Byla 2-1004-385/2012
Dėl baudos skyrimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Nemuno žuvis“ vadovui dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2Antstolė prašo teismo skirti UAB „Nemuno žuvis“ vadovui K. M. iki 1000 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną ir nurodo, kad jos žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0153/10/01962, pradėta vykdyti pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2161-204/2010 dėl 1963,85 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš K. M. išieškotojo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos naudai. 2011-05-30 UAB „Nemuno žuvis“ vadovui K. M. asmeniškai buvo įteiktas 2011-05-27 persiųstas 2010-12-16 patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš K. M., dirbančio UAB „Nemuno žuvis“, darbo užmokesčio. 2011-12-01 asmeniškai įmonės vadovui K. M. buvo įteiktas ir patvarkymas dėl 2010-12-16 patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymo. Antstolės patvarkymai nevykdomi ir piniginės lėšos iš K. M. darbo užmokesčio neišskaičiuojamos. VSDFV duomenimis K. M. dirba UAB „Nemuno žuvis“ ir gauna darbo užmokestį. Juridinių asmenų sąraše nurodyta, kad UAB „Nemuno žuvis“ direktorius yra K. M..

3Prašymas tenkintinas.

4Iš pareiškimo bei prie jo pridėtų dokumentų matyti, kad antstolės A. Tamašauskienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0153/10/01962 pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2161-204/2010 dėl 1963,85 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš K. M. išieškotojo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos naudai.

52011-05-30 UAB „Nemuno žuvis“ vadovui K. M. asmeniškai buvo įteiktas 2011-05-27 persiųstas 2010-12-16 patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš K. M., dirbančio UAB „Nemuno žuvis“, darbo užmokesčio. 2011-12-01 asmeniškai įmonės vadovui K. M. buvo įteiktas ir patvarkymas dėl 2010-12-16 patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymo. Antstolės patvarkymai nevykdomi ir piniginės lėšos iš K. M. darbo užmokesčio neišskaičiuojamos. VSDFV duomenimis K. M. dirba UAB „Nemuno žuvis“ ir gauna darbo užmokestį. Juridinių asmenų sąraše nurodyta, kad UAB „Nemuno žuvis“ direktorius yra K. M..

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. CPK 585 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

7Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Nemuno žuvis“ direktorius K. M. nevykdo antstolės reikalavimo dėl piniginių lėšų išieškojimo, pareiškėjos prašymas tenkintinas ir UAB „Nemuno žuvis“ direktoriui K. M. skirtina 40 Lt bauda už kiekvieną antstolės A. Tamašauskienės reikalavimo nevykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo nutarties priėmimo dienos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str., 593 str.,

Nutarė

9Prašymą patenkinti.

10Paskirti UAB „Nemuno žuvis“, įmonės kodas 177404362, direktoriui K. M., asmens kodas ( - ) 40 Lt baudą už kiekvieną antstolės A. Tamašauskienės reikalavimo vykdomojoje byloje Nr. 0153/10/01962 nevykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo nutarties priėmimo dienos iki antstolės reikalavimų įvykdymo.

11Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui atskiruoju skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai