Byla 2S-861-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Neringos Venckienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo G. A. ir suinteresuoto asmens I. A. atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. A. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Raimundas Stanislauskas, I. A., R. A., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, UAB „Menesa“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su patikslintu skundu dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Raimundui Stanislauskui, I. A., R. A., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, UAB „Menesa“ (b. l. 3-10).

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi nustatė pareiškėjui 10 dienų terminą nuo šios nutarties gavimo dienos pašalinti nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti; į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukė UAB „Menesa“; įpareigojo pareiškėją pateikti dar vieną skundo ir procesinių dokumentų kopiją suinteresuotam asmeniui UAB „Menesa“. Teismas nurodė, kad iškėlus bylą teisme paaiškėjo, jog skundas turi trūkumų, todėl pareiškėjas turėtų patikslinti pareiškimą, patikslindamas suinteresuoto asmens R. A. gyvenamąją vietą arba paaiškėjus, kad suinteresuoto asmens gyvenamoji vieta nežinoma, pasirinkti kitą procesinių dokumentų įteikimo būdą. Teismas išaiškino pareiškėjui, kad nustatytu terminu nepašalinus skundo trūkumų, jis bus paliekamas nenagrinėtas. ( LR CPK 296 str. 1d. 11p., 2 d.).

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi pareiškėjo G. A. skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Raimundui Stanislauskui, I. A., R. A., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, UAB „Menesa“ paliko nenagrinėtu; panaikino 2010-12-09 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - vykdomosios bylos Nr. 0070/10/01262 sustabdymą iki civilinės bylos Nr. 2-2618-151/2011 išnagrinėjimo ir priimto sprendimo byloje įsiteisėjimo. Teismas nurodė, kad išsiuntus nutartį dėl trūkumų pašalinimo pareiškėjui jo nurodytu adresu – ( - ), jie grįžo neįteikti su nuoroda, jog adresatas nerastas, o jis pats procesinių dokumentų pašte neatsiėmė. Pareiškėjui procesiniai dokumentai buvo siųsti du kartus, pats pareiškėjas byla nesidomėjo. Teismas sprendė, kad pareiškėjas neveikia už greitą bylos išnagrinėjimą, neinformavo teismo apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, todėl dokumentai siųsti paskutiniu teismui žinomu adresu, laikytini įteiktais (CPK 121 str. 2d.). Kadangi nustatytu terminu pareiškėjas skundo trūkumų nepašalino, todėl teismas jo skundą paliko nenagrinėtu (CPK 296 str. 1d. 11p., 2 d.).

5Pareiškėjas G. A. atskiruoju skundu (b. l. 81-83) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, priimant ieškinį ir pratęsiant terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Apeliantas nurodo, kad teismo nutartis užkerta kelią pažeistų teisių gynimui, joje nurodyti motyvai prieštarauja įstatyminėms teisės normoms ir protingumo bei sąžiningumo kriterijams, todėl nutartis yra nepagrįsta ir naikintina dėl sekančių motyvų. 2011-01-18 apeliantui buvo įteikti Kauno miesto apylinkės teismo procesiniai dokumentai, iš kurių paaiškėjo, jog jam du kartus buvo siunčiama teismo nutartis, kuria jis įpareigojamas pašalinti trūkumus. Apie šios nutarties priėmimą apeliantui nebuvo žinoma, taip pat neaišku, dėl kokių priežasčių jam neįteikti teismo procesiniai dokumentai. Pasiteiravus pašte paaiškėjo, jog apeliantui neva buvo palikti pašto pranešimai, ir po septynių dienų grąžinti į teismą. Apeliantas beveik visuomet būna namuose, tačiau nerado pašto pranešimo apie gautą registruotą korespondenciją. Kadangi su jam atsiųstais (grąžinamais) procesiniais dokumentais nebuvo nutarties, kuria buvo įpareigotas pašalinti trūkumus, taip ir liko neaišku kokio teismo nurodymo jis neįvykdė. Dėl ligos apeliantas negalėjo atvykti į teismą ir susipažinti su byla, jo advokatas neatstovauja. Kadangi yra nedirbantis, gydėsi namuose, todėl jokio ligą patvirtinančio dokumento negali pateikti. Apelianto gyvenamoji vieta nepasikeitė, todėl jis neturėjo pareigos informuoti teismą apie pasikeitusią gyvenamąją vietą ar procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, dėl to teismo procesiniai dokumentai negali būti laikomi įteiktais. Nepagrįstai grąžinant apeliantui procesinius dokumentus, pažeidžiami jo teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai į teisingą ir objektyvų ginčo sprendimą teisme. Vadovaujantis protingumo, sąžiningumo principais, formalus dokumentų neįteikimo pagrindas neturėtų būti kliūtis skundo nagrinėjimui teisme. Apeliantas prašo pripažinti, kad pirmos instancijos teismo nutartis dėl trukumų pašalinimo neįteikta ir neįvykdyta dėl objektyvių priežasčių (negautas procesinis dokumentas) ir perduoti klausimą spręsti iš naujo.

