Byla e2S-631-340/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo K. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui K. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo K. M. 506,22 EUR dydžio skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir 76,71 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017-09-25 buvo gautas atsakovo K. M. atsiliepimas į ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui K. M. dėl skolos priteisimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-09-25 nutartimi atsisakė priimti atsakovo K. M. atsiliepimą į ieškinį ir atsiliepimą grąžino jį padavusiam asmeniui.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovui K. M. procesiniai dokumentai (ieškinys, jo priedai ir teismo pranešimas) buvo įteikti pasirašytinai 2017-09-06. Atsakovui K. M. buvo nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti (terminą skaičiuojant nuo ieškinio kopijos įteikimo dienos). Paskutinė atsiliepimo pateikimo diena – 2017-09-20. Atsakovo K. M. atsiliepimas į ieškinį teisme gautas 2017-09-25 per EPP (pasirašytas atsakovo atstovo elektroniniu parašu 2017-09-22). Teismas sprendė, jog atsiliepimas į ieškinį pateiktas praleidus nustatytą terminą, todėl atsiliepimą atsisakė priimti.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu atsakovas K. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-25 nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

85.1. Teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti ne K. M., o B. M., kuris perdavė atsakovui teismo procesinius dokumentus tik 2017-09-18, todėl 14 d. terminas yra skaičiuotinas nuo šių teismo procesinių dokumentų įteikimo atsakovui. Byloje nėra duomenų, kad K. M. neturi civilinio procesinio veiksnumo, todėl teismo procesiniai dokumentai turėjo jam būti įteikti asmeniškai, tačiau taip nebuvo padaryta.

95.2. Byloje nėra jokių duomenų, kad B. M. būtų laikomas kartu su atsakovu gyvenančiu šeimos nariu, nes B. M. negyvena kartu su atsakovu, todėl jam negalėjo būti įteikti atsakovui skirti teismo procesiniai dokumentai. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad teismo procesiniai dokumentai buvo palikti atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, nes tai nėra nurodyta teismui grąžintinoje pažymoje.

10Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 2. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo atsiliepimą į ieškinį, teisėtumas ir pagrįstumas.
 3. Byloje nustatyta, jog ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo K. M. 506,22 EUR dydžio skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir 76,71 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017-09-25 buvo gautas atsakovo atsiliepimas į ieškovo ieškinį, tačiau teismas 2017-09-25 nutartimi atsiliepimą atsisakė priimti, nes konstatavo, jog atsiliepimas pateiktas praleidus teismo nustatytą terminą, o atsiliepime neprašoma šį terminą atnaujinti. Atsakovas, nesutikdamas su teismo 2017-09-25 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.
 4. Pagal CPK 142 straipsnio 1 dalį atsiliepimas į ieškinį turi būti pateiktas per teismo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip keturiolikos ir ne ilgesnis kaip trisdešimties dienų. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė atsakovui K. M. keturiolikos dienų terminą nuo ieškinio nuorašo ir pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį.
 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui skirti procesiniai dokumentai buvo išsiųsti atsakovo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), ir įteikti 2017-09-06. Atsakovas atsiliepimą į ieškinį turėjo pateikti iki 2017-09-20. Atsakovo atsiliepimas į ieškinį teisme gautas 2017-09-25 per EPP (pasirašytas atsakovo atstovo elektroniniu parašu 2017-09-22), t. y. atsiliepimas pateiktas praleidus teismo nustatytą atsiliepimo pateikimo terminą.
 6. Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti ne K. M., o B. M., kuris atsakovui teismo procesinius dokumentus perdavė tik 2017-09-18, todėl 14 d. terminas yra skaičiuotinas nuo šių teismo procesinių dokumentų įteikimo atsakovui. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atskirojo skundo argumentais nesutinka.
 7. CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamosios vietos ar kitu nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu ar darbo vietoje, procesinis dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai. CPK 123 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog procesinio dokumento įteikimo diena laikoma jo įteikimo šio straipsnio 1–4 dalyse numatytiems asmenims diena. Jeigu procesinis dokumentas įteikiamas ne pačiam adresatui, priėmęs dokumentą asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jį adresatui (CPK 123 straipsnio 5 dalis).
 8. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju procesiniai dokumentai įteikti atsakovo gyvenamosios vietos adresu – ( - ). Atsakovo nurodoma aplinkybė, jog procesiniai dokumentai įteikti ne pačiam atsakovui K. M., o B. M., neturi reikšmės, nes pagal minėtas civilinio proceso teisės normas įteikimas kuriam nors iš kartu su atsakovu gyvenančių pilnamečių šeimos narių yra laikomas tinkamu. Atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, pagrindžiančių, jog atsakovo gyvenamojoje vietoje atsakovui siųstus teismo procesinius dokumentus priėmęs asmuo – B. M., nėra kartu su atsakovu gyvenantis pilnametis jo šeimos narys. Atsakovui siųstus dokumentus priėmęs asmuo privalėjo, esant pirmai galimybei, perduoti juos atsakovui. Teismas atskirojo skundo argumentą, jog atsakovui skirtus teismo procesinius dokumentus priėmęs asmuo B. M. atsakovui juos perdavė tik 2017-09-18, todėl 14 dienų terminas yra skaičiuotinas nuo šių teismo procesinių dokumentų įteikimo atsakovui, atmeta kaip nepagrįstą. Kaip jau minėta, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 5 dalimi, tuo atveju, kai procesiniai dokumentai įteikiami ne pačiam atsakovui, o kitam asmeniui, procesinių dokumentų įteikimo diena laikoma jų įteikimo kitam asmeniui – šiuo atveju B. M. – diena, o ne dokumentų įteikimo atsakovui diena.
 9. Nagrinėjamu atveju laikytina, jog atsakovui siųsti teismo procesiniai dokumentai įteikti 2017-09-06. Atsakovas atsiliepimą į ieškinį turėjo pateikti iki 2017-09-20, tačiau atsiliepimas į ieškinį teisme gautas tik 2017-09-25 per EPP (pasirašytas atsakovo atstovo elektroniniu parašu 2017-09-22), t. y. atsiliepimas pateiktas praleidus teismo nustatytą atsiliepimo pateikimo terminą. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atsakovo pavėluotai pateiktą atsiliepimą į ieškinį.
 10. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 11. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017-09-25 nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai