Reiškiame užuojautą netekus advokato Rolando Misiaus

Reiškiame užuojautą netekus advokato Rolando Misiaus Advokatų tarybos vardu pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Rolando Misiaus (1976-2018) mirties jo artimiesiems ir buvusiems bendradarbiams.

Skaityti visą naujieną