Byla eAS-30-502/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir kitų reikalavimų

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios kooperatinės bendrovės „Silpra“ skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir kitų reikalavimų.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas bankrutuojanti kooperatinė bendrovė „Silpra“ (toliau – ir pareiškėjas, BKB „Silpra“), atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Avere“ ir advokato D. B., kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Agentūra, NMA) 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. SKP-242 „Dėl sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos BKB „Silpra“ susigrąžinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2007‑2013 metų pirmosios krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ programinės priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ (toliau – ir ginčijamas sprendimas, NMA sprendimas); 2) išspręsti ginčą kitu būdu, t. y. nutraukti šalių 2011 m. gruodžio 22 d. sudarytą Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ paramos sutartį, taikomą 2011 metų paraiškoms (toliau – ir paramos sutartis), ir taikyti pareiškėjui ne daugiau kaip pusės suteiktos paramos dydžio – 699 999,93 Eur susigrąžinimo sankciją.

6Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu panaikino NMA sprendimą, o administracinės bylos dalį dėl reikalavimo nutraukti paramos sutartį ir taikyti pareiškėjui ne daugiau kaip pusės suteiktos paramos dydžio susigrąžinimo sankciją nutraukė. Teismo sprendimas apeliacine tvarka apskųstas nebuvo, todėl įsiteisėjo.

7Pareiškėjo atstovas advokatas D. B. 2017 m. lapkričio 10 d. pateikė teismui prašymą priteisti pareiškėjui iš atsakovo 2 165 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apmokant už teisines paslaugas, nurodytas 2017 m. spalio 2 d. PVM sąskaitoje faktūroje DBA Nr. 0432.

8Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas nurodė, jog pareiškėjo išlaidos, susijusios su suteiktomis paslaugomis, nurodytomis sąskaitos 1 ir 2 punktuose, yra susijusios, nes susipažinimas su ginčijamu NMA sprendimu ir skundo teismui dėl šio sprendimo parengimas yra kompleksinė paslauga, apimanti susipažinimą su teisine problema, pažeistos teisės gynimo būdo pasirinkimu bei gynimo priemonės paruošimu. Be to, šioje administracinėje byloje buvo sprendžiami teisiniai klausimai, kurie jau buvo sprendžiami kitoje praktiškai analogiškoje byloje (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. birželio 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-738-556/2017 paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-3536-142/2016), todėl pareiškėjo atstovui ginčo klausimai nebuvo nauji ar probleminiai, taigi ir skundo ar kitų procesinių dokumentų parengimas nepareikalavo didelių pareiškėjo atstovo darbo ir laiko sąnaudų. Minėtoje byloje pareiškėjui BAB „Biofuture“ buvo priteista 500 Eur bylinėjimosi išlaidų suma. Be to, bylinėjimosi išlaidų suma turi būti mažinama proporcingai pareiškėjo reikštų reikalavimų atmetimo daliai.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimo į pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nepateikė.

10II.

11Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi pareiškėjo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies ir priteisė jam iš atsakovo 1 429,72 Eur sumą.

12Teismas nustatė, kad 2017 m. spalio 2 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija DBA Nr. 0432 nurodytos suteiktos paslaugos yra: 1) susipažinimas su ginčijamu sprendimu bei papildomais dokumentais, pagrindžiančiais sprendimą, sugaištas laikas – 4 val. (1 val. – daugiausiai 69,98 Eur); 2) skundo teismui dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo parengimas; 3) pasiruošimas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. posėdžiui ir papildomų prašymų teismui parengimas; sugaištas laikas – 3 val. (1 val. – daugiausiai 74,80 Eur); 4) atstovavimas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. posėdyje, sugaištas laikas – 1 val. (1 val. – daugiausiai 74,80 Eur); 5) pasiruošimas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. posėdžiui ir papildomų prašymų teismui parengimas; sugaištas laikas – 4 val. (1 val. – daugiausiai 81,76 Eur); 6) atstovavimas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. posėdyje, sugaištas laikas – 1 val. (1 val. – daugiausiai 81,76 Eur). Iš viso byloje suteikta paslaugų už 2 165,90 Eur. Pareiškėjo patirtas atstovavimo išlaidas patvirtina 2017 m. spalio 2 d. mokėjimo nurodymas Nr. 478. Byloje pateikta 2015 m. gegužės 20 d. sutartis dėl teisinės pagalbos Nr. 17/004, pagal kurią pareiškėjui atstovavo advokatas D. B..

13Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašyme pažymėta, jog jis už skundo teismui parengimą sumokėjo 1 331 Eur; už susipažinimą su ginčijamu sprendimu bei papildomais dokumentais – 242 Eur (iš viso 1 573 Eur). Teismas įvertino, kad pareiškėjo nurodomos atstovavimo išlaidos už susipažinimą su teismo dokumentais bei papildomais dokumentais, pagrindžiančiais ginčijamą sprendimą, laikytinos išlaidomis, numatytomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.2 punkte, t. y. vertintinos kaip skundo parengimas. Skundas teismui buvo įteiktas 2015 m. birželio 18 d., t. y. 2015 m. II ketvirtį, todėl užpraėjęs ketvirtis yra 2014 m. IV ketvirtis. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2014 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 714,5 Eur. Remiantis Rekomendacijų 8.2 punktu, už skundo surašymą rekomenduojamas priteistinas maksimalus dydis yra 2,5, todėl maksimali priteistina suma už skundo parengimą galėtų būti 1 786,25 Eur. Nors pareiškėjo prašyta priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija pagal Rekomendacijas apskaičiuotos maksimalios už tokio pobūdžio teisinę paslaugą rekomenduojamos priteisti sumos, tačiau, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, taip pat ginčo pobūdį, skundo apimtį bei turinį, šią sumą sumažino iki 1 000 Eur.

14Teismas įvertino, kad pareiškėjo nurodomos atstovavimo išlaidos už pasiruošimą teismo posėdžiams ir atstovavimą teismo posėdžiuose turi būti laikomos išlaidomis, numatytomis Rekomendacijų 8.19 punkte. Pareiškėjas nurodė, jog jis patyrė išlaidų už pasiruošimą 2016 m. rugsėjo 29 d. teismo posėdžiui (3 val.) –181,50 Eur ir už atstovavimą 2016 m. rugsėjo 29 d. teismo posėdyje (1 val.) – 84,70 Eur, iš viso – 266,20 Eur. Atstovavimas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. posėdyje (nuo 13 val. 41 min. iki 14 val. 29 min.) užtruko 48 min. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.19 ir 9 punktų nuostatomis, daugiausiai pareiškėjui už pasiruošimą 2016 m. rugsėjo 29 d. teismo posėdžiui ir atstovavimą 2016 m. rugsėjo 29 d. teismo posėdyje galėtų būti priteista iki 299,20 Eur (748 Eur Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio (2016 m. I ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių) x 0,1 (koeficientas) x 4 (valandų skaičius)). Taigi prašoma priteisti 266,20 Eur suma už pasiruošimą 2016 m. rugsėjo 29 d. teismo posėdžiui ir atstovavimą 2016 m. rugsėjo 29 d. teismo posėdyje neviršija Rekomendacijose nurodytos sumos, todėl galėtų būti priteistina iki 266,20 Eur.

15Teismas nustatė, kad pareiškėjas nurodė, jog jis patyrė išlaidas už pasiruošimą 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdžiui (4 val.) – 242 Eur ir už atstovavimą 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdyje (1 val.) – 84,70 Eur, iš viso 326,70 Eur. Atstovavimas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. posėdyje (nuo 13 val. 39 min. iki 14 val. 15 min.) užtruko 36 min. Teismas įvertino, kad pareiškėjo atstovas rengė teismui skundą (susipažino su bylos medžiaga), ruošėsi 2016 m. rugsėjo 29 teismo posėdžiui (3 val.), todėl padarė išvadą, jog objektyviai pasiruošimas 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdžiui negalėjo trukti ilgiau kaip 1 val. Be to, 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdis truko tik 36 minutes. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais bei Rekomendacijų 8.19 ir 9 punktų nuostatomis, sprendė, jog maksimali pareiškėjui už pasiruošimą 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdžiui ir atstovavimą 2017 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdyje priteistina suma yra 163,52 Eur (817,6 Eur Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio (2017 m. I ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių) x 0,1 (koeficientas) x 2 (valandų skaičius)).

16Teismas pažymėjo, kad šioje administracinėje byloje Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino visiškai, panaikino ginčijamą sprendimą, o administracinę bylą dėl reikalavimo nutraukti šalių sudarytą paramos sutartį ir taikyti pareiškėjui ne daugiau kaip pusės suteiktos paramos dydžio susigrąžinimo sankciją nutraukė (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 103 str. 4 d. pagrindu). Teismas, įvertinęs bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, prieš tai paminėtas nuostatas, numatančias maksimalius dydžius, iš viso pareiškėjui iš atsakovo priteisė 1 429,72 Eur sumą.

17III.

18Atsakovas, nesutikdamas su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo šią nutartį panaikinti, o pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą (1 429,72 Eur) sumažinti per pusę (iki 714,86 Eur).

19Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, sumažindamas pareiškėjui priteistinas bylinėjimosi išlaidas nuo 2165,90 Eur iki 1 4219,72 Eur, tinkamai įvertino bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą, tačiau nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 2 dalimi, t. y. proporcingai pareiškėjo pareikštų ir patenkintų (atmestų) reikalavimų skaičiui.

20Teismas sprendimu tenkino tik vieną iš dviejų pareiškėjo skunde pareikštų reikalavimų, t. y. panaikino ginčijamą NMA sprendimą. Dėl antrojo pareiškėjo skundo reikalavimo teismas bylą nutraukė, vadovaudamasis ATBĮ 103 straipsnio 4 dalimi. Atsakovo nuomone, jeigu ginčo šalis savanoriškai atsisako reikalavimo arba teismas, išnagrinėjęs ginčą, netenkina tam tikro šalies reikalavimo, tai, vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principais, su šiuo reikalavimu susijusios laimėjusios šalies patirtos teisinės pagalbos ir kitos bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos iš pralaimėjusios šalies, nes tai prieštarautų šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcingumo principui. Šioje byloje 2017 m. rugsėjo 31 d. teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškė, kad atsisako antrojo skundo reikalavimo, o tai reiškia, jog pareiškėjas pripažino, kad dalis patirtų išlaidų teisinei pagalbai, susijusiai su skundo paruošimu bei jo interesų atstovavimu teisme, apmokėti nėra susijusios su teismo nagrinėjamo ginčo dalyku šioje byloje.

21Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

22Nurodo, kad teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, pareiškėjo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, pagrįstumą, todėl teisingai sprendė, jog pareiškėjui iš atsakovo turi būti priteisiama 1 429,72 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Teigia, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas tenkino pareiškėjo prašymą ir administracinę bylą dalyje dėl antrojo pareiškėjo skundo reikalavimo nutraukė. Pareiškėjo skundo dalies atsisakymas teismo posėdžio metu buvo grindžiamas aplinkybe, kad toks pareiškėjo skundo reikalavimas iš viso nėra ir negali būti sprendžiamas teismo, nes tai yra priskirta tik viešojo administravimo subjekto (atsakovo) kompetencijai. Pareiškėjo nuomone, teismas turi teisę nukrypti nuo bylinėjimo išlaidų atlyginimo taisyklių (ABTĮ 40 str. 3 d.), įvertindamas proceso šalies veiksmus dėl skundo pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežasčių. Pagal bylos aplinkybes akivaizdu, kad pareiškėjo elgesys, atsisakant vieno iš savo pirminio skundo reikalavimų, turi būti laikomas tinkamu. Pareiškėjo nuomone, vieno iš skundo reikalavimų atsisakymas neturėjo įtakos pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų dydžiui, nes būtent atsisakyto skundo reikalavimo atžvilgiu nebuvo atskirai renkami jokie papildomi įrodymai byloje ar pačiame skunde nurodomi atskiri argumentai, kuriais būtų grindžiamas būtent atsisakyto skundo reikalavimo pagrįstumas.

24Teisėjų kolegija konstatuoja:

25IV.

26Nagrinėjamos administracinės bylos pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dalykas – Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuria pareiškėjui BKB „Silpra“ iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos buvo priteista 1 429,72 Eur suma atstovavimo išlaidoms apmokėti, teisėtumas ir pagrįstumas.

27ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar proceso šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinęs ginčo kilimo ir kitas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos; proceso šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas.

28Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteista atstovavimo išlaidų suma yra per didelė ir turėtų būti sumažinta per pusę (iki 714,86 Eur), nes Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu tenkino tik vieną pareiškėjo skunde suformuluotą reikalavimą – panaikino NMA sprendimą, o administracinės bylos dalį dėl antrojo pareiškėjo skundo reikalavimo – nutraukti paramos sutartį ir taikyti pareiškėjui ne daugiau kaip pusės suteiktos paramos dydžio susigrąžinimo sankciją – nutraukė paties pareiškėjo prašymu.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateikto skundo dalyką ir pagrindą, atitinkamai atsakovo atsiliepimą į pareiškėjo skundą, konstatuoja, kad pareiškėjo skundo pirmasis reikalavimas – panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. SKP-242 „Dėl sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos BKB „Silpra“ susigrąžinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2007–2013 metų pirmosios krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ programinės priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ yra pagrindinis, o antrasis – išspręsti ginčą kitu būdu, t. y. nutraukti šalių 2011 m. gruodžio 22 d. sudarytą Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ paramos sutartį, taikomą 2011 metų paraiškoms, ir taikyti pareiškėjui ne daugiau kaip pusės suteiktos paramos dydžio – 699 999,93 Eur susigrąžinimo sankciją – išvestinis. Tai matyti tiek iš pačių reikalavimų formuluočių, tiek iš procesiniuose dokumentuose pateikiamų motyvų bei jų apimties kiekvienam iš reikalavimų pagrįsti (skunde pagrindžiant antrąjį reikalavimą yra skirta vos kelios eilutės). Antrasis skundo reikalavimas yra pateikiamas tik kaip galimas ginčo išsprendimo būdas, patenkinus pirmąjį skundo reikalavimą. Administracinę bylą pirmosios instancijos teismas dėl antrojo pareiškėjo skundo reikalavimo, patenkinęs pareiškėjo prašymą, nutraukė. Byloje duomenų apie tai, kad pareiškėjo procesinis elgesys buvo netinkamas ir dėl to susidarė papildomų bylinėjimosi išlaidų, taip pat, jog pareiškėjas nesąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis bei netinkamai atliko procesines pareigas, nenustatyta. Be to, skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašytas priteisti išlaidas advokato paslaugoms apmokėti sumažino nuo 2 165 Eur iki 1 429,72 Eur (iš kurių vien išlaidas skundo surašymui – nuo 1 573 Eur iki 1 000 Eur). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visas prieš tai nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pagrindo dar labiau sumažinti pareiškėjo realiai patirtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti nėra.

30Apibendrinant tai, kas buvo išdėstyta prieš tai, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ją keisti ar naikinti nėra jokio teisinio pagrindo, tuo tarpu atsakovo atskirasis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

33Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas bankrutuojanti kooperatinė bendrovė „Silpra“ (toliau – ir... 6. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu... 7. Pareiškėjo atstovas advokatas D. B. 2017 m. lapkričio 10 d. pateikė teismui... 8. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą priteisti bylinėjimosi... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 10. II.... 11. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi... 12. Teismas nustatė, kad 2017 m. spalio 2 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija DBA... 13. Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašyme pažymėta, jog jis už skundo... 14. Teismas įvertino, kad pareiškėjo nurodomos atstovavimo išlaidos už... 15. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nurodė, jog jis patyrė išlaidas už... 16. Teismas pažymėjo, kad šioje administracinėje byloje Šiaulių apygardos... 17. III.... 18. Atsakovas, nesutikdamas su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m.... 19. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, sumažindamas pareiškėjui... 20. Teismas sprendimu tenkino tik vieną iš dviejų pareiškėjo skunde... 21. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti... 22. Nurodo, kad teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, pareiškėjo... 23. Teigia, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas tenkino pareiškėjo... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 25. IV.... 26. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo... 27. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad proceso šalis, kurios naudai... 28. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteista... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir... 30. Apibendrinant tai, kas buvo išdėstyta prieš tai, konstatuojama, kad... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį... 33. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....