Byla 2SA-128-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalia Kačinskienė,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolės D. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB ,,Speisuva“.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Pareiškėjas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“ su skundu kreipėsi į teismą ir prašė sustabdyti vykdymo veiksmus pagal antstolės D. M. 2009 m. lapkričio 12 d. patvarkymą ,,Areštuoti 87 307,95 Lt pinigines lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/04618 ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; pripažinti, kad piniginės lėšos, esančios Bendrijos sąskaitoje Nr. ( - ) AB SEB banke yra ne bendrijos, o patalpų savininkų nuosavybė; panaikinti antstolės D. M. 2009 m. lapkričio 12 d. patvarkymą ,,Areštuoti pinigines lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą“ 87 307,95 Lt sumai, vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/04618; panaikinti antstolės D. M. 2009 m. lapkričio 12 d. patvarkymą ,,Dėl arešto panaikinimo ir vykdymo veiksmų“ vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/04618 dalyje, kurioje atsisakyta tenkinti Bendrijos 209-11-12 pareiškimo prašymą dėl Bendrijos sąskaitoje Nr. ( - ) AB SEB banke esančių piniginių lėšų arešto panaikinimo.

7Nurodė, kad 2009 m. lapkričio18 d. pareiškėjas gavo antstolės 2009 m. lapkričio 12 d. pranešimą dėl turto arešto ir 2009 m. lapkričio12 d. patvarkymą „Areštuoti pinigines lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą 87307,95 Lt sumai vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/04618. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau-DSNBĮ) 3 straipsnio 1 dalį bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti pastato patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus. Tai yra viešas interesas. Pagal DNSBĮ 30 str. 1 d. imperatyviai nustatyta, kad bendrijos turtą sudaro tik bendrijos lėšomis pirktos ar kitaip teisėtai įsigytos vertybės. Patalpų savininkai atsiskaitymus su paslaugų teikėjais vykdo per Bendriją, t.y. Bendrija tik surenka iš patalpų savininkų už suteiktas paslaugas lėšas iš patalpų savininkų ir tiesiogiai atsiskaito su paslaugų tiekėjais, todėl bendrijos surenkamos ir kaupiamos sąskaitoje lėšos yra ne bendrijos turtas, o pastato patalpų savininkų nuosavybė. Bendrija atidarė AB SEB banke naują sąskaitą, į kurią yra nukreipiamos visos pagal DNSBĮ nuostatas bendrijai priklausančios ir esančios bendrijos nuosavybe lėšos. Suinteresuotas asmuo UAB „Speisuva“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas nėra finansų įstaiga, kuriai yra išduota licenzija pagal LR Finansų įstaigų įstatymą ir kuri gali priimti kitų asmenų lėšas ir kurios išliktų lėšas perdavusių asmenų nuosavybe. Jei tokios pareiškėjui pervestos lėšos nebūtų jo nuosavybė, jis negalėtų jomis disponuoti. Lėšos, kurios skirtos veikti išoriniuose teisiniuose santykiuose, ne gali, o turi būti mokamos paslaugų teikėjams, kurie neturi tiesioginių teisinių santykių su patalpų savininkais. Pareiškėjas pripažino, kad sąskaitoje esančios lėšos yra skirtos apmokėti UAB „Speisuva“ paslaugas, bet pareiškėjas nenorėjo šių lėšų mokėti UAB „Speisuva“.

8Antstolė D. M. atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

9Nurodė, kad DNSB 31 str. 1 d. 1 p. yra įtvirtinta nuostatas, kad bendrijos lėšas sudaro bendrijos narių įmokos, skirtos bendrijos veiklai. Kadangi bendrija jokio registruoto turto neturi, todėl skolos išieškojimas įmanomas tik iš bendrijos lėšų, kurias sudaro ir bendrijos narių įmokos. Kadangi skola UAB „Speisuva“ naudai yra susidariusi už perduotą elektros energiją, šaltą vandenį, nuotekų šalinimą ir kitas paslaugas, o Bendrijos nariai privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas, todėl sumokėtos narių įmokos gali būti panaudotos susidariusiam įsiskolinimui dengti.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartimi pareiškėjo skundas atmestas. Panaikintas 2009-12-15 teismo nutartimi taikytą vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/04618. Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Antstolė vykdė išieškojimą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą dėl 76 128,31 Lt išieškojimo iš skolininko Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“ ir 2009 m. lapkričio 12 d. turto arešto aktu areštavo bendrijos kilnojamojo turto už 3900 Lt, daugiau areštuotino turto antstolė nenustatė.

12Įvertinęs civilinės bylos medžiagą, vykdomosios bylos medžiagą teismas konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė, jog banko sąskaitoje esančios visos areštuotos lėšos nėra jo nuosavybės objektas, o priklauso tik bendrijos nariams. Tai nėra speciali depozitinė sąskaita, kurioje laikomos trečiųjų asmenų piniginės lėšos. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika teismas nurodė, kad tarp bendrijos, kuri įgyvendina bendraturčių bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, ir trečiųjų asmenų susiklosto išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrijos valdomos piniginės lėšos laikytinos jos turtu, kadangi juo yra disponuojama atsiskaitant su trečiasiais asmenimis, todėl padarė išvadą, kad Bendrijos banko sąskaitoje esančios piniginės lėšos yra sąskaitos savininko - Bendrijos nuosavybė, todėl bendrijos kreditoriai (antstoliai) turi teisę nurašyti sąskaitoje esančias lėšas (CK 6.913 str.). Pareiškėjui pripažinus, kad areštuotoje sąskaitoje esančios lėšos yra skirtos apmokėti už teiktas paslaugas, o išieškotojas UAB „Speisuva“ yra komunalinių ir kitų paslaugų tiekėjas, teismas padarė išvadą, kad priteistos sumos išieškojimas iš areštuotų ir pervestų į antstolės depozitinę sąskaitą piniginių lėšų, užtikrins tinkamą atsiskaitymą su paslaugų teikėju UAB „Speisuva“, todėl sprendė, kad byloje antstolio procesinės veiklos pažeidimai nustatyti nebuvo. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjo skundas buvo išnagrinėtas, teismas panaikino vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/04618.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai Pareiškėjas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija ,,Spaudos rūmai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: pripažinti, kad piniginės lėšos, esančios Bendrijos sąskaitoje Nr. ( - ) AB SEB banke yra ne bendrijos, o patalpų savininkų nuosavybė; panaikinti antstolės D. M. 2009 m. lapkričio 12 d. patvarkymą ,,Areštuoti pinigines lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą“ 87 307,95 Lt sumai vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/04618; panaikinti 2009 m. lapkričio 12 d. antstolės D. M. 2009 m. lapkričio 19 d. patvarkymą ,,Dėl arešto panaikinimo ir vykdymo veiksmų“ vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/04618. Nurodo, kad nepagrįstas teismo argumentas, jog bendrija neįrodė, kad banko sąskaitoje visos areštuotos lėšos nėra jos nuosavybė, o priklauso tik bendrijos nariams, kadangi tokia teismo išvada prieštarauja DSNBĮ 30 straipsnio 1 daliai nustatančiai, kad bendrijos turtą sudaro tik bendrijos lėšomis pirktos ar kitaip teisėtai įsigytos vertybės. Bendrija siekdama atskirti bendrijos ir trečiųjų asmenų-patalpų savininkų lėšas atidarė atskirą sąskaitą Nr. 33 7044 0600 0728 0712 AB SEB banke į kurią pervedamos tik bendrijai skirtos lėšos. Nurodytą sąskaitą areštavo antstolė ir iš jos vykdo išieškojimus kreditoriui pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą. Į naujai atidarytą Bendrijos sąskaitą kiekvieną mėnesį įplaukia po 6 500 Lt ir atskirojo skundo pareiškimo dienai iš nurodytos sąskaitos antstolė išieškojo kreditoriaus naudai 7 906,66 Lt, o viso nurašiusi lėšas iš sąskaitos Nr. ( - ) AB SEB banke 28 815,55 Lt, viso išieškojo 36 722,21 Lt skolos, t.y beveik pusė priteistos sumos, todėl nesutinka su teismo argumentu, jog Bendrija neturi pakankamai turto, kuris užtikrintų teismo spendimo vykdymą. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi Nr. 3K-7-345/2007, bei jos pagrindu padarė išvadą, kad tarp bendrijos ir trečiųjų asmenų susiklosto išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai. Nagrinėjamos bylos aplinkybės skiriasi nuo nurodytoje nutartyje nustatytų ir įvertintų aplinkybių, todėl ja remtis teismas neturėjo pagrindo. Be to nagrinėtoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė, ,,....kad atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, jiems įgyvendinat namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne bendrija.“ Antstolė bendrijos 2009 m. lapkričio 12 d. pareiškimu buvo informuota apie tai, kad Bendrija turi reikalavimų 252 231,65 Lt sumai, kurių dalį bendrija padengė, tačiau antstolė apsiribojo tik užklausų išsiuntimu ir jokių veiksmų neatliko. Nepagrįsta teismo išvada, jog bendrijos valdomos piniginės lėšos laikytinos jos turtu, nes ji jomis atsiskaito su trečiaisiais asmenimis, todėl lėšas kaip bendrijos nuosavybę turi teisę nurašyti kreditoriai (antstoliai) (CK 6.19 str.). Nurodytas Civilinio kodekso straipsnis nenustato, kad sąskatoje esančios lėšos yra sąskaitos savininko nuosavybė. Nuosavybės teisių turinį sudaro valdymo, naudojimo ir disponavimo teisės (CK 4.37 str.). Realizuodamas disponavimo teisę lėšų savininkas perduoda lešas, nagrinėjamu atveju, bendrijai, kad ši galėtų lėšų savininko naudai atlikti veiksmus, apmokėti paslaugų tiekėjams už suteiktas paslaugas, tokiu būtu lėšų savininku lieka lėšų perdavėjas ir bendrija netampa perduotų lėšų savininku, nes Daugiabučių namų savininkų bendrijos yra tik bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo forma. Nepagrįsta teismo išvada, kad pareiškėjas pripažino, jog areštuotoje sąskaitoje yra lėšos skirtos apmokėjimui už komunalines ir kitų tiekėjų paslaugas, todėl atsižvelgus į tai, kad išieškotojas UAB ,,Speisuva“ yra komunalinių ir kitų paslaugų teikėjas, priteistos sumos pervedimas į antstolės depozitinę sąskaitą užtikrins tinkamą atsiskaitymą su paslaugų teikėjais, nes tokia teismo išvada patvirtina, kad sąskaitoje areštuotos lėšos yra tikslinės paskirties ir naudojamos atsiskaitymams su tisioginiai paslaugų teikėjais. Kadangi išieškotojas UAB ,,Speisuva“ nėra vienintelis paslaugų teikėjas, todėl nevaržomas lėšų nurašymas vieno teikėjo naudai nepagrįstai pažeidžia tiek patalpų savininkų, tiek kitų tiekėjų galimybes gauti atsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Antstolė D. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skunde akcentuojama bendrijos turto sąvoka nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bendrijos sąskaitoje esančios ir bendrijos narių įmokėtos lėšos nėra bendrijos lėšos, nes Daugiabučių bendrijų įstatymas išskiria su bendrijos nuosavybės objektus bendrijos turtą ir bendrijos lėšas. Kadangi išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko lėšas, todėl bendrijos turto sąvokos analizė teisiškai nereikšminga. Be to DSNBĮ 31 straipsnyje nurodoma, kad bendrijos lėšas sudaro bendrijos narių įmokos skirtos bendrijos veiklai, pajamos gautos disponuojant bendrijos turtu arba naudojant bendro naudojimo patalpas ir kitus objektus, todėl neaišku kaip pareiškėjas atskiria bendrijos lėšas, skunde nurodydamas, kad Bendrijos pajamos gautos iš bendrojo naudojimo patalpų yra bendrijos lėšos, o bendrijos narių įmokos, skirtos bendrijos veiklai, jau yra ne Bendrijos lėšos. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, vykdomosios bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo priimta nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir naikinti jos takirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.). Vykdymo procesas yra baigiamoji civilinio proceso stadija. Šioje proceso dalyje individualus teisingumo aktas – teismo sprendimas – paprastai yra realizuojamas ir išieškotojas iš skolininko gauna savo reikalavimo patenkinimą. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis. Įstatymai įpareigoja antstolį atliekant procesinius veiksmus savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Antstolis taip pat įpareigotas aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Antstoliu gali būti ne bet kuris, o tik turintis specialų – teisinį – išsilavinimą asmuo. Taigi įstatyme keliami griežti profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai ne tik pačiam antstoliui, kaip valstybės funkcijas vykdančiam asmeniui, bet ir jo procesinei veiklai: vykdymo procese vykdymo veiksmai turi būti atliekami ne tik tiksliai laikantis iš pirmo žvilgsnio gana formalių įstatymo reikalavimų, bet ir taip, kad nebūtų pažeistas teisingumas (CPK 634 straipsnis).

14Byloje nustatyta, kad išieškotojas UAB ,,Speisuva“ antstolei vykdymui pateikė Vilniaus apygardos teismo 2009-10-12 išduotą vykdomąjį raštą dėl 68 945,31 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą ir 5 993 Lt sumos bylinėjimosi išlaidų bei 1190 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“. Antstolė 2009 m. spalio 28 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (v.b.l. 5) bei tą pačią dieną skolininkui išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą nurodydama skolininkui per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos 87 307,95 Lt sumą pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą. 2009-11-12 antstolė skolininkui išsiuntė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (v.b. l. 12). 2009-11-12 buvo sudarytas skolininko turto arešto aktas kuriame nurodoma, kad areštuoro turto vertė 3 900 Lt (v.b.l. 15). 2009-11-12 priimtas patvarkymas areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę saskaitą (v.b.l. 17). Bendrijos ,,Spaudos rūmai“ paslaugų pirkėjams taip pat išsiųsti reikalavimai pateikti duomenis apie turtinius įsipareigojimus (v.b.l.18-26; 33-39). Iš Bendrijos paslaugų pirkėjų gauti atsakymai kuriuose nurodoma apie turimus įsipareigojimus bendrijai (v.b.l. 43;45-47; 56;58-59). Vykdomasis raštas išduotas įsiteisėjusio Vilniaus apygardos teismo sprendimo pagrindu, sprendimas įsiteisėjo 2009 m. rugsėjo 29 d.

15Civilinio proceso kodekso 18 straipsnis nustato, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismo sprendimas yra vykdomasis dokumentas kuris pateikiamas antstoliui ir kuris patikrinęs ar nėra kliučių priimti vykdymui pateiktą vykdomąjį dokumentą (CPK 587 str. 1 d; 651 str.), išsiunčia skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, bei nustato jo įvykdymo terminą, o skolininkui per antstolio nustatytą terminą neįvykdžius sprendimo, pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Taigi, nagrinėjamoje byloje antstolė nuosekliai atliko įstatyme nustatytas vykdomojo dokumento priėmimo, patikrinimo ir skolininko įpareigojimo įvykdyti teismo sprendimą procedūras, atliko skolininko turto apžiūrą ir nustačius turimą turtą sudarė turto arešto aktą 3900 Lt sumai, o areštuoto turto nepakankant nukreipė išieškojimą į skolininko pinigines lėšas esančias sąskaitoje ( - ) AB SEB banke, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad antstolė atlikdama priverstinį sprendimo vykdymą išieškotojo UAB ,,Speisuva“ naudai padarė procesinės teisės pažeidimus kurie sąlygotų antstolės atlikus veiksmus pripažinti neteisėtais. Atskirajame skunde skolininkas remiasi argumentu, jog siekdamas išvengti trečiųjų asmenų –patalpų savininkų interesų pažeidimo jis atidarė specialiąją bendrijos sąskaitą Nr. 33 7044 0600 0728 0712 AB SEB banke į kurią nukreipiamos bendrijos nuosavybe esančios lėšos ir kurią areštavusi antstolė gali vykdyti išieškojimą iš skolininko. Taip pat nurodė, kad nesutinka su teismo išvada, kad Bendrija neturi pakankamai turto, kuris užtikrintų teismo sprendimo vykdymą. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, antstolė 2009-11-12 sudarė skolininko turto arešto aktą kuriame nurodoma, kad areštuoto turto vertė 3 900 Lt (v.b.l. 15), todėl teisėjų kolegijos vertinimu pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog esant reikalavimo sumai 87 307,95 Lt, Bendrijos turimo turto nepakaks teismo sprendimo įvykdymui ir išieškojimas pagrįstai nukreiptas į skolininko lėšas esančias sąskaitoje ( - ) AB SEB banke (v.b.l. 10; 17; b.l. 22). Pažymėtina, kad iš specialios sąskaitos Nr. 33 7044 0600 0728 0712 AB SEB banko 2009-12-02 išrašo (b.l. 21), matyti, kad laikotarpiu nuo 2009-12-01-2009-12-02 šioje sąskaitoje skolininko lėšų likutis yra 0,00 Lt, o debetiniu antstolės D. M. nurodymu rezervuota 84 671,93 Lt suma, todėl atskirojo skundo argumentas, kad nukreipus išieškojimą į nurodytą sąskaitą teismo sprendimas būtų įvykdytas nepagrįstas. Atskirajame skunde skolininkas iš esmės akcentuoja, kad skolininkas pagal savo teisinę formą yra Bendrija ir netampa jai perduotų lėšų savininke, nes Bedrija yra tik bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo forma, todėl nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadą, kad skolininkas neįrodė, jog banko sąskaitoje esančios visos areštuotos lėšos nėra skolininko nuosavybės objektas, o priklauso tik bendrijos nariams. Civilinio proceso kodekso 670 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimai iš visų rūšių juridinių asmenų ar kitų organizacijų tarp jų ir užsienio subjektų, vykdomi pagal bendrąsias taisykles, išskyrus išimtis numatytas šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Remiantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu bendrija įpareigojama saugoti ir ginti bendrijos ir jos narių teises bei ekonominius ir kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Pavyzdžiui vykdydama sutarties ir susitarimų sąlygas, bendrija gali skirstyti suvartotos šilumos energijos kiekį bendrijos gyventojams, rinkti iš jų mokesčius už šilumą ir karštą vandenį bei įvairius kitus komunalinius mokesčius ir pervesti juos tiekėjui (bendrijos išoriniai teisiniai santykiai). Vadinasi tarp Bendrijos ir tiekėjo sutarties ar susitarimo pagrindu susiklosto prievoliniai teisiniai santykiai, todėl Bendrijai iš atsiskaitymams perduotų lėšų, nevykdant atsiskaitymų su tiekėjais ir teismui patenkinus ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo, išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko, nagrinėjamu atveju Bendrijos, ne tik turtą bet ir lėšas esančias areštuotoje sąskaitoje Nr. ( - ) AB SEB banke, nes priešingu atveju Bendrijai neturint turto ir pakankamai lėšų teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas.

16Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi ir neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

17Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.

18Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš skolininko Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“ valstybės naudai priteistinos 8,60 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1543-656/2010 palikti nepakeistą, o skolininko Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“ atskirąjį skundą atmesti.

21Priteisti iš Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“ į.k. 300072255, 8,60 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalia... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Pareiškėjas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos... 7. Nurodė, kad 2009 m. lapkričio18 d. pareiškėjas gavo antstolės 2009 m.... 8. Antstolė D. M. atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 9. Nurodė, kad DNSB 31 str. 1 d. 1 p. yra įtvirtinta nuostatas, kad bendrijos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartimi pareiškėjo... 12. Įvertinęs civilinės bylos medžiagą, vykdomosios bylos medžiagą teismas... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 14. Byloje nustatyta, kad išieškotojas UAB ,,Speisuva“ antstolei vykdymui... 15. Civilinio proceso kodekso 18 straipsnis nustato, kad įsiteisėję teismo... 16. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi ir neįtakoja... 17. Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.... 18. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartį civilinėje... 21. Priteisti iš Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos...