Byla 2-46-834/2014
Dėl laikino motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, paprastojo administratoriaus paskyrimo išlaikymo priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė, sekretoriaujant Annai Didžgalvienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms Rūtai Miškinytei, Astai Palaimienei, atsakovei R. P., trečiajam asmeniui E. G., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams Ingai Lackuvienei, Vaidui Niaurai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei R. P., trečiajam asmeniui E. G., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams dėl laikino motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, paprastojo administratoriaus paskyrimo išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo prašo laikinai apriboti R. P. motinos valdžią K. G. atžvilgiu, priteisti iš R. P. išlaikymą K. G. po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dieną ( 2013-10-14) iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatyti nuolatinę rūpybą K. G., jo rūpintoju, gaunamų lėšų ir turto paprastuoju administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė paaiškino, jog pagrindas laikinai apriboti motinos valdžią yra nesirūpinimas savo vaiku visiškas nusišalinimas nuo auklėjimo, nuolatinio ryšio nepalaikymas. Tarp K. G. ir motinos yra nutrūkęs vaiko ir motinos emocinis ryšys. Vaiku visada rūpinosi močiutė, mama atitolo. Motinos pareigas buvo perėmusi močiutė, kuri anūką augina nuo gimimo. Mama R. P. sukūrė kitą šeima, susilaukė dviejų vaikų, tačiau gyvendama kartu su naująja šeima, K. G. į savo šeimą nepriėmė. Berniukas liko toliau gyventi pas močiutę. Patikslintu ieškiniu prašo rūpintoja skirti ne E. G., o Aulelių vaikų globos namus, kadangi pati močiutė E. G. yra nepajėgi tinkamai atstovauti K. G. dėl savo amžiaus. Todėl ieškinį tikslino, kuriuo prašo laikinai apriboti motinos valdžią ir rūpintoju skirti Aulelių globos namus. Prašo patikslintą ieškinį patenkinti.

3Atsakovė R. P. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog sutinka dėl laikino motinos valdžios apribojimo bei išlaikymo. Atsiliepime nurodo, jog pasitarusi su vyru ir vaikų teisių apsaugos darbuotojais nusprendė K. G. laikinai apgyvendinti Aulelių globos namuose, nes močiutė E. G. yra nepajėgi kontroliuoti K. Šiuo metu į ( - ) išsivežti pas save gyventi K. G. negali, dėl Lietuvoje padarytos jo nusikalstamos veikos ir atliekamo ikiteisminio tyrimo. Posėdžio metu atsakovė paaiškino, jog su patikslintu ieškiniu sutinka. Nors vaiku rūpinosi, kiek galėdavo padėdavo, tačiau jo pati neaugino, kodėl neaugino, negali paaiškinti, mano, jog dėl jaunystės klaidų. Šiuo metu norėtų K. G. auginti pati, jį vežtis gyventi į Norvegiją, kur dabar gyvena su šeima. Yra pasidėmėjusi kur ( - ) K. G. galėtų lankyti mokyklą, kokios sąlygos adaptacijai kitoje šalyje, kol išmoktų kalbą. Tačiau jo dabar išsivežti negali, nes Lietuvoje K. G. yra padaręs nusikaltimą veiką ir yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Kai bus priimti galutiniai sprendimai dėl jo nusikaltimų, norėtų vežtis gyventi į ( - ). Mano, jog jam dabar geriau būtų gyventi Aulelių vaikų globos namuose, kur K. G. atžvilgiu būtų didesnė kontrolė. Jos mama, močiutė E. G. K. G. sukontroliuoti nebepajėgi. Dabar ir ji pati domisi vaiku, domisi jo mokslais.

4Tretysis asmuo E. G. paaiškino, jog K. G. augino nuo vaikystės. Dukra nelabai domėjosi vaiku. Jos ir pačios ryšys su dukra nebuvo artimas. K. G. susidėjo su bloga draugų kompanija, todėl ir padarė nusikaltimus. Jei ne draugai, tai K. G. jos klausydavo.

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė Inga Lackuvienė patikslintą ieškinį palaikė ir prašė patenkinti. Paaiškino, jog K. G. pas juos vaikų namuose yra nuo sausio 17 d. Atvežtas labai verkė, močiutė tai pat labai verkė. Apgyvendintas šeimynoje labai greitai įsiliejo į kolektyvą, susidraugavo su kitais vaikais. Darbuotojai stebėjosi, kodėl šis vaikas yra vaikų globos namuose. Vėliau K. G. pradėjo pasakoti savo liūdną istoriją. Jam kyla klausimų kodėl jis nereikalingas mamai, kai jo mama negerianti, turi broliukus, bet broliukų gerai nepažįsta. Vaikų globos namų darbuotojai bendravo su mama. Paklaustas kodėl jis padarė nusikalstamas veikas, jis tai įvardijo, kad tokiu būdu norėjo atkreipti mamos dėmesį. Vaiku domisi močiutė, bendrauja su auklėtojomis. Savo mama jis vadina močiutę, o tikrąją mamą tik teta. Emocinis ryšys tarp mamos ir K. G. yra nutrūkęs. Šiuo metu K. G. tikroji mama taip pat domisi vaiku, telefonu kalbasi ir su pačiu K. G., bendrauja su auklėtojomis.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens, trečiojo asmens atstovės paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė R. P., būdama nepilnamečio sūnaus K. G., gim. ( - ) motina, vengia atlikti savo pareigas sūnui, neužtikrina nepilnamečio teisės ir interesų apsaugos, nesirūpina vaiku, atsiribojo nuo vaiko auklėjimo. Ieškinyje nurodytas aplinkybes bei ieškovo atstovės paaiškinimus patvirtina į bylą pateikta rašytinė medžiaga. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos raštas apie buvusį mokinį K. G.. Šiame rašte nurodoma, jog K. G. mokymusi, auklėjimu, priežiūra rūpinosi močiutė, pas kuria nuolat gyvena, visais klausimais dėl K. mokymosi buvo tariamasi su močiute. Motina vaiko lankomumo, mokymosi klausimais nesidomėjo, susirinkimuose nedalyvavo ( b.l. 25). Motina R. P. šiuo metu gyvena ( - ), 2012-12-10 yra deklaravusi išvykimą į ( - ) (b.l. 35). Pats K. G. apklaustas posėdžio metu paaiškino, jog su mama nedažnai bendrauja, anksčiau, kol mama gyveno Lietuvoje parašydavo žinutę. Dabar jam apsigyvenus vaikų globos namuose kartais paskambina, paklausia kaip sekasi mokslai. Kol mama gyveno Lietuvoje, daugiau bendravo su mamos vyru, negu su pačia mama. Įvertinus pateiktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad ieškinys visiškai pagrįstas ir įrodytas (CPK 178 str.).

8Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovė vengia atlikti savo motinos pareigas auklėti sūnų ir rūpintis juo. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis turi būti aiškinamos ir CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Iš nustatytų bylos faktinių aplinkybių teismas konstatuoja, jog atsakovė R. P. yra kalta, jog nepilnamečio sūnaus K. G. teisės ir interesai yra pažeisti, kadangi visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovė vengia atlikti savo pareigas sūnui, nesirūpino auklėjimu, neišlaiko, savo netinkamu elgesiu yra visiškai nutraukusi emocinį ryšį su vaiku. Tą patvirtino ir jos motina E. G., K. močiutė, kuri nurodė, jog atsakovė R. P. nelabai domėjosi vaiku, negalėjo ir pati paaiškinti kodėl šitaip dukra nesirūpino savo sūnumi. Išklausius posėdžio metu patį K. G., iš jo jautėsi labai didelė nuoskauda ir nusiminimas dėl esamos situacijos. Paklausiamas ar norėtų gyventi su mama, teigė, jog nelabai , bet tuo pačiu ir sakė, jog galėtų gyventi kitoje šalyje su mama, mama dabar paskambina, paklausia kaip jam sekasi. Iš K. G. sklido dvejopas jausmas ir abejingumas motinos atžvilgiu, ir noras būti su ją. Teismas turi pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog vaiko ir motinos emocinis ryšys yra nutrūkęs dėl motinos nusišalinimo nuo vaiko auklėjimo, bendravimo su juo. Todėl apribotina atsakovės R. P. motinos valdžia jos sūnaus K. G. atžvilgiu. Teismas pažymi, jog atsakovei valdžia jos nepilnamečiui sūnui apribotina laikinai, nes mano, kad padėtis dar gali pasikeisti. Vertintinos byloje paminėtos pozityvios atsakovės pastangos pasikeisti –atkurti emocinį ryšį su vaiku, bendrauti, auginti ir auklėti vaiką savo naujoje šeimoje kartu su kitais vaikais.

9CK 3.256 straipsnio nuostatomis vaikams likusiems be tėvų globos ir negalintiems grįžti į šeimą, nustatoma nuolatinė globa ar rūpyba. Kaip nustatyta, nepilnametis K. G. nuo 2014-01-17 gyvena ir yra globojamas Aulelių vaikų globos namuose ( b.l. 67.). Iki tol jis buvo auginamas ir globojamas močiutės E. G., tačiau bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo jog močiutė yra nepajėgi tinkamai kontroliuoti K. G. elgesį. K. G. atžvilgiu yra atliekami ikiteisminis tyrimas ( b.l.81), ne kartą baustas administracine tvarka ( b.l. 83-84). Kaip nustatyta močiutė dėl amžiaus negali tinkamai pasirūpinti vaiku, tinkamai atstovauti jį ikiteisminio tyrimo institucijose, teisme. Todėl nepilnamečiui nustatytina nuolatinė rūpyba, jo nuolatiniu rūpintoju ir paprastuoju turto administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai, jo nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina Aulelių vaikų globos namuose (LR CK 3.183 str. 4 d.). Kitų asmenų, norinčių ir galinčių globoti K. G. nėra.(CK 3.183 str. 4 d., CK 3.251 str. 1 d., CK 3.238 str. 2 d.).

10Pagal CK 3.194 str. jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) prokuroro arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Sutinkamai su CK 3.195 str. tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią. Kaip nustatyta, atsakovė nesirūpina sūnumi K. G., jo materialiai neremia. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Atsakovė sutinka mokėti tokio dydžio išlaikymą. Todėl iš atsakovės priteistinas ieškovo prašomas priteisti išlaikymas jos nepilnamečiui sūnui, po 200 Lt kas mėnesį iki jo pilnametystės nuo 2013 m. spalio 16 d. (CK 3.200 str.).

11Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. 2 d. 2 p. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jiems dar neįsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai, sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai.

12Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovės į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą bei turėtos teismo pašto išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 268 str. 270 str.,

Nutarė

14Patikslintą ieškinį patenkinti.

15Laikinai apriboti motinos valdžią R. P., a.k. ( - ) sūnaus K. G., a. k. ( - ) atžvilgiu.

16Nustatyti K. G. nuolatinę rūpybą, jos nuolatiniu rūpintoju skirti Aulelių vaikų globos namus ir juose nustatyti K. G. gyvenamąją vietą.

17Priteisti iš R. P., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiui sūnui K. G. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo 2013 m. spalio 16 d. iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

18Paskirti Aulelių vaikų globos namus K. G. paprastuoju turto administratoriumi.

19Priteisti iš R. P. į valstybės biudžetą 216 Lt ( du šimtai šešiolika litų ) žyminio mokesčio ir 20, 85 Lt (dvidešimt litų 85 ct) pašto išlaidų (į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660).

20Išaiškinti atsakovei R. P., kad terminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

21Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida... 2. Ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo... 3. Atsakovė R. P. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 4. Tretysis asmuo E. G. paaiškino, jog K. G. augino nuo vaikystės. Dukra nelabai... 5. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė Inga Lackuvienė... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens, trečiojo... 8. Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovė vengia atlikti savo motinos... 9. CK 3.256 straipsnio nuostatomis vaikams likusiems be tėvų globos ir... 10. Pagal CK 3.194 str. jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo... 11. Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. 2 d. 2 p. sprendimai dėl išlaikymo... 12. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovės į valstybės... 13. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 268 str. 270 str.,... 14. Patikslintą ieškinį patenkinti.... 15. Laikinai apriboti motinos valdžią R. P., a.k. ( - ) sūnaus K. G., a. k. ( -... 16. Nustatyti K. G. nuolatinę rūpybą, jos nuolatiniu rūpintoju skirti Aulelių... 17. Priteisti iš R. P., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiui sūnui K. G.... 18. Paskirti Aulelių vaikų globos namus K. G. paprastuoju turto... 19. Priteisti iš R. P. į valstybės biudžetą 216 Lt ( du šimtai šešiolika... 20. Išaiškinti atsakovei R. P., kad terminuotas tėvų valdžios apribojimas gali... 21. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...