Byla 2-132-231/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska,

2sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. K.,

4suinteresuotiems asmenims J. K. ir J. L.

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Trakų rajono savivaldybės administracijai, J. K., J. L. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

6pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam, V. K., J. K. ir J. L. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus numeris - 4400-1015-2897, esančiame ( - ), buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu.

7Pareiškėjas palaikė pareiškimą ir paaiškino, jog žemės sklypas, unikalus numeris - 4400-1015-2897, esantis ( - ),, lygiomis dalimis priklauso jam (V. K.), jo dėdei J. K. ir tetai J. L.. Šį sklypą jie paveldėjo lygiomis dalimis 2009 m. pagal įstatymą iš I. K., a.k. ( - ) pareiškėjo senelės, J. K. ir J. L. mamos. Sodyba priklausė pareiškėjo proseneliui I. K., kuris mirė 1982 m. Šiame žemės sklype, kurio dydis 3,0699 ha, buvo sodyba su gyvenamuoju namu, o dabar liko tik sodas, užimantis 0,10 ha ir pastatų griuvėsiai. Sodyboje ilgą laiką niekas negyveno, todėl gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai visiškai supuvo, kadangi buvo mediniai, liko tik pamatų liekanos. Sklypas priklauso Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijai, todėl statybos jame draudžiamos, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, todėl sodybvietės juridinio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes – žemės sklypo, unikalus numeris - 4400-1015-2897, savininkai įgis teisę statyti statinius, o šį faktą patvirtinančių dokumentų kitokia tvarka žemės sklypo savininkai negali gauti.

8Suinteresuotas asmuo J. K. palaikė pareiškimą, prašė jį patenkinti. Nurodė, kad dalis sklypo, esančio ( - ), priklauso jam. Jis yra I. K. anūkas, I. K. yra jo tėvo tėvas. Jo senelis I. K. visuomet gyveno ( - ), o likus 6 ar 8 m. iki mirties jis persikėlė gyventi pas sugyventinę į kitą kaimą, ten ir mirė. Išėjus seneliui gyventi pas sugyventinę, jo sodyba liko neprižiūrima, pastatai buvo apleisti ir ilgainiui sugriuvo. Atkuriant nuosavybę į žemę, buvo atmatuota ta pati senelių turėta žemė ir grąžinta, ten buvo dirbama žemė. Toje vietoje, kur gyveno senelis, dabar yra likę apgriuvę pastatų pamatai, t.y. akmenys, supuvę rąstai, yra likęs pamatų orientyras. Sodybos nuotraukų nedarė, bet kai buvo atliekami žemės sklypo geodeziniai matavimai, buvo įtraukti sodyboje buvusių pastatų kontūrai. Senelio sodyboje kažkada buvo namas, sandėliukas, kluonas, sklepas ir malkinė.

9Suinteresuotas asmuo J. L. palaikė pareiškimą, prašė jį patenkinti. Nurodė, kad I. K. yra jos senelis, jis gimė ir gyveno ( - ). Tame pačiame kaime gyveno ir jo tėvai. Neprisimena kelintais metais mirė jos senelis I. K., tik žino, kad mirus senelei jis kelis metus gyveno vienas, o paskui persikėlė gyventi pas sugyventinę į gretimą kaimą. Seneliui išėjus gyventi pas sugyventinę, jo sodyba liko neprižiūrima. Senelio namas buvo senovinis, šalia namo tvartas, malkinė, kluonas ir dar nedidelis tvartas, kuriame dar ir ji augino gyvulius. Ji visada gyveno ( - ). Jos tėvas dirbo kolūkyje, todėl jam priklausė 3 ha žemės, o kadangi jis gyveno ( - ),, tai jam atmatavo tą žemę toje vietoje, kur buvo senelio sodyba. Tėvui mirus tą žemės sklypą paveldėjo mama, o po jos žemę paveldėjo jie. Tiksliai žino, kad toje sodyboje gyveno jos senelis I. K., taip pat ten gyveno ir senelio tėvai.

10Suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareikštą pareiškimą (b. l. 19-22), kuriame nurodė, jog jeigu Trakų rajono apylinkės teismas nustatys juridinę reikšmę turinį faktą, kad pareiškėjui bendrosios nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1015-2897, kadastro Nr. 7901/003:485), esančiame ( - ), buvo sodyba, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija neprieštaraus tokios sodybos atkūrimui teisės aktų nustatyta tvarka.

11Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareikštą pareiškimą (b.l. 25-26), kuriame nurodė, jog pareiškimo pagrįstumo klausimą prašo išspręsti teismo nuožiūra.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Byloje esanti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-09-19 išrašo kopija (b. l. 4-5) patvirtina, jog pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, (unikalus Nr. 4400-1015-2897, kadastro Nr. 7901/003:485), esantis ( - ),. Žemės sklypas yra nacionalinio parko teritorijoje.

14Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjo prašomas nustatyti faktas gali sukelti jam teisines pasekmes – suteikti galimybę atkurti buvusią sodybvietę su gyvenamuoju namu (CPK 444 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, ištyręs ir įvertinęs šių byloje esančių įrodymų visetą – pareiškėjo paaiškinimus bei pareiškime išdėstytus argumentus (b. l. 1-2), teismo posėdyje apklaustų liudytojų S. L., gim. 1958 m., ir V. M., gim. 1959 m., parodymus, 2009-12-03 žemės sklypo plano M1:2000 kopiją (b.l. 6,11), išrašą iš I. K. namų ūkio Nr. 178 narių sąrašo (b.l. 7), Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2012-10-12 raštą Nr. R4-1549 (b.l. 13), sprendžia, jog pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių, jog žemės sklype, unikalus numeris - 4400-1015-2897, esančiame ( - ), buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu (CPK 445 straipsnis).

16Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, nustatytinas pareiškėjo prašomas juridinę reikšmę turintis faktas.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas sodybvietės su gyvenamuoju namu atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

18Iš pareiškėjo į valstybės biudžetą priteistinos 25,26 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 176-178, 442-448 str. str., teismas

Nutarė

20pareiškimą patenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K., J. K. ir J. L. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus numeris - 4400-1015-2897, esančiame ( - ), buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu.

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas sodybvietės su gyvenamuoju namu atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

23Priteisti iš V. K. 25,26 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska,... 2. sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. K.,... 4. suinteresuotiems asmenims J. K. ir J. L.... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 6. pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam, V.... 7. Pareiškėjas palaikė pareiškimą ir paaiškino, jog žemės sklypas,... 8. Suinteresuotas asmuo J. K. palaikė pareiškimą, prašė jį patenkinti.... 9. Suinteresuotas asmuo J. L. palaikė pareiškimą, prašė jį patenkinti.... 10. Suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į... 11. Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Byloje esanti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-09-19... 14. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjo... 15. Teismas, ištyręs ir įvertinęs šių byloje esančių įrodymų visetą –... 16. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, nustatytinas... 17. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas sodybvietės su gyvenamuoju... 18. Iš pareiškėjo į valstybės biudžetą priteistinos 25,26 Lt bylinėjimosi... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 176-178, 442-448 str.... 20. pareiškimą patenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K., J. K. ir J. L.... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas sodybvietės su gyvenamuoju namu... 23. Priteisti iš V. K. 25,26 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...