Byla A-442-207-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. A. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. A. V. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. spalio 27 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (04)-K3-277 patvirtino nurodymus pareiškėjui sumokėti

595 451 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), 14 818 Lt PVM delspinigių,

611 080 Lt PVM baudos, 85 229 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM), 9 405 Lt GPM delspinigių ir 8 522 Lt GPM baudos.

7Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2009 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 68-372 patvirtino Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. (04)-K3-277.

8Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2010 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. S-165(7-38/2010) panaikino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 68-372 nurodymus pareiškėjui sumokėti 85 229 Lt GPM, 9 405 Lt GPM delspinigių bei 8 522 Lt GPM baudos ir pareiškėjo skundą perdavė nagrinėti centriniam mokesčių administratoriui iš naujo.

9Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 68-192 patvirtino Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. (04)-K3-277.

10Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. S-347(7-304/2010) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. 68-192.

11Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. S-347(7-304/2010), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. 68-192 ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. (04)-K3-277.

12Pareiškėjas nurodė, kad nei 2007 metais, nei 2008 metais nebuvo įregistruotas PVM mokėtoju, tačiau pagal patikrinimo aktą buvo nustatyta, kad už 2007 metus jis privalėjo sumokėti 7 078 Lt PVM, o už 2008 metus – 12 894 Lt PVM, ir kad jis nepagrįstai deklaravo 90 836 Lt atskaitomo pirkimo PVM. Pareiškėjas neprivalėjo mokėti minėtų PVM sumų, nes 46 400 Lt 2007 metais ir 84 525 Lt 2008 metais buvo gauti kaip pajamos pagal verslo liudijimą ir šios pajamos neviršijo 100 000 Lt. Mokesčių administratorius, apskaičiuodamas PVM, nepagrįstai bendrai suskaičiavo pajamas, gautas pagal verslo liudijimą, ir pajamas, gautas vykdant individualią veiklą. Ši mokamo PVM suma taip pat turėjo būti įtraukta į leidžiamus atskaitymus, skaičiuojant GPM, nes sumokėtas PVM nuo gautų pajamų yra patirtos išlaidos. Be to, nuo tos pačios gautų pajamų sumos negali būti skaičiuojami keli mokesčiai.

13Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

14Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas buvo susipažinęs su patikrinimo aktu ir sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo bei žinojo apie papildomai apskaičiuotus mokesčius, kartu ir apie apskaičiuotą PVM. Todėl, teikdamas skundą atsakovui dėl patikrinimo metu apskaičiuotų mokesčių, turėjo galimybę nurodyti nesutikimo argumentus ne tik dėl GPM, bet ir dėl PVM, tačiau to nepadarė. Pareiškėjas 2010 m. sausio 26 d. skunde Mokestinių ginčų komisijai teigė, jog nesutinka su ta atsakovo 2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 68-372 dalimi, kuri susijusi su papildomai apskaičiuotu GPM. Jokių nesutikimo motyvų dėl patikrinimo metu papildomai apskaičiuoto PVM pareiškėjas neišdėstė, todėl mokestinis ginčas vyko tik dėl papildomai apskaičiuotų mokesčių dalies, dėl kurios pareiškėjo skunde buvo pateikti nesutikimo motyvai.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

17Teismas nurodė, kad mokesčių administratorius atliko pareiškėjo PVM, GPM, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo patikrinimą už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. Patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas, už statybos remonto darbus išmokėjęs fiziniams asmenims, neturintiems verslo liudijimų, su darbo santykiais susijusias išmokas, neapskaičiavo ir nesumokėjo nuo tokių išmokų GPM, valstybinio socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą. Be to, nustatyta, kad pareiškėjas neapskaičiavo ir nesumokėjo PVM nuo pajamų, gautų iš veiklos pagal verslo liudijimą, ir PVM deklaracijose nepagrįstai padidino pirkimo PVM atskaitą. Teismas nurodė, kad, vykdydamas Mokestinių ginčų komisijos 2010 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. S-165(7-38/2010), atsakovas pakartotinai išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. (04)-K3-277 dalies, kuria pareiškėjui nurodyta sumokėti 85 229 Lt GPM,

