Byla II-721-602/2008
Dėl Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybos Administracinės veiklos skyriaus pareigūno nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja V.Ruskan, sekretoriaujant Alicijai Ščerbaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. S., nukentėjusiajam J. V. ir nukentėjusiosios Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos atstovui Česlovui Selemonui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. S. skundą dėl Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybos Administracinės veiklos skyriaus pareigūno nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybos Administracinės veiklos skyriaus (toliau – Vilniaus m. VPK VP EPT Administracinės veiklos skyrius) vyresn.specialisto 2008-01-25 nutarimu Nr. E 837752 R. S. pagal ATPK 127 str. 2 d., 30² str. paskirta administracinė nuobauda – 150 Lt bauda už tai, kad jis 2008-01-23 apie 9.30 val., Juozapavičiaus g. 5, Vilniuje, vairuodamas automobilį VW Passat, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ir prieš pradėdamas važiuoti iš požeminės uždaros stovėjimo aikštelės į kiemą, neįsitikino, kad tai daryti saugu, įvažiavęs į kiemą susidūrė su pravažiuojančiu automobiliu ir abu automobilius apgadino, tuo pažeidė KET 145 p. reikalavimus.

3R. S. prašo nutarimą panaikinti (b.l. 2-3). Paaiškino, kad su paskirta nuobauda nesutinka, nes mano, kad buvo netinkamai pritaikytos Kelių eismo taisyklės ir neištirtos visos eismo įvykio aplinkybės. Paaiškino, kad 2008-01-23 apie 9 va. išvažiavo iš LR Seimo autoūkio požeminės stovėjimo aikštelės į uždarą kiemą, jam jau pavažiavus apie 2 metrus, į jo vairuojamą automobilį staiga rėžėsi kitas automobilis, kuris artėjo administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui iš kairės ir, R. S. nuomone, turėjo duoti kelią, nes jam buvo kliūtis iš dešinės. Todėl tiriant eismo įvykį turėjo būti pritaikytas Kelių eismo taisyklių 145 p., pagal kurį prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią kitiems eismo dalyviams. Pažymėjo, kad abu automobiliai smarkiai apgadinti, o tai reiškia, kad kitas automobilis važiavo žymiai didesniu greičiu nei leistina uždaroje teritorijoje, kur greitis negali viršyti 20 km/h, tačiau šios aplinkybės nebuvo tiriamos.

4Teisminio nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė skundą tenkinti.

5Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusysis J. V. ir nukentėjusiosios Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos atstovas prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra.

6Į teismo posėdį administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovas neatvyko.

7Skundas netenkintinas.

8R. S. nepripažįsta padaryto administracinio teisės pažeidimo ir savo kaltę neigia, teigdamas, kad tiriant eismo įvykį buvo netinkamai pritaikytos Kelių eismo taisyklių nuostatos ir nuobauda jam paskirta nepagrįstai. Iš byloje pateiktos medžiagos nustatyta, kad 2008-01-23 įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė ir buvo apgadinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens ir J. V. vairuojami automobiliai. Paties eismo įvykio administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neginčija, tačiau nurodo, kad pilnai nebuvo ištirtos jo padarymo aplinkybės ir nepagrįstai nustatyta administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltė.

9Iš byloje pateikto eismo įvykio protokolo (b.l. 12), pareigūno tarnybinio pranešimo (b.l. 11) nustatyta, kad minėtas eismo įvykis įvyko administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui išvažinėjant iš požeminio garažo, esančiame Lietuvos Respublikos Seimo autoūkio uždarame kieme, o nukentėjusiajam J. V. važiuojant automobiliu pro šalį. Šių aplinkybių administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neneigia. Iš byloje pateiktų fotonuotraukų (b.l. 6-7) ir eismo įvykio schemos (b.l. 12) matyti, kad susidūrimas įvyko keletas metrų nuo įvažiavimo (išvažiavimo) iš garažo. Tai nurodo ir administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo. Tačiau teismas pažymi, kad tai, jog susidūrimas įvyko ne prie pat įvažiavimo (išvažiavimo) iš garažo, o nedideliu atstumu iki jo, nekeičia pažeidimo esmės. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (2007-07-03 redakcija Nr. VIII-2043) 8 str. 3 d. 3 p. numatyta bendra eismo dalyvių pareiga laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui bei aplinkai, netrukdyti eismui <...>. Ši pareiga tikslinama Kelių eismo taisyklių 145 p., kuriame numatyta, kad prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems eismo dalyviams. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo išvažinėjo iš požeminio garažo, iš pateiktų fotonuotraukų (b.l. 6-7), eismo įvykio schemos (b.l. 12) matyti, kad šalia garažo pastatyti kiti automobiliai, kurie išvažiuojančiam trukdo iš karto pamatyti kitus teritorijoje važiuojančius automobilius, todėl administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo privalėjo imtis visų atsargumo priemonių, kad įsitikinti, kad įvažiuoti ir važiuoti uždaro kiemo teritorija bus saugu, tačiau to nepadarė. Iš pateiktų fotonuotraukų matyti, kad nukentėjusysis J. V. neturėjo galimybės pastebėti išvažiuojančio iš garažo automobilio ir išvengti susidūrimo. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens nurodytas Kelių eismo taisyklių 159 p., kuriame nustatyta, kad kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka šiose taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės, nagrinėjamu atveju netaikytinas, nes pareiškėjas ne važiavo kiemo teritorija, o įvažinėjo į ją ir nesilaikė visų būtinų atsargumo ir atidumo priemonių. Todėl pagrindo konstatuoti, kad eismo įvykio aplinkybės nepakankamai ištirtos ir netinkamai pritaikytos Kelių eismo taisyklių nuostatos, nėra. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo sukėlė eismo įvykį, kuris teisingai kvalifikuotas pagal ATPK 127 str. 2 d., kuriame numatyta atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, nulėmusį kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą). Šiuo atveju administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltė pasireiškė neatsargia kaltės forma, t.y. administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nenumatė, kad gali kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad Vilniaus m. VPK VP EPT Administracinės veiklos skyriaus vyresn.specialisto 2008-01-25 nutarimas Nr. E 837752 yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, todėl pagrindo jį panaikinti nėra.

11Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 1 p., 3 ir 4 d., 128 str.,

Nutarė

12Vilniaus m. VPK VP EPT Administracinės veiklos skyriaus vyresn.specialisto 2008-01-25 nutarimą Nr. E 837752, kuriuo R. S. paskirta administracinė nuobauda – 150 Lt (šimto penkiasdešimties litų) bauda palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

13Dėl nutarties per 10 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai