tai duomenis apie įmonės vadovo ir buhalterio teistumą, įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, socialiniu draudimu mokėjimu, teise verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, įvykdymu ir kt. Ieškovo teises perėmusi Estijos bendrovė AS Baltem nedalyvavo tiekėju ginčijamame konkurse, todėl mano, kad ji neturi teisinio suinteresuotumo ginčo dalyku. Atsakovas Estijos bendrovės AS Baltem atitikimo pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams nevertino. Pirkime dalyvavęs tiekėjas AB ,,Baltijos statybinės mašinos“ yra išregistruota iš įmonių registro.

48Atsiliepime į atskirąjį skundą keliami klausimai dėl materialinių ir procesinių teisių, asmens, dalyvavusio viešojo pirkimo procedūrose, perėmimo.

49Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato asmens, dalyvaujančio viešajame pirkime tiekėju, teisių perėmimo. Šio įstatymo 32 straipsnyje nustatytos pareigos perkančiajai organizacijai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji pirkimo dokumentuose turi teisę nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatas ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

50Perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnį atmeta paraiškas ar pasiūlymus, jei tiekėjas neatitinka šios straipsnio 1 dalies ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

51Teisėjų kolegija mano, kad tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai yra reikšmingi ne tik teikiant pasiūlymus perkančiajai organizacijai, bet iki pirkimo pabaigos – pirkimo sutarties sudarymo (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnis). Tiekėjas už atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams yra atsakingas iki pirkimo pabaigos, priešingu atveju, nebus užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų ir laimėtojų nustatymo lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymasis. Atliekant viešuosius pirkimus negali būti teisėta situacija, kai perkančiajai organizacijai pasiūlymą pateikusio juridinio asmens teises ir pareigas, pirkimo procedūroms nepasibaigus, perima juridinis asmuo, nepateikęs informacijos apie atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

52Pažymėtina, kad apeliantui apie įmonės reorganizavimą prijungimo būdu buvo žinoma priėmus sprendimą dėl jungimosi sąlygų, tačiau informacija apie tai perkančiajai organizacijai ir bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui nebuvo teikiama. Esant tokiai situacijai, apeliantui nepatikslinus pateikto pasiūlymo dėl savo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams bei šią informaciją nuslėpus, tokį pasiūlymą perkančioji organizacija turėjo atmesti dėl tiekėjo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalis)

53Pirmosios instancijos teismas nors ir kitais motyvais atmetė ieškovo ieškinį, bet iš esmės priėmė teisingą sprendimą ir naikinti jo nėra pagrindo.

54Nustačius, kad ieškovo pasiūlymas turėjo būti atmestas, kiti apeliacinio skundo argumentai ginčo išsprendimui teisinės reikšmės neturi ir dėl to dėl jų nepasisakoma.

55

56Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

57CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

58Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu atmetė ieškovo AS Baltem ieškinį. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl minėtos pirmosios instancijos teismo nutarties. Apeliacinės instancijos teismas nutarė skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Tai reiškia, kad bylos nagrinėjimo teisinis rezultatas yra palankus atsakovui bei trečiajam asmeniui. Dėl šios priežasties, remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11, 8.18 punktais, už atsiliepimą į apeliacinį skundą iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1 200 Lt suma, už 1 val. 15 min. atsakovo atstovavimo teismo posėdžiuose iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 150 Lt suma, iš viso 1 350 Lt. Remiantis minėtų rekomendacijų 8.11punktu, už atsiliepimą į apeliacinį skundą iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteistina 1 200 Lt suma.

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

61Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Baltijos statybinės mašinos“ teisių perėmėjo AS Baltem (juridinio asmens kodas 10092960, buveinės adresas Tuleviku tee, Peetri kula, 75312 Rea Vald Estija) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ (juridinio asmens kodas 162559136, buveinės adresas Kooperacijos g. 1A, LT-86134, Kelmė) 1 350 Lt (tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

62Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Baltijos statybinės mašinos“ teisių perėmėjo AS Baltem (juridinio asmens kodas 10092960, buveinės adresas Tuleviku tee, Peetri kula, 75312 Rea Vald Estija) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kurt Koenig statybinės mašinos“ (juridinio asmens kodas 300090755, buveinės adresas Verkių g. 35, Vilnius) 1 200 Lt (tūkstantis du šimtai litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai perkančioji organizacija, išnagrinėjusi... 6. Ieškovas AB „Baltijos statybinės mašinos“ ieškiniu prašė perkančios... 7. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ 2010 metų balandžio mėnesį paskelbė... 8. Atsakovo viešo pirkimo komisija, įvertinusi tiekėjų AB „Baltijos... 9. 2010 m. liepos 27 d. ieškovas pateikė perkančiai organizacijai pretenziją,... 10. Gavusi nepriklausomo eksperto išvadą perkančioji organizacija 2010 m.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 13. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje yra... 14. Viešo pirkimo santykiams taikomas viešumo principas. Pirkimo sąlygos buvo... 15. Ieškovo nurodyto ir pateikto su pasiūlymu krautuvo modelis turi hidraulinę... 16. Teismas pažymėjo, kad ieškovo prie procesinio dokumento – atsiliepimo... 17. Ieškovo atstovo į bylą pateiktas Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto... 18. Dėl ekspertinę išvadą pateikusios organizacijos – UAB „APVG“ teismas... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. Ieškovo AB „Baltijos statybinės mašinos“ teisių ir pareigų perėmėjas... 21. 1. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad... 22. Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų 39 lape yra numatyta greito... 23. 2. Teismo posėdžio metu liko nepaneigta, kad informaciją apie UAB... 24. 3. Ieškovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4... 25. 4. Pirmosios instancijos teismas nevertino dokumentuose užfiksuoto fakto, kad... 26. 5. Atsakovas, paskelbdamas naują konkurso laimėtojų eilę, faktiškai... 27. 6. VGTU Mašinų gamybos katedros specialistų išvada, kad, atsižvelgiant į... 28. Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.... 29. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ prašo skundžiamą sprendimą palikti... 30. 1. Tik suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų... 31. 2. Perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai nusprendė, kad ieškovo... 32. Vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi yra griežtai draudžiama leisti... 33. 3. Ieškovas neteisingai aiškina konkurso sąlygų 3.13 punkto reikalavimą ir... 34. Greitosios jungties pagrindinė paskirtis yra pagreitinti ir palengvinti... 35. 4. VPĮ 25 str. 4 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės... 36. Tretysis asmuo UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos” atsiliepimu į... 37. 1. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad konkurso dokumentų 3.13... 38. Be to, pagal gamintojų brošiūras, pateikiamas apie atskirus krautuvų... 39. 2. Remiantis Lietuvos teismų praktika, pirkimo dokumentuose nurodytos pirkimo... 40. 3. Jei atsakovas būtų neatmetęs ieškovo pasiūlymo ir leistų krautuvo... 41. 4. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad neva atsakovas, paskelbdamas naują... 42. 5. Nors apeliantas teigia, kad atsakovas nesivadovavo VPĮ 25 straipsnio 4... 43. 6. Neatitinka tikrovės apelianto teiginys, kad 2010 m. lapkričio 24 d. teismo... 44. 7. VGTU Mašinų gamybos katedros specialistų išvada nėra tinkamas... 45. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinio skundo faktinis... 47. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, kad apeliantas turėjo... 48. Atsiliepime į atskirąjį skundą keliami klausimai dėl materialinių ir... 49. Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato asmens,... 50. Perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnį... 51. Teisėjų kolegija mano, kad tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai yra... 52. Pažymėtina, kad apeliantui apie įmonės reorganizavimą prijungimo būdu... 53. Pirmosios instancijos teismas nors ir kitais motyvais atmetė ieškovo... 54. Nustačius, kad ieškovo pasiūlymas turėjo būti atmestas, kiti apeliacinio... 55. ... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 57. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 58. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 60. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti... 61. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Baltijos statybinės mašinos“... 62. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Baltijos statybinės mašinos“...