189 405 Lt GPM delspinigių ir 8 522 Lt GPM baudos, ir patvirtino šį Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą. Toks atsakovo sprendimas buvo patvirtintas Mokestinių ginčų komisijos 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. S-347(7-304/2010). Teismas nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 31 d. patikrinimo akto Nr. AU16-50 tiriamojoje dalyje nurodyta, jog 2006–2008 metais buvo sudarytos remonto–statybos darbų sutartys tarp pareiškėjo, kaip rangovo, ir UAB „Metyz“, kaip užsakovo. Pagal šias sutartis pareiškėjas gavo individualios veiklos pajamų: 2006 metais – 60 954,83 Lt individualios veiklos pajamų; 2007 metais – 477 362 Lt pajamų, iš kurių 46 400 Lt – pagal verslo liudijimą, 430 962 Lt – pagal individualios veiklos pažymą; 2008 metais – 1 206 450,00 Lt pajamų, kurių 84 525 Lt – pagal verslo liudijimą, 1 121 925,00 Lt – pagal individualios veiklos pažymą. Patikrinimo metu nustatyta, kad gautos pajamos iš ekonominės veiklos 2007 m. gegužės mėnesį viršijo 100 000 Lt, todėl mokesčių administratorius pagrįstai apskaičiavo pareiškėjui papildomai mokėtiną PVM, nes Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalis įpareigoja skaičiuoti PVM ir sumokėti į biudžetą nuo bendro atlygio už vykdytą ekonominę veiklą. Teismas nurodė, kad, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendime nepripažinus pareiškėjo fiziniams asmenims pagal sutartis išmokėtų išmokų susijusiomis su darbo santykiais, keitėsi leidžiamų atskaitymų sumos, t. y., leidžiamus atskaitymus sumažinus priskaičiuotomis su darbo santykiais susijusiomis išmokomis, nuo šių išmokų apskaičiuotomis valstybinio socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą sumomis ir leidžiamuose atskaitymuose palikus fiziniams asmenims pagal sutartis išmokėtas sumas, buvo perskaičiuotos pareiškėjo 2007 ir 2008 metų apmokestinamosios pajamos, t. y. pareiškėjo pajamos iš individualios veiklos, nustatytos patikrinimo akte, nesikeitė, o keitėsi tik leidžiamų atskaitymų dydis. Taip pat Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. sprendime Nr. (04)-K3-277 neliko nurodymo pareiškėjui sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą, kurios patikrinimo akte buvo apskaičiuotos nuo kaip su darbo santykiais susijusių išmokėtų pajamų. Tokiu būdu pareiškėjui pagrįstai papildomai buvo apskaičiuotas 85 229 Lt GPM. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. sprendime Nr. (04)-K3-277 pareiškėjui GPM apskaičiuotas (perskaičiuotas) tik nuo jo vykdant individualią veiklą gautų pajamų. Teismas nurodė, kad pareiškėjas teigė, jog jam neaišku, kaip buvo atskirtos jo vykdytos veiklos (individuali veikla ir veikla pagal verslo liudijimą) ir nuo jų skaičiuojami mokesčiai. Iš bylos medžiagos matyti, kad, apskaičiuodamas mokėtiną GPM, mokesčių administratorius vertino tik pareiškėjo pajamas, gautas vykdant individualią veiklą. Pajamų suma, gauta pagal verslo liudijimą, apskaičiuojant mokėtiną GPM, nebuvo vertinama. Kitų argumentų dėl pateiktų perskaičiavimų pareiškėjas nepateikė. Teismas nurodė, kad patikrinimo metu nustatyta, jog iš pareiškėjo deklaruoto 38 459 Lt atskaitomo PVM už laikotarpį nuo 2008 m. gegužės 14 d. iki 2008 m. birželio 30 d. pagal pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus bei išlaidų registro žurnalus atskaitomo pirkimo PVM sudaro 1 028 Lt. Pareiškėjas pateiktoje PVM deklaracijoje už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. deklaravo 59 989 Lt atskaitomo pirkimo PVM, tačiau pagal pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus bei išlaidų registrą atskaitoma pirkimo PVM suma už minėtą laikotarpį sudaro 6 584 Lt. Mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas neteisėtai pateiktose PVM deklaracijose padidino pirkimo PVM atskaitą 90 836 Lt suma. Teismas nurodė, kad ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Pareiškėjo skundas atmestinas.

19III.

20Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo patenkinti jo skundą.

21Pareiškėjas nurodo, kad nei 2007 metais, nei 2008 metais nebuvo įregistruotas PVM mokėtoju, tačiau pagal patikrinimo aktą buvo nustatyta, jog už 2007 metus jis privalėjo sumokėti 7 078 Lt pardavimo PVM, o už 2008 metus – 12 894 Lt pardavimo PVM, ir jog jis nepagrįstai deklaravo 90 836 Lt atskaitomo pirkimo PVM. Pareiškėjas neprivalėjo mokėti 7 087 Lt ir 12 894 Lt PVM, nes 46 400 Lt 2007 metais ir 84 525 Lt 2008 metais buvo gauti kaip pajamos pagal verslo liudijimą ir šios pajamos neviršijo 100 000 Lt. Mokesčių administratorius, apskaičiuodamas PVM, nepagrįstai bendrai skaičiavo pajamas, gautas pagal verslo liudijimą, ir pajamas, gautas vykdant individualią veiklą, o pirmosios instancijos teismas konkrečiai dėl šių aplinkybių nepasisakė. Pareiškėjas nurodo, kad mokamo PVM suma turėjo būti įtraukta į leidžiamus atskaitymus, skaičiuojant GPM, nes sumokėtas PVM nuo gautų pajamų yra patirtos išlaidos. Be to, nuo tos pačios gautų pajamų sumos negali būti skaičiuojami keli mokesčiai. Pareiškėjas nurodo, kad jam paskaičiuotas PVM ir delspinigiai neatitinka paties mokesčių administratoriaus ankstesnių nurodymų. 2008 m. gegužės 12 d. priminimu Nr. 14-07-20616 pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti 2 241,58 Lt PVM delspinigių, o 2009 m. kovo 22 d. priminimu Nr. 14-07-10427 – 52 693 Lt PVM ir 1 244,48 Lt delspinigių. Šias sumas pareiškėjas sumokėjo, tačiau nei iš patikrinimo akto, nei iš Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo nesimato, kaip šios sumos buvo įvertintos skaičiuojant papildomą PVM. Pareiškėjas nurodo, kad nesutinka su mokesčių administratoriaus ir Mokestinių ginčų komisijos pozicija, jog mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos yra saistomos pareiškėjo pastabomis, kurias šis pareiškė mokesčių administratoriui dėl patikrinimo akto. Įstatymuose tokių nuostatų nėra, todėl, sprendžiant dėl mokesčių apskaičiavimo teisingumo ir teisėtumo, turi būti atliktas išsamus patikrinimas, o ne apsiribojama mokesčių įstatymų detaliai neišmanančio mokesčių mokėtojo pastabomis.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

23Atsakovas nurodo, kad pareiškėjui nagrinėjamu atveju pagrįstai buvo apskaičiuotos papildomos PVM, GPM ir susijusios sumos. Pareiškėjui nepareiškus atitinkamų pastabų, šio mokestinio ginčo dalyku nebuvo papildomo PVM apskaičiavimo teisingumas, todėl Mokestinių ginčų komisija savo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendime Nr. S-347(7-304/2010) pagrįstai šio klausimo nenagrinėjo. Su pareiškėjo teiginiais, jog mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos turi išsamiai tikrinti mokesčių apskaičiavimo teisingumą, neatsižvelgdamos į mokesčių mokėtojo pastabas, negalima sutikti. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo skundo argumentus, išsamiai įvertino GPM ir PVM apskaičiavimo pareiškėjui pagrįstumą bei priėmė motyvuotą sprendimą.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat prašo apeliacinį skundą atmesti.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28Administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistas ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007).

29Nagrinėjamoje byloje nėra aiškiai apibrėžtos jos nagrinėjimo ribos. Mokestinių ginčų komisijos 2010 m. gruodžio 27 d. sprendime Nr. S-347(7-304/2010) nurodyta, kad ginčas šioje byloje kilo dėl pareiškėjui nurodyto sumokėti 85 229 Lt gyventojų pajamų mokesčio ir su juo susijusių sumų (baudos ir delspinigių) (b. l. 8-14). Tačiau pirmosios instancijos teismas, nepateikęs jokių argumentų dėl šios aplinkybės, išnagrinėjo mokestinį ginčą ne tik dėl nurodymo sumokėti gyventojų pajamų mokestį, bet ir dėl nurodymo sumokėti pridėtinės vertės mokestį.

30Be to, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neišreikalavo ir neįvertino dokumentų, kuriais remiantis buvo surašytas pareiškėjo mokestinio patikrinimo aktas, o savo išvadas grindė tik aplinkybėmis, kurios yra nurodytos mokesčių administratorių priimtuose sprendimuose.

31Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nevykdė Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnio reikalavimų, pagal kuriuos, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti.

32Dėl nurodytų motyvų skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes būtina išreikalauti visus dokumentus, kuriais remdamasis vietos mokesčių administratorius surašė pareiškėjo mokestinio patikrinimo aktą.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

344 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. spalio 27 d.... 5. 95 451 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), 14 818 Lt PVM... 6. 11 080 Lt PVM baudos, 85 229 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir... 7. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2009 m. gruodžio... 8. Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2010 m. birželio 17 d.... 9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2010 m.... 10. Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2010 m. gruodžio 27 d.... 11. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 12. Pareiškėjas nurodė, kad nei 2007 metais, nei 2008 metais nebuvo... 13. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 14. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas buvo susipažinęs su patikrinimo aktu ir... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 26 d. sprendimu... 17. Teismas nurodė, kad mokesčių administratorius atliko pareiškėjo PVM, GPM,... 18. 9 405 Lt GPM delspinigių ir 8 522 Lt GPM baudos, ir patvirtino šį Kauno... 19. III.... 20. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. Pareiškėjas nurodo, kad nei 2007 metais, nei 2008 metais nebuvo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 23. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjui nagrinėjamu atveju pagrįstai buvo... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos.... 29. Nagrinėjamoje byloje nėra aiškiai apibrėžtos jos nagrinėjimo ribos.... 30. Be to, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neišreikalavo ir... 31. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas,... 32. Dėl nurodytų motyvų skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 34. 4 punktu, teisėjų kolegija... 35. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimą... 37. Nutartis neskundžiama....