Reiškiame užuojautą netekus advokato Algio Staškūno

Reiškiame užuojautą netekus advokato Algio Staškūno Advokatų tarybos vardu pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Algio Staškūno (1955-2017) mirties jo buvusiems bendradarbiams ir artimiesiems.

Skaityti visą naujieną