KAIP BUS DALINAMAS TURTAS, ĮGYTAS VIENO SUTUOKTINIO VARDU, SANTUOKOS NUTRAUKIMO ATVEJU?

Vis dažniau pasitaiko atvejų, kada skyrybų metu tenka dalintis bendrą turtą, kuris santuokos metu yra įgytas vieno iš sutuoktinių vardu. Ką apie tai sako įstatymai?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 3.81 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, jog yra skiriamas šis sutuoktinių turto teisinis rėžimas:  pagal įstatymus ir pagal sutartis. Tai reiškia, jog sutuoktiniams sudarius priešvedybinę arba povedybinę sutartį, jie patys gali nuspręsti dėl jų turto teisinio rėžimo, pavyzdžiui, nustatyti, koks turtas bus jų asmeninė, o koks turtas bendroji jungtinė nuosavybė arba nustatyti visiškai atskirą turto teisinį rėžimą, kai visos gaunamos pajamos, bet koks įgytas turtas bus kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė ir santuokos nutraukimo atveju nedalijamas.

Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę priešvedybinės arba povedybinės sutarties, tokiu atveju sutuoktinių turto teisinį rėžimą nustato įstatymas.

Civilinio kodekso 3.87 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, jog įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Tai reiškia, kad po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų įgytas turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, išskyrus atvejus, jeigu turtas buvo įgytas iš asmeninių sutuoktinio lėšų, vienam iš sutuoktinių dovanotas ar paveldėtas. Jei bendrąja sutuoktinių nuosavybės teise įgytas turtas valdomas ir juo disponuojama bendrai abiejų sutuoktinių, kiekvieno sutuoktinio dalys yra lygios.

Turto sąvoka apima tiek kilnojamuosius, tiek ir nekilnojamuosius daiktus, pinigus, vertybinius popierius, įmonių akcijas, įnašus, kaupiamojo draudimo lėšas, taip pat skoliniai įsipareigojimai ir kitas turtas, tačiau į bendrą sutuoktinių turtą nėra įtraukiamas jų vaikams priklausantis turtas, taip pat sutuoktinių drabužiai, asmeninio naudojimo daiktai, asmeninės turtinės ir neturtinės teisės.

Pažymėtina, jog, nutraukiant santuoką, visais atvejais privalo būti išspręsti sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo klausimai, kadangi nutraukiant santuoką baigiasi ir turto teisinis rėžimas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

Taigi, nuo ko prasideda sutuoktinių turto padalijimo procesas?

Pirmiausia turėtų būti surenkami ir susisteminami duomenys iš įvairių registrų apie įgytą kilnojamąjį / nekilnojamąjį turtą, skolinius įsipareigojimus, įgytus iki bylos iškėlimo arba teismo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, jei sutuoktiniai pradėjo gyventi skyriumi dar prieš iškeliant bylą. Tuomet nustatoma: ar turtas yra / buvo įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teisės pagrindu ar kiekvieno iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės teisės pagrindu, ar buvo sudaryta vedybinė ar povedybinė sutartis bei koks nustatytas turto teisinis rėžimas. Atitinkamai paskirstomi ir skoliniai įsipareigojimai pagal tai, ar jie buvo įgyti iki santuokos, ir kiekvieno asmeninių poreikių tenkinimui ar bendram šeimos poreikių tenkinimui.

Antra, pagal gautus duomenis sudaromas santuokos metu įgyto turto ir skolinių įsipareigojimų balansas.

Trečia, sutuoktinių bendru sutarimu arba teismo sprendimu, nutraukiant santuoką, bendrąja jungtine nuosavybe įgytas turtas yra padalijamas ir po santuokos nutraukimo tampa to sutuoktinio, kuriam šis turtas priteisiamas, asmenine nuosavybe.

Atkreiptinas dėmesys, jog kiekvienas sutuoktinis teismui gali įrodinėti, jog nors ir turtas buvo įgytas santuokos metu, tačiau jis yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė arba atvirkščiai, asmenine nuosavybe įgytas turtas iš tikrųjų yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nes jis buvo iš esmės pagerintas bendromis lėšomis ar vieno iš sutuoktinių asmeninėmis lėšomis, buvo sukurtas abiejų sutuoktinių bendrai, ženkliai padidėjo turto vertė po santuokos sudarymo, prisidėjus abiem sutuoktiniams bei kitais atvejais. Be to, sutuoktinis turi teisę reikšti reikalavimą kitam sutuoktiniui sumokėti kompensaciją pinigais dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgyto turto dalies sumažėjimo, taip pat investuotų lėšų, įdėto darbo į kito sutuoktinio asmeninės nuosavybės teise įgytą turtą, mokėtas įmokas už gyvybės draudimą, paskolą ir pan.

Kasacinis teismas yra pabrėžęs, jog sutuoktinių turtas turi būti padalijamas atsižvelgiant ne tik į sutuoktinių norus, bet ir į realius poreikius, užtikrinant pusiausvyrą, ir neleidžiant vieno sutuoktinio poreikių užtikrinti kito sutuoktinio sąskaita.

Be kita ko, nutraukiant santuoką taip pat turi būti sprendžiami ir prievolių pasidalijimo klausimai.

Santuokos nutraukimas gana sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, jeigu sutuoktiniams nepavyksta rasti bendro sutarimo, sprendžiant santuokos nutraukimo klausimus.


Straipsnio autorius: Edita Laumelė, Advokatų profesinė bendrija „Constat“

Šį ir kitus straipsnius skaitykite: https://constat.lt/naujienos/

Komentarai

Šeimos teisė Visi

2023-08-25