Byla 2S-1058-395/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės, Algimanto Kukalio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2381-774/2010 pagal pareiškėjo D. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstoliui V. Z., Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0137/09/06954 ir antstolio V. Z. 2009-12-10 raštą dėl piniginės prievolės ir vykdymo išlaidų išieškojimo; 2009-12-10 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui; 2009-12-10 raginimą įvykdyti sprendimą; 2009-12-10 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas; 2009-12-21 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Skunde nurodė, kad 2009 m. gruodžio 16d. jis gavo iš antstolio V. Z. raštą dėl piniginės prievolės ir vykdymo išlaidų išieškojimo valstybės - Kauno apskrities VMI, naudai, Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui, Raginimą įvykdyti sprendimą, Siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Kadangi Kauno apskrities VMI buvo permokėjęs anksčiau priteistas sumas kitose bylose, todėl antstolis turėjo susisiekti su išieškotoju ir užskaityti permokas, o ne siųsti raginimą įvykdyti sprendimą, dėl to laiko antstolio veiksmus neteisėtais.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi pareiškėjo D. S. skundą dėl antstolio V. Z. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0137/09/06954 atmetė, priteisė iš pareiškėjo 15 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių įteikimu, valstybei. Teismas įvertinęs bylos rašytinius įrodymus, proceso dalyvių paaiškinimus, sprendė, kad antstolio veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0137/09/06954 buvo teisėti ir pagrįsti, o pareiškėjas neįvykdė įrodinėjimo pareigos, numatytos CPK 178 str., neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus. Teismas nurodė, kad iš prijungtos prie nagrinėjamos vykdomosios bylos Nr. 0137/09/06954 matyti, kad 2009-12-10 antstolis priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti valstybės - Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos naudai dėl priverstinio skolos išieškojimo, Raginimą įvykdyti sprendimą, Siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, kuriuo antstolis pasiūlė pareiškėjui sumokėti 51,40 Lt skolą ir 78 Lt vykdymo išlaidas (vykdomosios bylos l. 3-6). Pareiškėjas pripažino, kad buvo skolingas valstybei 51,40 Lt, kurią sumokėjo po antstolio priimto priverstinai vykdyti vykdomojo dokumento 2009-12-14, ką patvirtina jo pateiktas įmokos kvitas (b.l. 40). Nagrinėjamos bylos atveju antstolis tik išsiuntė pareiškėjui siūlymus sumokėti vykdymo išlaidas gera valia, tačiau dėl jų priteisimo CPK 611 straipsnio tvarka nesikreipė. Tokiu būdu teismas sprendė, kad antstolis neatliko jokių veiksmų, kurie teismo galėtų būti pripažinti neteisėtais. Taip pat nurodė, kad pareiškėjas iš esmės neginčija siūlomų sumokėti vykdymo išlaidų dydžio, kadangi antstolis teismo neprašė jų priteisti. Nesant tokio antstolio reikalavimo, negali būti sprendžiamas pareiškėjo skundo prašymas dėl siūlomų sumokėti gera valia vykdymo išlaidų pagrįstumo ir teisėtumo, kadangi tai nėra šio skundo dalykas.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti. Nurodo, kad su nutartimi nesutinka dėl šių motyvų:

71. Teismas nepagrįstai susiaurino skundo ribas ir motyvuotai neatsakė į visus pareiškėjo reikalavimus, nors tą daryti ypatingos teisenos bylose draudžiama. Skunde buvo ginčijamas ne tik antstolio 2009-12-21 siūlymas geruoju sumokėti vykdymo išlaidas, bet ir pats neteisėtas Valstybinės mokesčių inspekcijos 51,40 Lt išieškojimas iš pareiškėjo vykdymo procese, kaip neva laiku nesumokėtas žyminis mokestis valstybei.

82. Teismas motyvuotai neatsakė į visus pareiškėjo reikalavimus. Skunde buvo išdėstytos visos aplinkybės, susijusius su neteisėtu Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomojo dokumento antstoliui pateikimu išieškoti iš pareiškėjo 51,40 Lt, ir iš to sekęs antstolio patvarkymų ir kitų dokumentų neteisėtumas, taip pat pareiškėjo pretenzijos dėl tokių išieškotojo VMI veiksmų pateikimas antstoliui ir mokesčių inspekcijos pareigūnų tinkamų pareigų - esant pareiškėjo permokai VMI užskaitų laiku neatlikimas, netinkamas ir nesąžiningas išieškotojo VMI elgesys išieškojimo procese, esant reikalui, tinkamas mokesčio mokėtojo neinformavimas ir kita - numatytų LR Mokesčių administravimo įstatymo str. 13 str. 10 p., 14 str. 2 d., 27 str. 1 d. 5 p., 32 str. 2. 6 p., 81 str. 1 d., 87 str. 1 d., 105 str. 1 d. 1 p., neatlikimas. Tačiau teismas skundžiamoje nutartyje dėl šių pareiškėjo reikalavimų nepasisakė.

9Atsiliepimų į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnyje nustatyta tvarka apeliacinės instancijos teismui nepateikta (CPK 338 straipsnis).

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, o apeliacinį dalyką sudaro vertinimas, ar pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias antstolio veiksmų teisėtumą vykdant išieškojimą pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą iš skolininko turto.

12Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą 2009 m. gruodžio 28 d., paduodamas skundą, kuriuo prašė teismo uždrausti suinteresuotam asmeniui antstoliui V. Z. vykdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0137/09/06954 dėl priverstinio 51,40 Lt skolos ir 129,40 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo. Tuo pačiu skundu pareiškėjas prašė teismo panaikinti šiuos antstolio V. Z. (įskaitant ir jo padėjėjo K. P.) priimtus dokumentus: 2009-12-10 raštą dėl piniginės prievolės ir vykdymo išlaidų išieškojimo; 2009-12-10 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; 2009-12-10 raginimą vykdyti sprendimą; 2009-12-10 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas; 2009-12- 21 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Pateiktame teismui skunde pareiškėjas iš anksto preziumuodamas antstolio veiksmų neteisėtumą taip pat reiškė prašymą jam priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių egzistavimą patvirtinančių įrodymų nepateikė.

13Kadangi pirmosios instancijos teismas, priėmęs D. S. skundą, pareiškėjo prašymu 2010 m. sausio 4 d. nutartimi sustabdė antstolio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0137/09/06954 (b. l. 20) pastarasis privalėjo teismui pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog antstolio veiksmai, vykdant išieškojimą pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą yra neteisėti, o paties antstolio išduoti procesiniai dokumentai yra niekiniai. Tačiau pareiškėjas teismui jokių savo teiginių teisėtumą patvirtinančių įrodymų nepateikė bei nenurodė aplinkybių, dėl kurių antstolis vykdydamas išieškojimą negalėjo CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka išsiųsti raginimų skolininkui, todėl akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo tenkinti D. S. skundo. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo skundžiami veiksmai iš esmės tėra parengiamojo pobūdžio dokumentai, priimti skolos išieškojimo iš skolininko procese ir patys savaime jokių teisių ir pareigų nesukuria, todėl negali būti laikomi skundo objektais. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes ir įvertinus tai, kad skola iš pareiškėjo vykdomojoje byloje Nr. 0137/09/06954 kaip ir priverstinio vykdymo išlaidos antstoliui ir šiuo metu yra neišieškotos, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų kaip nepagrįstą, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

15Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai