Byla 2FB-336-470/2019

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. prašymą patvirtinti bankrutuojančio A. R. mokumo atkūrimo planą.

3Teismas

Nustatė

42019 m. sausio 4 d. teisme gautas bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. prašymas, kuriuo prašo priimti nutartį dėl bankrutuojančio A. R. mokumo atkūrimo plano tvirtinimo. Bankroto administratorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau FABĮ) 8 straipsnio 5 dalimi, pateikė teismui 2018 m. gruodžio 31 bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkimo protokolą su visais priedais, bankrutuojančio fizinio asmens A. R. mokumo atkūrimo planą bei bankrutuojančio A. R. bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. išvadą dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo ir prašė patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens A. R. mokumo atkūrimo planą.

5Teismas konstatuoja:

6FABĮ svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio nuostatomis, įgaliojimai tvirtinti planą suteikti tik teismui. Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas (FABĮ 8 straipsnio 13 dalis).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi A. R. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo R. G., nustatytas trijų mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti. Teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi patvirtinti A. R. kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai. Bankroto administratoriaus pateikti dokumentai patvirtina, kad bankrutuojančio A. R. kreditorių susirinkimas įvyko 2018 m. gruodžio 31 d., jo metu buvo svarstomas, be kita ko, klausimas dėl pritarimo A. R. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planui (antrasis darbotvarkės klausimas). Iš A. R. kreditorių susirinkimo, įvykusio 2018 m. gruodžio 31 d., protokolo Nr. 1 matyti, kad susirinkimui savo nuomonę iš anksto balsuodama raštu pareiškė kreditorė VĮ „Turto bankas“, turinti 100 procentų visų kreditorių reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkime dalyvavo A. R. bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo R. G.. Balsuota ,,už“ - 100 procentų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, „prieš“ - nėra, „susilaikiusių“ – nėra. Kreditorių susirinkimas nutarė pritarti A. R. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planui.

8Plano tvirtinimo klausimą teismas sprendžia atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą, kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti planui, įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditoriaus teises ir teisėtus interesus, kaip tai numatyta FBAĮ įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje. Vertinant bankrutuojančio A. R. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą, nustatyta, kad plano turinys atitinka FABĮ 7 straipsnio formaliuosius reikalavimus, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog rengiant ar teikiant tvirtinti kreditorių reikalavimo tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, buvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo taip pat pateikė išvadą, kad planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus ir gali būti įgyvendintas, plane numatytos priemonės nepažeidžia pusiausvyros tarp kreditorių ir fizinio asmens interesų, sudaro sąlygas dalinai tenkinti kreditorių reikalavimus ir A. R. mokumui atkurti. Kreditorių susirinkimas pritarė komuko atkūrimo planui.

9Bankroto bylos iškėlimo tikslas FABĮ prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad jis, vykdydamas patvirtintą planą, galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Nors įstatymas nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus pilna apimtimi, tačiau jis turi imtis aktyvių veiksmų siekdamas maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų patenkinimo.

10Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismui tvirtinti pateiktas A. R. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas užtikrina teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti A. R. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planui yra pagrįstas, planas atitinka įstatymo reikalavimus, jis gali būti įgyvendintas, juo iš principo yra pasiektas bankrutuojančio fizinio asmens ir kreditorių interesų kompromisas, todėl jis tvirtintinas.

11Kadangi A. R. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planui kreditorių susirinkimas pritarė, ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (FBAĮ 8 straipsnio 9 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu,

Nutarė

13patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens A. R. bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. pateiktą A. R., asmens kodas ( - ) mokumo atkūrimo planą.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai