Byla 2-1025-675/2012
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, priimdama sprendimą už akių, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui D. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo D. S. 318,90 Lt už laukinei gyvūnijai padarytą žalą.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012 m. vasario 20 d. buvo gautas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 2012 m. vasario 20 d. raštas Nr. 10-88-S-1782, kuriuo pranešta, jog atliekant kratą D. S. namuose buvo rasta ir paimta žvėrienos mėsa. VRAAD Ukmergės rajono agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius nustatė, jog atsakovas D. S. 2012 m. sausio mėn. pabaigoje, kelyje prie Antakalnio III k., Ukmergės r., rado ir pasisavino negyvą stirnos jauniklį. Rastą stirnos jauniklį išdorojo ir mėsą panaudojo savo reikmėms. Tuo atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258, patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652) 58.36 punkto reikalavimus. Šiais neteisėtais veiksmais atsakovas padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 85 straipsnio 5 dalyje. VRAAD Ukmergės rajono agentūros 2012 m. vasario 23 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-25 atsakovui paskirta 150 Lt administracinė bauda. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-25 atsakovas neskundė, baudos nesumokėjo. Neteisėtais D. S. veiksmais buvo padaryta 318,90 Lt žala laukinei gyvūnijai. Ji apskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. Dl-995, patvirtintų Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 metams (Žin., 2011, Nr. 160-7603) 1.2 punktu. Gera valia atsakovas padarytą žalą atlyginti atsisako. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

4Atsakovui. D. S. procesiniai dokumentai įteikti 2012-06-02 (b. l. 17), pasiūlant jam per 15 dienų pateikti atsiliepimą. Atsakovas 2012-06-04 pateikė prašymą , kuriame nurodė, kad prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant atsakovui, su ieškovo ieškiniu sutinka (b.l.18).

5Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje nustatyta, kad 2012 m. vasario 20 d. ieškovas gavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 2012 m. vasario 20 d. raštas Nr. 10-88-S-1782, kuriuo pranešta, jog atliekant kratą D. S. namuose buvo rasta ir paimta žvėrienos mėsa. (b.l.3-7). 2012 m. vasario 21 d. surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas AM Nr. 067081, jog atsakovas D. S. 2012 m. sausio mėn. pabaigoje, kelyje prie Antakalnio III k., Ukmergės r., rado ir pasisavino negyvą stirnos jauniklį. Rastą stirnos jauniklį išdorojo ir mėsą panaudojo savo reikmėms. Tuo atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258, patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652) 58.36 punkto reikalavimus.(b.l.8-11). 2012 m. vasario 23 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-25 AM 093019 atsakovui, pažeidus LR ATPK 85 straipsnio 5 d., paskirta 150 Lt administracinė bauda.(b.l.12). Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-25 AM 093019 atsakovas neskundė, baudos nesumokėjo. Nustatyta, kad pažeidimu buvo padaryta 318,90 Lt žala gamtai, kuri apskaičiuota vadovaujantis 2011 m. gruodžio 21 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-995, patvirtintų „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 m. patvirtinimo“ taisyklių. (b.l.14)

8Lietuvos Respublikos CK 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų yra neteisėtas veikimas, t. y. civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti. Iš pateiktų rašytinių įrodymų: Vilniaus apskrities VPK, Ukmergės rajono PK rašto (b.l.3), kratos protokolo (b.l.4,5), įtariamojo apklausos protokolo (b.l.6), 2012-02-21 ieškovo surašyto administracinės teisės pažeidimo protokolo AM Nr. 067081 (b. l. 8,9), administracinio teisės pažeidimo nutarimo Nr. VR-13.1-25 AM 093019 (b. l. 8), žalos paskaičiavimo (b. l. 14), teismas daro išvadą, jog atsakovas D. S. 2012 m. sausio mėn. pabaigoje, kelyje prie Antakalnio III k., Ukmergės r., rado ir pasisavino negyvą stirnos jauniklį. Rastą stirnos jauniklį išdorojo ir mėsą panaudojo savo reikmėms. Tuo atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258, patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652) 58.36 punkto reikalavimus. Šiais neteisėtais veiksmais atsakovas padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 85 straipsnio 5 dalyje ir padarė 318,90 Lt žalos gamtai, tai pat pažymėtina, kad atsakovas pateikė prašymą teismui (b.l.18), kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškiniu sutinka visiškai. Atsiradusi žala yra atsakovo neteisėto veikimo pasekmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.248 str., laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

9Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 318,90 Lt dydžio gamtai padaryta žala (Lietuvos Respublikos CK 6.246 str., 6.249 str., 6.251 str.).

10Pagal Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p., ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl vadovaujantis LR CPK 79 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., iš atsakovo priteistinas 71,00 Lt žyminis mokestis valstybės naudai.

11Byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos – 3,99 Lt pašto išlaidos (b. l. 16) iš atsakovo priteistinos valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 96 str. 1 d. pagrindu.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 286 str., 287 str., 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo D. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 318,90 Lt (tris šimtus aštuoniolika litų 90 centų) aplinkai padarytos žalos ieškovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 190742148, sąskaitos Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas, naudai.

15Priteisti iš atsakovo D. S., 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ir 3,99 Lt (tris litus 99 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

16Informuoti atsakovą, jog žyminis mokestis ir pašto išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

17Atsakovas D. S. sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl šio sprendimo paduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

18Ieškovas Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai