Byla e2-2026-466/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei L. U., atsakovui G. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui G. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Vilniaus šilumos tinklai“ prašė teismo priteisti iš atsakovo G. V. 3315,39 Eur skolą, 298,22 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir 84,39 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį butui, esančiam ( - ), kuris pagal testamentą atiteko atsakovui G. V., tačiau atsakovas, būdamas minėto buto savininku, nevykdo savo pareigos atsiskaityti su šilumos energijos tiekėju už suteiktas paslaugas.

62019 m. lapkričio 11 d. buvo gautas atsakovo G. V. atsiliepimas į ieškovės AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį. Nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka, tačiau sutinka su taikos sutarties sudarymu. Tuo atveju, jei teismas tenkintų ieškovės ieškinį, prašė išdėstyti skolos mokėjimą 36 mėnesiams dėl atsakovo sunkios materialinės padėties, amžiaus ir ligų.

72019 m. lapkričio 21 d. buvo gauti ieškovės paaiškinimai į atsakovo G. V. prašymą dėl skolos išdėstymo. Ieškovė nurodė, kad sutinka su skolos išdėstymu trims mėnesiams. Pažymėjo, kad atsakovas nebendradarbiauja su šilumos tiekėju, nevykdo savo pareigos laiku ir sąžiningai mokėti mokesčius, nereagavo į šilumos tiekėjo priminimus/įspėjimas, nenurodė dėl kokių priežasčių nebuvo mokami mokesčiai. Ieškovė taip pat nurodė, kad atidedant ilgesniam laikui teismo sprendimo vykdymą, atsakovui būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ne tik prieš ieškovę, bet ir prieš kitus vartotojus.

82019 m. lapkričio 28 d. buvo gautas atsakovo G. V. pranešimas, kuriame prašė paskirti nagrinėti civilinę bylą parengiamajame teismo posėdyje ir pasiūlyti šalims apsvarstyti taikos sutarties sudarymo galimybę.

92019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi nutarė bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje. Teismas taip pat įpareigojo atsakovą G. V. pateikti paaiškinimą ir galimus įrodymus apie tai, ar atsakovas kreipėsi į socialinės paramos institucijas dėl kompensacijų ar pašalpų jam skyrimo, bei ar toks klausimas buvo išspręstas.

102019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gauti atsakovo rašytiniai paaiškinimai pagal teismo įpareigojimą. Atsakovas nurodė, kad šiuo metu nedirba, bet pagal su ( - ) sudarytą dvišalę sutartį, dalyvauja profesiniame mokyme ir jam yra paskirta mokymosi stipendija iki 2020 m. vasario mėnesio. Kitų kompensacijų ar pašalpų atsakovas G. V. negauna.

112020 m. sausio 8 d. teismo parengiamajame posėdyje ieškovės atstovė nurodė, kad palaiko ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir prašo juos patenkinti. Taip pat pažymėjo, kad ieškovė nesutinka su atsakovo prašymu išdėstyti skolą 36 mėnesių laikotarpiui. Tačiau teismas savo nuožiūra gali nustatyti protingą terminą skolos išdėstymui, nepažeidžiant šalių teisių ir interesų, bei lygiateisiškumo principo.

12Atsakovas G. V. nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka, tačiau prašo sudaryti taikos sutartį ir išdėstyti skolos mokėjimą 36 mėnesių laikotarpiui.

13Ieškinys tenkintinas.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002 m. vasario 1 d. ieškovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „Dalkia“ sudarė Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartį, pagal kurią UAB „Vilniaus energija“ 15 metų terminui buvo perduotas valdyti nuomos teise visas su šilumos gamybos ir centralizuoto tiekimo veikla susijęs AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turtas. 2017 m. kovo 29 d. nuomos sutartis baigė galioti, todėl nuo 2017 m. kovo 30 d. šilumos energijos tiekimo Vilniuje funkcijas vykdo ieškovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 2017 m. kovo 29 d. turto priėmimo – perdavimo aktu ieškovei taip pat buvo perleisti UAB „Vilniaus energija“ reikalavimai į ankstesnio laikotarpio klientų skolas.

15Energetikos įmonės (UAB „Vilniaus energija“ iki 2017 m. kovo 29 d. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuo 2017 m. kovo 30 d.) tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį butui, esančiam ( - ). Remiantis valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ išrašu, minėtas butas nuo ( - ) iki ( - ) nuosavybės teise priklausė L. D.. Pagal notarės Jurgos Šamšonienės 2019 m. rugsėjo 9 d. pranešimą, L. D. palikimą pagal testamentą ( - ) priėmė atsakovas G. V., tačiau paveldėjimo teisės liudijimas į mirusios L. D. turtą įpėdiniui iki šiol nėra išduotas. Remiantis nurodytu, teigtina, kad minėtame bute, adresu ( - ), gyvena ir teikiamomis paslaugomis naudojasi atsakovas G. V., kuris laikomas priėmusiu palikimą ir kuriam atsiranda prievolė mokėti už minėtam butui tiekiamą šilumą ir karštą vandenį. Tačiau atsakovas už šildymą ir karštą vandenį minėtame bute nemokėjo laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. ir susidarė 3315,39 Eur skola.

16Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove, todėl iš atsakovo priteistina 3315,39 Eur skola ieškovės naudai (CPK 178 straipsnis).

17CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas. Atsakovui apskaičiuotos 298,22 Eur materialiosios palūkanos už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. birželio 21 d., kurios priteistinos iš atsakovo ieškovės naudai.

18Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (3613,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinas 81,00 Eur žyminis mokestis ir 3,39 Eur išlaidos už registrų pažymas, iš viso – 84,39 Eur bylinėjimosi išlaidos ieškovės naudai.

20Dėl skolos išdėstymo.

21CPK 284 straipsnyje 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

22Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas (CPK 18 straipsnis). Įstatymų leidėjas numatė galimybę teismui išdėstyti ar atidėti jo vykdymą atsižvelgus į šalių turtinę padėtį ar kitas aplinkybes (CPK 284 straipsnio 1 dalis). Išdėstyti ar atidėti sprendimo vykdymą galima tada, kai to reikia dėl tam tikrų socialiai reikšmingų aplinkybių. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisminę praktiką, sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas ar atidedamas jo vykdymas tik išimtinais atvejais. Teismas, spręsdamas tokį prašymą, privalo ne tik įvertinti šalių turtinę padėtį, bet ir nustatyti, ar išdėsčius ar atidėjus sprendimo vykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Teismas privalo vadovautis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, bei lygiateisiškumo principu – būtina nustatyti ar išdėsčius (atidėjus) sprendimo vykdymą nebus neproporcingai pažeisti teisėti ieškovo interesai.

23Nagrinėjamu atveju atsakovas G. V. tiek pateiktame atsiliepime, tiek parengiamojo teismo posėdžio metu prašė išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 36 mėnesių laikotarpiui dėl sunkios materialinės padėties, amžiaus ir ligų. Be to, atsakovas šiuo metu nedirba, gauna tik mokymosi stipendiją, kuri nėra didelė.

24Ieškovė su atsakovo prašymu dėl skolos išdėstymo 36 mėnesių laikotarpiui nesutiko. Nurodė, kad atidėjus teismo sprendimo įvykdymą ilgesniam laikui būtų neatsižvelgta į ieškovės interesus ir būtų pažeistas šalių lygiateisiškumas, atsakovui būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ne tik prieš ieškovę, bet ir prieš kitus vartotojus. Pažymėjo, kad sutinka su skolos išdėstymu tik 3 mėnesių laikotarpiui.

25Nagrinėjamu atveju, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas atsakovo prašymą dėl skolos išdėstymo tenkinti iš dalies ir išdėstyti skolos mokėjimą 16 (šešiolikos) mėnesių laikotarpiui. Teismo nuomone, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą dalimis, ieškovės interesai nebus pažeisti, kadangi vykdymo išdėstymas bus naudingesnis pačiai ieškovei, palyginus su pasekmėmis priverstinio teismo sprendimo vykdymo iškart atveju. Teismas pažymi, kad išdėsčius sprendimo vykdymą ilgesniam laikotarpiui, t. y. 36 mėnesių terminui, iš esmės būtų sumenkintas ir paneigtas pats teismo sprendimas ir pažeisti ieškovės teisėti lūkesčiai atgauti skolą per įmanoma trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Be to, nors atsakovas gauna nedidelę stipendiją, tačiau net mažomis sumomis atsakovas įsiskolinimo nemokėjo, nebendradarbiauja su ieškove, o skola susidarė net nuo 2015 m. sausio mėnesio. Teismas turi siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-626-378 2015).

26Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), teismas daro išvadą, kad yra pagrindas iš dalies patenkinti atsakovo prašymą ir teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 16 (šešiolikos) mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį, iki einamo mėnesio 25 d., po 231,12 Eur įsiskolinimo ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

27Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (6,90 Eur) priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsniu,

Nutarė

29ieškinį tenkinti.

30Priteisti iš atsakovo G. V., a. k. ( - ) 3315,39 Eur skolą, 298,22 palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (3613,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 84,39 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“, į. k. 124135580, naudai.

31Išdėstyti atsakovui G. V., a. k. ( - ) teismo sprendimo dėl 3613,61 Eur sumos mokėjimo vykdymą 16 (šešiolikos) mėnesių laikotarpiui, mokant ieškovei akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, į. k. 1124135580, kas mėnesį, iki einamo mėnesio 25 d., po 231,12 Eur įsiskolinimo, bei kartu su paskutine įmoka sumokant 5 procentų metines palūkanas.

32Įpareigoti atsakovą G. V., a. k. ( - ) įsiteisėjus šiam teismo sprendimui sumokėti ieškovei akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, į. k. 124135580, 84,39 Eur bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovo G. V., a. k. ( - ) 6,90 Eur valstybės naudai išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

34Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per sprendimą priėmusį Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Vilniaus šilumos tinklai“... 5. Ieškovė nurodė, kad tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą... 6. 2019 m. lapkričio 11 d. buvo gautas atsakovo G. V. atsiliepimas į ieškovės... 7. 2019 m. lapkričio 21 d. buvo gauti ieškovės paaiškinimai į atsakovo G. V.... 8. 2019 m. lapkričio 28 d. buvo gautas atsakovo G. V. pranešimas, kuriame... 9. 2019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi nutarė... 10. 2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gauti atsakovo... 11. 2020 m. sausio 8 d. teismo parengiamajame posėdyje ieškovės atstovė... 12. Atsakovas G. V. nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka, tačiau prašo... 13. Ieškinys tenkintinas. ... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002 m. vasario 1 d.... 15. Energetikos įmonės (UAB „Vilniaus energija“ iki 2017 m. kovo 29 d. ir AB... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383... 17. CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės... 18. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 19. Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 93... 20. Dėl skolos išdėstymo.... 21. CPK 284 straipsnyje 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 22. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas (CPK 18... 23. Nagrinėjamu atveju atsakovas G. V. tiek pateiktame atsiliepime, tiek... 24. Ieškovė su atsakovo prašymu dėl skolos išdėstymo 36 mėnesių... 25. Nagrinėjamu atveju, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas atsakovo... 26. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei remiantis teisingumo, protingumo ir... 27. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 29. ieškinį tenkinti.... 30. Priteisti iš atsakovo G. V., a. k. ( - ) 3315,39 Eur skolą, 298,22... 31. Išdėstyti atsakovui G. V., a. k. ( - ) teismo sprendimo dėl 3613,61 Eur... 32. Įpareigoti atsakovą G. V., a. k. ( - ) įsiteisėjus šiam teismo sprendimui... 33. Priteisti iš atsakovo G. V., a. k. ( - ) 6,90 Eur valstybės naudai išlaidų,... 34. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...