6Suinteresuotas asmuo I. A. atskiruoju skundu (b. l. 85-86) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantė nurodo, kad nesutinka su nutartyje išdėstytais motyvais, nes jos sutuoktinis nei pranešimo, nei jokio registruoto laiško nėra gavęs. 2011-01-12 teismo nutartį gavo tik ji ir perdavė sutuoktiniui. Namuose visuomet kas nors būna, pašto dėžutė nuolat tikrinama. Nutartis, kuria nuspręsta nenagrinėti skundo, užkerta kelią pažeistų teisių gynimui. Be to, apeliantė jau yra parašiusi atsiliepimą į patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų, yra priimtas sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo. G. A. gyvenamosios vietos nepakeitęs ir tikrai gyvena šiuo adresu. Apeliantė pati neturėjo lėšų kreiptis į advokatą dėl skundo dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais, bet sutiko su sutuoktinio pateiktu skundu. Ji privalo ginti ne tik savo, bet ir vaikų teises ir teisėtus interesus. Teismo nutartis, kuria paliktas skundas nenagrinėtu, užkerta kelią objektyviai išnagrinėti ginčo klausimą ir užkerta kelią pažeistų teisių gynimui.

7Suinteresuotas asmuo I. A. atsiliepimu į pareiškėjo G. A. atskirąjį skundą (b. l. 93-94) prašo vadovaujantis protingumo, sąžiningumo principais pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis dėl trūkumų pašalinimo neįteikta ir neįvykdyta dėl objektyvių priežasčių (negautas procesinis dokumentas) ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą priimti skundą dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais, pratęsiant terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Nurodo, kad paaiškėjus, jog negauti procesiniai dokumentai, parašė pretenziją Garliavos pašto viršininkei. Gautas atsakymas, kad laiškanešė yra įspėta, jog visą registruotą korespondenciją neštų į namus. Pašto darbuotojos pasiaiškinime nurodytos realybės neatitinkančios aplinkybės, kadangi jokia G. A. skirta korespondencija I. A. niekuomet nebuvo teikiama.

8Pareiškėjas G. A. atsiliepimu į suinteresuoto asmens I. A. atskirąjį skundą (b. l. 98) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį panaikinti, atskiruosius skundus tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Menesa“ atsiliepimu į pareiškėjo G. A. ir suinteresuoto asmens I. A. atskiruosius skundus (b. l. 100-103) prašo atskiruosius skundus atmesti kaip nepagrįstus, Kauno miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartis šalinti trūkumus pareiškėjui įteikta tinkamai. 2011-01-12 Kauno apylinkės teismo nutartimi skundas paliktas nenagrinėtu, nes pareiškėjas nepašalino trūkumų per nustatytą terminą. Terminas trūkumams pašalinti pasibaigė. Pagal CPK 78 str. 1 d. asmenims, praleidusiems įstatymų ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Tačiau pareiškėjas tokio pareiškimo teismui nepateikė, o kreipėsi su prašymu pratęsti teismo paskirtą jau pasibaigusį terminą. Terminas yra praleistas žymiai, pareiškėjas nepateikė jokių motyvų dėl termino atnaujinimo ir nepridėjo jokių įrodymų, pagrindžiančių praleisto termino atnaujinimo būtinumą. Suinteresuoto asmens I. A. skundas yra nemotyvuotas, nepagrįstas ir atmestinas. I. A. savo atskirajame skunde nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir pareiškėjas. Be to, ne suinteresuotas asmuo I. A. turėtų spręsti jos sutuoktinis gavo ar negavo iš teismo procesinius dokumentus.

10Atskirieji skundai atmestini.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

12LR CPK 5 str. numatyta asmens teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, o teismui pateikiami procesiniai dokumentai turi atitikti jų formai ir turiniui keliamus reikalavimus (CPK 111 straipsnis, 135 straipsnis). Pagal CPK 296 str. 1 d. 11 p., 2 d. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėjus, kad pareiškimas neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina.

13Apeliantui (pareiškėjui) G. A. 2010-12-07 teismo nutartimi buvo nustatytas 10 d. terminas, nurodant patikslinti suinteresuoto asmens R. A. gyvenamąją vietą, teismui nustačius, jog procesiniai dokumentai jai neįteikti 2 kartus, su nuoroda neatsiėmė. Šios nutarties nuorašas išsiųstas pareiškėjui skunde nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu, du kartus grįžo teismui neįteikti, su nuoroda neatsiėmė, todėl teismas 2011-01-12 nutartyje pagrįstai vadovavosi CPK 121 str. 2 d. .

14Apeliantas skunde nurodo, kad jo gyvenamoji vieta nepasikeitė, pašto pranešimo negavo, dėl ligos negalėjo atvykti į teismą susipažinti su byla. Teisėjų kolegijos nuomone tokie apelianto argumentai yra nepagrįsti ir prieštaraujantys byloje esantiems įrodymams: iš pašto antspaudų ir įrašų ant vokų (b. l. 65- 68) matyti, kad apeliantui procesiniai dokumentai teismo buvo išsiųsti, Garliavos pašte gauti 2010-12-14 ir 2010-12-31, grąžinti teismui neįteikti 2 kartus su prierašu neatsiėmė. Prie atsiliepimo į atskirąjį skundą apeliantė I. A. pateikė Garliavos pašto viršininkės raštą, iš kurio matyti, kad pašto dėžutėje buvo palikti pranešimai G. A. atsiimti korespondenciją pašte, nes I. A. atsisakė paimti G. A. adresuotus laiškus. Nors apeliantė I. A. atskirajame skunde neigia šias aplinkybes, tačiau kaip matyti iš įteikimo pažymos (b. l. 64) apeliantė I. A. iš laiškininkės pasirašytinai 2010-12-14 gavo jai teismo siųstus procesinius dokumentus, kaip sutuoktinė turėjo teisę priimti ir apeliantui G. A. adresuotus laiškus, žinojo apie šią iškeltą bylą teisme, todėl tikėtina, kad atsisakė juos priimti nepagrįstai ir toks atsisakymas taip pat prilyginamas įteikimui (CPK 124 str. 2 d.).

15Remdamasis CPK 7 str. įtvirtintu proceso koncentruotumo principu, teismas turi imtis visų CPK nustatytų priemonių, jog būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, siekti, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpesnį laiką.

16Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas G. A. nepašalino teismo nutartyje nurodyto trūkumo per nustatytą terminą be svarbių priežasčių, neprašė jo atnaujinti CPK 78 str. tvarka, laikotarpiu nuo 2010-11-11 (patikslinto skundo padavimo) iki skundžiamos nutarties priėmimo, bylos eiga nesidomėjo, todėl teismas pagrįstai paliko skundą dėl antstolio veiksmų nenagrinėtą, nes apeliantui nesidomint bylos eiga, teismui neįteikiant procesinių dokumentų apeliantui bei suinteresuotam asmeniui R. A. bylos nagrinėjimas toliau yra neįmanomas, tuo tinkamai įgyvendinant civiliniame procese įtvirtintą kooperacijos principą.

17Apeliantų skundų argumentai, jog skundžiama nutartis užkerta kelią pažeistų teisių gynimui atmestini, nes CPK 297 str. numato, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka.

18Kiti atskirųjų skundų argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui.

19Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliantų atskirųjų skundų argumentus ir prie skundų pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartis, kuria pareiškėjo G. A. skundas dėl antstolio veiksmų paliktas nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 11 p., 2 d. pagrindu, pagrįsta ir teisėta, ją naikinti atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1p., 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21

22atskiruosius skundus atmesti.

23Kauno miesto aplinkės teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su patikslintu skundu dėl antstolio... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi nustatė... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi pareiškėjo G.... 5. Pareiškėjas G. A. atskiruoju skundu (b. l. 81-83) prašo panaikinti Kauno... 6. Suinteresuotas asmuo I. A. atskiruoju skundu (b. l. 85-86) prašo panaikinti... 7. Suinteresuotas asmuo I. A. atsiliepimu į pareiškėjo G. A. atskirąjį... 8. Pareiškėjas G. A. atsiliepimu į suinteresuoto asmens I. A. atskirąjį... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Menesa“ atsiliepimu į pareiškėjo G. A. ir... 10. Atskirieji skundai atmestini.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. LR CPK 5 str. numatyta asmens teisė kreiptis į teismą turi būti... 13. Apeliantui (pareiškėjui) G. A. 2010-12-07 teismo nutartimi buvo nustatytas 10... 14. Apeliantas skunde nurodo, kad jo gyvenamoji vieta nepasikeitė, pašto... 15. Remdamasis CPK 7 str. įtvirtintu proceso koncentruotumo... 16. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas G. A. nepašalino teismo nutartyje... 17. Apeliantų skundų argumentai, jog skundžiama nutartis užkerta kelią... 18. Kiti atskirųjų skundų argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliantų atskirųjų skundų argumentus ir... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. ... 22. atskiruosius skundus atmesti.... 23. Kauno miesto aplinkės teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartį palikti...