Byla e2-270-786/2018
Dėl nuostolių atlyginimo ir ,-

1Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Ingridai Jakubonienei , atsakovų D. N. ir I. N. atstovui advokatui Ramūnui Dobrovolskiui, dalyvaujant trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui direktoriui Kęstučiui Šerepkai, UAB „EKO STOMA“ atstovui Tomui Zubavičiui, nedalyvaujant atsakovams D. N., I. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovams D. N., I. N., tretiesiems asmenims Anykščių regioninio parko direkcijai ir UAB „EKO STOMA“ dėl nuostolių atlyginimo ir ,-

Nustatė

2ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti ieškovui iš atsakovų D. N. ir I. N. 10747,45 eurus žalos atlyginimo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir paaiškino, jog 2014 metų birželio mėnesį pareigūnai nustatė, kad žemės sklype, Nr. 3416/0001:587, priklausančiame atsakovams D. N. Ir I. N. ir esančiame ( - ) atlikti žemės kasimo – užpylimo darbai. Buvo atlikti matavimai ir nustatyta, kad 393 m² plote Rubikių ežero apsauginėje juostoje nukastas dirvožemis. Dalis apsauginės juostos – 110m² sunaikinta užliejant vandeniu. Pakeista natūrali ežero kranto linija, apsauginės juostos plotą po žemės kasimo darbų atlikimo užima Rubikių ežero akvatorija. Rubikių ežeras ir jo apyežerės priskiriami prie nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natūra 2000“ tinklo teritorijų, svarbių buveinių apsaugai. Visose nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose draudžiama žaloti reljefo formas ir natūralius hidrografinio tinklo elementus, pertvarkyti hidrologinį režimą be nustatyta tvarka parengto projekto, kuris turi būti suderintas su Aplinkos ministerija ir parko direkcija. Rubikių ežero apsauginėje zonoje atlikti žemės kasimo- užpylimo darbams leidimas išduotas nebuvo. Leidimas buvo išduotas tik nendrių pjovimo darbams. Nustačius neteisėtus kasimo – užpylimo veiksmus atsakovams priklausančiame sklype, kreipėsi į policiją ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad sklypo savininkai nesilaikė specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir pažeidė įstatymus. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas . Po priimto nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, ieškovas siuntė pretenziją atsakovams dėl žalos atlyginimo. Atsakovai gera valia žalos neatlygino, todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl padarytos žalos gamtai atlyginimo ir ieškinio senaties nepraleido. Žala apskaičiuota vadovaudamasis aplinkos ministro 2014-03-12 įsakymu Nr., D1-269 patvirtinta Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus , skaičiavimo metodika ir remiantis matavimus atlikusių specialistų duomenimis. Žala kraštovaizdžio komponentams (gamtai), Rubikių ežero apsauginėje juostoje ir apsaugos zonoje sunaikinus (pakeitus) reljefą taip pat vandens telkinio apsauginėje juostoje ir zonoje sunaikinus žolinę augmeniją yra 10747,45 eurai. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimą, su pateiktu ieškiniu nesutiko. Atsakovų atstovas ieškinio nepripažino ir paaiškino, kad jog atsakovai jiems priklausančiame žemės sklype turėjo leidimą nupjauti nendres. Atsakovai neatliko žemės kasimo ir užpylimo darbų. Nendrių nupjovimui sudarė sutartį su UAB „EKO STOMA“. Pagal sudarytą sutartį UAB „EKO STOMA“ turėjo nupjauti ir išvežti nendres. Šiems darbams atlikti leidimas buvo gautas. Atsakovai savavališkai, be leidimo jokių darbų neatliko. Atsakovai nedavė jokių nurodymų UAB „EKO STOMA“, kuri atliko nendrių pjovimo darbus. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovų kaltę. Atliekant ikiteisminį tyrimą, taip pat nebuvo nustatyta atsakovų kaltė. Mano, kad ieškovas neįrodė ir padarytos žalos dydžio. Žala paskaičiuota neteisingai, neteisingai pasirinkti atskaitos taškai, nesivadovaujant STR. Prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, nes pagal esamus duomenis, galimai padaryta žala buvo užfiksuota 2014m. birželio 25d., o ieškinys į teismą pateiktas 2017m. rugpjūčio 7d., t. y, praleidus trijų metų ieškinio senatį, nes žalos atlyginimui taikomas sutrumpintas trijų metų senaties terminas.

4Trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovas ieškinį prašė tenkinti. Teismo posėdžio metu direkcijos atstovas paaiškino, jog atsakovų žemės sklypas yra Rubikių ežero pakrantėje, Anykščių regioniniame parke. Kažkas iš atsakovų teiravosi dėl Rubikių ežero pakrantės, esančios ( - ), išvalymo, tačiau leidimas tokiems darbams išduotas nebuvo. Atsakovams priklausančiame sklype buvo leista pjauti nendres. 2014 metų birželio mėnesį buvo nustatyta, kad atsakovams priklausančiame žemės sklype buvo atlikti neteisėti , be leidimų, žemės kasimo – užpylimo darbai. Buvo nustatyta, kad iš ežero iškastas dumblas ir išpiltas krante. Matėsi šaknys, nendrių dalys. Tokiais veiksmais atsakovai padarė žalą gamtai. Sklypo savininkas žinojo, jog tokiems darbams atlikti reikalingas projektas. Apie nustatytus faktus buvo surašytas aktas, atlikti matavimai.

5Trečiojo asmens UAB „EKO STOMA“ atstovas paaiškino, kad 2013 metų gruodžio mėnesį su D. N. sudarė sutartį dėl nendrių pjovimo. Leidimas atlikti nendrių pjovimo darbus buvo. Buvo parodyta kur sukrauti nupjautas nendres. Jokių žemės kasimo –pylimo darbų jų įmonė neatliko.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga , šalių atstovų paaiškinimais , liudytojų parodymais nustatyta jog ( - ) yra atsakovams I. N. ir D. N. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, registro Nr. 44/1399311. 2013m. gruodžio 5d., atsakovas D. N. ir tretysis asmuo UAB „EKO STOMA“ pasirašė atlygintinų paslaugų sutartis Nr. 2013/12/05-1 ir šalys sutarė, kad UAB „EKO STOMA“, atsakovams priklausančiame sklype , ( - ), unikalus Nr. 4400-2117-2223, kadastrinis Nr. 3416/0001:587 , ir ribojančiame su ežeru atliks nendrių pjovimo ir jų išvežimo darbus. Sutarė, kad darbus atliks su ilgastrėliu ekskavatoriumi ir nendrių pjovimo mašina TRUXOR iki 2013 m. gruodžio 31d. (b. l. 33-34). UAB „EKO STOMA“ atstovas nurodė, jog darbus atliko laiku tik darbų atlikimo aktas buvo pasirašytas 2014 m. rugpjūčio 13d. ir tą pačią dieną išrašyta PVM sąskaita-faktūra (b.l.34-35). Tretysis asmuo UAB „EKO STOMA“ nurodė, kad atsakovas D. N. už atliktus darbus sumokėjo. 2014 m., birželio mėnesį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ( - ) atsakovams priklausančiame žemės sklype Nr. 3416/0001:587 nustatė, kad sklype buvo atlikti žemės kasimo – užpylimo darbai. Nustatė, kad 393m² plote Rubikių ežero apsauginėje juostoje nukastas dirvožemis, sunaikinta 110m² apsauginės juostos užliejant vandeniu ir 3152m² plote ežero apsauginėje zonoje pakeistas žemės paviršiau reljefas, sunaikinta žolinė augmenija. 2014 m. birželio 25 d. buvo surašytas aktas ir atlikti matavimai (b.l.10-14). 2014m. birželio 27d. paskaičiuoti nuostoliai, padaryti gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio komponentus bei objektus ir nustatyta, kad padaryta žala gamtai yra 10747,45 eurai. (b. l. 7-8). Pagal Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminis tyrimas 2016m. lapkričio 30d. prokuroro nutarimu nutrauktas, nes nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių kaltę. Atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo nustatyta ir konstatuota, jog žemės sklypo savininkai nesilaikė specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir pažeidė įstatymus, sklypų savininkai nesilaikė LR Saugomų teritorijų , aplinkos apsaugos įstatymų ir norminių aktų, kurių nesilaikymas ir padarius žalos už saugomos teritorijos išsaugojimą atsako jų savininkai. Nutarime taip pat konstatuota, jog ieškinius dėl padarytos žalos atlyginimo teismui turi teisę paduoti valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai. (b. l. 17-20). Nutarimas yra įsiteisėjęs. Ieškovas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsakovams pretenziją ir siūlė gera valią atlyginti padarytą žalą - 10747,45 eurus gamtai (b. l. 21). Atsakovai į pretenziją neatsakė, gera valia žalos neatlygino. Ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo iš atsakovo priteisti padarytos žalos gamtai atlyginimą. Atsakovai nesutiko su ieškiniu , pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog neatliko jokių neteisėtų veiksmų, jog darbus atliko pagal sutartį tretysis asmuo, jog ieškovas praleido ieškinio senatį kreiptis į teismą.

8Pagal bendrąsias įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą ir dydį, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo. Kadangi kaltė yra preziumuojama, atsakovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turi įrodyti, kad jo kaltės dėl žalos atsiradimo nėra.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovams priklausančiame žemės sklype, registro Nr.3416/0001:587, esančiame ( - ), buvo atlikti žemės kasimo – užpylimo darbai – 393m² plote Rubikių ežero apsauginėje juostoje nukastas dirvožemis, 110m² apsauginės juostos sunaikinta užliejant vandeniu, 3152m² plote supylus iškastą gruntą ir atlikus planiravimo darbus buvo pakeistos ir sužalotos reljefo formos, sunaikinta žolinė augmenija, pakeista natūrali Rubikių ežero kranto linija. Šią aplinkybę patvirtina 2014 m. birželio 25 d. aktas (b.l.10-14), trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovo, liudytojo B. V. paaiškinimai, ikiteisminio tyrimo medžiaga (Nr.53-1-00330-14). Atsakovams priklausančiame žemės sklype žemės kasimo darbai buvo atlikti neturint tam leidimo. Ieškovas nustatė, kad neteisėtais atsakovų veiksmais gamtai buvo padaryta 10747,45 eurai žalos. Žala paskaičiuota vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 1995-12-14 įsakymu „Dėl nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio komponentus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo Nr. 198 su vėlesniais pakeitimais.

10Atsakovams priklausantis žemės sklypas, registro Nr.3415/0001:587, esantis ( - ), yra valstybės įsteigtoje kompleksinėje saugomojoje teritorijoje- Anykščių regioniniame parke, dalyje dar ir konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje - Rubikių ežero hidrografiniame draustinyje, bendros ekologinės apsaugos teritorijoje- valstybinės reikšmės ežero pakrantės apsaugos juostoje ir zonoje, Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoje.

11Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog sklypui nustatytas sąrašas apribojimų ir specialiųjų sąlygų, tai paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, nacionaliniai ir regioniniai parkai, dirvožemio apsauga, miško naudojimo apribojimai, paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos zona, pelkės ir šaltinynai. Atsakovams buvo žinoma apie taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nes šios sąlygos buvo nustatytos prieš įsigyjant žemės sklypą 2011-04-04 (baudžiamoji byla Nr.53-1-00330-14, t.1, l.107-109).

12CK 6.249 str. numatyta civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga – žala. Kiekvieno asmens pareiga yra laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Tai yra generalinio delikto principas (CK 6.263 str. 1 d.). LR CK 6.246 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

13Kaip nustatyta, žala atsirado dėl atsakovų D. N. Ir I. N. pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Nustatyti atlikti neteisėti žemės kasimo- užpylimo darbai atsakovams priklausančiame sklype, kuriame yra nustatyti draudimai ir specialieji reikalavimai. Kaip nustatyta, atsakovų žemės sklypas ( - ), yra Anykščių regioniniame parke, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoje, todėl šiuo atveju yra aktualūs Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo bei kiti įstatymai, vyriausybės nutarimai.

14Kaip nustatyta, žemės kasimo ir užpylimo darbai buvo atlikti neturint leidimo tokiai veiklai. Neteisėti žemės kasimo- užpylimo darbai atsakovams priklausančiame sklype buvo nustatyti 2014 m. birželio mėnesį. Pagal trečiojo asmens – Anykščių regioninio parko direkcijos atstovo K.Šerepkos paaiškinimą, atsakovams buvo žinoma apie reikalavimus žemės kasimo darbams atlikti jiems priklausančiame sklype, nes į regioninio parko direkcija kreipėsi jų atstovas ir buvo paaiškinti reikalavimai.

15Posėdžio metu atsakovų atstovas nurodė, kad žemės darbus sklype atliko UAB „EKO STOMA“, o ne atsakovai. Atsakovai atliekamais darbais nesidomėjo, į vietą atvykę nebuvo. Tačiau tokius argumentus atsakovo atstovo paneigia nustatytos aplinkybės.

16Atsakovams 2013m. lapkričio 4d., buvo išduotas leidimas pjauti nendres Rubikių ežere ir nurodyta kokiu teisės aktu – LR aplinkos ministro 2000-04-27 įsakymu Nr. 173 „Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos“- turi vadovautis atliekant nendrių šalinimo darbus. (b. l. 32 ). Pagal su atsakovu pasirašytą sutartį, nendrių pjovimo darbus atliko tretysis asmuo UAB „EKO STOMA“. Posėdžio metu trečiojo asmens UAB „EKO STOMA“ atstovas ir apklaustas liudytojas L. Z. patvirtino, jog bendrovė atliko nendrių pjovimo darbus atsakovų sklype. Paaiškino, kad darbus atliko 2013 metų gruodžio mėnesį. Nendrių pjovimui naudojo mašiną TRUXOR ir ilgastrelį ekskavatorių. Nupjautas nendres ištraukė į krantą ir sukrovė atsakovo nurodytoje vietoje. Jokių kitų žemės darbų atsakovų sklype neatliko. Tokios pat aplinkybės buvo nustatytos ir atliekant ikiteisminį tyrimą (b.l.17-20). Žemės kasimo – užpylimo darbai atsakovų sklype buvo užfiksuoti 2014 metų birželio mėnesį. Apklaustas posėdžio metu liudytoju B. V. paaiškino, kad žemės kasimo- užpylimo darbai atsakovų sklype galėjo būti atlikti 2014 metų pavasary – balandžio – gegužės mėnesį, nes užfiksuotu metu, žolė buvo nežymiai sudygusi, o sudygusi žolė žema. Šias aplinkybes patvirtina ir pateiktos fotonuotraukos, ikiteisminio tyrimo medžiaga. Pateiktose fotonuotraukose aiškiai matyti, kad žemės kasimo-užpylimo darbai atlikti neseniai, matyti tamsus dumblas, nendrių likučiai, net transporto priemonės pėdsakai, žolė sudygusi nežymiai. Kaip paaiškino UAB „EKO STOMA“ darbuotojai, kada pjovė nendres, buvo pašalę ir buvo sniego. Nepagrįstas atsakovų atstovo teiginys, kad žemės kasimo-užpylimo darbai atsakovų sklype padaryti trečiojo asmens UAB „EKO STOMA“ atliekant nendrių pjovimo ir išvežimo darbus. Pateiktos į bylą fotonuotraukos, patvirtina, kad žemės kasimo-užpylimo darbai ežero pakrantėje buvo atlikti po to, atlikus kitus darbus.

17Atsakovų atstovas nurodo, kad atsakovai neprivalo atlyginti padarytą žalą gamtai, nes ieškovo nurodytų žemės kasimo – užpylimo darbų neatliko. Aplinkos apsaugos įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta , kad ūkio subjektams taikoma civilinė atsakomybė , neatsižvelgiant į jų kaltę, už bet kokią žalą aplinkai, atsiradusią dėl jų ūkinės veiklos.

18Surinkti įrodymai patvirtina, jog atsakovų sklype buvo atlikta ūkinė veikla- nukastas dirvožemis, sunaikinta, pakeista natūrali ežero kranto linija , iškastas dumblas iš ežero - , tai yra nustatytas žalos padarymo faktas. Šis faktas susijęs su neteisėta veikla valstybės saugomoje teritorijoje, su jos dalies suniokojimu. Pagal LR Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyra, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir t.t. (3 straipsnis), o asmenys, gyvenantys saugomose teritorijoje , gali vertis veikla, tik neprieštaraujančia saugomos teritorijos steigimo tikslams, o už gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų ( vertybių ) išsaugojimą atsako jų savininkai, valdytojai ir naudotojai (32straipsnio 7, 11 dalys). LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, pagal kurių reikalavimus draudžiama visose nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose žaloti reljefo ir natūralius hidrografinio tinklo elementus, pertvarkyti hidrologinį režimą, draudžiama vykdyti bet kokius statybos , žemės kasybos bei rekreacijos infrastruktūros įrengimo darbus be nustatyta tvarka parengto projekto (136.6 punktas, 136.7 punktas).

19Jeigu atsakovų elgesys būtų buvęs kaip apdairaus, rūpestingo ir atidaus savininko, tai šioje situacijoje žalos būtų išvengta, tačiau atsakovų elgesys buvo priešingas. Pagal įtvirtintas įstatyme nuostatas, atsakovai, kaip žemės sklypo savininkai, privalo atlyginti padarytą žalą, nes atsakovai nurodytų reikalavimų nesilaikė, darbai atsakovų sklype buvo atlikti neteisėtai, neturint tam reikiamo leidimo.

20Ieškovas pateikė žalos paskaičiavimą (b.l.7-8) ir posėdžio metu prašė apklausti liudytoju B. V., kuris paaiškino žalos apskaičiavimo tvarką. Ieškovo paskaičiuota žala gamtai yra 10747 eurai. Žala paskaičiuota pagal atliktus geodezinius matavimus.

21Geodezinius matavimus atliko A. B. tyrinėjimų įmonė (b.l.8-10). Įmonė, atlikusi geodezinius matavimus atsakovų sklype, pateikė planą , kuriame pažymėjo buvusios ir pakeistos Rubikių ežero kranto linijos ribą, pažeistos teritorijos ribas, žemės sklypo ribas, išgręžtų žvalgomųjų gręžinių supilto grunto sluoksnio storiui nustatyti vietas ir nurodė taškų numerius, nustatė pažeistų plotų dydžius.

22Atsakovams apie atliekamus matavimus buvo pranešta, jie nedalyvavo, dalyvavo atstovė A. A., kuri pasirašyti atsisakė (baudžiamoji byla Nr.53-1-00330-14, t.1,l.43).

23Atsakovai ieškovo pateiktų skaičiavimų neginčijo, savo paskaičiavimų nepateikė. Žala apskaičiuota vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 21995-12-14 įsakymu Nr. 198 ir vėlesniais pakeitimais „ Dėl nuostolių , padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio komponentus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju B. V., kuris atliko žalos paskaičiavimą, ir, kuris dalyvavo atliekant užpilto grunto matavimus, nurodė, kad nėra metodikos kaip atlikti užpilto grunto matavimus. Sklypas buvo užpiltas nevienodai . Lygino užpiltą teritoriją su gretimu sklypu ir nerado dirvožemio sluoksnio , koks buvo gretimame sklype. Kadangi žemės buvo užpiltos nevienodai, tai žalos skaičiavimui paėmė vidurkį 10 cm . Į padarytos žalos dydį neįtraukė žalos, padarytos žalos dėl iškasto dumblo. Liudytojas B. V. paaiškino, kad žala buvo paskaičiuota pagal atliktus geodezinius matavimus, paneigė atsakovų atstovo nurodymą, vadovautis STR, nes tai ne statybos objektas. Liudytojas B. V. aiškiai nurodė kaip buvo atlikti matavimai ir kaip paskaičiavo žalos dydį. Iš pateikto dokumento matyti kaip paskaičiuota žala gamtai ir teismui netikėti atliktu paskaičiavimu nėra pagrindo.

24Atsakovai turėjo teisę pateikti savo matavimus ir žalos paskaičiavimą, tačiau neginčijo paskaičiuotos žalos dydžio ir neteikė savo įrodymų, kurie paneigtų ieškovo pateiktus įrodymus ir teismui nėra pagrindo mažinti prašomo priteisti žalos dydžio.

25Iš esančių rašytinių dokumentų matyti, kad atsakovams buvo pateiktos pretenzijos dėl žalos atlyginimo (b.l.21), tačiau atsakovai į pretenziją neatsakė, gera valia nesitarė dėl padarytos žalos dydžio ir atlyginimo.

26Teismas įvertinas visas nustatytas aplinkybes byloje, daro išvadą, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas ir ieškovo prašoma žala iš atsakovo priteistina.

27Ieškovas 2017 m. rugsėjo 7d. pateikė ieškinį dėl padarytos žalos gamtai atlyginimo. Pagal LR CK 1.125 straipsnio 8 dalies nuostatas, dėl žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Pagal bendrąją ieškinio termino eigos pradžios nustatymo taisyklę, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos , o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

28Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nes mano, kad ieškovas praleido terminą ieškiniui pateikti.

29Ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas turi nustatyti , kada prasidėjo ieškinio senaties termino eiga. Pagal LR CK 1.127 straipsnio 1 dalies nuostatą , ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su subjektyviąja aplinkybe - asmens žinojimu ar turėjimu žinoti apie teisės pažeidimą.

30Byloje nustatyta, kad ieškovas 2014 m. birželio mėnesį užfiksavo, kad atsakovams priklausančiame žemės sklype atlikti žemės kasimo- užpylimo darbai ir apie tai 2014m. birželio 25d. surašė aktą . Prašymu kreipėsi į teisėsaugos organus ir 2014 m. rugpjūčio 1 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 271 straipsnio 1 dalį dėl saugomų teritorijų ar saugomų gamtos objektų sunaikinimo ar suniokojimo. Atliekant ikiteisminį tyrimą ieškovas buvo pateikęs ieškinį dėl padarytos žalos gamtai atlyginimo, nes atsakovui D. N. buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą (b.byla Nr.53-100330-14, t.3, l.120, 134-141). 2016m. lapkričio 30d. ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prokuroro nutarimą skundė ir 2017 m. sausio 3 d. nutarimu prokuroras skundą atmetė. Įsiteisėjus nutarimui, ieškovas atsakovams siuntė pretenziją ir nurodė gera valia atlyginti padarytą (b. l. 17-21, b.byla Nr. 53-1-00330-14, t.3. l. 154-170). Atsakovai į pretenziją neatsakė ir padarytos žalos nesumokėjo. Tada ieškovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. ieškiniu atsakovams D. N. ir I. N. kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo.

31Šie byloje nustatyti duomenys suponuoja išvadą, kad ieškovas nepraleido ieškinio pateikimo teismui senaties termino.

32Sutinkamai su LR CK 6.210 straipsnio 1 dalies reikalavimas iš atsakovų priteistinos penkių procentų palūkanos nuo priteistos sumos, nuo ieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Sutinkamai su LR CPK 96 straipsnio reikalavimais, iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas yra atleistas pagal įstatymą ir teismo turėtos pašto išlaidos.

34Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str, 270 str., 424 -430 str.,

Nutarė

35ieškinį patenkinti.

36Priteisti LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui solidariai iš atsakovų D. N., gimusio 1971-08-22, ir I. N., gimusios ( - ), 10747,45 eurus ( dešimt tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt septynis eurus ir 45 ct ) žalos atlyginimą, penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017-08-14( bylos iškėlimo teisme dienos ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo D. N. 161,21 eurą (vieną šimtą šešiasdešimt vieną eurą 21 ct) žyminio mokesčio ir 5,47 eurus teismo turėtų pašto išlaidų ir iš I. N. - 161,21 eurą (vieną šimtą šešiasdešimt vieną eurą 21 ct) žyminio mokesčio ir 5,47 eurus teismo turėtų pašto išlaidų (Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas. Įmokos kodas 5660.)

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui , paduodant apeliacinį skundą per Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija... 2. ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos... 3. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimą, su pateiktu... 4. Trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovas ieškinį... 5. Trečiojo asmens UAB „EKO STOMA“ atstovas paaiškino, kad 2013 metų... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga , šalių atstovų paaiškinimais , liudytojų parodymais... 8. Pagal bendrąsias įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles ieškovas,... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovams priklausančiame žemės... 10. Atsakovams priklausantis žemės sklypas, registro Nr.3415/0001:587, esantis (... 11. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog... 12. CK 6.249 str. numatyta civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga – žala.... 13. Kaip nustatyta, žala atsirado dėl atsakovų D. N. Ir I. N. pareigos elgtis... 14. Kaip nustatyta, žemės kasimo ir užpylimo darbai buvo atlikti neturint... 15. Posėdžio metu atsakovų atstovas nurodė, kad žemės darbus sklype atliko... 16. Atsakovams 2013m. lapkričio 4d., buvo išduotas leidimas pjauti nendres... 17. Atsakovų atstovas nurodo, kad atsakovai neprivalo atlyginti padarytą žalą... 18. Surinkti įrodymai patvirtina, jog atsakovų sklype buvo atlikta ūkinė... 19. Jeigu atsakovų elgesys būtų buvęs kaip apdairaus, rūpestingo ir atidaus... 20. Ieškovas pateikė žalos paskaičiavimą (b.l.7-8) ir posėdžio metu prašė... 21. Geodezinius matavimus atliko A. B. tyrinėjimų įmonė (b.l.8-10). Įmonė,... 22. Atsakovams apie atliekamus matavimus buvo pranešta, jie nedalyvavo, dalyvavo... 23. Atsakovai ieškovo pateiktų skaičiavimų neginčijo, savo paskaičiavimų... 24. Atsakovai turėjo teisę pateikti savo matavimus ir žalos paskaičiavimą,... 25. Iš esančių rašytinių dokumentų matyti, kad atsakovams buvo pateiktos... 26. Teismas įvertinas visas nustatytas aplinkybes byloje, daro išvadą, kad... 27. Ieškovas 2017 m. rugsėjo 7d. pateikė ieškinį dėl padarytos žalos gamtai... 28. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nes mano, kad ieškovas praleido... 29. Ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas turi nustatyti ,... 30. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2014 m. birželio mėnesį užfiksavo, kad... 31. Šie byloje nustatyti duomenys suponuoja išvadą, kad ieškovas nepraleido... 32. Sutinkamai su LR CK 6.210 straipsnio 1 dalies reikalavimas iš atsakovų... 33. Sutinkamai su LR CPK 96 straipsnio reikalavimais, iš atsakovų į valstybės... 34. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str, 270 str., 424 -430 str.,... 35. ieškinį patenkinti.... 36. Priteisti LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 37. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo D. N. 161,21 eurą (vieną... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...