Byla e2-20789-391/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Zoja Monid, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei V. C. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovei V. C., kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 471,69 EUR skolos, 83,13 EUR palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad tiekia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ), Vilniuje. Minėtame gyvenamajame name esantis butas Nr. 9 nuosavybės teise priklauso atsakovei V. C. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovė už ieškovo suteiktas paslaugas nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2015-03-31 susidarė 471,69 EUR įsiskolinimas, už pavėluotą atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 83,13 EUR palūkanų.

3Atsakovei ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2015-05-25. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas tiekia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ), Vilniuje, kuriame butas Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei V. C.. Minėto buto šilumos tiekimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tinklų, todėl laikytina, kad UAB „Vilniaus energija“ su atsakove konkliudentiniais veiksmais sudarė neterminuotą šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Iš teismui pateiktos Mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad atsakovė už tiekiamą šildymą ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2015-03-31 mokėjo nereguliariai, todėl už minėtą laikotarpį liko nepamokėta 471,69 EUR skola.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Bylos duomenimis, atsakovė prievolių tinkamai nevykdė, už ieškovo suteiktas paslaugas nemokėjo arba mokėjo nereguliariai. Atsakovė gavusi procesinius dokumentus susidariusios skolos neginčijo, duomenų, kad iki šio sprendimo priėmimo su ieškovu būtų atsiskaičiusi nepateikė (CPK 178 str.). Esant šioms aplinkybėms ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 471,69 EUR skolos tenkintinas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.383 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas. Atsakovė praleido terminą piniginėms prievolėms įvykti, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos palūkanos, kurios už laikotarpiu 2013-03-01 iki 2015-04-13 sudaro 83,13 EUR.

9Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovė piniginių prievolių nevykdė, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (554,82 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-04-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 107,07 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 EUR žyminio mokesčio, 0,84 EUR išlaidų už išrašą iš Gyventojų registro tarnybos, 91,23 EUR išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Permokėta žyminio mokesčio suma - 11,65 EUR grąžinta ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 5 d.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, 471,69 EUR (keturis šimtus septyniasdešimt vieną eurą 69 ct) skolos, 83,13 EUR (aštuoniasdešimt tris eurus 13 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą 554,82 EUR (penkių šimtų penkiasdešimt keturių eurų 82 ct) sumą nuo 2015-04-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 107,07 EUR (šimtą septynis eurus 07 ct) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės V. C., a.k. ( - )

16Grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus energija“ (kodas 111760831, Jočionių g. 13, Vilnius, a.s. LT98 7300 0100 7166 1019 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 11,65 EUR (vienuolika eurų 65 ct) žyminio mokesčio, sumokėto „Swedbank“, AB 2013 m. lapkričio 29 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą „Swedbank“ AB (faktinis mokesčio mokėtojas advokatas Domantas Skebas).

17Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai