Byla e2-5678-664/2019
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, gautą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo

1Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėja Irena Vapsvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, gautą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose gautas ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ( - ) atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškininis pareiškimas dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau- UAB) ( - ).

4Ieškinyje nurodoma, jog Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ( - ) ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė ( - ). Pagal bankroto administratoriui perduotus dokumentus buvo nustatyta, kad atsakovas UAB ( - ) yra ieškovo BUAB ( - ) skolininkas, kurio skolos yra fiksuojamos įmonės buhalterinėje apskaitoje. Atsakovui už suteiktas paslaugas (parduotas prekes) buvo išrašyta 2017 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) 900 Eur sumai. Ši skola atsakovo nėra padengta. Šias aplinkybes patvirtina pridedamas apyvartos žiniaraštis „Klientų būklė“. Ieškovas prašo teismo:

51)

6priteisti iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo BUAB ( - )naudai 900 Eur skolos ir 90 Eur palūkanų;

72)

8priteisti iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo BUAB ( - ) naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

93)

10priteisti iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo BUAB ( - ) naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovas UAB ( - ) gavęs ieškininį pareiškimą, jo priedus bei teismo pranešimą per teisės aktų nustatytą terminą pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, jog ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių skolos egzistavimą. Nes vien PVM sąskaitos-faktūros pateikimas, pasak atsakovo, pats savaime nepagrindžia paslaugų suteikimo fakto, o ieškovas nepateikė jokių susitarimo dėl paslaugų teikimo ar prekių perdavimo buvimą pagrindžiančių įrodymų. Juo labiau, kad iš ieškovo pateikiamos sąskaitos neįmanoma suprasti, kokios paslaugos buvo suteiktos ar perkės parduotos. Taip pat sąskaitoje nenurodytas ją išrašęs asmuo ir nepateikta jokių įrodymų apie šios sąskaitos pateikimą atsakovui.

12Atsakovas UAB ( - ) prašo teismo:

131)

14ieškovės BUAB ( - ) ieškinį atmesti kaip nepagrįstą;

152)

16priteisti atsakovės UAB ( - ) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

172019 m. spalio 30 d. Utenos apylinės teismo Ignalinos rūmų nutartimi byla paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2019 m. lapkričio 20 d. 09 val. 00 min. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų patalpose (Laisvės g. 62, Ignalina).

182019 m. lapkričio 20 d. teisme gautas ieškovės BUAB ( - ) ir atsakovės UAB ( - ) prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje. Šalys nurodo sutarusios dėl skolos dydžio ir jos grąžinimo tvarkos, prašo patvirtinti sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti.

19Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis gali išspręsti kilusį teisminį ginčą, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalis).

20Ieškovės BUAB ( - ) ir atsakovės UAB ( - ) sudaryta taikos sutartis užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, ši sudaryta taikos sutartis nepažeidžia šalių teisių, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl gali būti patvirtinta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalis).

21Nustatyta, jog valstybė procesiniams dokumentams įteikti turėjo 7,44 Eur išlaidų. Šios išlaidos, remiantis šalių susitarimu, priteistinos iš atsakovės UAB ( - ) (Civilinio proceso kodekso 88, 92, 96 straipsniai).

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso140 straipsnio 3 dalimi, 88, 92, 96 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas,

Nutarė

23Patvirtinti ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (( - )) (toliau – Ieškovas), ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (( - ))(toliau – Atsakovas) 2019 m. lapkričio 19 d. taikos sutartį (toliau tekste-Taikos sutartis) civilinėje ( - ) dėl skolos priteisimo, pagal kurią Šalys nutaria išspręsti visą ginčą Šalių sulygtomis taikos sutarties sąlygomis:

24„ 1. Ieškovas atsisako visų ieškiniu pareikštų materialinių ir procesinių reikalavimų Atsakovo atžvilgiu (priteisti 900 Eur skolos ir 90 Eur palūkanų, priteisti 6% dydžio metines palūkanas už priteistą pagrindinės skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo). Ieškovui yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, t. y. jog vadovaujantis CPK 294 str. 2 dalimi, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

252. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 100 Eur (vieną šimtų eurų) per tris dienas nuo šios Taikos sutarties pasirašymo dienos. Nurodyta suma turi būti sumokama į BUAB ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių banko Kauno filiale.

263. Šalys susitaria, kad valstybės patirtas išlaidas, susijusias su civilinės bylos nagrinėjimu (LR CPK 88 str. – pašto išlaidos), jei tokios atsiras, apmokės atsakovas.

274. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

285. Šalys viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų dėl teisinės pagalbos neatlygina.

296. Šalys susitaria ir prašo Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka, bylos Šalims nedalyvaujant, bei civilinę bylą Nr. ( - ) nutraukti.

307. Šalys pareiškia, kad Taikos sutarties sąlygos išreiškia tikrąją ją pasirašančių asmenų valią, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešam interesui. Šalys išreiškia savo supratimą, kad pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu,

318. Šalys patvirtina, kad asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, šalių kreditorių interesų. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, bendrovių įstatų.

329. Ši Taikos sutartis sudaroma 1 egzemplioriumi, šalims apsikeičiant skenuotomis Taikos sutarties kopijomis“.

33Civilinę bylą Nr. ( - ) (buvęs bylos Nr. ( - ), teisminio proceso Nr. ( - )) pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nutraukti.

34Išieškoti iš atsakovo UAB ( - ) (juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( - )), į valstybės biudžetą 7,44 Eur (septynis eurus 44 ct) pašto išlaidų.

35Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėja Irena Vapsvienė, teismo... 2. Teismas... 3. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose gautas ieškovės bankrutuojančios... 4. Ieškinyje nurodoma, jog Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 29 d.... 5. 1)... 6. priteisti iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo BUAB ( - )naudai 900 Eur skolos ir 90... 7. 2)... 8. priteisti iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo BUAB ( - ) naudai 6 procentų dydžio... 9. 3)... 10. priteisti iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo BUAB ( - ) naudai visas patirtas... 11. Atsakovas UAB ( - ) gavęs ieškininį pareiškimą, jo priedus bei teismo... 12. Atsakovas UAB ( - ) prašo teismo:... 13. 1)... 14. ieškovės BUAB ( - ) ieškinį atmesti kaip nepagrįstą;... 15. 2)... 16. priteisti atsakovės UAB ( - ) patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 17. 2019 m. spalio 30 d. Utenos apylinės teismo Ignalinos rūmų nutartimi byla... 18. 2019 m. lapkričio 20 d. teisme gautas ieškovės BUAB ( - ) ir atsakovės UAB... 19. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi... 20. Ieškovės BUAB ( - ) ir atsakovės UAB ( - ) sudaryta taikos sutartis užkerta... 21. Nustatyta, jog valstybė procesiniams dokumentams įteikti turėjo 7,44 Eur... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Patvirtinti ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ( - )... 24. „ 1. Ieškovas atsisako visų ieškiniu pareikštų materialinių ir... 25. 2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 100 Eur (vieną šimtų eurų)... 26. 3. Šalys susitaria, kad valstybės patirtas išlaidas, susijusias su... 27. 4. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo... 28. 5. Šalys viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų dėl teisinės pagalbos... 29. 6. Šalys susitaria ir prašo Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų... 30. 7. Šalys pareiškia, kad Taikos sutarties sąlygos išreiškia tikrąją ją... 31. 8. Šalys patvirtina, kad asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus... 32. 9. Ši Taikos sutartis sudaroma 1 egzemplioriumi, šalims apsikeičiant... 33. Civilinę bylą Nr. ( - ) (buvęs bylos Nr. ( - ), teisminio proceso Nr. ( - ))... 34. Išieškoti iš atsakovo UAB ( - ) (juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( -... 35. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...