Byla 1A-8-332-2014
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013-05-24 nuosprendžio, kuriuo Ž. V. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Zigmo Kavaliausko, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorui Andrej Mirnyj, gynėjui advokatui Algirdui Milašauskui, nuteistajam Ž. V.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ir nuteistojo Ž. V. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013-05-24 nuosprendžio, kuriuo Ž. V. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams.

3Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią nustatyta skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžiu Ž. V. paskirtos bausmės faktinės atlikimo pradžios. Į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2012-10-11 iki 2012-12-11.

4Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista L. E., jos atžvilgiu nuosprendis neskundžiamas.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ž. V. nuteistas už tai, kad 2012-10-11, nuo 16.40 val., iš savo gyvenamosios vietos, esančios ( - ), į Šiaulių autobusų stotį, esančią Šiauliuose, Tilžės g. 109, neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, gabeno polietileninį paketėlį su 1,474 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių) ir polietileninį paketėlį su 2,697 g baltos spalvos biria medžiaga, kurios sudėtyje yra 0,031 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, ir 2012-10-11, apie 18.50 val., Šiaulių autobusų stoties, esančios ( - ), lauko laukiamajame neteisėtai už 100 litų pardavė L. E. jo neteisėtai gabentą polietileninį paketėlį su 1,474 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių) ir polietileninį paketėlį su 2,697 g baltos spalvos biria medžiaga, kurios sudėtyje yra psichotropinės medžiagos - 0,031 g metamfetamino.

7Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė prašo pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2013-05-24 nuosprendį:

8Ž. V., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. paskirti 3 (trejus) metus ir 8 (aštuonis) mėnesius laisvės atėmimo.

9Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

10Apeliaciniame skunde prokurorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė, teisingai kvalifikavo Ž. V. padarytą nusikaltimą, tačiau neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, t. y. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies nuostatas ir dėl to paskyrė neteisingą, aiškiai per švelnią bausmę Ž. V..

11Skunde teigia, kad, nors teismas ir nurodė, kad skirtinos laisvės atėmimo bausmės dydis parinktinas skaičiuojant nuo jos vidurkio, tačiau už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., padarymą be pagrindo skirdamas Ž. V. minimalią bausmę, neįgyvendino bausmės paskirties, neatsižvelgė į bausmei keliamų tikslų (nubaudimo, teisingumo) įgyvendinimą. Be to, teismas nenurodė aplinkybių, dėl kurių Ž. V. skyrė minimalią bausmę. Atsižvelgiant į tai, kad Ž. V. padarė tyčinį sunkų nusikaltimą būdamas anksčiau teistas ir neišnykus teistumui, prokurorės teigimu, Ž. V. skirtina laisvės atėmimo bausmė, didesnė už Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. nustatytą bausmės minimumą.

12Apeliaciniu skundu nuteistasis Ž. V. prašo Šiaulių apylinkės teismo 2013-05-24 nuosprendį pakeisti ir skirti jam su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

13Nurodo, kad teismas neobjektyviai vertindamas pateiktus duomenis jo atžvilgiu, padarydamas neteisingas išvadas, nei įrodo faktinės bylos aplinkybės, nepagrįstai nevertindamas duomenų, kurios galėtų palengvinti jo teisinę padėtį ir taip pat bausmę, patenkindamas prokurorės reikalavimą skirti griežtą laisvės atėmimo bausmę, nepagrįstai paskyrė aiškiai per griežtą laisvės atėmimo bausmę, drauge pažeidė ir jo garantuotas teises į teisingą ir objektyvų, nešališką ir nepriklausomą teismo procesą ir visa tai sukliudė teismui objektyviai, išsamiai, nešališkai išnagrinėjus bylą priimti jo atžvilgiu teisingą nuosprendį – skirti teisingą, adekvačią nusikaltimui ir nesusijusią su laisvės atėmimu bausmę. Teigia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas padarė teisinę klaidą, kurią turi ištaisyti apeliacinės instancijos teismas pakeisdamas priimtą nuosprendį ir jam paskirdamas švelnesnę nei laisvės atėmimo, teismo pasirinktą bausmę.

14Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė prašė jos apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistojo Ž. V. apeliacinį skundą atmesti. Nuteistasis Ž. V. ir jo gynėjas advokatas prašė nuteistojo Ž. V. apeliacinį skundą patenkinti, o prokurorės skundą atmesti.

15Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ir nuteistojo Ž. V. apeliaciniai skundai atmestini.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo nuosprendį tiek, kiek to prašoma apeliaciniais skundais (Lietuvos Respublikos BPK 320 str. 3 d.), išnagrinėjusi baudžiamąją bylą ir susipažinusi su byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais, konstatuoja, kad Ž. V. kaltė padarius Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos BPK 20 str. reikalavimų, įvertino byloje esančius įrodymus, padarė teisingas išvadas ir pagrįstai Ž. V. nuteisė pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., todėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-10-02 nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti ar keisti Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ar nuteistojo Ž. V. apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Apeliaciniais skundais Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė ir nuteistasis Ž. V. kaltės dėl Ž. V. padarytos nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių ir jos juridinės kvalifikacijos neginčija, tačiau skunduose nurodo, jog apylinkės teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl nuteistajam Ž. V. paskyrė neteisingą bausmę.

18Pagal BK 54 str. 1 d. teismas skiria bausmę vadovaudamasis straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir BK bendrosios dalies nuostatomis. BK 54 str. 2 d. nurodytos aplinkybės, į kurias privalu atsižvelgti skiriant bausmę, t. y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, o BK 61 str. 2 d. nustato teismui pareigą skiriant bausmę įvertinti ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet ir kitas BK 54 str. 2 d. numatytas aplinkybes. Visos šios aplinkybės turi vienodą reikšmę skiriant bausmę, jas įvertinęs teismas motyvuotai parenka skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Išimtys iš šios bendros taisyklės yra numatytos LR BK 62 str. ir 54 str. 3 d. ir jos suteikia išskirtinę galimybę išeiti už sankcijos ribų bei paskirti kaltininkui švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę.

19BK 54 str. 3 d. numato, jog, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Nuteistasis Ž. V. tokiu pagrindu vadovaudamasis prašo skirti jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Tačiau BK 54 str. 3 d. (švelnesnės bausmės skyrimas) teismų praktikoje taikoma tada, jei bausmė aiškiai prieštarauja teisingumo principui, be to, ji gali būti taikoma tik išimtiniais atvejais. BK 54 str. 3 d. taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu. Kolegijos manymu, Ž. V. nėra pagrindo taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas. Nuteistojo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai susiję su jo asmenybės vertinimu, su jo dabartinio gyvenimo sąlygomis, jo teigiamais socialiniais ryšiais ir teigiamais gyvenimiškais siekiais yra įvertinti skiriant jam bausmę. Kolegijos įsitikinimu, šios aplinkybės nelaikytinos išimtinėmis BK 54 str. 3 d. prasme. Taip pat šios aplinkybės negali būti pagrindu skirti švelnesnę bausmę atsižvelgus į padarytos veikos pavojingumą ir pobūdį – jis neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, gabeno narkotines medžiagas ir neteisėtai jas pardavė L. E.. Atsižvelgdama į pirmosios instancijos teismo atliktą bausmės skyrimui reikšmingų bylos aplinkybių vertinimą, kolegija konstatuoja, kad nustatytos Ž. V. atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir aplinkybės, apibūdinančios jo asmenybę, nėra išimtinės ir rodančios, kad laisvės atėmimo bausmės skyrimas už BK 260 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarauja teisingumo principui, todėl BK 54 str. 3 d. nuostatos Ž. V. netaikytinos.

20Teismas, skirdamas nuteistajam Ž. V. bausmę už padarytą nusikalstamą veiką, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, stadiją, kad padaryta nusikalstama veika priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai, atsižvelgė į kaltės formą, į nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jog Ž. V. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, į tai, kad nuteistojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, į Ž. V. asmenybę – du kartus teistas, prieš tai buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, baustas administracine tvarka, vartoja narkotines ir psichotropines medžiagas, ir pagrįstai padarė išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus Ž. V. už padarytą nusikaltimą Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. numatytą laisvės atėmimo bausmę.

21Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad Ž. V. už Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą paskirta minimali 2 metų laisvės atėmimo bausmė (Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės minimumas yra 2 metai, o vidurkis – 5 metai). Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nuteistajam Ž. V. už nusikalstamą veiką paskirta bausmė nėra per švelni, griežtinti jas prokurorės apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Nors prokurorė apeliaciniu skundu prašė nuteistajam Ž. V. už jam inkriminuotą nusikaltimą paskirti griežtesnę Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatytą bausmę, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo manyti, kad Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus nuteistajam laisvės atėmimo bausmę, kurios dydis būtų artimas Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. sankcijoje nustatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkiui. Pažymėtina, kad bausmė privalo būti proporcinga padarytai nusikalstamai veikai ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, o griežtesnės bausmės skyrimas nagrinėjamu atveju neatitiktų įvykdytos nusikalstamos veikos pavojingumo, nesiderintų su teisingumo principo reikalavimais ir nuteistojo Ž. V. asmenybe.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ir nuteistojo Ž. V. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią nustatyta... 4. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista L. E., jos atžvilgiu nuosprendis... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. Ž. V. nuteistas už tai, kad 2012-10-11, nuo 16.40 val., iš savo gyvenamosios... 7. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė prašo pakeisti... 8. Ž. V., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. paskirti... 9. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 10. Apeliaciniame skunde prokurorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 11. Skunde teigia, kad, nors teismas ir nurodė, kad skirtinos laisvės atėmimo... 12. Apeliaciniu skundu nuteistasis Ž. V. prašo Šiaulių apylinkės teismo... 13. Nurodo, kad teismas neobjektyviai vertindamas pateiktus duomenis jo atžvilgiu,... 14. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė prašė jos apeliacinį... 15. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ir nuteistojo Ž. V. apeliaciniai... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą... 17. Apeliaciniais skundais Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė ir... 18. Pagal BK 54 str. 1 d. teismas skiria bausmę vadovaudamasis straipsnio,... 19. BK 54 str. 3 d. numato, jog, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės... 20. Teismas, skirdamas nuteistajam Ž. V. bausmę už padarytą nusikalstamą... 21. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad Ž. V. už Lietuvos Respublikos BK... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1... 23. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ir nuteistojo Ž. V. apeliacinius...