Byla B2-1954-480/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektrotinklas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“ direktoriaus R. L., bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gineka“, Z. G. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektrotinklas“,

Nustatė

3Ieškovas R. L., kaip įmonės direktorius ir savininkas, kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Elektrotinklas“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Elektrotinklas“. 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi teismas nutraukė atsakovės įmonės restruktūrizavimo bylą ir išaiškino, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų LR įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Ieškovo nuomone, atsakovė yra įmonė, kuri negali užtikrinti rentabilios veiklos, iš kurios galėtų gauti pajamų ir turėtų galimybę atsiskaityti su kreditoriais, atsakovė atitinka nemokios įmonės nustatymo kriterijus, todėl jai keltina bankroto byla.

4Ieškovė BUAB „Gineka“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Orinata“ įgalioto asmens E. R., taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „Elektrotinklas“ dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovo įmonė dėl sunkios finansinės padėties net ir po daugkartinių raginimų neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir yra skolinga ieškovei pagal 18 PVM sąskaitų faktūrų 1688,60 Lt.

5Ieškovė Z. G. taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „Elektrotinklas“ dėl nemokumo. Nurodė, kad yra atsakovės įmonės kreditorė. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 14 d. sprendimu priteisė Z. G. naudai iš UAB „Elektrotinklas“ 24120 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Šio sprendimo pagrindu teismas 2010 m. liepos 19 d. išdavė vykdomąjį raštą, tačiau iki šiol atsakovės įmonė su ja neatsiskaitė.

6Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

8Iš byloje pateikto 2013 m. balandžio 30 d. balanso duomenų (b. l. 9-11) matyti, kad atsakovo įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 135595 Lt, tame skaičiuje ilgalaikis turtas sudaro 3516 Lt, trumpalaikis – 132079 Lt. Pagrindinis trumpalaikio turto objektas – 121110 Lt debitoriniai įsiskolinimai, reiškiantys tik turtinių teisių turėjimą, bet negarantuojantys įmonės mokumo ir tai sudaro net 89 % viso atsakovės įmonės turto. Tuo tarpu įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudarė 2856116 Lt, įmonė skolinga tiekėjams, valstybės biudžetui, darbuotojams. Taigi, įmonės pradelsti įsipareigojimai žymiai (apie 20 k.) viršija į balansą įrašyto viso turto vertę. Be to, 2012 metais įmonė veikė nuostolingai ir patyrė 1479148 Lt įprastinės veiklos nuostolių. Remiantis ankščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Taip pat pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla UAB „Elektrotinklas“. Tačiau 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi teismas restruktūrizavimo bylą nutraukė LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu, t. y. įmonei nesugebėjus tinkamai vykdyti teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano.

9Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad UAB „Elektrotinklas“ keltina bankroto byla LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

10Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Nagrinėjamu atveju ieškovas R. L. atsakovės įmonės bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Insolvensa“, ieškovė BUAB „Gineka“ – A. S., o ieškovė Z. G. N. M..

11Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis teismui suteikia diskrecinę teisę spręsti klausimą, kuris asmuo paskirtinas administratoriumi. Tačiau teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

12Nagrinėjamoje byloje teismui suderinus pasiūlytų ir sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių trijų administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Tačiau teismas pažymi, kad šiuo atveju bankroto administratoriaus UAB „Insolvensa“ kandidatūrą pasiūlė bankroto bylos iškėlimą inicijavęs atsakovės direktorius R. L.. Todėl teismui kelia abejones, ar ieškovo, kuris turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytas administratorius iš tiesų užtikrins skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, išsiaiškins tikrąsias nemokumą lėmusias priežastis ir, esant pagrindui, reikš reikalavimus ieškovui, kaip atsakovės įmonės vadovui. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teismas atmeta ieškovo R. L. pasiūlą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

13Taip pat teismas, susipažinęs su byla ir viešai prieinamais duomenimis, pažymi, kad ieškovės bankrutavusios UAB „Gineka“ pasiūlytas bankroto administratorius A. S. negali būti laikomas nešališku (ĮBĮ 11 str. 4 d.). Teismas atkreipia dėmesį, kad A. S. sieja darbo santykiai su bankroto administratoriumi UAB „Orinata“, kuri jau administruoja atsakovės kreditorę ir šios bylos ieškovę BUAB „Gineka“ (b. l. 44-45). Tai reiškia, kad šis asmuo negali būti skiriamas kartu administruoti ir atsakovę, nes pripažintina, jog jis gali turėti teisinį suinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

14Vienintelis likęs bankroto administratorius, sutinkantis teikti administravimo paslaugas nagrinėjamoje byloje, yra ieškovės Z. G. pasiūlyta N. M.. Šis asmuo atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 4 dalies reikalavimus, todėl skirtinas atsakovo bankroto administratoriumi.

15Iškėlus UAB „Elektrotinklas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

16Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

18Iškelti UAB „Elektrotinklas“ (juridinio asmens kodas 300003316, registracijos adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Ugniagesių g. 3-3) bankroto bylą.

19Paskirti UAB „Elektrotinklas“ administratoriumi N. M. (Bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 187c).

20Uždėti UAB „Elektrotinklas“ (juridinio asmens kodas 300003316) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Ieškovais byloje laikyti R. L., BUAB „Gineka“, Z. G., atsakove - UAB „Elektrotinklas“, o į bylą įstojusius atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

22Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

23Nustatyti, kad UAB „Elektrotinklas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

24Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

25Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka,... 3. Ieškovas R. L., kaip įmonės direktorius ir savininkas,... 4. Ieškovė BUAB „Gineka“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 5. Ieškovė Z. G. taip pat prašė iškelti bankroto bylą... 6. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 7. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 8. Iš byloje pateikto 2013 m. balandžio 30 d. balanso duomenų (b. l. 9-11)... 9. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius... 10. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4... 11. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 12. Nagrinėjamoje byloje teismui suderinus pasiūlytų ir sutikimus teikti... 13. Taip pat teismas, susipažinęs su byla ir viešai prieinamais duomenimis,... 14. Vienintelis likęs bankroto administratorius, sutinkantis teikti administravimo... 15. Iškėlus UAB „Elektrotinklas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 16. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 18. Iškelti UAB „Elektrotinklas“ (juridinio asmens kodas 300003316,... 19. Paskirti UAB „Elektrotinklas“ administratoriumi N. M.... 20. Uždėti UAB „Elektrotinklas“ (juridinio asmens kodas 300003316)... 21. Ieškovais byloje laikyti R. L., BUAB „Gineka“, 22. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 23. Nustatyti, kad UAB „Elektrotinklas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10... 24. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 25. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...